Orthodoxe moslims presenteren platform 'Oproep tot Eenheid'

In opinie op 19-04-2016 | 09:53

Om gezamenlijk een tegengeluid te laten horen tegen anti-moslimsentimenten en de islamitische identiteit te beschermen, hebben Nederlandse moslims afgelopen zondag het platform 'Oproep tot Eenheid' gepresenteerd.

Dat schrijft Trouw.

Hizb ut Tahrir is de initiatiefnemer van het nieuwe platform. Verder zijn onder andere Abou Hafs van het platform Bewust Moslim en politicus Arnoud van Doorn (partij van de Eenheid, Den Haag) betrokken. Het gaat om voornamelijk orthodoxe moslims, een kwalificatie die door de initiatiefnemers overigens niet wordt gedeeld. In de woorden van Arnoud van Doorn op facebook: We zijn er voor *alle* moslims. Want er bestaat niet zoiets als "orthodoxe" of "gematigde" moslims. Je bent moslim of je bent het niet.

Aanleiding voor het nieuwe platform vormt onder andere het voorstel van VVD en PvdA eind vorig jaar om te onderzoeken of het mogelijk was om organisaties te verbieden die het salafisme verkondigen. Okay Pala van Hizb ut-Tahrir in Trouw: "Dat was echt krankzinnig. Die motie kwam neer op onderdrukking. Maar uiteindelijk spraken alleen salafistische groepen zich ertegen uit, anderen voelden zich niet aangesproken. Terwijl zulke maatregelen ons allemaal treffen. Samen kunnen we een vuist maken."

In het manifest Oproep tot Eenheid schrijft initiatiefnemer Hizb ut Tahrir onder andere:

Om de islamitische identiteit te beschermen voor onszelf en de toekomst dienen wij minstens over de volgende punten overeen te  komen en hierin geen concessies te doen:

1. JA VOOR HET BEHOUD VAN DE ISLAMITISCHE IDENTITEIT
Onze identiteit is ons gegeven door de Schepper en wij hebben de  plicht en het recht om deze identiteit te beschermen en te behouden.
2. NEE TEGEN EEN EUROPESE ISLAM
Wij verwerpen de vorming van een Europese Islam welke ons weglokt  van de ware islam en de rest van de moslims op de wereld.
3. NEE TEGEN HET ASSIMILATIEBELEID
Assimileren betekent dat wij onze islamitische waarden moeten  inruilen voor andere waarden. Wij weigeren de waarden die ons door
Allah (swt) gegeven zijn te verruilen voor iets anders.
4. JA VOOR SAMENLEVEN
Wij zijn niet tegen samenleven wanneer dit gepaard gaat met respect  voor de moslims en hun religie.
5. NEE TEGEN HET BELEDIGEN VAN ISLAM
Wij accepteren niet dat onze heilige waarden zoals Allah (swt) en de  Profeet (saw) onderwerp zijn van spot onder het mom van vrijheid
van meningsuiting.

Vooralsnog hebben nog niet veel moslimorganisaties zich bij het nieuwe initiatief aangesloten. Volgens Pala wachten veel organisaties af: "die willen eerst zien wat wij precies gaan doen," verklaart hij in Trouw.

Het nieuwe platform wil geen tegenhanger van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) worden.  Okay Pala: "Het CMO praat mee in Den Haag, dat is onze ambitie niet. Wij willen vooral een spreekbuis zijn. Eén door wie moslims zich wél vertegenwoordigd voelen." Het CMO was voor Trouw niet direct bereikbaar voor een reactie.

Meer over islamitische koepelorganisaties op polderislam.nl

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over abou hafs, arnoud van doorn, bewust moslim, cmo, hizb ut tahrir, okay pala, oproep tot eenheid, partij van de eenheid, polderislam.

Delen:

Reacties


A Jansen - 19/04/2016 23:20

Ik heb hier weinig vertrouwen in. Ze hebben het over "de ware islam". Wat is dat, wie bepaalt wat dat is? Sluit je met zulke woorden niet per definitie heleboel moslims uit?
De Hizb ut-Tahrir heeft er moeite mee dat anderen de islam en de Profeet beledigen. Terwijl er juist legio muslims op wijzen dat dit gewoon het recht is van anderen, ook volgens de Koran en hadith.
Verder is de HuT een organisatie waarbinnen vrouwen ondergeschikt zijn aan de man. Dus de helft van de moslimbevolking is bij hen sowieso stemloos.