In de Republiek Allochtonië doen we verslag van de langlopende maatschappeiijke discussie die we in Nederland voeren over 'het integratievraagstuk'. Ook bieden we achtergronden, feiten en een databank onderzoek integratie.
Republiek Allochtonië is een initiatief van Ewoud Butter en wordt op vrijwillige basis onderhouden door een redactie en gastschrijvers
Reacties en ingezonden artikelen (links of rechts, gelovig, seculier of anders) zijn altijd van harte welkom. Stuur uw reactie naar: info@republiekallochtonie.nl. U kunt Republiek Allochtonie financieel ondersteunen.

Volg Republiek Allochtonie op twitter: http://twitter.com/allochtonie of like onze  Facebookpagina.

‘Het Andere Verhaal’ als inspiratiebron voor dialoog en bescherming

02 september 2014 | 08:48

Door: Roemer van Oordt

In Amsterdam zijn initiatieven van onderop druk bezig de gemoederen te bedaren nu in (onder meer) het Midden-Oosten opnieuw de pleuris is uitgebroken. Veel Amsterdamse burgers met hun roots in de regio of die er om andere redenen een sterke band mee hebben, laten zich ondanks fundamentele meningsverschillen over wat daar gebeurd niet uit elkaar spelen. Het Veiligheidspact tegen discriminatie is één van die initiatieven. Momenteel organiseert het Pact samen met Alle kleuren Oost, Dialoog in Actie, Stadsdeel Oost en Dynamo de reizende expositie ‘Het Andere Verhaal’, met drie dialoogbijeenkomsten die dat verhaal als inspiratiebron gebruiken. lees verder

Moslimhaat

02 september 2014 | 08:37

Terecht is er de laatste tijd veel aandacht voor het antisemitisme/jodenhaat dat de kop opsteekt. Antisemitisme is strafbaar en moet worden aangepakt. Altijd. Het is dan ook goed dat de media en de politiek hier extra aandacht aan besteden. Op Republiek Allochtonië zullen we dat ook blijven doen.

De laatste weken wordt er ook op verschillende plekken gepleit voor meer aandacht voor moslimhaat/moslimdiscriminatie/islamofobie. Ook dat is terecht. Omdat in dit geval media en politiek maar in geringe mate aandacht besteden aan moslimhaat, zullen we dat op Republiek Allochtonië wat extra gaan doen. In hoeverre is er in Nederland sprake van moslimhaat/moslimdiscriminatie en wat zijn de gevolgen? lees verder

Meer rekenschap geven van de ‘morele Leitkultur’?

01 september 2014 | 20:40

Door: Dick Mantel

Integratie is nog steeds een hot item. Ook in de column in de Volkskrant van 25 augustus 2014 geschreven door René Cuperus, cultuurhistoricus en wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, speelt de integratie weer een belangrijke rol. Hij komt ook met het begrip ‘morele Leitkultur’. Een benaming die, mij althans, al bijna de zin ontneemt erover te discussiëren.

Cuperus schrijft in zijn column: ‘De integratie zal ermee gediend zijn als moslim-migranten zich meer rekenschap geven van de morele Leitkultur van naoorlogs Europa’. lees verder

Nederlanderschap ontnemen is discriminerende symboolpolitiek

30 augustus 2014 | 14:03

Tekst: Nizar Mourabit

Dat de Nederlandse overheid jihadstrijders het Nederlanderschap ontneemt heeft alleen gevolgen voor mensen met een dubbele nationaliteit. Minister Opstelten geeft aan dat niemand in Nederland tot persona non grata, of stateloos verklaard kan worden. Als gevolg daarvan zal degene met slechts een Nederlands paspoort misschien niet minder zwaar, maar wel anders gestraft worden dan degene met een dubbele nationaliteit. Dit terwijl met de maatregel de rechtstaat beschermd zou moeten worden. lees verder

Vijf bijeenkomsten om activisten met elkaar te verbinden

30 augustus 2014 | 13:43

Er is sprake van een groeiend activisme in Nederland op diverse terreinen. Dat uit zich niet alleen tijdens demonstraties, maar ook in publieke debatten en op sociale media. De activisten hebben te maken met dezelfde soort problemen: criminalisering in de media, geen gehoor bij beleidmakers, extremistische stromingen in de beweging die proberen grote groepen mensen te bereiken, praktische problemen met de organisatieopbouw, vraagstukken van strategie en tactiek.

Zoals we het in de huidige crisis in Europa ervaren, hebben ze dezelfde tegenstanders: een coalitie van krachten die sociale veranderingen in de wereld tegenhouden. Een aantal organisaties hebben het initiatief genomen om activisten van verschillende bewegingen met elkaar te verbinden. Het initiatief bestaat uit een vijftal bijeenkomsten om activisten bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen in de sociale strijd, te leren van elkaar en te onderzoeken of en hoe strategie, tactiek en organisatie op elkaar afgestemd kunnen worden.

De eerste bijeenkomst gaat over internationale solidariteit. Wat zijn de ervaringen van de solidariteitsbeweging met de Palestijnen en de andere onderdrukte minderheden in het Midden -Oosten (Ezidi’s/Koerden/ Christenen)?

Datum: Zondag 31 augustus
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringsplantsoen 2c,
1017 SJ, Amsterdam. lees verder

Oproep van Emcemo: joden, neem afstand van huidige politiek van Israël

28 augustus 2014 | 08:54

De Marokkaans-Nederlandse organisatie Emcemo heeft een verklaring uitgegeven waarin de "criminalisering" van pro-Gaza demonstraties wordt gehekeld, evenals de Nederlandse politiek, het CIDI en vrijwilligers die zich aanmelden voor het Israëlisch leger.

Emcemo doet, net als degenen die moslims vragen afstand te doen van extremisme, aan groepsdenken, en roept "de joden in de wereld op om, zoals ook de vorige week overleden Auschwitz overlevende Hajo Meyer dat deed, Israël het mandaat te ontnemen namens hen te spreken en publiekelijk afstand te nemen van de huidige politiek van Israël, die een gevaar vormt voor de wereldvrede."

Hieronder de gehele verklaring. lees verder

Het nadeel van de twijfel

26 augustus 2014 | 13:44

Tekst: Ineke van der Valk


Moslimdiscriminatie blijft in Nederland onderbelicht. Moslims lijken relatief vaak niet het voordeel, maar het nadeel van de twijfel te ondervinden. Discriminatie van moslims en agressie jegens moslims wordt te vaal gerechtvaardigd of vergoelijkt. Dit is een deel van het (discriminatie)probleem. lees verder

Toenadering moslims en joden

26 augustus 2014 | 12:14

Terwijl Gaza en Israel in het teken van geweld staan en er ook in Nederland sprake lijkt te zijn van een toenemende polarisatie tussen mensen die solidair zijn met de bewoners van Gaza of juist met die van Israel, zijn er ook gelukkig ook positieve initiatieven van toenadering tussen moslims en joden.

Ikje Blogspot heeft er een aantal op een rij gezet.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 1500 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Actueel

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief

Categorieën


Republiek Allochtonië