Riffijnse organisaties vragen Kamerleden tijdens werkbezoek in Marokko mensenrechten aan te kaarten

In nieuws door redactie op 23-02-2020 | 22:26

Zeven Riffijn-Nederlandse organisaties (Bades Foundation; Stichting Izouran; Comité Mulay Mohand; Stichting Noemidia; Rif Alert; Vereniging Symphony en Rifproject) hebben onderstaande brief gestuurd naar de leden van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die van 24 tot 27 februari een werkbezoek brengen aan Marokko. In deze brief vragen ze de commissie de schendingen van mensenrechten in de Rif aan te kaarten.


Oproep: Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kaart schendingen van mensenrechten in de Rif aan!

Geacht Kamerlid,

Morgen vertrekt u met uw collega's van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,voor een meerdaags werkbezoek aan Marokko. Wij hopen dat u naast onderwerpen op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking, ook het thema mensenrechten agendeert. Want zonder eerbiediging van mensenrechten kan nooit sprake zijn van ontwikkeling.

Onderstaande organisaties maken zich grote zorgen over de schendingen van mensenrechten in Marokko. In het bijzonder verzoeken wij u de schrijnende situatie van de Hirak politieke gevangenen in de Marokkaanse gevangenissen onder de aandacht te brengen. Verder zijn we verontrust over het gebrek aan perspectief op ontwikkeling in de Rif. Steeds meer jongeren moeten helaas hun eigen regio ontvluchten.

Gelet op het feit dat een groot deel van de 400.000 Nederlanders met roots in het Rifgebied, betrokken is bij de situatie in de Rif, vragen wij u deze zorgen bij Marokkaanse politici en instanties aan te kaarten.
1- Tientallen politieke gevangenen waaronder protestleider Nasser Zefzafi worden in de Marokkaanse gevangenis onderworpen aan diverse vormen van marteling. Hij en tientallen anderen, die veroordeeld zijn tot honderden (!) jaren gevangenschap, hebben vreedzaam geprotesteerd tegen uitsluiting, voor betere omstandigheden op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, etc. Deze politieke gevangenen zijn volgens het strafrecht berecht, en de officiële spreekbuis voor mensenrechten in het land ontkent het politieke karakter van de berechting en gevangenschap op systematische wijze.

Daarnaast zien we de laatste tijd dat de Marokkaanse autoriteiten, waaronder de directie van het Marokkaanse gevangeniswezen de politieke gevangenen in hun basale rechten beknot. Als zij in protest komen vanwege schending van deze rechten, worden zij in de isoleercel gezet, familiebezoek en telefonisch contact wordt hen ontnomen, in hun cel gepest en niet zelden verbaal, psychisch en fysiek mishandeld.

Het gevolg hiervan is dat Nasser Zefzafi, Nabil Ahamjjk en anderen wederom in hongerstaking voor onbepaalde tijd zijn gegaan. En als dit niet genoeg is, wordt de vader van Nasser Zefzafi -die deze misstanden naar buiten heeft gecommuniceerd- aangeklaagd "het verspreiden van onjuiste informatie over de omgang en de behandeling van de politieke gevangenen", en “het dienen van een buitenlands agenda”.

2- De voortdurende repressie in de Rif en het ontbreken van toekomstperspectief dwingen honderden jongeren het land te verlaten. Met gevaar voor eigen leven komen zij aan de overkant van de Middellandse zee aan. Zij vragen asiel aan in Nederland of in een ander Europees land. Hun asielverhaal wordt niet altijd op waarde geschat, omdat de Nederlandse overheidsinstanties hun vluchtverhaal niet gelooft, omdat Nederland Marokko als een veilig land beschouwt.

In uw missie zult u vast wel komen te spreken over de samenwerking tussen beide landen op sociaal-economisch gebied. Wij vragen u met klem de factoren voor migratie in de kern te benoemen: repressie, corruptie en marginalisering van de Rif. Dit zal ongetwijfeld niet rekenen op de sympathie van de Marokkaanse regering, want het dossier migratie en asiel wordt steeds meer als chantagepolitiek door de Marokkaanse autoriteiten ingezet. Een koerswijziging in de samenwerking door Nederland is meer dan ooit hard nodig.

Wellicht ten overvloede: wanneer Nederlandse (en andere Europese) politici zich uitspreken tegen de schendingen van mensenrechten, schermt de Marokkaanse regering meteen met "inmenging in interne aangelegenheden van Marokko". Deze negatieve houding hebben we deze week weer gezien n.a.v. het werkbezoek van de SP aan de Rif begin januari 2020. Een vreemde opstelling aangezien Marokko zich ook dient te committeren aan internationale verdragen die het ondertekend heeft. Landen dienen elkaar aan te spreken op schendingen van mensenrechten en de naleving van ondertekende verdragen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij.

Met vriendelijke groet,
De organisaties:Bades Foundation; Stichting Izouran; Comité Mulay Mohand; Stichting Noemidia; Rif Alert; Vereniging Symphony en Rifproject.

 

Zie ook:

Meer artikelen over de Hirak

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 

 


Meer over hirak, Marokko, mensenrechten.

Delen: