'Halal slachten van kippen door nieuwe wetgeving onmogelijk'

In opinie door Roemer van Oordt op 18-02-2013 | 16:16

Tekst: Roemer van Oordt

Dit weekend concludeerden diverse media naar aanleiding van een stuk in The Post Online dat het grootste deel van het Nederlandse kippenvlees halal is geslacht, ook als dat niet op de verpakking staat. Dat bracht weer eens een fikse stroom onzin en bagger over de ´islamisering van de Nederlandse samenleving’ op gang. Het tegendeel is waar. Nieuwe Europese regelgeving maakt het halal slachten van kippen op grote schaal eigenlijk al sinds 1 januari feitelijk onmogelijk.

In het artikel in The Post Online beweren zowel mensen uit de vleessector en de kippenslachterijen als woordvoerders van het Voedingscentrum en Wakker Dier dat bijna alle Nederlandse kip halal wordt geslacht, dat wil zeggen onverdoofd en - als er geen imam voorhanden is - door daartoe gecertificeerde slachters. Het gaat overigens zeker niet om een knieval richting moslims, maar om economisch gewin; het vergemakkelijkt de export van in Nederland minder populaire delen van de kip naar moslimlanden.

De opgevoerde deskundigen zitten er op meerdere punten flink naast. Zo zijn volgens kenners niet alle slachterijen die dat beweren terecht gecertificeerd of betrouwbaar. Een veel ernstigere misser is de veronderstelde onbedwelmde slacht. Los van een paar boerderijen met een zeer beperkte productie waar rituele slachting plaatsvindt, worden in Nederland alle kippen weldegelijk vóór de slacht verdoofd, maar vaak ‘zonder dat het een onomkeerbaar proces is’.

Effecten van verdoven
Dat gebeurt meestal door middel van een elektrisch waterbad. Hiervoor was wettelijk de frequentie van 100 milliampère (Ma) vastgesteld. Aangezien verdoving met deze hoeveelheid een groot risico voor het leven van het dier met zich meebrengt, werd bij halal slachthuizen een lagere frequentie gehanteerd en door de overheid gedoogd. Vanaf 1 januari 2013 eist de wet op basis van Europese regelgeving echter een stijging van 50%.

Volgens een groot aantal gecertificeerde slachterijen en islamitische schriftgeleerden, die eind vorig jaar tijdens een door Halal Correct georganiseerde Europese conferentie over halalvoeding bijeenkwamen in Rotterdam, maken recente wetenschappelijke onderzoeken duidelijk dat deze verhoging onherroepelijk leidt tot de dood van het dier. Hiermee wordt halal slachten feitelijk onmogelijk gemaakt. Andere zogenoemde bedwelmingsmethoden, zoals de gasbedwelming met actieve kooldioxide, zijn ook niet geaccepteerd. Deze vormen van bedwelmen hebben volgens moslimdeskundigen als doel (en effect) het doden van het dier voordat het wordt geslacht, en dus niet alleen het verdoven van het dier. Daarmee zijn ze in strijd met de islamitische voorschriften over het leven van het dier vóór de slacht (Alhayatul-mustaqerrah).

Islamitische belangenorganisaties
In een serie aanbevelingen van deze conferentie wordt de Europese Unie dan ook opgeroepen om de nieuwe wetgeving terug te draaien. Belangrijkste argument daarvoor is dat het praktisch onbereikbaar maken van halal (kippen)vlees voor moslimburgers in strijd is met de vrijheid in het belijden van hun geloof, zoals vastgelegd in Europese verdragen. In het conceptconvenant dat voormalig staatsecretaris Bleeker vorig jaar afsloot met islamitische en joodse organisaties, werd het overnemen van de Europese verhoging van de frequentie tot 150 Ma overigens al wel voorgesteld.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) onderhandelt samen met Halal Correct momenteel met het ministerie van Landbouw over een oplossing. Of overtreding van de nieuwe regels tijdelijk wordt gedoogd, is vooralsnog onduidelijk. De hele discussie over het ritueel slachten leek achter de rug, maar krijgt hiemee weer een forse (kippen)staart.

Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonië

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over cmo, halal, halal correct, kippen, moslims, ritueel slachten, roemer van oordt.

Delen:

Reacties


Ferlin - 14/12/2015 09:02

Wij zijn een aantal jaar geleden overgestapt op het halal slachten. Speciaal juist voor het welzijn van de dieren. De manier die voor wordt geschreven door de nederlandse overheid is ook niet diervriendelijk, kan je het beter wel met respect doen!

Jan Beerenhout azn - 19/02/2013 09:59

Als, als, sinds 1 jan.2013 geen goed halalm geslacht kippenvlees meer op de markt is, zal ik graag van de verkopende slagers in de straat, in de Islamitische Slagerijen (staat op de winkelruity) vernemen of de omzet aanzienlijk gedaald is. Los van het voorschrift was het een publiek geheim dat al jaren niet-halal geslacht (kippen-)vlees door moslims werd gekocht en verorberd. Of dat ook zo is heb ik niet bestudeerd. Ik oordeel niet, maar wil het wel weten.