CMO: Aanslag in Londen heeft de Nederlandse moslims diep geraakt

05 juni 2017 | 10:06

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is enorm geschokt door de recente aanslagen in Londen, waarbij zeven dodelijke slachtoffers zijn gevallen en tientallen gewond zijn geraakt. Het CMO roept de aangesloten moskeeën op de komende dagen tijdens de ramadangebeden stil te staan bij bij de slachtoffers. Dat laat het CMO in een persbericht weten.
Het CMO schrijft: "Nederlandse moslims zijn intens verdrietig, ook omdat we juist in de vastenmaand Ramadan zijn waarin spiritualiteit, saamhorigheid, liefdadigheid, verbroedering, bezinning en zelfreflectie centraal staan. "

Gaat het CMO prioriteit geven aan vrouwenemancipatie na uitspraak verbod hoofddoek?

15 maart 2017 | 08:26

"Onderwerpen als vrouwenemancipatie en -participatie zullen ook voor het CMO strijdpunt worden zolang dit soort belemmerende besluiten worden genomen die een drempel vormen voor vrouwenparticipatie."

Dat schrijft het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de hoofddoek in het bedrijfsleven. Het is volgens het Europese Hof van Justitie mogelijk om de werknemers op te leggen hun religieuze uiting zoals hoofddoek, tulband of keppeltje af te doen als de neutraliteit van het bedrijf volgens hen in geding komt.

Moslimkoepels en antidiscriminatiebureaus bundelen krachten

21 september 2016 | 23:00

Vanmiddag tekenden het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie in de Anwar e Quba moskee in Utrecht een samenwerkingsovereenkomst. Primaire doel is het werk van antidiscriminatiebureaus meer bekendheid te geven in de bij het CMO aangesloten moskeeën en daarmee het aantal meldingen van discriminatie te vergroten. Daarnaast wil het CMO samen met de VLBA projecten initiëren en intensiveren om discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder te bestrijden.

CMO betreurt uitspraken over imams door lid Gülenbeweging

20 augustus 2016 | 14:36

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) betreurt de uitspraken in de media over de imams en moskeeën, waarin wordt gesuggereerd dat zij als ‘geheim agenten’ zouden functioneren en moeten worden teruggestuurd. Dat laat het CMO weten in een persbericht.

Het CMO reageert hiermee op uitspraken van Ahmet Taskan, lid van de Gülenbeweging, gisteren in het Algemeen Dagblad.

Orthodoxe moslims presenteren platform 'Oproep tot Eenheid'

19 april 2016 | 09:53

Om gezamenlijk een tegengeluid te laten horen tegen anti-moslimsentimenten en de islamitische identiteit te beschermen, hebben Nederlandse moslims afgelopen zondag het platform 'Oproep tot Eenheid' gepresenteerd.

Haatzaaien: gevaarlijke interpretaties van religieuze teksten en extreemrechts

07 december 2015 | 14:30

Gisteren vond in het Nelson Mandela Centrum in Amsterdam een debat plaats over haatzaaien. De organisatoren - HTIB en EMCEMO - openden daarmee het publieke gesprek over gevaarlijke interpretaties van religieuze teksten door onder meer ISIS, en probeerden aanzetten te (laten) geven voor een tegengeluid. Daarbij was ook aandacht voor de effecten van uitsluitingsmechanismen en het discours van extreemrechts op (moslim)jongeren.

CMO: Moskeeën staan opnieuw stil bij de terreuraanslagen in Parijs tijdens het vrijdaggebed

19 november 2015 | 18:40

Tijdens het vrijdaggebed van morgen, zal er in vele moskeeen aandacht worden besteed aan de aanslagen in Parijs. Dat laat het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) weten in een persbericht. "Het geweld in welke vorm dan ook en vooral op burgers zal krachtig worden veroordeeld en daarnaast zal er een oproep gedaan worden voor verbroedering en intensivering van onderlinge contacten" schrijft het CMO.

Vele moslim (koepel)organisaties veroordelen aanslagen Parijs

15 november 2015 | 16:03

Vele Nederlandse islamitische organisaties hebben inmiddels verklaringen uitgegeven waarin ze de aanslagen in Parijs hebben veroordeeld.

Hieronder een overzicht van verklaringen van landelijke koepelorganisaties en enkele regionale organisaties. Het overzicht wordt de komende dagen aangevuld.

Nederlandse moslimgemeenschap zeer geschokt door terreuraanslagen Parijs

14 november 2015 | 16:42

"Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt deze barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen tegen de Franse samenleving en in feite de gehele mensheid. Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Franse volk." Dat schrijft het CMO in een persverklaring.

CMO aan moslimgemeenschap: laat je niet provoceren (door Wilders)

22 juni 2015 | 08:05

Het Contactorgaan Moslims en Overheid(CMO) vraagt de moslimgemeenschap in en buiten Nederland zich niet te laten verstoren door provocaties.

Dat laat het CMO in een kort persbericht weten. In de titel van het persbericht wordt expliciet over PVV-leider Geert Wilders gerept. In het persbericht zelf niet.

Imams uit Marokko laten malikitisch geluid tegen radicalisering tijdens ramadan horen.

03 juni 2015 | 08:01

Tijdens de ramadan zullen dit jaar 53 imams uit Marokko naar Nederland komen. Ze zullen tijdens hun preken veel aandacht besteden aan een theologisch, malikitisch tegengeluid tegen radicalisering. Dat heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laten weten.

Ook CMO wil transparantie over financiering van moskeeën

29 maart 2015 | 19:39

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is verbaasd dat onderzoeksbureau RAND Europe een landelijk onderzoek naar de buitenlandse financiering van moskeeën is gestaakt, omdat het onderzoeksbureau Rand Europe geen medewerking zou hebben gekregen van de gebedshuizen. Het CMO laat tegenover De Telegraaf weten dat zij niet benaderd is om dergelijke gegevens te leveren.

Uit het onderzoek van RAND blijkt dat slechts bij een klein aantal moskeeën sprake is van buitenlandse financiering. Ook is er maar bij een beperkt aantal moskeeën sprake van bestuursleden uit het buitenland.

CMO: vaker verzet tegen bouw moskeeën

12 maart 2015 | 09:58

Moskeebesturen hebben sinds een jaar steeds meer te maken met weerstand wanneer zij een nieuw gebedshuis willen bouwen. Dit verklaart het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na gesprekken met verschillende moskeekoepels. Buurtbewoners verzetten zich vaker tegen de gebedshuizen, maar moskeebesturen doen op hun beurt volgens het CMO te weinig aan het creëren van draagvlak

Rechts-extremisten bezetten moskee en roepen op tot 'verzetsdaden'

08 februari 2015 | 21:51

Gisteren hebben 5 leden van het extreem rechtse Identitair Verzet de in aanbouw zijnde moskee Al Hijra aan de Ter Haarkade in Leiden bezet. Met spandoeken waarop de leuzen ‘Stop de islam’, 'In Leiden begint de victorie' en ‘Reclaim your Space’ te zien waren, maakten ze een heftig en bedreigend statement. ‘De tijd van toekijken is afgelopen’, staat te lezen op hun Facebookpagina. De politie gaat serieus onderzoek doen. Moslimkoepel CMO noemt agressie en geweld tegen moskeeën een structureel fenomeen, dat nu steeds meer gecoördineerd en ideologisch gedreven lijkt. Kamerlid Ahmed Marcouch twitterde: ‘Extreem rechtse idioten bezetten moskee. Zijn uit op ontwrichten samenleving. Aanpakken en lik op stuk’.

Kabinet spreekt met koepelorganisaties over moslimhaat

09 januari 2015 | 19:10

Vicepremier Asscher en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie hebben vandaag gesproken met vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen.
Aandacht is gevraagd voor toenemende moslimhaat. Er is overeengekomen om tot concrete afspraken te komen om moslimhaat beter te registreren. Daar wordt de komende periode door de betrokken organisaties en de overheid gezamenlijk vorm aan gegeven.
Dat laat het kabinet vandaag weten.

Opnieuw diverse steunbetuigingen migranten-, vluchtelingen- en moskeeorganisaties aan slachtoffers Parijs

08 januari 2015 | 13:43

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft de bij haar aangesloten organisaties en alle moskeebesturen gevraagd om de komende dagen uitgebreid stil te staan bij deze afschuwelijke terreurdaad. Het CMO roept tevens haar achterban op deel te nemen aan verschillende steunbetuigingsactiviteiten in verschillende steden. Op belangrijke momenten zoals vrijdagpreek van 9 januari a.s. zullen de imams hun afschuw blijven uitspreken over deze gruwelijkheid. Dat heeft het CMO in een vandaag gepubliceerd persbericht laten weten.

Behalve het CMO, kwamen ook de Turkse arbeidersvereniging HTIB, de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) en de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) met een verklaring. Gisteren spraken al diverse andere organisaties hun afschuw uit over de aanslagen. In updates het persbericht van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON)en een verklaring van Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN).

Marokkaans jongerencentrum Argan organiseert protestmars. Moslimorganisaties veroordelen aanslag

07 januari 2015 | 21:04

Het Amsterdamse jongerencentrum Argan organiseert morgen een protestmars tegen terreur. "Wij mogen niet toelaten dat onze samenleving wordt ontwricht en dat angst de boventoon voert" schrijft het jongerencentrum in een oproep op facebook. De mars begint om 18 uur op de Dam en leidt naar het Franse consulaat aan de vijzelgracht.

Ook andere moskee- en migrantenorganisaties hebben verklaringen uitgegeven waarin ze hun afschuw uitspreken over de aanslag vandaag in Parijs.

CMO: Vrijdaggebed in het teken van Gaza en MH17

23 juli 2014 | 11:51

Het zijn donkere dagen waarin we met z'n allen verkeren. Met bedroefdheid en afschuw zijn we afgelopen week geconfronteerd met beelden van oorlog uit Gaza en van vliegramp uit Oekraïne. Het is bijna onmogelijk voor te stellen wat er gebeurd is. Er zijn honderden onschuldige slachtoffers in een week tijd gevallen. De impact die dit heeft op zo vele mensen en mensenlevens, de angst, de pijn, de gruwelijkheden, zijn haast onbeschrijfelijk. Het zijn gitzwarte dagen voor de mensheid. Dat valt te lezen in een persbericht van het Contactorgaan Moslims en Overheid.

CMO: Ondertoezichtstelling private internaten haastig en onzorgvuldig

07 februari 2014 | 11:32

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is verbijsterd over de recente negatieve en ongenuanceerde uitlatingen van politici en bestuurders over ‘moskee’ internaten. "Het in diskrediet brengen van deze instellingen door deze uitlatingen doet geen recht aan de feitelijke situatie en maakt de ouders en jongeren ongerust . Die situatie is dat internaten wettelijk toegestane en particuliere initiatieven zijn met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de vorming en ontwikkeling van jongeren in Nederland." Dat stelt het CMO in een persbericht.

Moskeekoepels willen structureel radicaliseringsoverleg

05 februari 2014 | 14:54

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en het Turkse Milli Görüs hebben aangegeven dat moskeeën regelmatig met gemeenten willen overleggen over radicalisering binnen hun achterban. Het Samenwerkingsverband voor Marokkaanse Nederlanders (SMN) erkent de meerwaarde van zo'n overlegstructuur.

CMO: minister Opstelten erkent islamofoob geweld als probleem.

12 november 2013 | 08:26

Met regelmaat zijn moslims en moskeeën slachtoffer van gewelddadige, islamofobe acties. Dit blijkt ook uit onderzoek. Minister Opstelten erkent het probleem. Het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO) heeft de minister verzocht om bij een eventueel volgend incident dit publiekelijk te veroordelen.

Het CMO is ook in overleg met het Ministerie van SoZaWe over te nemen stappen in het bestrijden van islamofobie en heeft de Minister van Veiligheid en Justitie verzocht dit te steunen.

Islamofobie: de definitie tegen het licht gehouden

24 oktober 2013 | 10:30

Veel blogs deze week over islamofobie. Directe aanleiding: de Europese Islamofobie Conferentie van EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in Amsterdam en de geblogde of getwitterde reacties daarop (zie link onderaan). Ook daarin veel discussie over het gebruik en de definitiekwestie. Eerder dit najaar organiseerden CMO en SPIOR hierover een expertmeeting, met onder meer de presentatie van onderzoeker Ineke van der Valk die hieronder wordt weergegeven.

CMO: er komt één halal keurmerk

26 augustus 2013 | 09:02

Nederland krijgt 1 landelijk halal-keurmerk. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat wordt gesteund door 380 moskeeën, gaat dit halal-keurmerk in het leven roepen.

Het keurmerk moet een einde maken aan grote onduidelijkheid in Nederland over de waarde van halal-stempels. Dergelijke stempels moeten garanderen dat de Islamitische spijswetten in acht zijn genomen. Dit betekent onder meer vlees van dieren die door een belijdende moslim zijn geslacht. Het dier mag niet dood zijn geweest vóór de slacht. Dat schrijft het CMO op haar website.

Yassin Elforkani ontkent dat hij maandelijks geld krijgt uit Koeweit

14 augustus 2013 | 12:02

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft vandaag een persbericht uitgegeven waarin Yassin Elforkani, woordvoerder van het CMO, ontkent dat hij maandelijks geld krijgt van het ministerie van islamitische zaken in Koeweit om in Nederland de islam te promoten. Ook ontkent hij dat hij met zijn medebestuurder Jacob van der Blom de belangen van Koeweit zou moeten bevorderen. Dit was afgelopen zaterdag door Het Parool beweerd.

CMO roept moslims op buren uit te nodigen voor iftar

10 juli 2013 | 09:56

Vandaag 10 en gisteren 9 juli 2013 is de Ramadan van start gegaan: de jaarlijkse vastenmaand voor moslims.

De 380 moskeeën die bij het CMO zijn aangesloten sporen deze maand moslims aan om buren met een andere levensbeschouwing uit te nodigen voor de iftar-maaltijd (vastenverbreking). Dat laat het CMO in een persbericht weten.
De iftarmaaltijden bieden volgens het CMO "een uitgelezen kans om de sociale cohesie tussen buren te versterken en samen de religieuze en culturele diversiteit die Nederland rijk is te beleven."

CMO: registreer islamofobie net als antisemitisme

09 april 2013 | 07:28

Met afschuw heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid kennis genomen van de brandstichting in de moskee te Enkhuizen. Het CMO vindt de hoeveelheid aanmatigende reacties die op diverse nieuwsfora te vinden zijn met betrekking tot deze brandstichting dan ook een zorgelijke ontwikkeling. Dat laat het CMO weten in een persbericht.

Islamitische organisaties zijn bezorgd over ronselen van jongeren voor strijd in Syrië

06 maart 2013 | 09:56

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) krijgt verontrustende signalen dat steeds meer jongeren in Nederland zich aangetrokken voelen tot deelname aan de gewapende strijd in Syrië. Het CMO is bezorgd over de ronselpraktijken en ziet daarin een veiligheidsrisico voor Nederland.
Het CMO stuurt daarom een brief naar zijn aangesloten organisaties en imams met de oproep om hieraan aandacht te besteden. Dat laat het CMO weten in een persbericht.

'Halal slachten van kippen door nieuwe wetgeving onmogelijk'

18 februari 2013 | 16:16

Tekst: Roemer van Oordt

Dit weekend concludeerden diverse media naar aanleiding van een stuk in The Post Online dat het grootste deel van het Nederlandse kippenvlees halal is geslacht, ook als dat niet op de verpakking staat. Dat bracht weer eens een fikse stroom onzin en bagger over de ´islamisering van de Nederlandse samenleving’ op gang. Het tegendeel is waar. Nieuwe Europese regelgeving maakt het halal slachten van kippen op grote schaal eigenlijk al sinds 1 januari feitelijk onmogelijk.

'Symboolpolitiek Rutte II raakt vooral moslims'

07 november 2012 | 11:59

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vindt dat het regeerakkoord van het kersverse kabinet inhakt op minderheden door beleidsmaatregelen voor te stellen die vooral moslims in Nederland raken. Dat stelt de organisatie in een vandaag uitgebracht persbericht.

Moslimkoepel komt met keurmerk voor slachterijen

26 oktober 2012 | 15:30

In het politieke steekspel over de onverdoofde rituele slacht, komt de inbreng tot nog toe vooral uit joodse hoek. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat Nederlandse moslims vertegenwoordigt in Den Haag, mengt zich op een geheel andere manier in de discussie. De moslimkoepel wil dat er een keurmerk komt voor slagerijen die ritueel slachten. Deze 'halal-garantie' kan een aanvulling zijn op het convenant dat in juni is afgesloten over de rituele slacht, meldt Yassin Elforkani in Trouw.

'Ambtenaar in charge in slachthuis; zwarte dag geschiedenis jodendom in Nederland’

17 oktober 2012 | 21:37

Opperabbijn Aryeh Ralbag neemt in een interview in NRC Handelsblad een voorschot op de officiële reactie van joodse zijde op het conceptbesluit over onverdoofd ritueel slachten, dat staatssecretaris Bleker (Landbouw) onlangs naar zijn islamitische en joodse gesprekspartners stuurde. Ralbag, verantwoordelijk voor de religieuze aspecten van de rituele slacht, stelt in een brief aan Bleker die in bezit is van het NRC dat het voortbestaan van de joodse rituelen op het spel staat.

Moslims blijven twijfelen over bloed- en orgaandonatie

09 oktober 2012 | 16:35

Tekst: Roemer van Oordt

De NOS meldde vorige week dat Sanquin bloedvoorziening in samenwerking met de Islamitische Stichting Nederland (ISN) op zoek gaat naar Turkse bloeddonoren. Eerder ging deze bloedbank al in zee met de stichting Waqf van de Marokkaanse moskee Al Fourkaan in Eindhoven, vorig jaar nog in ‘Mijn moskee is top’.
Met deze samenwerkingvormen wil Sanquin doelgroepen bereiken die via haar reguliere werving niet in beeld komen. En dat is nodig. Het percentage van moslims dat bloed doneert ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Datzelfde geldt voor orgaandonatie. Veel moslims twijfelen aan de religieuze toelaatbaarheid.

Nog altijd lange arm van Turkije beïnvloedt toekomst moslimzendtijd

03 oktober 2012 | 15:43

Tekst: Roemer van Oordt

De voortslepende tragikomedie over de zendtijd op radio en televisie voor moslims lijkt een nieuw seizoen in te gaan. Het Commissariaat van de Media (CvM) trakteerde ons 19 september in het laatste deel op een echte ‘cliffhanger’, door zonder opgaaf van redenen de beslissing over de aanvraag van de Stichting Zendtijd Moslims (SZM) uit te stellen. De SZM verzocht op haar beurt het CvdM om daarover uiterlijk vandaag een besluit te nemen. Kamervragen van CU en CDA en uitspraken van politici over de betrokkenheid van de Turkse overheid suggereren dat het om meer gaat dan alleen procedurele argumenten. In dit afsluitende tweede deel een paar van de pijnpunten.

Islamitische organsiaties: Marianne Thieme zet feiten naar haar hand

07 december 2011 | 23:06

Marianne Thieme zet de feiten naar haar hand. Dat beweren het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Werkgroep Islam en Dierenwelzijn in een reactie op de Memorie van Antwoord die de partijleider van de Partij voor de Dieren op 25 november naar de Eerste kamer stuurde.

Volgens de islamitische organisaties wekt Thieme ten onrechte de indruk dat zij reeds lange tijd intensief overleg voert met joodse en islamitische vertegenwoordigers. Dat is niet het geval volgens de organisaties.

Ook bestrijden ze de stelling van Thieme dat "uit wetenschappelijk onderzoek [blijkt] dat onverdoofd ritueel slachten ... extra dierenwelzijnsproblemen veroorzaakt zoals stress, pijn en leed voorafgaand en gedurende de slacht".

Tandeloze kritiekloze “moslimorganisaties”

06 december 2011 | 16:57

Test: Abdou Khoulani

“Ik vind jou een gemene jongen” waren de woorden van Harry van den Berg aan mijn adres na afloop van het debat over ritueel slachten. Hiermee verwees Harry naar mijn felle woorden, waarin ik het Contactorgaan Moslims en Overheid wegzette als een volstrekt overbodige organisatie die meer contact met zichzelf heeft dan met de mensen waar het om zou moeten gaan. En om het maar op zijn Wildersiaans te zeggen: ik neem er nog geen millimeter van terug!

Alle zichzelf benoemde “moslimorganisaties” in Nederland zijn ingeslapen organen die met ogen dicht als een schattige baby aan een subsidiefopspeen lurken en vooral niet gestoord willen worden in hun slaap.

Gezocht: polderimams

31 december 2010 | 08:17

Tekst: Ewoud Butter

Nederlandse moslims hebben het inmiddels al 20 jaar over de wenselijkheid van in Nederland opgeleide imams. Een wens die gedeeld wordt door de Nederlandse politiek. Zo sprak Rita Verdonk in 2005 de hoop uit dat er in 2008 geen imams meer uit het buitenland zouden worden gehaald. Inmiddels is er een imamopleiding en komen er steeds meer Turks-Nederlandse imams. In Marokkaanse moskeeën blijven polderimams voorlopig nog een uitzondering.

Nederlandse moslims, zeker jongeren en bekeerlingen, luisteren liever naar in Nederland opgeleide imams, maar die zijn nog dun gezaaid.
Het merendeel van de imams dat nu in Nederland preekt heeft zijn opleiding gehad in het buitenland en wordt gezonden door de overheid of de islamitische koepels uit de herkomstlanden. Ze spreken meestal amper Nederlands en zijn slecht ingeburgerd.

Rouvoet en het groepsdenken

13 december 2010 | 17:46

tekst: Bart Voorzanger

Marokkanen of moslims aanspreken op het gedrag van Marokkanen of moslims is net zo onzinnig als het ooit was om Nederlanders aan te spreken op de apartheid (niet toevallig een Nederlands woord immers) in Zuid-Afrika, of joden aan te spreken op het wanbeleid van de Israëlische overheid. Zulk aanspreken maakt geen onderscheid tussen toevallige verzamelingen, en groepen met een gedeelde verantwoordelijkheid.

‘André Rouvoet vindt dat het Contactorgaan van Marokkanen in Nederland duidelijk stelling moet nemen tegen bedreigende en discriminerende uitingen vanuit de Marokkaanse achterban tegen joodse Nederlanders’ schreef Trouw vanochtend, en Rouvoet citeert die krant zonder commentaar op zijn eigen site.

Ik heb even wat gegoogled, maar een Contactorgaan van Marokkanen in Nederland kon ik niet vinden. Wellicht bedoelt Rouvoet het Contactorgaan Moslims en Overheid, CMO, of de Unie van Marokkaanse Moskee-organisaties in Nederland die lid is van dat CMO? Voor het principe maakt dat overigens weinig uit. Rouvoet vindt dat mensen stelling moeten nemen tegen gedragingen van anderen met wie ze een of meer toevallige kenmerken delen. Heeft dat zin?

Radi Suudi en Mohammed Cheppih winnen strijd om moslimzendtijd

08 januari 2010 | 16:47

Eind december heeft het Commissariaat voor de Media bekend gemaakt dat de publieke zendtijd voor islamitische programma's vanaf september wordt verzorgd door de Stichting Moslim Omroep Nederland (SMON). Deze nieuwe omroep is een initiatief van de koepels UMMON (Marokkaans) WIM (Surinaams) en de Vereniging Imams Nederland die voor de uitwerking van hun plannen een beroep deden op de ervaren politicoloog en journalist Radi Suudi.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië