Zwijg niet langer over de schending van mensenrechten in Suriname

27 mei 2017 | 08:29

Door Dave Ensberg-Kleijkers

Terwijl Nederland moord en brand schreeuwt om de ontwikkelingen in de voormalige democratische rechtsstaat Turkije, zwijgt het over mensenrechtenschendingen in zijn voormalige kolonie Suriname.

Op 18 april liet de regering-Bouterse de ME uitrukken om de straatprotesten in hoofdstad Paramaribo op gewelddadige en intimiderende wijze de kop in te drukken. De Surinaamse oppositie spreekt er logischerwijs schande van. 'De gezamenlijke oppositie protesteert ook bijzonder krachtig tegen het vertrappen van elementaire democratische grondrechten en vrijheden.' Waar blijft een vergelijkbaar afwijzend signaal vanuit Den Haag?

Activisten vragen aandacht voor Terroristenafdeling (TA) in Vught

14 mei 2017 | 16:25

In 2006 werd de terroristenafdeling (TA) in Vught geopend op het terrein van voormalig concentratiekamp Vught, naast de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) waar 'gewone' zware en vluchtgevaarlijke criminelen zitten als Willem Holleeder. Naast een TA in Vught (25 gevangen) is er ook een kleinere TA in Rotterdam (De Schie) met zeven gevangenen. Meer dan de helft van de gevangenen is verdachte en nog niet veroordeeld.

De TA kent het strengste bewind van Nederland. Er is daarom al jaren kritiek op de omstandigheden in de gevangenis. Ook is de keuze om daders en verdachten van terrorisme bij elkaar te zetten omstreden. De afgelopen week ontstond extra aandacht voor de omstandigheden in de TA na een reportage van onderzoeksprogramma Argos en een actie die geïnitieerd werd door Bewust Moslim met de hashtag #Moslimkamp_Vught. Hierbij wordt ook de vergelijking met Guantanomo Bay getrokken.

Control Alt Delete en migrantenorganisaties: geen etnische kenmerken in daderprofielen

10 mei 2017 | 21:42

Controle Alt Delete en een uniek samenwerkingsverband van belangenorganisaties van migrantengroepen dragen in onderstaande open brief drie concrete acties aan tegen etnisch profileren, voor efficiënter politiewerk en voor meer vertrouwen in de politie.

Toespraak Ewoud Butter bij ontvangst van de Clara Meijer-Wichmann Penning 2016

11 december 2016 | 13:12

Op zaterdagmiddag 10 december 2016 had ik de geweldige eer als hoofdredacteur en oprichter van Republiek Allochtonië de Clara Meijer-Wichmann Penning te mogen ontvangen.

Deze jaarlijkse penning werd mij door de Liga voor de Rechten van de Mens & Stichting J’accuse onder andere toegekend, omdat ik volgens deze organisaties "als oprichter en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië, samen met Roemer van Oordt, al jarenlang een bijzonder weblog onderhoudt met genuanceerde berichtgeving over de positie van migranten vluchtelingen en andere minderheden."

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitreiking hield professor en oud minister Ernst Hirsch Ballin een mooi verhaal over mensenrechten. De uitreiking vond plaats in de Amsterdamse Vondelkerk.
Hieronder de tekst van mijn speech over mensenrechten en het debat dat in mijn ogen te veel 'geïslamiseerd' is en een Clash of Perceptions is geworden.

Republiek Allochtonië krijgt Clara Meijer-Wichmann penning 2016

27 november 2016 | 09:53

Op zaterdagmiddag 10 december, de internationale dag van de rechten van de mens, zal de Clara Meijer-Wichmann penning worden uitgereikt aan Ewoud Butter. Deze jaarlijkse penning wordt hem door de Liga voor de Rechten van de Mens & Stichting J’accuse toegekend omdat hij volgens de organisaties "als oprichter en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië, samen met Roemer van Oordt, al jarenlang een bijzonder weblog onderhoudt met genuanceerde berichtgeving over de positie van migranten, vluchtelingen en andere minderheden."

Amnesty: Rotterdam schond demonstratievrijheid

16 november 2016 | 14:19

Op zaterdag 12 november zijn burgers die vreedzaam protesteerden tegen Zwarte Piet, of voornemens waren dat te doen, door de politie op verschillende manieren en momenten ‘tegengehouden’, ingesloten, en aangehouden. Volgens Amnesty International waren zowel het algehele demonstratieverbod dat in het centrum van Rotterdam gold als het beëindigen van het vreedzame protest disproportioneel.

Cultuur is om van te genieten, niet om misbruik van te maken

08 november 2016 | 09:16

"Het is een teken van zwakte als we ‘onze waarden en normen’, ‘onze verworvenheden’, gebruiken om groepen buiten te sluiten. (..) Verplichte assimilatie is onwenselijk, sterker nog: onmogelijk. Dit betekent absoluut niet het prijs geven van principes die heilig voor ons zijn."

Dat stelt Dick Mantel in onderstaand stuk, waarin hij onder andere nader in gaat op het gebruik van het begrip cultuur en enkele fabels benoemt die volgens hem de wereld uit moeten.

Oorverdovend stil

19 oktober 2016 | 17:09

"Ik wacht op een breed gedragen golf van verontwaardiging over het onrecht dat antiracisme-activist Jerry Afriyie aangedaan wordt. Maar vooralsnog is de stilte oorverdovend."

Dat schrijft Sunny Bergman in haar column op de site van de VPRO.

Mensenrechten zijn één en ondeelbaar

16 augustus 2016 | 14:37

Bescherming tegen racisme en discriminatie maken deel uit van een veel omvattender en complexer geheel aan mensenrechten, democratische voorzieningen en rechtsstaat en alles wat er aan wetten, regelgeving, procedures en instituties nodig is om deze vorm te geven, te garanderen en te handhaven. Mensenrechten zijn één en ondeelbaar. Dat schrijft Ineke van der Valk.

Amnesty-directeur: De enige manier om onze waarden te verspreiden is er zelf naar te leven

25 februari 2016 | 16:19

"Juist in deze tijd van morele versplintering, waarin de opgeheven vinger wellicht aan kracht heeft ingeboet en het lege cynisme van Poetin zelfs aantrekkelijk lijkt, is de enige manier om je eigen waarden te verspreiden, er zelf naar te leven. Leading by example. Een Europa dat laat zien dat we deze crises aankunnen door recht te doen aan onze beginselen, is een Europa met invloed". Dat schrijft Eduard Nazarski, de directeur van mensenrechtenorganisatie Amnesty International Nederland in een blog naar aanleiding van het verschijnen van het Jaarboek van Amnesty.

Vrouwelijke vluchtelingen slachtoffer van seksueel geweld en uitbuiting

18 januari 2016 | 17:49

Vrouwelijke vluchtelingen uit onder andere Syrië en Irak krijgen op de vlucht naar Europa vaak te maken met geweld, uitbuiting of seksuele intimidatie. Uit gesprekken die Amnesty International met veertig vrouwen voerde, blijkt dat ze tijdens elk stadium van hun vlucht moeten vrezen voor hun veiligheid.

Hajo Meyer ontvangt postuum Clara Meijer Wichmann Penning

30 november 2015 | 14:49

Op donderdagavond 10 december 2015 om 18.30 uur (inloop vanaf 18 uur) zal Hajo Meyer, postuum de Clara Meijer Wichmann Penning 2015 ontvangen. Deze jaarlijkse penning is hem door de Liga voor de Rechten van de Mens & de Stichting J’accuse toegekend voor zijn enorme moed, strijdvaardigheid en inzet voor de mensenrechten.

Onze vrienden de Saoedis

26 november 2015 | 12:18

Tekst: Ewoud Butter

Een dag nadat Rutte had verklaard dat we in oorlog zijn, verliet hij zelf het land. Hij ging op handelsmissie.
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb riep Nederlandse moslims op massaal afstand te nemen van de aanslagen, zoals hij dat eerder ook na de aanslag op Charlie Hebdo had gedaan. Vandaag vertrekt hij op een missie naar Saoedi-Arabië, één van de landen waaruit IS steun ontvangt en waar op grote schaal mensenrechten worden geschonden.

Mensenrechten zijn mooi, maar handel is beter.

Mensenrechtenorganisaties roepen Nederland op het matje bij de VN

17 augustus 2015 | 13:34

De Nederlandse overheid komt haar internationale verplichting om racisme te voorkomen en tegen te gaan onvoldoende na. Dat concluderen het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en 25 andere niet-gouvernementele organisaties en deskundigen in hun rapportage aan het Antiracisme-comité van de Verenigde Naties.

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat de overheid te weinig doet om discriminatie aan te pakken. Bovendien legt de overheid te veel verantwoordelijkheid bij de burger zelf, of bij andere partijen zoals werkgevers om discriminatie te bestrijden.

De organisaties presenteren hun conclusies tijdens de bespreking van de Nederlandse rapportage over rassendiscriminatie door het VN-comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. Morgen en overmorgen beantwoordt Nederland in Genève vragen over de praktijk en het beleid op gebied van rassendiscriminatie. Dit is een periodieke procedure, waarin alle 177 leden van het VN-Verdrag tegen Racisme op hun beurt worden uitgenodigd om hun racismebeleid onder de loep te nemen. Eind augustus zal het VN-Comité aanbevelingen doen aan de Nederlandse regering.

Mobiliteit is een mensenrecht, ook voor Afrikaanse jongeren

10 augustus 2015 | 09:27

Europese landen investeren fors in het dichtgooien van hun grenzen in plaats van hun migratiebeleid te moderniseren en Afrikaanse jongeren te begeleiden om hun talenten hier in te zetten in plaats van die te verstrooien in de Middellandse zee.

Dat schrijft Kiza Magendane.

“We doen ons werk met goede bedoelingen”

29 juni 2015 | 10:43

Tekst: Sinan Çankaya

Ik was laatst aanwezig op een bijeenkomst met jongeren en de politie. De sfeer was redelijk gespannen. Jongeren klaagden dat ze vaak door de politie aan de kant werden gezet. Op een gegeven moment zei een politieagent, verontwaardigd: “Waarom gaan jullie er niet vanuit dat we ons werk integer doen?” De zaal werd stil. Sommigen knikten instemmend. De agent sloot af met: “We doen ons werk met goede bedoelingen.”

Ruim 40 aanbevelingen om mensenrechten in Nederland te verbeteren

12 mei 2015 | 09:18

Het College voor de Rechten van de Mens stelt in haar vandaag verschenen jaarrapport dat mensenrechten in Nederland vaak op het tweede plan komen bij politiek lastige kwesties. Als voorbeeld noemt het college het bed-bad-broodakkoord over de afgewezen asielzoekers. Mensen hebben in beginsel altijd recht op bed, bad en brood zonder voorwaarden vooraf, vindt het college. In het rapport staat ook dat de overheid zich te vaak afzijdig houdt als er discriminerende uitlatingen zijn. Op de arbeidsmarkt gaat het vooral om discriminatie van migranten, bijvoorbeeld het weigeren van stages voor meisjes met een hoofddoek.

Nederlanders: eigen mensenrechten eerst

02 mei 2015 | 11:21

De Nederlandse bevolking steunt in grote meerderheid universele mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, maar zodra er concrete voorbeelden worden genoemd, blijkt die steun oppervlakkig.

Zo zegt 79 procent van de ondervraagden dat mensen in Nederland in alle gevallen recht hebben op basisbehoeften als voldoende eten, dak boven het hoofd en gezondheidszorg hebben, maar minder dan de helft vindt dat asielzoekers daar ook recht op hebben.

65 procent van de onderzochte Nederlanders beweert in alle gevallen tegen discriminatie te zijn, maar slechts een derde vindt dat werkgevers een vrouw niet mogen weigeren tijdens een sollicitatie als zij zwanger is.

Een meerderheid is voor het recht op vrijheid van meningsuiting, maar slechts een kwart vindt dat moslims het recht hebben om op straat korans uit te delen. Ook vindt maar een kwart dat uitspraken van Wilders over de Koran door de beugel kunnen.

Over ‘Nederland Gidsland’ hebben we het al lang niet meer

02 april 2015 | 07:52

Tekst: Ewoud Butter

Als het aan Halbe Zijlstra ligt, spelen mensenrechten nog maar amper een rol in het Nederlands buitenlands beleid. In de praktijk werken we echter al samen met tal van landen waar de mensenrechten fors worden geschonden.
De 'westerse waarden' die zo worden benadrukt bij het integratiebeleid, wijken voor economische belangen bij ons buitenlandbeleid.

Moreel verval

25 maart 2015 | 10:28

Tekst: Sahar Noor

Vorige week werd de 27-jarige Farkhunda genadeloos op klaarlichte dag midden in het centrum van Kabul gelyncht. Ze was door een woedende menigte met stokken en bakstenen geslagen, in brand gestoken en in een rivier gegooid. Ze was er van beschuldigd een paar pagina’s van de koran te hebben verbrand. Achteraf blijkt volgens een Afghaanse openbare aanklager dat Farkhunda onschuldig was. Het ironische is dat Farkhunda een religieus praktiserende moslimvrouw was. Het bebloede gezicht van Farkhunda is voor eeuwig in ons Afghaanse geheugen gegrift. Waarom moest Farkhunda op deze onmenselijke wijze afgeslacht worden? Waarom moest zij levend verbrand worden? En waarom keek iedereen toe, inclusief de politie, hoe een vrouw afgeronseld werd in het openbaar, tegen alle universele mensenrechten in?

Journaliste Frederike Geerdink in Turkije door anti-terrorisme eenheid opgepakt

06 januari 2015 | 14:23

Ruim een half jaar na de vrijlating van de Nederlandse journaliste Fusun Erdogan (die 8 jaar gevangen zat), is er opnieuw een Nederlandse journaliste door de Turkse overheid opgepakt. Na enkele uren verhoor is ze weer vrij gelaten.

Frederike Geerdink, die al lange tijd in Turkije verblijft en veel over Koerden, vrouwenrechten en mensenrechten schrijft, is vandaag door een anti-terrorisme eenheid opgepakt. Dat meldde zij op twitter. Geerdink schrijft voor verschillende media. Ze schreef ook enkele artikelen voor Republiek Allochtonië.

Raad van Europa zet kabinet onder druk: Nederland moet uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen

10 november 2014 | 08:54

Tekst: Ewoud Butter

Nederland schendt het Europees Sociaal Handvest door uitgeprocedeerde asielzoekers of asielzoekers die in hoger beroep zijn gegaan, geen opvang aan te bieden. De staat moet vreemdelingen, ongeacht hun verblijfsstatus, voorzien van onderdak, voedsel en kleding omdat anders hun menselijke waardigheid in het geding is.
Dat stelt het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa vandaag. „Uitsluiting van onderdak moet stoppen omdat het de betrokken personen in een situatie van extreme hulpeloosheid brengt, en dat gaat in tegen hun menselijke waardigheid”, schrijft het Comité. Het verlenen van noodhulp kan „niet voorwaardelijk” zijn zoals staatssecretaris Teeven wil. De staatssecretaris wil hulp laten afhangen van de bereidheid van de vreemdeling om mee te werken aan zijn eigen uitzetting.

De uitspraak zet de verhoudingen tussen coalitiepartijen VVD en PvdA op scherp.

Problemen benoemen? Prima, maar niet wanneer het over mensenrechten gaat

03 juli 2014 | 11:21

Nederlandse politici en beleidsambtenaren reageren verontwaardigd en defensief op aanbevelingen van VN-comités. Zij zijn ervan overtuigd dat er in hun land nog maar weinig te verbeteren is wat betreft mensenrechten en leggen aanbevelingen arrogant naast zich neer. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Jasper Krommendijk. Van een veronderstelde 'weg-met-ons' blijkt geen sprake.

Tegelijkertijd wordt in de tweede jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland 2013 van het College voor de Rechten van de Mens geconcludeerd dat eind 2013 de erkenning kwam dat racisme ook in Nederland speelt en aan de orde van de dag is.

Marokkaanse organisaties verzoeken Saoedi-Arabie af te zien van boycot

19 mei 2014 | 17:33

Mohammed Rabbae (Landelijk Beraad Marokkanen), Abdou Menebhi (Emcemo) en Bouchaib Saadane (ouderenorganisatie MOBIN) hebben een open brief gestuurd aan Abdullah Abdulaziz Alshaghrood, de ambassadeur van Saoudie-Arabië. In deze brief verzoeken zij de Saoudi's af te zien van een aangekondigde handelsboycot van Nederland naar aanleiding van de anti-islam stickers van Wilders.

De briefschrijvers laten de Saoudische ambassadeur weten dat ze zelf al actie tegen de 'islamracist' Wilders voeren, dat Wilders niet de meerderheid van het Nederlandse volk vertegenwoordigt, dat Nederlandse moslims een onverbrekelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving vormen en dat ook de werkgevers de opvattingen van Wilders afwijzen.

Volgens de briefschrijvers zou Saoudi Arabië door af te zien van een boycot de positieve en democratische krachten in Nederland steunen in de "strijd tegen racisme en islamofobie."

Het is overigens zeer de vraag of Saoudi Arabië gevoelig is voor termen als 'democratische krachten'. Het land is een absolute monarchie, een theocratie gebaseerd op de sharia en geeft doorgaans weinig blijk van interesse voor democratie of mensenrechten. Hieronder de volledige brief.

Islam en mensenrechten: gronden en obstakels

07 april 2014 | 11:09

In het kader van de inspirerende lezingenreeks ‘MarufMessages’ verzorgt Stichting Maruf op 17 april a.s. haar vierde thema-avond: ‘Islam en mensenrechten: gronden en obstakels’. De lezing zal worden verzorgd door Arnold Yasin Mol.

Blijven(d) investeren in ongedocumenteerden

23 februari 2014 | 15:47

Tekst: Niek van Hirtum en Roemer van Oordt

Burgemeester Van der Laan pleit in een brief die hij deze week stuurde aan de gemeenteraad van Amsterdam voor het vrijmaken van 1,7 miljoen euro voor de extra opvang van zieke en zwakke uitgeprocedeerde asielzoekers. De PVV is - weinig verrassend - onthutst over het gedogen door staatssecretaris Teeven van het Amsterdamse voornemen en eist een debat over ‘het legaliseren van illegaliteit’. Reacties: de Kamer gaat verschillende debatten over het asielbeleid samenvoegen en GroenLinks Amsterdam wil graag in gesprek met PVV’er Fritsma over ‘Nederlandse kernwaarden als gastvrijheid en het helpen van mensen’. Niet debatteren maar blijven(d) investeren, betogen Niek van Hirtum en Roemer van Oordt.

Meer aandacht voor mensenrechteneducatie is noodzakelijk

29 januari 2014 | 07:38

Tekst: Fenna Ulichki

Mensenrechten zijn geen statische museale waarden die achter een vitrinekast staan maar waarden die vragen om permante onderhoud. Mensenrechteneducatie zou een logisch onderdeel van burgerschapseducatie moeten zijn, maar deze vormen van educatie komen in Nederland moeilijk van de grond. Tijd om dat te veranderen.

Mensenrechten, wat heb je er aan?

13 december 2013 | 11:51

Tekst: Dilan Yesilgöz

Mensenrechten, wat heb je er aan? De centrale vraag tijdens de 41ste Globaliseringslezing. Met de 65ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), leek het de organisatie van de lezing een goed idee om het bestaansrecht van de Universele Verklaring ter discussie te stellen.

De verkeerde lijstjes. Nederland en mensenrechten

24 mei 2013 | 14:40

Tekst: Fenna Ulichki

Als ik denk aan Amnesty International, denk ik aan de mensenrechtenschendingen in Syrië, briefkaartjes aan kunstenaars en activisten zoals Ai Weiwei en de anti-homowet in Rusland. Waar ik niet aan denk is Nederland. En toch worden we genoemd en niet vanwege onze tolerante maatschappelijke klimaat. Nee, Nederland moet zich schamen, aldus mensenrechtenorganisatie Amnesty.

Bijeenkomst: Migrantenrechten zijn mensenrechten

24 mei 2013 | 14:14

Bijeenkomst van Nederlandse migrantenorganisaties
Zaterdag 25 mei 2013, 14.30 uur
HTIB, eerste weteringplantsoen 2c, 1017 SJ, Amsterdam

Turkse democratische rechtsstaat nog ver weg

09 mei 2013 | 12:14

Tekst: Dilan Yeşilgöz

Studente Dilan Alp (17) ligt met zwaar hersenletsel in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een feestelijke viering van de Dag van de Arbeid met haar vader op het Taksimplein in Istanbul is uitgelopen op een heftige en bloedige confrontatie met de politie. Dilan kreeg van de politie een gasbom op haar hoofd gegooid en brak daarbij haar schedel. Officiele bronnen melden 3 burgerslachtoffers, de televisiebeelden alleen al tonen echter tientallen.

Uitreiking Rachid Jamariprijs

15 maart 2013 | 14:10

In het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie organiseert het Comité Nederland verdient beter (de organisaties die het appel aan de Tweede Kamer over het Marokkanendebat hebben gesteund) een debat op vrijdag 22 maart 2013 om 19.00 uur bij Argan, Jan Toorpenstraat 6a, Amsterdam (Tram 1 en 17 halte station Lelylaan).

Gedurende deze bijeenkomst zal de jaarlijkse Rachid Jamari-prijs worden uitgereikt aan een persoon, die zich gedurende lange tijd heeft ingezet voor een betere samenleving, zonder racisme en discriminatie, die onvermoeibaar doorgaat met deze strijd.

Het wantrouwen van de Turkse staat tegenover het Westen

02 maart 2013 | 14:55

Tekst: Dilan Yesilgöz

Voor de Turkse overheid lijkt de bescherming van de rechten van Turkse staatsburgers ( en/of moslims) in andere landen hoger op de agenda te staan dan de bescherming van de rechten van de inwoners van Turkije.

‘Wel getolereerd, niet geaccepteerd’: Menebhi’s exit uit Adviesraad koning Mohammed VI

10 februari 2013 | 18:18

Tekst: Roemer van Oordt

Vorige week stapte Abdou Menebhi ogenschijnlijk geruisloos uit de Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME). Zijn toetreden tot deze veelbesproken Raad deed destijds veel meer stof opwaaien. Republiek Allochtonië sprak met hem over zijn beweegredenen van toen om toe te treden en van nu om te vertrekken uit deze door koning Mohammed VI opgerichte Raad, die tot taak kreeg voorstellen te doen om de positie van Marokkaanse emigranten en de betrekkingen met de ontvangende landen te verbeteren.

Right to Shelter

10 oktober 2012 | 20:45

Tekst: Brit Borg

"Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn terechtgekomen in een maalstroom van elkaar juridisch bevechtende overheden waarbij het om het kostenplaatje gaat en de rechten van de mens al lang niet meer mee tellen." En: "Amsterdam kan er nu voor kiezen om een “demonstratie te geven van erbarmelijk schrijnend beleid,” de gemeente Amsterdam kan echter ook meewerken aan een wereld waarin we internationale verdragen, waarborg voor ieders veiligheid, naleven."

Dat schrijft Brit Borg. Hieronder haar artikel.

Amnesty International uit forse kritiek op Nederland

30 mei 2012 | 13:55

Op donderdag 31 mei zal de VN-Mensenrechtenraad over Nederland spreken in de zogenaamde Universal Periodic Review(UPR), ook wel het 'mensenrechtenexamen' genoemd. Amnesty International is in het rapport 'Netherlands- Protecting human rights at home' op een aantal punten kritisch over de mensenrechten in Nederland en roept de Nederlandse regering op om verbeteringen aan te brengen.
Zo maakt Amnesty zich onder meer zorgen om het hoge aantal mensen in de vreemdelingendetentie en het aangekondigde wettelijke boerkaverbod.


Arif Sag is woedend. En terecht.

17 mei 2012 | 10:46

De beroemde alevitische saz-speler, zanger en ex-politicus Arif Sag is woedend op Nederland nadat hij voor de tweede keer door de marechaussee op Schiphol werd opgehouden en ondervraagd. Hij keerde terug naar Turkije waardoor het geplande optreden geen doorgang kon vinden.

SP-Kamerlid Harry van Bommel stelt dat Sag als een crimineel is behandeld en eist excuses van minister Rosenthal. Ook Ahmed Marcouch (PvdA) heeft de minister om opheldering gevraagd. Minister Rosenthal (VVD) betreurt het incident, zijn collega Leers (CDA) vindt dat Sag correct behandeld is.

Mensenrechten in het huidige Marokko

13 mei 2012 | 14:09

Datum: 19 mei 2012
Tijd: 19.00 uur tot 23.00 uur

Hoe zit het met de individuele vrijheden van de burger onder de huidige Islamitische regering en hoe staat het met diens civiele rechten ?

Een bijeenkomst met onze gast uit Marokko: Professor Ahmed Aassid, een befaamd onderzoeker en schrijver, verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Tamazight Studies.

Lokactie: Mansveltschool
Karel Doormanstraat 125 HS, 1055 VE Amsterdam

Organisatoren:

KMM, stichting Aknarij, stichting Tifawin en Forummensenrechten Noord Marokko- Coördinatie Europa

Europa moet meer doen om vooroordelen over moslims tegen te gaan

03 mei 2012 | 21:55

Europese regeringen moeten meer doen om de negatieve stereotypen en vooroordelen over moslims in vooral het onderwijs en op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat stelt Amnesty International in het vandaag verschenen rapport Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe.

Werkgevers weigeren moslimvrouwen een baan; meisjes mogen niet deelnemen aan lessen op school omdat ze traditionele kleding dragen zoals een hoofddoek. Mannen kunnen worden ontslagen omdat ze een baard dragen die geassocieerd wordt met de Islam.

Wat gij niet wilt …; de paradox van een relativistisch liberalisme

01 mei 2012 | 13:28

Tekst: Bart Voorzanger

Samira Bouchibti schreef met ‘De islam, de moslims en ik’ een liefdevolle kritiek op haar cultuur van herkomst – waarover een andere keer meer – en een pleidooi voor een respectvol maar krachtig integratiebeleid. Ze noemt zich liberaal, en dat noem ik me ook, maar er zijn desondanks een aantal punten waarop we tot behoorlijk verschillende keuzen komen. Mijn gepieker daarover bracht me tot het volgende.

Turkse arbeidersorganisaties kritisch bij bezoek Gül

18 april 2012 | 21:48

De Turkse arbeidersverenigingen HTIB en DIDF hebben het bezoek van de Turkse president Gül aangegrepen om een kritisch geluid te laten horen.

De HTIB beklaagt zich in een open brief aan Gül vooral over de ongelijke behandeling van Turkse belangenorgansiaties door de Turkse hoofdconsul. De DIDF vraagt in een persbericht vooral de aandacht voor de mensenrechtensituatie in Turkije.

Hieronder achtereenvolgens het persbericht van DIDF en de open brief van de HTIB.

Het sprookje van de universele moraal

30 maart 2012 | 21:14

In discussies over integratie wordt nogal eens gedaan alsof de westerse moraal – met zijn ‘universele’ mensenrechten – superieur is aan die van andere culturen. In onderstaand stuk betoogt Bart Voorzanger dat dit idee op niets berust. Je kunt het westerse gelijkheidsdenken aantrekkelijker vinden dan bijvoorbeeld de moraal van de orthodoxe monotheïsmen – smaken verschillen nu eenmaal – maar te doen alsof het béter is, is pure hubris die al snel tot onderdrukking leidt.

'IND zet gemartelde asielzoekers uit'

17 december 2011 | 17:06

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND wijst te veel verzoeken af van asielzoekers die in het land van herkomst zijn gemarteld. Dat stelt het nieuwe Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (Immo) "Gemartelde mensen hebben recht op asiel. Die kun je niet terugsturen", aldus directeur Riëtte Mellink in Trouw

Immo start op 1 januari met een kleine betaalde staf en een groot aantal psychologen en psychiaters dat onbetaald meewerkt. Het instituut neemt het werk over van de medische onderzoeksgroep van Amnesty International die al sinds 1977 bestaat. "Dit is nu nog een particulier initiatief. Maar eigenlijk zouden de IND of minister Leers onze diensten moeten inkopen", zegt Mellink. "Effectief, forensisch-medisch onderzoek naar marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf, zoals afgesproken in het Istanbul Protocol van de Verenigde Naties, is echt nog een hiaat in onze asielprocedure."

Petitie voor Ihsan Gürz. 'Dood in politiecel: Nu de feiten op tafel!'

13 december 2011 | 21:55

Ihsan Gürz is in juli in een politiecel overleden. Nog steeds is onduidelijk waaraan. Volgens ooggetuigen zou er veel politiegeweld tegen hem zijn gebruikt. Het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe niet alle informatie vrij willen geven. In een petitie eisen nabestaanden en sympathisanten nu dat de feiten boven tafel komen, waaronder het sectierapport.

Fenna Ulichki (GroenLinks) en Fatima Talbi (PvdA) vragen om actie tegen dumpen van vrouwen

23 november 2011 | 20:37

Afgelopen weekend bleek uit cijfers van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) en de Stichting Steun Remigranten (SSR) dat er jaarlijks tientallen vrouwen worden ‘gedumpt’ in Marokko. Het nieuws heeft geleid tot opvallende initiatieven van lokale politica in Rotterdam en Amsterdam.

Het Rotterdamse PvdA-raadslid Fatima Talbi hoopt dat de Marokkaanse koning, Mohammed VI, zich wil uitspreken tegen deze praktijken en heeft hem door middel van een brief hiertoe opgeroepen.
Het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Fenna Ulichki zoekt de oplossing in Nederland: zij wil dat Amsterdamse ambtenaren voortaan weigeren vrouwen uit te schrijven zonder dat ze aanwezig zijn. Ook stelt Ulichki voor een meldpunt op te richten en samen met vrouwenorganisaties een voorlichtingscampagne op te zetten.

"Zelfs in Europa blijk ik niet veilig voor de tentakels van de Marokkaanse geheime dienst"

02 oktober 2011 | 10:12

Tekst: MIchel Hoebink

De Marokkaanse islamist Hassan Bakir kreeg politiek asiel in Nederland. Maar hij werd opgepakt in Spanje en vreest nu uitlevering aan Marokko waar hem de doodstraf boven het hoofd hangt. Bakir verweert zich nu tegen beschuldigingen dat hij een terrorist zou zijn. Hij is geschokt door de geringe steun die hij krijgt uit Nederland: "Zelfs in Europa blijk ik niet veilig voor de tentakels van de Marokkaanse geheime dienst."

"Homorechten zijn mensenrechten"

29 juni 2011 | 23:51

Amsterdam staat voor diversiteit, voor een inclusieve stad, voor een stad waar burgerschap en integratie hand in hand gaan.
Een stad waar je zelf mag zijn, waar je niet uitgesloten of gediscrimineerd mag worden vanwege je seksuele geaardheid, etniciteit, gender of religie. Amsterdam is de stad die in 2001 het eerste burgerlijk huwelijk sloot tussen twee vrouwen en twee mannen, de stad van de Gay Pride en de stad die recent de Lantaarnprijs 2011 kreeg uit handen van minister Van Bijsterveldt van OCW voor de beste roze emancipatiebeleid
Toch zijn we er nog niet. Acceptatie, geweld en (culturele) weerstand zijn nog steeds aanwezig in de stad.
Het vraagt om constante dialoog en emancipatie. Want homorechten zijn mensen- rechten! Emcemo en Argan willen tijdens het debat aandacht geven aan dit principe, hoe kunnen we vorm geven aan bewustwording, wat is de rol van het onderwijs en thuis, wat betekent dit in beleid en tenslotte in hoeverre is het wenselijk om homoacceptatie breder te plaatsen en te spreken van tolerantie en solidariteit als algemene waarden?

Buitengewoon gevangen in de war against terror – De casus Saddek Sbaa

05 juni 2011 | 09:51

Tekst: Martijn de Koning

In juli 2009 wisten Nederlandse media te melden dat er in Kenia vier Nederlandse jongeren (één van Somalische en drie van Marokkaanse afkomst) waren opgepakt in Kenia. Zij zouden van plan geweest zijn om door te reizen naar Somalië om daar deel te nemen aan de gewelddadige jihad; volgens eigen zeggen waren ze slechts op vakantie. In oktober 2010 is de zaak tegen hen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Boterham met Nutella? Met dank aan Turkse kinderarbeid

04 april 2011 | 14:19

Multinationale bedrijven als Unilever, Mars en Ferrero erkennen dat er sprake is van kinderarbeid bij de oogst van hazelnoten in Turkije. Ze zeggen daartegen actie te willen ondernemen maar zijn nog niet erg concreet over hoe ze dat gaan aanpakken.
Dat blijkt uit de antwoorden van een zevental bedrijven en twee brancheorganisaties die eind vorig jaar daarover werden aangeschreven door de campagne ‘Stop kinderarbeid – School, de beste Werkplaats’ en FNV Bondgenoten.

In haar uitzending van 19 oktober 2010 liet het TV programma ÉenVandaag zien dat kinderen worden ingezet in de hazelnootpluk in Turkije, leverancier van 75% van alle hazelnoten wereldwijd. In open brieven aan bedrijven vroegen Stop Kinderarbeid en FNV Bondgenoten aan een aantal betrokken bedrijven en brancheorganisaties om kinderarbeid en onderbetaalde arbeid in deze sector uit te bannen.

Wanneer Uri Rosenthal een Arabische lente wil.....

02 februari 2011 | 22:32

....dan moet hij zijn kritiek intrekken op de steun van hulporganisatie ICCO aan een Palestijnse website. Dat betoogt publicist Petra Stienen. Zij werkte 10 jaar als diplomaat in de Arabische wereld. Hieronder haar artikel.

De kritiek van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD) op de steun van ontwikkelingsorganisatie ICCO aan het discussieforum Electronic Intifada (NRC Handelsblad, 14 januari) zou weleens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het werk van Nederlandse ngo’s en hun partners in de Arabische wereld.
Juist op het moment dat Arabische activisten op Facebook, via Twitter en op allerlei blogs speculeren of de revolutie in Tunesië en de demonstraties in Egypte tot een Arabische lente zullen leiden, zet Rosenthal met zijn houding de geloofwaardigheid van het Nederlandse, maatschappelijke middenveld en hun partners in de Arabische wereld onder druk. Vooral zijn dreigement dat hij mogelijk ngo’s gaat korten als zij steun geven aan organisaties die Nederlandse regeringsbeleid ondermijnen, roept vragen op.

“Migrantenrechten centraal”

05 december 2010 | 22:46


Bijeenkomst ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het VN verdrag ter bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden.
Woensdag 15 december 2010, 19.30 uur – 22.00 uur
HTIB gebouw, 1ste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam

Bijeenkomsten over mensenrechten

29 november 2010 | 15:00

In het kader van de internationale dag voor de mensenrechten op 10 december organiseren Bewonersinitiatief de Baarsjes in samenwerking met KMM, Aknarij, KMAA en Forum burgerschap en solidariteit twee bijeenkomsten op 10 en 11 december. Thema’s als vrijheid van meningsuiting en intolerantie zullen aan de orde komen. Moeten we ons zorgen maken over toenemende verrechtsing?

De plenaire discussies en workshops zullen ingeleid worden door een aantal gastsprekers uit Nederland, Europa en Marokko.

Amnesty: criminelen krijgen in Nederland betere behandeling dan illegalen

05 november 2010 | 15:27

Nederland schendt nog steeds de mensenrechten van illegale vreemdelingen. Dat meldt de Volkskrant vandaag. Het is de conclusie van een nieuw rapport van Amnest International over de detentiecentra. Hoewel ze doorgaans geen strafbaar feit hebben gepleegd, zijn de acht- tot tienduizend vreemdelingen die jaarlijks in een detentiecentrum worden opgesloten slechter af dan criminelen in de gevangenis, zo schrijft Amnesty.

VN is bezorgd over mensenrechtenschendingen in Westelijke Sahara

28 april 2010 | 13:40

Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, had vrijdag een ontmoeting met Mohamed Abdelaziz, leider van het Polisario Front. De topman van de VN uitte zijn hernieuwde bezorgdheid over de vermeende schendingen van de mensenrechten in de Westelijke Sahara.

Dossier Marokko, Mensenrechten en Migranten

24 januari 2010 | 18:40

De afgelopen jaren is er op Republiek Allochtonië en daarvoor op het Allochtonenweblog veel aandacht besteed aan Marokko en de relatie van dat land met haar emigranten. Hieronder over deze onderwerpen een 'factsheet' en links naar een selectie van de artikelen die zijn verschenen op Republiek Allochtonie en het Allochtonenweblog. Opmerkingen, correcties en aanvullingen zijn van harte welkom.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië