Marokkaans jongerencentrum Argan organiseert protestmars. Moslimorganisaties veroordelen aanslag

In opinie op 07-01-2015 | 21:04

Het Amsterdamse jongerencentrum Argan organiseert morgen een protestmars tegen terreur. "Wij mogen niet toelaten dat onze samenleving wordt ontwricht en dat angst de boventoon voert" schrijft het jongerencentrum in een oproep op facebook. De mars begint om 18 uur op de Dam en leidt naar het Franse consulaat aan de vijzelgracht.

Ook andere moskee- en migrantenorganisaties hebben verklaringen uitgegeven waarin ze hun afschuw uitspreken over de aanslag vandaag in Parijs.

De grootste islamitische koepelorganisatie het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laat bij monde van woordvoerder Yassin El Forkan tegenover de NOS weten zich zorgen te maken over de veiligheid van iedereen in Europa. Forkani: "We moeten hard optreden tegen zulk geweld en tegen de beperking van onze vrijheid. Wat er vandaag in Parijs gebeurd is, staat ver van de islam af. Moskeeën moeten afstand nemen van zulke terroristische daden, want ons geloof gaat over barmhartigheid."

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) heeft een afzonderlijks verklaring uitgegeven waarin de aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs woensdag sterk wordt veroordeeld. Zij spreken van een ,,afgrijselijke en barbaarse aanslag op journalisten, op de vrijheid van meningsuiting en op de vrijheid van godsdienst''.
Het medeleven van de moskeeën gaat uit naar alle directe betrokkenen. ,,Samen met iedereen die de democratie en de rechtsstaat een warm hart toedraagt, blijven wij strijden tegen geweld, haat, terreur en extremisten, ongeacht wie de afzender is'', aldus de RMMN.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) schrijft in een verklaring op haar website: dat zij met afschuw kennis heeft genomen van de aanslag in Parijs op de journalisten van Charlie Hebdo en de politie. "Het SMN veroordeelt deze aanslag op de sterkst mogelijke wijze. Geweld heeft nooit een bijdrage geleverd aan het oplossen van problemen. Wij staan voor een open en pluriforme samenleving waarvan de vrijheid van meningsuiting een van de belangrijkste pijlers is. Dat juist de persvrijheid geweld wordt aangedaan schokt ons des te meer."

"Ons medeleven gaat uit naar de familieleden van de slachtoffers. Wij wensen hen veel sterkte en kracht om dit vreselijke verlies te verwerken. Onze gedachten gaan ook uit naar de grotere journalistenfamilie.
Wij roepen eenieder op om verstandig en kalm te reageren. Wij zullen ons blijven inzetten voor een vreedzame samenleving waarin eenieder zichzelf kan zijn en dat zonder angst kan uitdragen."

Emcemo en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie veroordelen in een verklaring "met kracht de terroristische actie die vanmorgen heeft plaatsgevonden tegen de krant ‘ Charlie Hebdo’ waardoor twaalf personen zijn omgekomen, waaronder negen journalisten. Wij betuigen ons medeleven met de familie van de slachtoffers. Wij roepen op tot een bundeling van krachten tegen deze aanslag op de vrijheid van meningsuiting."

Update:

ook gemeente Amsterdam organiseert morgen protestmars

Update 8 januari: ook organisaties van Milli Görüs veroordelen aanslag

De Federaties MGNN en NIF veroordelen de aanslag in Parijs. De aanslag tegen Charlie Hedbo, heeft hen "diep geschokt" laten zij weten in een persbericht. "Wij leven mee met de familieleden en collega’s van de slachtoffers en wij wensen hen veel sterkte toe.
Waar een dergelijke aanslag ook vandaan komt, het dient veroordeeld en de daders dienen bestreden en bestraft te worden.
Wij veroordelen deze aanslag dan ook en roepen iedereen op om juist nu toenadering te zoeken en niet toe te staan dat de daders onze saamhorigheid kunnen schaden.
Wij wensen onze stellige overtuiging dat samenleven mogelijk is te benadrukken. Wij roepen iedereen dan ook op om niet toe te geven aan het geweld en met elkaar in gesprek te blijven op basis van wederzijds vertrouwen."

Link:

Aanslag op Charlie Hebdo is aanslag op vrijheid van meningsuiting

Facebookpagina Argan

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over aanslag, afstand nemen, charlie hebdo, cmo, collectief tegen islamofobie, emcemo, rmmn, smn, terreur.

Delen: