Imams uit Marokko laten malikitisch geluid tegen radicalisering tijdens ramadan horen.

In opinie op 03-06-2015 | 08:01

Tijdens de ramadan zullen dit jaar 53 imams uit Marokko naar Nederland komen. Ze zullen tijdens hun preken veel aandacht besteden aan een theologisch, malikitisch tegengeluid tegen radicalisering. Dat heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laten weten.

Dat er imams tijdens de ramadan uit Marokko naar Nederland komen is gebruikelijk. Omdat het moskeebezoek tijdens de ramadan veel hoger ligt dan gebruikelijk, bestaat er ieder jaar een grote behoefte aan gekwalificeerde imams. Bij gebrek aan imams uit Nederland, worden er door de Marokkaanse moskeekoepels ieder jaar imams uit Marokko uitgenodigd. 

Wat wel nieuw is, is dat deze imams, die maximaal een maand in Nederland blijven, tijdens hun preken voornamelijk aandacht zullen besteden aan theologische argumenten tegen radicalisering, extremisme en het geweld van terreurbewegingen als IS. De Marokkaanse imams behoren tot de malikitische rechtssschool. Het malikisme is binnen de soennitische islam een van de vier rechtsscholen. Het malikisme is de dominante rechtsschool in onder andere de Maghreb,

Volgens CMO-woordvoerder en jongerenimam Yassin el Forkani betekent dit dat  de islam, afhankelijk van tijd en plaats, op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. 'De pretentie van absolute waarheid is een van de grootste gevaren van het geloof', zegt Elforkani in de Volkskrant. 'Dat geluid zullen de 45 imams vertolken. Het is van groot belang dat zij dat juist tijdens de Ramadan doen.' Dat het CMO zoveel imams laat overkomen, laat volgens Elforkani zien 'hoe groot de uitdaging van de radicalisering is'. 
Volgens dit citaat in de Volkskrant gaat het om 45 imams, volgens Sjoukje Rietbroek, correspondente in Marokko, gaat het om 53 imams. 

Polderimams

Er bestaat n Nederland een groot gebrek aan imams die Nederlands spreken en de Nederlandse taal beheersen. Naast de opleiding aan de Islamitische Universiteit Rotterdam, ontstonden er de afgelopen jaren drie door de overheid bekostigde opleidingen islamitische theologie: aan de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Leiden en Hogeschool Inholland. Alleen aan de laatste instelling werd een imamopleiding aangeboden. Deze opleiding werd in 2013 gestopt omdat de opleiding niet rendabel was. 

De hogeschool Inholland werkte hierbij samen met enkele koepels die zijn aangesloten bij de Contactgroep Moslims en Overheid (CMO). Hiertoe behoorden Milli Görüs, Stichting Islamitisch Centrum Nederland en de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON). De UMMON trok haar steun aan de opleiding in omdat de opleiding niet aan de inhoudelijke eisen voldeed die de koepel stelde. Een ander probleem was het toekomstperspectief van de imams: het is redelijk dat op HBO-niveau opgeleide imams voor hun werk een salaris ontvangen dat recht doet aan hun opleiding, maar zo’n salaris ligt al snel veel hoger dan moskeebesturen kunnen of willen opbrengen. 

Yassin El Forkani laat in de Volkskrant weten dat met de VU - momenteel nog de enige aanbieder van een imamopleiding -  gesprekken gaande zijn over de vormgeving van een op Nederland gerichte vervolgopleiding voor imams die in het buitenland theologisch zijn geschoold. 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over cmo, imam, marokko, polderimam, radicalisering.

Delen: