Opnieuw diverse steunbetuigingen migranten-, vluchtelingen- en moskeeorganisaties aan slachtoffers Parijs

In opinie op 08-01-2015 | 13:43

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft de bij haar aangesloten organisaties en alle moskeebesturen gevraagd om de komende dagen uitgebreid stil te staan bij deze afschuwelijke terreurdaad. Het CMO roept tevens haar achterban op deel te nemen aan verschillende steunbetuigingsactiviteiten in verschillende steden. Op belangrijke momenten zoals vrijdagpreek van 9 januari a.s. zullen de imams hun afschuw blijven uitspreken over deze gruwelijkheid. Dat heeft het CMO in een vandaag gepubliceerd persbericht laten weten.

Behalve het CMO, kwamen ook de Turkse arbeidersvereniging HTIB, de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) en de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) met een verklaring. Gisteren spraken al diverse andere organisaties hun afschuw uit over de aanslagen. In updates het persbericht van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON)en een verklaring van Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN).

Het CMO laat in haar verklaring verder weten 'diep geschokt'' te zijn 'door de barbaarse en laffe aanslag in Parijs'. Het is een misdaad tegen de mensheid en aanval op onze democratie, vrede en vrijheid. Niets kan een dergelijke gruwelijkheid rechtvaardigen. Het voorkomen dat onze samenlevingen ontwricht raken door dit soort terreurdaden, is een belangrijke opgave voor ons allen. CMO veroordeelt deze barbaarse aanslag. Onze gedachten gaan dan ook allereerst uit naar de families en dierbaren van de slachtoffers, en naar het Franse volk." Het CMO had gisteren ook tegenover de NOS al een verklaring gegeven. 

Ook de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) is "diep geschokt" . Zij schrijven in hun persbericht: "Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familieleden en collega’s van de slachtoffers en wij wensen hen veel sterkte, kracht en geduld toe in deze moeilijke periode. Wij veroordelen deze aanslag op alle fronten en roepen iedereen op om juist nu toenadering te zoeken. Wij mogen niet toestaan dat deze aanslag onze saamhorigheid schade berokkent. Wij vragen iedereen om kalm en beheerst te blijven en niet toe te geven aan geweld en escalatie. Laten we met elkaar in gesprek blijven, op basis van wederzijds vertrouwen."

Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) roept haar achterban op te staan voor het vrije woord. Zij schrijven: "De aanslag in Parijs tegen de medewerkers van het tijdschrift Charlie Hebdo heeft ons in het hart getroffen. Het vormt een regelrechte aanslag op ons fundament: het vrije woord.
Vrijheid moet te allen tijde worden uitgedragen en waar nodig verdedigd. We staan dan ook achter de uitspraken en oproep van de diverse Nederlandse burgermeesters. We doen een moreel appèl op iedereen en in het bijzonder alle vluchtelingen: sta op voor het vrije woord! Sluit je vanavond aan bij een van de vele demonstraties in het land!

De Turkse arbeidersvereniging HTIIB noemt de aanslag een "laffe en directe inbreuk op persvrijheid en vrijheid van meningsuiting."
De HTIB schrijft verder:
"Niet alleen de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid wordt hiermee getroffen, het is een directe bedreiging voor een ieder die andersdenkend is. Wij veroordelen deze aanslag met klem en roepen iedereen op om een actieve houding op te stellen hiertegen.
Het is bijzonder opvallend dat de aanslag samenvalt met het toenemende geweld in het midden oosten, waarbij de kloven tussen gelovigen toenemen, kerken, moskeeen en synagogen bestormd worden en islamofobi en antisemitisme in het westen toeneemt. Tegelijk wordt de aanroep tot haat en segregatie tussen beschavingen en geloven steeds populistischer.
Wij moeten niet vergeten dat verschillende radicale groeperingen met hun woorden en daden elkaar voeden. Radikale islamitische groeperingen zoals de Taliban, El Qaida, Boko Haram, Isis tonen hierin in hun oorsprong geen enkel verschil met westerse anti islam groeperingen die demonstraties houden, moskeeen in brand steken en aanroepen tot fascisme en racisme. Deze groepering kunnen geen ander tolerenen en proberen via geweld de ander uit te roeien. Wij dienen te waken voor deze daden.
Wij als HTIB zullen altijd standpunt innemen en een actieve opstelling tonen tegen racistische en fascistische groeperingen die moskeeen in brand steken en anti islamitisch zijn, alsmede tegen radikaal islamitische groeperingen die geen andersdenkenden kunnen tolereren.
Om daad bij woord te zetten hebben wij migrantenorganisaties, maatschappelijke organisatie, politieke partij, vakbeweging, uitgenodigd op 16 januari bij elkaar te komen en te praten over de te nemen vervolgstappen. Wij zullen radicalisme, racisme en discriminatie niet tolereren. Niemand kan ons mond snoeren. Wij zijn ons meer dan bewust van bloedige voorbeelden in de geschiedenis en zullen niet toelaten dat dit zich herhaald."

Gisteren werden er al verklaringen uitgegeven door Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Federaties MGNN en NIF, Emcemo en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie. Ook nam jongerencentrum Argan het initiatief voor een protestmars.

Update:

De Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) stuurde vanmiddag een persbericht uit waarin "vol afschuw" kennis wordt genomen van de moordaanslag in Parijs. De UMMON schrijft: " Deze dodelijke aanval op de vrijheid van meningsuiting valt op geen enkele manier te rechtvaardigen. Onze gedachten gaan vooral uit naar familie, vrienden en bekenden van de slachtoffers.
De UMMON roept alle aangesloten moskeeën en hun bezoekers op om steun te betuigen, door hun afkeer van deze laffe terreurraad luid en duidelijk te laten horen. Bijvoorbeeld bij demonstraties die in veel steden in Nederland plaatsvinden en tijdens de vrijdagpreek van morgen.
Ook roepen wij alle welwillende krachten in Nederland op schouder aan schouder samen te werken om de voortdurende spiraal van geweld en bedreiging te doorbreken."

Update 2: 

Ook de Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) veroordeelt de "laffe en afschuwelijke aanslag" op de redactie van "Charlie Hebdo. SICN schrijft in een uitgegeven verklaring: " Terreur heeft geen plaats in welke religie of levensbeschouwing dan ook en is niet verenigbaar met islamitische waarden. Wij veroordelen deze laffe gruweldaad in de krachtigste bewoordingen. Onze condoleances en diepste medeleven gaan uit naar de nabestaanden van de getroffenen en naar het Franse volk. Opnieuw dreigt een gruweldaad een hindernis op te werpen voor vreedzaam samenleven waarbij we elkaar als mens kunnen blijven herkennen. De moslimgemeenschap maakt deel uit van de Nederlandse en Europese samenleving. Laten we samen waakzaam zijn en elkaar in staat stellen sneller en preventief te reageren op dit soort schadelijke elementen.
De SICN is een landelijk koepelorganisatie waar 47 zelfstandige moskeeorganisaties bij zijn aangesloten. De organisatie voorziet in de religieuze, sociale en culturele behoeften van moslims in Nederland." 


Link:

Aanslag op Charlie Hebdo is aanslag op vrijheid van meningsuiting

Moslimorganisaties  veroordelen aanslag/ Argan organiseert protestmars
Facebookpagina Argan

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over afstand nemen, charlie hebdo, CMO, HTIB, ISBO, SICN, UMMON, VON.

Delen: