De bedevaart als kritisch moment van zelfreflectie

In opinie door Cemil Yilmaz op 24-08-2018 | 21:36

Waarom tolereren we als islamitische gemeenschappen eigenlijk vormen van mensonterend gedrag door Saudi-Arabië?

De afgelopen jaren heb ik mij veelvuldig ingezet om een ander geluid te laten horen in een (zeer) verrechts publiek en politiek debat. In dit debat heb ik bewust gekozen voor een positie waarin ik het op basis van inhoud altijd ervoor koos om op te komen voor de gemarginaliseerde en gedemoniseerde minderheidsgroepen in de samenleving.

Kritiek die ik op de gemarginaliseerde minderheidsgroepen had, gaf ik bewust altijd achter de schermen en tijdens offline evenementen, want ik wilde de mainstream (zowel links als rechts) geen stokken geven om die gemeenschappen nog meer en harder te slaan. Het is namelijk als sinds 2000 prijsschieten op als je zwart, bruin en/of moslim(a) bent. Ik denk dat veel mensen onderschatten wat de verantwoordelijkheid is, die je draagt, omdat mensen jouw als vertegenwoordiger van een hele cultureel-etnische en/of geloofsgroep zien. Het is continue een zoektocht op welke wijze ik iets ga overbrengen aangaande gevoelige onderwerpen. 

Saudi-Arabië is een van die gevoelige onderwerpen, want elk jaar gaan er zo’n twee tot drie miljoen moslims op bedevaart (Hadj) naar Mekka om tijdens de eerste tien nachten (Laylal Ashara) in de twaalfde maand (Dhu’l-Hijjah) van de Islamitische maankalender, aan een van de vijf zuilen van de Islam te voldoen. 

Afgelopen maandag was het de negende en meest heilige dag (Yawm Arafah) tijdens de Dhu’l-Hijjah. Deze dag (belangrijkste dag van de bedevaart) staat symbool voor boetedoening (berouw) en vergeving. De dag na Yawm Arafah is altijd het begin van het offerviering(Eid Al-Adha). De viering waarin het delen met je medemens centraal staat.

Hoewel de jaarlijkse terugkerende hadj een spirituele plicht is voor de individuele gelovige, zou het in een digitaal en geglobaliseerd tijdperk als de onze ook een moment van zelfreflectie voor de wereldwijde diverse islamitische gemeenschappen als groep moeten zijn. Hoe kijken wij naar onszelf, de ander en vooral ook naar het land die twee (Mekka en Medina) van de drie (Jeruzalem) meest heilige steden van de islam herbergt? Het land wat ook als ‘poortwachter en normbepaler’ van het geloof wordt gezien door velen. 

Wat ik zie bevalt mij echter niet: het uitbuiten van de Hadj, vrouwenonderdrukking, het schenden van mensenrechten van activisten en journalisten, ‘moderne’ vormen van slavernij waarbij buitenlandse werknemers onmenselijk behandeld worden, het wereldwijd finacnieren van terroristische groeperingen, het ondermijnen van emancipatiebewegingen in de islamitische wereld, geopolitieke oorlogsvoering waar de islamitische wereld zelf slachtoffer van is en sinds een paar jaar hoofdverantwoordelijke voor de situatie Yemen.

Yemen, waar momenteel 2,2 miljoen kinderen ondervoed zijn waarvan 80% ernstig ondervoed. Het land waar elke 10 minuten een kind jonger dan 5 jaar sterft en waar meer dan 22 miljoen mensen dringend humanitaire hulp nodig hebben.

Waarom tolereren we dit eigenlijk als islamitische gemeenschappen? Waarom verzetten we ons hier niet tegen? Waarom dragen we financieel bij aan al deze vormen van mensonterend gedrag? Waarom zijn we voor de boycotten van producten en diensten vanuit Israël, maar weigeren we Saudi-Arabië aan te pakken? Waarom weigeren we niet massaal om (al is het een jaar) om niet op bedevaart te gaan als statement naar de ‘poortwachters’ van de Islam? 

Ik weet dat dit artikel waarschijnlijk veel mensen boos en/of verontwaardigd gaat maken, maar het is voor mij enkel een middel van zelfreflectie en een manier om het zelfkritisch en zelfreinigend vermogen binnen de Islamitische gemeenschappen aan te jagen, want een rechtvaardige en gelijkwaardige wereld begint bij onszelf.

Dit artikel van Cemil Yilmaz verscheen ook in Trouw

Foto

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over islam, mensenrechten, saoudi arabië.

Delen: