CMO betreurt uitspraken over imams door lid Gülenbeweging

In opinie op 20-08-2016 | 14:36

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) betreurt de uitspraken in de media over de imams en moskeeën, waarin wordt gesuggereerd dat zij als ‘geheim agenten’ zouden functioneren en moeten worden teruggestuurd. Dat laat het CMO weten in een persbericht.

Het CMO reageert hiermee op uitspraken van Ahmet Taskan, lid van de Gülenbeweging, gisteren in het Algemeen Dagblad.

Taskan liet in het AD weten, net als andere Gülenaanhangers, dagelijks forse bedreigingen te ontvangen. De ondernemer laat weten dat zijn zakenpartners van mensen rond de Turkse ambassade te horen krijgen dat ze maar geen zaken meer met hem moeten doen. Op de vraag wat de Nederlandse regering zou moeten doen, antwoordt hij: ,,De Nederlandse regering moet deze excessen aanpakken. De Turkse overheid heeft in Nederland een flinke vinger in de pap. De Turkse moskeeën in Nederland zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Diyanet, dat valt onder de Turkse overheid. Alle imams zijn ambtenaren van Erdogan. Ik noem ze zijn geheim agenten. Stuur ze terug naar Turkije."

Het CMO, waarbij diverse Turkse moskeekoepels zijn aangesloten, waaronder de aan Diyanet verbonden Islamitische Stichting Nederland (ISN), reageert hier in het persbericht als volgt op:

"Het is op zijn minst onverantwoord en provocatief om religieuze instellingen en hun bedienaren op deze manier in het diskrediet te brengen. CMO zet zich in voor rust en harmonie in de samenleving en deze uitspraken zijn allesbehalve bevorderlijk. Het zijn tijden van veel spanning en emoties voor de Nederlandse Turken als gevolg van de ontwikkelingen in het herkomstland. CMO leeft heel erg mee met de gemeenschap. Vooral in deze tijden van veel sentimenten is de kalmte een aanbevolen uitgangspunt voor een harmonieuze samenleving. CMO roept de gemeenschap op zich niet te laten provoceren door tendentieuze uitspraken en oproepen uit welke hoek dan ook."

Volgens Taskan hebben de Turkse imams geen afstand gedaan van de gewelddadigheden tegen aanhangers van de Hizmetbeweging. Gevraagd naar  voobeelden van haatzaaiende imams, verwijst hij naar een imam uit Dieren waartegen aangifte is gedaan en die naar Turkije is teruggegaan.

Omdat de Gülen- of Hizmetbeweging geen eigen moskeeen heeft, gingen de aanhangers van deze beweging tot voor kort vooral naar de moskeeen van de andere Turkse koepels.

Het is de eerste keer dat het CMO, de grootste Nederlandse koepel van islamitische organisaties, een verklaring uitgeeft naar aanleiding van de mislukte Turkse coup. De Turkse moskeekoepels en de Hizmetbeweging gaven wel eerder verklaringen uit.
 

Veklaringen van Turkse koepelorganisaties

Islamitische Stichting Nederland

Zo gaf de aan het Turkse Diyanet verbonden Islamitische Stichting Nederland (ISN) eind juli  een verklaring uit na een bijeenkomst van moskeebestuurders en imams. In deze verklaring veroordeelde de ISN de coup en stelde de ook bij het CMO aangesloten koepel dat " de algemene overtuiging in Turkije, van zowel de coalitie als de oppositie, is dat achter deze staatsgreep de terreurorganisatie FETÖ/PYD zit."  FETÖ staat volgens de Turkse president Erdogan voor de Fethullahistische Terreurorganisatie, een door Fethullah Gülen geinspireerde organisatie. "In onze beleving verschilt deze organisatie niet van de PKK, Boko Haram en IS en gaat het hier om een terreur organisatie", schrijft de ISN.

In dezelfde verklaring liet de ISN ook weten geen onderscheid te zullen maken op basis van politieke, etnische en religieuze gronden. "Binnen onze leden en moskeebezoekers is er een scala aan politieke overtuigingen en etnische achtergronden te vinden; dat zal zeer zeker niet veranderen. Iedereen die in onze moskeeën wil bidden of religieuze kennis wil opdoen is van harte welkom. We zullen echter zoals altijd echter geen propaganda en verheerlijking van terroristische en gewelddadige activiteiten dulden. In onze overtuiging is het verheerlijken van de staatsgreep en daarmee het vallen van de vele slachtoffers en gewonden niet anders dan het verheerlijken van de verschrikkelijke terreurdaden in Parijs en Brussel."

In een andere verklaring ontkende de ISN  ten stelligste dat zij moskeebezoekers zouden mobiliseren en opzetten tegen anderen. "Daar is geen sprake van."

Volgens de ISN hebben de bestuurders, imams en vrijwilligers van de stichting  zich sinds de staatsgreep "ontzettend ingezet om de rust te bewaren en zullen dat blijven doen. De afgelopen dagen zijn in alle aangesloten moskeeën in Nederland oproepen gedaan om kalm en verstandig te blijven". Ook wordt de aanhang opgeroepen democratisch en binnen de kaders van de wet te reageren.

In een gezamenlijke verklaring met andere Turkse koepelorganisaties werd opgeroepen "verre te blijven van acties die tot ontsporing kunnen leiden en ook niet in de val te trappen van provocateurs"

Eerder werd ook door Milli Görüs opgeroepen de rust en kalmte te bewaren.

Hizmetbeweging

De Nederlandse Gülen- of Hizmetbeweging heeft eind juli in een verklaring laten weten dat de beschuldigingen aan Gülen en de Hizmetbeweging die vanuit Turkije doorklinken in Nederland “absurd en absoluut niet toelaatbaar” zijn. Hizmet verklaart alle vormen van geweld ten strengste te verwerpen, zo ook een staatsgreep.  Een staatsgreep is volgens Hizmet "een aanslag op de democratie, een aanval op burgers én heeft veel onschuldige gewonden en doden als gevolg. Allemaal zaken die absoluut niet bij Hizmets filosofie passen."

De beweging maakte in de verklaring melding van bedreiging van geweld tegen Hizmet-aanhangers in het hele land en sprak de angst uit dat er een nieuwe golf van haat zou komen na de vakantie. De vertegenwoordigers van Hizmet deden een oproep samen een front te vormen tegen geweld, intimidatie, polarisering en haatzaaierij. "Conflicten of spanningen waar dan ook in de wereld mogen nooit een excuus voor intimidatie, bedreiging of vernieling in  ons land zijn.
Van andere Turkse organisaties vroeg de Hizmetbeweging niet alleen oproepen tot rust en kalmte, maar ook om de veroordeling van
intimidaties, bedreigingen en aanslagen. Aan de eigen achterban deed de Hizmetbeweging de oproep zich niet uit de tent te laten lokken door wat er gebeurt.

Spanningen

Het anti-discriminatiebureau Radar uit Rotterdam maakte deze week bekend dat sinds de couppoging in Turkije alleen al in Rotterdam 68 meldingen zijn gedaan van bedreigingen, intimidatie en discriminatie onder Turkse Nederlanders. Ook in andere steden, zoals Haarlem, Zaandam, Deventer en Eindhoven, zijn incidenten geweest door toegenomen spanningen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap na de mislukte staatsgreep. De bedreigingen zouden volgens Radar steeds heftiger worden.

Spanningen in de klas

De Stichting School en Veiligheid.waarschuwde deze week in Nieuwsuur dat scholen zich na de vakantie moeten voorbereiden op de toegenomen spanningen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Scholen moeten volgens de stichting nadenken over hoe ze deze thema's gaan aanpakken om ervoor te zorgen dat kinderen niet buiten de boot vallen. Het is volgens de stichting daarbij voor een school niet van belang wie aan welke kant staat.

Kabinet

Premier Rutte en minister Asscher van Sociale Zaken hebben gisteren verklaard zeer alert op de spanningen te zijn die onder Turkse Nederlanders zijn ontstaan na de mislukte staatsgreep. Zij wensen dat de onrust tussen aanhangers van Erdogan en sympathisanten van de Gülen-beweging niet naar Nederland wordt geïmporteerd nu veel vakantiegangers uit Turkije terugkeren en de scholen weer beginnen.

Het kabinet reageerde ook op oproepen op Twitter om vermeende aanhangers van de Gülen-beweging aan te geven bij de Turkse autoriteiten. Zo zijn  journalisten van de Turks-Nederlandse krant Zaman Vandaag op twitter als 'terroristen' betiteld.

Asscher denkt dat het oproepen om Gülen-sympathisanten aan te geven niet strafbaar is. 'Maar mensen zomaar uitmaken voor terrorist kan op een andere manier natuurlijk wel over de grens gaan', zei hij in de Volkskrant.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 

-


Meer over cmo, coup, erdogan, fethullah gulen, gülen, gulen, hizmet, islamitische stichting nederland, isn, turkije.

Delen: