Islamofobie/ moslimhaat

Over de term

Internationaal en in de wetenschap is islamofobie de term die al ruim 100 jaar gebruikt wordt. Op Republiek Allochtonië geven we een voorkeur aan de term moslimhaat. Hieronder verstaan wij: het uitsluiten, discrimineren of bedreigen van moslims vanwege hun geloof of (het dreigen met) geweld tegen moslims of hun gebouwen. Overigens zijn niet alleen moslims slachtoffer van 'moslimhaat' of 'islamofobie', maar ook mensen die er voor anderen kennelijk als moslim uitzien. Religiekritiek wordt door ons doorgaans nadrukkelijk niet gerekend tot moslimhaat of islamofobie. Met religiekritiek is niets mis.

Waarom aandacht voor moslimhaat?

Op Republiek Allochtonië schrijven we over alle vormen van discriminatie. We doen dit omdat we veel belang hechten aan individuele vrijheid en aan mensenrechten en vinden dat ieder, ongeacht zijn of haar geloof, mening, herkomst, kleur, sekse,  seksuele voorkeur etc. zichzelf moet kunnen zijn zolang de vrijheid van anderen hierdoor niet wordt ingeperkt. We hebben ervoor gekozen aan homofobie, antisemitisme en moslimhaat extra aandacht te besteden. Er bestaat voor ons geen hierarchie: alle vormen van discriminatie zijn even kwalijk, ongeacht de achtergond van het slachtoffer of de dader.

Melden helpt

Slachtoffers van discriminatie en uitsluiting doen hiervan zelden melding bij de politie of bij de antidiscriminatiebureaus. Dat geldt voor alle vormen van discriminatie en ook voor de slachtoffers van moslimhaat/islamofobie. 

Behalve bij de politie of de (internet) meldpunten die je hieronder vindt, zijn er verschillende maatschappelijke initiatieven die met het onderwerp bezig zijn en waar je melding kunt maken van islamofobie of moslimhaat. 

1. Meld Islamofobie

In 2015 startte “Meld Islamofobie!” op facebook. Het is een burgerinitiatief dat islamofobe incidenten in heel Nederland wil registreren, analyseren, publiceren en (visueel) in kaart brengen. Het initiatief werd genomen door vier jonge moslim professionals, wetenschappers en activisten. De directe aanleiding voor het initiatief was de sterke toename van gewelddadigheden tegen moslims en moskeeën in Nederland naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs, en de constatering dat bestaande mechanismen voor de registratie van islamofobe incidenten de doelgroep niet goed bereiken. Moslims delen traumatische incidenten met elkaar en via sociale media, maar doen meestal geen melding bij de politie of een officieel antidiscriminatie bureau.

Meer informatie op de website, waar je ook een formulier vindt om melding te doen van een incident.

Website: https://www.meldislamofobie.org/
Telefoon: +31 (0)6 386 574 99
Email: info@meldislamofobie.org

2. Meldpunt tegen Islamofobie en Discriminatie

Dit is een initiatief van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID)  streeft naar maatschappelijke erkenning en aparte registratie van islamofobie en werd in 2013 opgericht door Emcemo, (Euromediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling). Emcemo is een seculiere organisatie die zich sinds 1997 bezig houdt met integratieprojecten en het tegengaan van vooroordelen en discriminatie. Emcemo was ook de organisatie die ook betrokken was bij het onderzoek Islamofobie en Discriminatie van Ineke van der Valk.


• Telefonisch: 020-4288825
• Via de website: www.meldpunt-islamofobie.nl
• Via de email: islamofobie@gmail.com

 

3. Al Nisa

De islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa maakt ook gebruik van het registratiesysteem van het IMAN-netwerk. Daarnaast maakt de organisatie een documentaire over islamofobie. U kunt incidenten melden via islamofobie@alnisa.nl of laat een bericht achter op de facebookpagina

 

 

 

 

4. SPIOR

De Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) spant zich in om de meldingsbereid onder moslims te verhogen en doet samen met antidiscriminatiebureau Radar onderzoek in de regio Rotterdam/Rijnmond. Eerder pubiceerde SPIOR al een verkennend onderzoek naar islamofobie in Nederland. SPIOR is de koepelorganisatie van islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. Het merendeel van de moskeeën in Rotterdam is aangesloten bij SPIOR, alsmede algemene sociaal-culturele organisaties, jongerenorganisaties en vrouwenorganisaties. Meer hier.

 

 

 

5. Melding maken van incidenten rond moskeeen

Onderzoekster Ineke van der Valk doet al langere tijd onderzoek naar islamofobie, onder andere naar islamofobe incidenten rond moskeeen. Ze publiceerde het boek Islamofobie en Discriminatie. Resultaten en tussentijdse resultaten van haar onderzoek kun je hier lezen.  
Republiek Allochtonië houdt een eigen lijst bij, zie hier
Aanvullingen kunt u mailen naar info@republiekallochtonie.nl. Wij zullen het ook doorgeven aan Ineke van der Valk.

 

Melding maken bij de politie, anti discriminatiebureaus of meldpunten internet discrimimatie

Wil je dat je melding ook wordt meegerekend in de rapporten die de (lokale) overheid gebruikt, wil je professionele begeleiding of wil je aangifte doen, dan is het van belang dat je melding maakt bij de door de overheid hiertoe ingestelde instaties als de politie, de lokale antidiscriminatievoorzieningen, via discriminatie.nl, via het College voor de Rechten van de Mens of bij het Meldpunt Internet Discriminatie
Als alternatief voor het laatste fungeert ook het niet meer door de overheid gefinancierde  Meldpunt Discriminatie Internet dat al langere tijd islamofobie registreert..

 

 

 

Over ons: Republiek Allochtonië en moslimhaat/islamofobie

Republiek Allochtonië is geen meldpunt. We proberen over het onderwerp zo feitelijk of onafhankelijk mogelijk te schrijven en worden graag gecorrigeerd (mail naar info@republiekallchtonie.nl) wanneer we er naast zitten. Net als bij andere onderwerpen geven we graag extra aandacht aan initiatieven van maatschappelijke organisaties. 

Meer lezen? Artikelen over moslimhaat hier, artikelen over islamofobie (vooral definities) lees je hier

Aanvullingen, opmerkingen of correcties? Mail naar info@republiekallochtonie.nl

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op dit blog hier of op zijn website. Ewoud is ook te volgen op twitter: @ewoudbutter

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië