Moskeekoepels willen structureel radicaliseringsoverleg

In opinie op 05-02-2014 | 14:54

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en het Turkse Milli Görüs hebben aangegeven dat moskeeën regelmatig met gemeenten willen overleggen over radicalisering binnen hun achterban. Het Samenwerkingsverband voor Marokkaanse Nederlanders (SMN) erkent de meerwaarde van zo'n overlegstructuur.

Hiermee geven de koepels positief antwoord op het in een brief aan de Tweede Kamer verwoordt verzoek van Lodewijk Asscher (PvdA, SZW) aan religieuze en etnische gemeenschappen te helpen bij het tegengaan van radicalisering.

De koepels stellen in Trouw dat gemeenten vaak geen benul hebben wat er er in moskeeën speelt en dat moskeeën op hun beurt soms geen idee hebben bij wie ze moeten aankloppen als ze tegen problemen aanlopen. Ze pleiten daarom voor een structureel overleg. Yassin Elforkani van het CMO stelt in hetzelfde artikel in Trouw dat moskeeën signalen van radicaliserende jongeren - zoals bijvoorbeeld in Zoetermeer waar een groepje Syriëgangers ontstond  - veel eerder oppikken dan ambtenaren. Verder wil het CMO het overleg met gemeenten verbreden met onderwerpen als antisemitisme, bekladding van moskeeën en andere problemen, omdat gemeenten daar volgens de koepel ook zelden van op de hoogte zijn.

Yusuf Altuntas van Milli Görüs deelt de visie van het CMO dat bijvoorbeeld driemaandelijks overleg nuttig kan zijn, maar waarschuwt voor teveel verwachtingen bij het tegengaan van radicalisering. Hij is van mening dat radicalisering vooral buiten de moskee plaatsvindt. Habib el Kaddouri van het Samenwerkingsorgaan Marokkaanse Nederlanders (SMN) noemt het moskee-overleg vooral een investering in vertrouwen. Hij geeft aan dat het idee al veel langer bestaat en tot nu toe helaas in de uitwerking is blijven steken.

Een woordvoerder van Asscher erkent dat de communicatie tussen gemeenten en moskeeën niet optimaal is, maar meldt daar bij dat de minister de gemeenten juist wel een grotere rol wil laten spelen bij het tegengaan van radicalisering. Op het voorstel van de moskeekoepels reagereerde Lodewijk Asscher vandaag niet.

Bron: Trouw

Meer over radicalisering op dit blog: hier

 


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over afstand nemen, cmo, gemeenten, habib el kaddouri, lodewijk asscher, milli görüs, moskeeën, overleg, radicalisering, smn, yassin elforkani, yusuf altuntas.

Delen: