Reacties op campagefilmpje Wilders

In nieuws door Ewoud Butter op 19-03-2018 | 11:59

Haagse islamitische organisaties en partijen en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) hebben aangifte gedaan naar aanleiding van een door de PVV uitgezonden campagnefilmpje. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laat weten sprakeloos te zijn en zich op vervolgstappen te beraden. Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en de stichting Nederland Bekent Kleur hebben een open brief geschreven aan de Nationale Ombudsman en schrijver, cabaretier en tv- maker Arjen Lubach wijdde een item aan het PVV filmpje.

In de 2,5 minuten durende filmpje van de PVV verschijnen na de woorden "Islam is" woorden als geweld, terreur, Jodenhaat, homohaat en slavernij. Na het woord "dodelijk" druipt bloed van de letters af. Verschillende politici, waaronder premier Rutte, spraken hun afschuw over het filmpje uit. 

CMO 

Voorzitter Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laat tegenover de NOS weten  sprakeloos te zijn. "Het is heel erg gewelddadig. Zo zijn wij niet en zo is de islam ook niet."

Normaal gesproken mengt het zich niet in de strijd tussen politieke partijen. "Maar nu gaan ze heel erg ver. Het is het demoniseren van de islam, dehumaniseren van moslims. Hij wijst ons als target aan."

Het CMO beraadt zich op vervolgstappen.

Federatie Islamitische Organisaties, NIDA, Islam Democraten en Partij van de Eenheid

De Federatie Islamitische Organisaties i.o. en de Haagse politieke partijen Islam Democraten, NIDA Den Haag en de Partij van de Eenheid hebben gisteren gezamenlijk aangifte gedaan van moslimhaat én de verspreiding daarvan door de PVV. In een gezamenlijke verklaring schrijven ze:

In een tijd waarin de moslimhaat salonfähig is geworden, is het van belang dat burgers, maatschappelijke organisaties en de politiek gezamenlijk ageren tegen elke vorm van intolerantie en onverdraagzaamheid. Het uitsluiten, discrimineren en demoniseren van groepen Nederlanders in onze samenleving is niet alleen in strijd met onze Grondwet, het is ook maatschappij ontwrichtend.

Het televisiespotje van de PVV donderdag 15 maart jl. zet ontegenzeggelijk aan tot haat en geweld tegen moslims en hun instituties. Gezien de recente toename van geweld tegen moslims en hun instituties, is de abjecte boodschap in het televisiespotje zeer ernstig en gevaarlijk. Juist in een tijd waarin de moslimgemeenschap steeds vaker te maken heeft met fysiek geweld, brandstichtingen en bedreigingen van moskeeen. Dit kan en mag niet de norm zijn in dit land.

Wij roepen alle politieke partijen in onze stad Den Haag en daarbuiten op om samen met ons één vuist te maken tegen intolerantie en moslimhaat. Wij nodigen daarom alle politieke partijen in onze stad uit om 18 maart samen aangifte te doen bij de politie. Moslimhaat moet een topprioriteit worden voor het nieuwe college in onze stad. De stad van Vrede & Recht dient een stad te zijn waar alle burgers in vrede en veiligheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)

Ook de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) heeft aangifte gedaan.

"Onze eerste reactie was: moeten we dit links laten liggen?", zegt RMMN-voorzitter Bouharrou tegen de NOS. "Maar we zijn heel erg geschrokken en kregen ook veel verontruste reacties uit onze omgeving, van moskeebesturen, islamitische organisaties, maar ook niet-moslims. We schrokken er vooral van dat het spotje op primetime werd uitgezonden, wanneer mensen met hun kinderen aan het eten zijn. We snappen niet dat de NPO daar medewerking aan verleent."

De RMMN is ook verbouwereerd over het uitblijven van maatschappelijke verontwaardiging. Bouharrou: "Er kwam geen spoeddebat in de Tweede Kamer, het Openbaar Ministerie deed er niets mee, en ook de discussie bleef uit. Het lijkt wel alsof dit normaal geworden is."

Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie en Nederland Bekent Kleur

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en de anti-racisme organisatie stichting Nederland Bekent Kleur hebben een brief geschreven aan de Nationale Ombudsman, de heer Van Zutphen, waarin ze een klacht indienen tegen het Commissariaat voor de Media CvdM en publieke omroep NPO.

De organisaties schrijven onder andere:

NPO en CvdM hadden redelijkerwijs moeten vermoeden, dat deze uiting voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen. Ook het feit dat voorzitter en enige lid van de rechtspersoon PVV die het filmpje aanbood reeds veroordeeld is voor aanzetten tot discriminatie had bij moeten bijdragen aan het redelijk vermoeden dat hier sprake kon zijn van aanzetten tot haat of discriminatie van mensen wegens ras, godsdienst of levensovertuiging. Toch hebben NPO en CvdM er voor gekozen om het filmpje openbaar te maken. Ze hebben daarmee mogelijk artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht overtreden. Daarin staat:

Artikel 137e

Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;

2. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

In de media is op 16 maart te lezen dat het CvdM ten onrechte zijn verantwoordelijkheid ontkent. Een woordvoerder zegt in Het Parool "Al zendt een partij een speelfilm uit - daarover gaan wij niet. Wát de partij in de filmpjes laat zien is niet aan ons.". Hoewel NPO en CvdM inderdaad niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het racistische filmpje zijn ze natuurlijk wel degelijk verantwoordelijk voor de openbaarmaking en verspreiding daarvan. Dat is een separate verantwoordelijkheid die ook de wetgever afzonderlijk benoemd in antidiscriminatieartikel 137.

Een vergelijkbare situatie is er bijvoorbeeld ook voor een drukker die racistische pamfletten drukt of tegenwoordig voor sociale netwerken zoals Facebook die haatpagina's of geweldsvideo's publiceren of niet tijdig verwijderen. Eenzelfde verantwoordelijkheid hebben NPO en CvdM in deze ook. Beide overheidsorganisaties hebben de taak om het recht van (etnische en religieuze) minderheden om niet gediscrimineerd te worden te waarborgen (zie ook artikelen 20, 26 en 27 van het VN-verdrag voor burgerrechten IVBPR). Dat is niet gebeurd. NPO en CvdM hebben door openbaarmaking actieve medewerking verleend aan haatzaaien.

We vragen de Nationale Ombudsman daarom (het nalaten van) gedragingen van overheidsinstanties NPO en CvdM in deze zaak te beoordelen.

Onderstaande organisatie die deze klacht indienen verzetten zich al vele jaren tegen islamofobie en alle andere vormen van discriminatie. Ze ondersteunen ondermeer de jaarlijkse demonstratie tegen racisme in het kader van 21 maart (VN dag tegen Racisme). Dit jaar op 18 maart op de Dam in Amsterdam. Ook daar zullen wij protesteren tegen islamofobe en racistische uitingen in media en politiek.

Arjen Lubach

Om luchtig af te sluiten: ook schrijver, cabaretier en tv-maker Arjen Lubach wijdde een item aan het filmpje van de PVV:


Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Meer over CMO, CTID, Islam democraten, moslimhaat, Nederland Bekent Kleur, NIDA, PvdE, PVV, RMMN, wilders.

Delen: