Moslimorganisaties veroordelen terroristische aanslag Istanbul

In opinie op 29-06-2016 | 13:50

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de twee aan het Turkse Milli Görüs verbonden koepels hebben vandaag verklaringen uitgegeven waarin de aanslag gisteravond in Istanbul wordt veroordeeld.

Ze zijn niet de enigen. De Marokkaans-Nederlandse organisatie Emcemo en de Turks-Nederlandse arbeidersvereniging HTIB hebben een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven. Daarnaast is een verklaring ontvangen van de Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN).

Het CMO schrijft:

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt de barbaarse, laffe en onmenselijke terreuraanslagen in Istanbul op de meest krachtige manier. Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Turkse volk.

Deze terroristen hebben steeds hetzelfde doel met hun zieke, laffe daden, namelijk het ontwrichten van de samenlevingen, het zaaien van angst en het opzetten van groepen tegen elkaar.

Onze gedachten gaan uit naar de families en nabestaanden van de getroffenen en naar het Turkse volk.

En de Nederlandse Islamitische Federatie en Milli Görüs Noord-Nederland schrijven:

De afschuwelijke aanslag van heden, 28 juni 2016, in Istanbul gericht tegen onschuldige burgers, heeft ons diep geraakt. Deze laffe daad toont wederom aan dat terreur geen etnisch of religieus fundament heeft en hierin ook geen onderscheid maakt. Zij doelen op onschuldige burgers om de segregatie in de maatschappij te vergroten en de samenleving te ontwrichten. Dit soort aanvallen moeten onze banden juist versterken en met deze eenheid kunnen wij terreur en de daarmee gepaarde onveiligheid het hoofd bieden.

Wij roepen iedereen dan ook op om een eenheid te vormen tegen iedere vorm van geweld, en geen onderscheid te maken in deze. Wij roepen ook onze regeringsleiders op om terreursympathisanten, van welke ideologie of etniciteit dan ook, geen ruimte te geven op Europese bodem.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze aanslag en wensen hen veel sterkte en geduld toe in deze moeilijke tijden.
 

De Marokkaans-Nederlandse organisatie Emcemo en de Turks-Nederlandse arbeidersvereniging HTIB hebben ook een verklaring uitgegeven. Zij schrijven:

Wij (HTIB & Emcemo) veroordelen de terreuraanslagen in Istanbul


Wederom hebben wij het onmenselijke, bloedige en lelijke gezicht van de terreur gezien. De terroristische organisatie die de naam ‘Islamitische Staat’ gebruikt heeft door een aanval op onschuldige mensen op het luchthaven van Istanbul tientallen mensen gedood en verwond. De daders van de aanslagen in Parijs en Brussel hebben nu een aanslag gepleegd in Istanbul.

Allereerst willen we benadrukken dat welke naam ze ook gebruiken, tot welke religie of nationaliteit ze ook behoren, welke ideologie ze ook aanhangen en welke doelen ze ook nastreven, mensen die geweld gebruiken tegen onschuldige burgers moeten zonder uitzondering als ‘terrorist’ worden gekwalificeerd en veroordeeld. Degenen die door geweld iets willen bereiken kunnen de mensheid niets positiefs geven.

We moeten deze bloedzuigers, achterlijke mensen en groeperingen gezamenlijk afwijzen. Vooral islamitische organisaties en geestelijken moeten nu hun stem verheffen en de acties van deze gestoorde mensen die de islam misbruiken veroordelen. De daders zijn immers grotendeels jonge mensen en het spreekt voor zich dat hun opvattingen over de religie gebrekkig en krom is. Verklaringen van islamitische organisaties en geestelijken kunnen een waarschuwend signaal geven richting deze jongeren.

Het lijdt geen twijfel dat we dit soort acties krachtig afwijzen zodat de terroristen hun doelen niet bereiken. Want ze willen met dit soort acties mensen die anders denken bang maken en intimideren. We moeten ze deze kans niet geven.

Het is daarnaast onaanvaardbaar dat mensen die hun stem hebben verheft na de aanslagen in Parijs en Brussel, de aanslagen in Istanbul en Ankara afdoen met een zwak protest. We moeten ons allen krachtig verzetten tegen het terrorisme. Als we dat niet doen, zullen we hen nog meer aanmoedigen.

We veroordelen nogmaals deze onmenselijke aanvallen en betuigen onze solidariteit met onze kameraden in Turkije. Wij betuigen onze medeleven met de nabestaanden en verwanten van de slachtoffers en gewonden.

Het is tijd om solidair te zijn met elkaar.

Het is tijd om elkaars pijn te delen.

Weg met terrorisme.

 

De verklaring van de Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN):

 

Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) veroordeelt de barbaarse, laffe en onmenselijke terreuraanslag op de internationale luchthaven van Istanbul op de meest krachtige manier. We zijn intens verdrietig en voelen ons dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Turkse volk.

Deze terroristen hebben steeds hetzelfde doel met hun zieke, laffe daden, namelijk het ontwrichten van de samenlevingen, het zaaien van angst en het opzetten van groepen tegen elkaar.

Onze gedachten gaan uit naar de families en nabestaanden van de getroffenen en naar het Turkse volk.

De SICN is een landelijk koepelorganisatie waar 48 zelfstandige moskeeorganisaties bij zijn aangesloten.

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 

 


Meer over aanslagen, istanbul, Nederlandse Islamitische Federatie en Milli Görüs Noord-Nederland, terrorisme. CMO.

Delen: