Op Republiek Allochtonië doen we verslag van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over 'het integratievraagstuk'. We besteden relatief veel aandacht aan achtergronden, feiten, onderzoek en aan meningen die in de reguliere media minder vaak gehoord worden.
Republiek Allochtonië is in september 2005 gestart door Ewoud Butter en wordt op vrijwillige basis onderhouden. Teksten komen van de redactie en gastschrijvers. De term 'Allochtonië' is gekscherend bedoeld. Het woord 'allochtoon' gebruiken we zelf in onze eigen stukken zo min mogelijk.
Reacties en ingezonden artikelen (links of rechts, gelovig, seculier of anders) zijn altijd van harte welkom. Stuur uw reactie naar: info@republiekallochtonie.nl. U kunt Republiek Allochtonie financieel ondersteunen.  Volg Republiek Allochtonie op twitter: http://twitter.com/allochtonie of like onze  Facebookpagina. Meer informatie hier.

Cijfers discriminatie 2016 van Landelijke Vereniging tegen Discriminatie

28 maart 2017 | 11:37

dummy

Vorige week publiceerde de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) de Factsheet Discriminatie 2016. Een factsheet met cijfers en toelichtingen over klachten en meldingen die bij de diverse Antidiscriminatievoorzieningen (ADV) zijn binnengekomen in 2016.

Er zijn 4.596 meldingen over discriminatie geregistreerd. Dat is bijna 1% meer dan in 2015. Al jarenlang gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van ras / etnische afkomst en dat is ook dit jaar weer zo (1.937 keer). Bijna de helft daarvan betreft opmerkingen en scheldpartijen; de andere helft gaat over uitsluiting van diensten of voorzieningen, beperkte toegankelijkheid en onderscheid door het toepassen van regels. lees verder

Alliantie: ’Geef de regie op inburgering aan gemeenten’

28 maart 2017 | 08:16

Onderwijsinstellingen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten luiden de noodklok over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid, eerder dit jaar gepubliceerd door de Algemene Rekenkamer, en pleiten voor maatregelen. Zij hebben een pamflet opgesteld waarin ze de nieuwe regeringscoalitie oproepen om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat de kansen op (duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt toenemen. lees verder

Monitor Islamofobie Project: stijgende lijn moslimhaat en -discriminatie

27 maart 2017 | 22:00

Door: Roemer van Oordt

Lokale media meldde onlangs dat een moskee van de Islamitische Stichting Nederland aan de Stadhouderslaan in Assen werd beplakt met grote posters met volgens de politie kwetsende teksten. En uit de wijk Aa-landen in Zwolle kwam het bericht dat een moslimgezin al bijna een jaar wordt geïntimideerd met bloed aan de muren, een varkenskop op de motorklep en lek geprikte banden. Is dit een trend of wordt er vooral meer gemeld en bericht? Een moeilijk te beantwoorden vraag.
Vandaag verscheen de derde rapportage van het Monitor Islamofobie Project van Ineke van der Valk, gastonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Zij ziet vanaf de eerst verzamelde data uit 2005 een stijgende lijn in het aantal (gemelde) incidenten bij moskeeën en de laatste jaren een toename van moslimdiscriminatie over de hele linie. In deze rapportage daarnaast veel aandacht voor de beeldvorming over moslims/islam op de weblogs GeenStijl en Powned. Van der Valk constateert toenemende haatuitingen. lees verder

Onderzoeksinstrument voor gemeenten om voedingsbodem radicalisering te meten

27 maart 2017 | 15:16

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden.
Met het instrument kunnen risico’s en mogelijkheden in beeld gebracht worden bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten met behulp van dit instrument verkrijgen, kan worden ingezet om het preventieve beleid te versterken. lees verder

De formatie: de wensenlijstjes op het gebied van immigratie, integratie en discriminatie

27 maart 2017 | 10:58

dummy

Door Ewoud Butter

Komende week gaan de onderhandelingen van start over de formatie van een nieuws kabinet. In eerste instantie gaan VVD, CDA en D66 met GroenLinks aan tafel. Als dat niet lukt, komt in een later stadium waarschijnlijk de ChristenUnie in beeld.

Onderwerpen rondom het thema ‘immigratie, integratie en discriminatie zullen een belangrijk onderwerp op de agenda zijn. Hierbij zullen enerzijds VVD en CDA een ‘rechts’ blok vormen. Daartegenover staat een ‘links’ blok van D66 met GroenLinks of ChristenUnie. Een belangrijk verschil met de kabinetsformatie vier jaar geleden is dat het rechtse blok op immigratie en integratieonderwerpen nu een duidelijke meerderheid in de Tweede Kamer heeft. lees verder

‘The man who mends women – the wrath of Hippocrates’

22 maart 2017 | 12:10

Weapon of choice – de keuze van Hanna Verboom op het Movies That Matter festival 2017

Door Claire Schut

Stel je voor: het is oorlog. Losgeslagen milities doorkruisen het land. Op een nacht wordt je voordeur open getrapt. Je ouders voor je ogen gedood. Het huis in brand gestoken. Je dochtertje van twee en jijzelf verkracht. Vijf-zes mannen, om de beurt. Wat zij zelf nog niet kapot hebben gemaakt, voltooit de stok (een mes, brandend plastic) die ze naar binnen rammen. Voor dood laten ze je achter, op weg naar hun volgende slachtoffers. Het is dagelijkse realiteit in de door geweld en armoede geteisterde Democratische Republiek Congo (DRC), waar rebellengroeperingen en regeringsleger strijden om de macht over de mineralen (diamant, koper, zink en coltan) waar Oost-Congo zo rijk aan is. lees verder

Zin en onzin van moedertaalonderwijs; een historische schets

22 maart 2017 | 11:28

Door Ewoud Butter

Het is beter wanneer kinderen van asielzoekers op school naast het Nederlands ook hun eigen moedertaal leren. Dat advies hebben het ministerie van Onderwijs en de PO-raad in een nieuwe handreiking aan de basisscholen. Volgens een van de auteurs van de brochure, lector taaldidactiek Maaike Hajer, is het wetenschappelijk aangetoond dat het veel beter is om de moedertaal wel te betrekken in het onderwijs.

Er wordt al ruim veertig jaar gediscussieerd over de vraag in hoeverre het onderwijs in de moedertaal behulpzaam is bij het leren van het Nederlands en de participatie in de Nederlandse samenleving. lees verder

Bevecht racisme en onverdraagzaamheid. Juist nu!

21 maart 2017 | 18:45

dummy

Tekst: Rutger Groot Wassink

Vandaag is het 21 maart, de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De dag is door de VN is ingesteld naar aanleiding van de bruut neergeslagen demonstratie tegen de apartheidswetten op 21 maart 1960 in Sharpeville, Zuid-Afrika waarbij de politie 69 demonstranten doodschoot. Nog elke dag kun je zien dat de strijd tegen racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid niets aan urgentie heeft ingeboet. lees verder

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Een kleine 1900 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Moslimhaat / islamofobie
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië