In de Republiek Allochtonië vindt u berichten, achtergrondartikelen en opinies die iets te maken hebben met de integratie van niet-westerse allochtonen, migranten, etnische minderheden, Nieuwe Nederlanders etc. in Nederland. Ook bevat het weblog een databank onderzoek integratie.
Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden door een redactie en gastschrijvers
Reacties en ingezonden artikelen (links of rechts, gelovig, seculier of anders) zijn altijd van harte welkom. Stuur uw reactie naar: info@republiekallochtonie.nl. U kunt Republiek Allochtonie financieel ondersteunen.

Volg Republiek Allochtonie op twitter: http://twitter.com/allochtonie of like onze  Facebookpagina.

Strenger toezicht op onder andere moskee-internaten

18 april 2014 | 17:14

Gemeenten zullen voortaan strenger toezicht gaan houden op jeugdverblijven, waaronder de zogenaamde moskee-internaten. Zij zullen zich hierbij dan baseren op de nieuwe wettelijke eisen waaraan deze internaten vanaf 1 juli 2015 moeten voldoen.
Het kabinet wil hiermee de veiligheid en het welzijn van kinderen in de internaten vergroten. Het kabinet stuurt dit wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher voor advies aan de Raad van State. lees verder

SER: meer aandacht voor discriminatie op de arbeidsmarkt

18 april 2014 | 16:13

dummy

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil meer aandacht voor discriminatie op de werkvloer. Zo pleit de SER voor een landelijke campagne over discriminatie en vooroordelen, voorlichting en trainingen voor werknemers en werkgevers en een grotere rol voor de Inspectie SZW bij klachten over discriminatie.

Volgens de SER komt discriminatie vaak voort uit vooroordelen en is het vaak onbedoeld. Maar ook onbedoelde discriminatie moet bestreden worden, vindt de Raad.

Marcouch en Yücel vragen Opstelten bezoek te brengen aan Duindorp

18 april 2014 | 15:12

dummy

De Kamerleden Ahmed Marcouch en Keklik Yücel vragen minister Opstelten een bezoek te brengen aan Duindorp, waar volgens een reportage van Omroep West allochtone bewoners stelselmatig worden weggepest.

De kamerleden van de PvdA vragen de minister zich persoonlijk ter plaatse op de hoogte te laten brengen van de situatie in Duindorp en daarbij vooral de getroffen bewoners te laten weten dat hij achter hen staat. lees verder

Bèstand kwèt bè gebrekkig Nedeâhrlands

16 april 2014 | 23:02

(Hardop lezen) Dit is un beâhrich voâh iedeâhrein die niet goed Nedeâhrlands spreikt, zoals bèvoâhbeild voâh onze trouwe lezeâhrs uìt duh Haag. Ontvang je un bèstandsuìtkeâhring, mâh spreik je ampeâh Nedeâhrlands en veâhrdom je ut op Nedeâhrlandse les tuh gaan, dan loâp je duh kans die fène uìtkeâhring van je binnen un jâh kwèt tuh raken. Wie dat veâhrzonnen heift? Jetta Klènsma van duh Partè van duh Arbèd. Zè heift un wetsvoâhstel nâh duh Raad van Statuh gestuurd. lees verder

Adnan Tekin: Minder PVV in Brussel

15 april 2014 | 17:09

dummy

Adnan Tekin (41) was jarenlang, in Amsterdam en Den Haag, de rechterhand van Job Cohen. Tegenwoordig is hij manager kwaliteitsaanpak basisscholen bij de gemeente Amsterdam en in 2011 werd hij namens de PvdA met ruim 15.500 voorkeurstemmen gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Nu wil hij op 22 mei het Europees Parlement in om werkloosheid te bestrijden, maar ook om te voorkomen dat Wilders meer macht krijgt. Ewoud Butter sprak met Adnan Tekin. lees verder

Zet oude rolmodellen in voor spookjongere

15 april 2014 | 11:36

dummy

Om de onzichtbare risicojeugd beet te bereiken, moet worden samengewerkt met informele contacten die deze jongeren als ‘eigen’ ervaren. Zij zullen eerder luisteren naar iemand met informeel gezag binnen hun eigen leefomgeving. Dit betekent een herwaardering voor de inzet van rolmodellen, waarvan sommigen wellicht in het verleden ook verkeerde dingen hebben gedaan.

Dat stelt Jan Dirk de Jong in onderstaand stuk. lees verder

Islamitisch en joods meisje 'dichten' vooroordelen

15 april 2014 | 10:17

Een moslima en een Joods meisje halen op het Brave New Voices festival in Chicago vooroordelen over moslims en Joden onderuit. lees verder

Via froot.nl

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebookRepubliek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 

 

Wat u niet las over de weigering van een eredoctoraat aan Ayaan Hirsi Ali

14 april 2014 | 10:43

Tekst: Martin (Maarten Jan) Hijmans

En ja, ze is weer een keer in het nieuws in Nederland. Ayaan Hirsi Ali, critica van de Islam, was in 2006 als lid van de Tweede Kamer voorpaginanieuws naar aanleiding van een - nogal overijverige - aanpak van de toenmalige minister Verdronk over de vraag of Hirsi Ali nu wel of niet terecht het Nederlanderschap had verkregen. Ze vertrok kort daarna naar de VS, waar ze ging werken bij het neo-con bolwerk The Enterprise Institute, en vervolgens hoorden we niet veel meer van haar. lees verder

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 1500 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Actueel

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief

Categorieën


Republiek Allochtonië