CMO: registreer islamofobie net als antisemitisme

In opinie op 09-04-2013 | 07:28

Met afschuw heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid kennis genomen van de brandstichting in de moskee te Enkhuizen. Het CMO vindt de hoeveelheid aanmatigende reacties die op diverse nieuwsfora te vinden zijn met betrekking tot deze brandstichting dan ook een zorgelijke ontwikkeling. Dat laat het CMO weten in een persbericht.

Het CMO vermoedt, afgaande op het aantal signalen uit de aangesloten organisaties, dat een deel van de incidenten, zoals vernieling, bekladding en/of het besmeuren van de moskeegebouwen, niet gemeld wordt bij de bevoegde instanties. De lage meldingsbereidheid van moskeeën is hier debet aan. Er wordt onvoldoende gevoeld dat meldingen serieus genomen worden en opvolging krijgen.

CMO pleit er bij overheid en politiek voor om landelijk afspraken te maken met politie en discriminatiebureaus om klachten die betrekking hebben op islamofobie* – net als antisemitisme - apart te rubriceren.

In het persbericht verwijst het CMO hierbij naar de definitie van onderzoekster Ineke van der Valk die vorig jaar het boek islamofobie en discriminatie presenteerde: 

“Islamofobie is een historisch-maatschappelijk bepaalde ideologie die met behulp van beelden, symbolen, teksten, feiten en interpretaties een negatieve betekenis geeft aan ‘de islam’ en aan ‘moslims’. Zo worden de perceptie, de betekenisgeving, het begrip, de attitudes en het gedrag van mensen tegenover de islam en moslims beïnvloed ten gunste van sociale uitsluiting van moslims als ‘de ander’ en ten gunste van discriminerende, ongelijke behandeling in het culturele, sociale, economische en politieke domein. Hierbij worden vaak ook personen inbegrepen die op grond van uiterlijke kenmerken of etnische afkomst worden gezien als islamitisch, maar dat niet zijn. Islamofobie als eigentijdse vorm van uitsluiting en discriminatie kent noodzakelijkerwijs religieuze of religiegebonden aspecten, als ook vaak etnische en gender aspecten. Deze aspecten zijn nauw met elkaar verweven.”

Meer over islamofobie hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

  <


Meer over antisemitisme, CMO, islamofobie, moskeeen.

Delen: