Mobiliteit is een mensenrecht, ook voor Afrikaanse jongeren

In opinie door Kiza Magendane op 10-08-2015 | 09:27

Europese landen investeren fors in het dichtgooien van hun grenzen in plaats van hun migratiebeleid te moderniseren en Afrikaanse jongeren te begeleiden om hun talenten hier in te zetten in plaats van die te verstrooien in de Middellandse zee.

Dat schrijft Kiza Magendane.

Terwijl het Afrikaanse continent jaarlijks 60 miljard dollar mist door illegale geldstromen die buiten het continent omgaan, lazen we in dagblad Trouw van 30 juli dat minister Lilianne Ploumen samen met haar Duitse en Franse collega’s met 500 miljoen Euro van de Europese commissie, duizenden Afrikaanse jongeren ‘toekomstperspectieven’ in hun eigen landen wi gaan bieden zodat ze niet meer naar Europa hoeven.

Twee dagen later publiceerde The Daily Telegraph een opiniestuk/pr-bericht van de Franse en Britse ministers van binnenlandse zaken onder de kop ‘Migranten denken dat onze straten met goud geplaveid zijn’. Hun stelling is dat migranten die hun toevlucht naar Europa zoeken een onrealistisch beeld hebben over wat Europa biedt.

Ook minister Ploumen beweerde eerder dit jaar hetzelfde toen ze over Afrikaanse jongeren schreef ‘Het Paradijs dat zij in Europa zoeken bestaat niet’ (Volkskrant, 26 mei). Met veel bravoure stelde de minister in de Volkskrant van 26 mei j.l. dat wij het probleem van bootvluchtelingen kunnen oplossen door 50 miljoen euro te investeren in de Noord-Afrikaanse economie.

We zijn twee maanden verder en de minister probeert nu met haar Europese collega’s ons wijs te maken dat zij jonge en gedreven Afrikanen hun lust om Europa te ontdekken kunnen tegenhouden met een bedrag dat lager is dan het jaarlijkse begroting is van de Universiteit van Amsterdam, waar ik studeer.

Dit is niet alleen pretentieus, het is ook minachtend jegens Afrika, het continent dat jaarlijks meer geld naar Europa stuurt dan andersom. ‘Schijnhulp’ en ‘valse goede Samaritanen’ zijn enfin geen vreemde concepten.

Daarnaast hanteren de minister en haar collega’s een verkeerde aanname. Migratiedeskundigen zoals Hein de Haas geven het al aan: economisch voorspoed houdt mensen niet in hun landen vast. Het bevordert juist mobiliteit. ‘Ontwikkeling in armste landen geeft mensen de middelen en verhoogt ambities en zal daardoor onvermijdelijk tot veel meer lange-afstandsmigratie leiden’ analyseerde hij op basis van bestaande data.

Mobiliteit is een intrinsiek mensenrecht, ook voor Afrikaanse jongeren. We hebben te maken met een crisis die Afrikaanse jongeren dwingt om op de Middellandse Zee met de duivel te dansen. Een duivel die wij mede gecreëerd hebben door ons rigide migratie- en asielbeleid.

Is het niet verwonderlijk dat een Nederlander naar meer dan 172 landen kan reizen zonder restricties terwijl een Soedanees maar naar 32 landen kan?

Wij zien Afrikanen als ongewenst en gevaarlijk, daarom nemen zij illegale wegen om naar het paradijselijke Europa komen. Economen zoals Philippe Legrain geven aan dat het open stellen van grenzen juist economische voorspoed in Europa zal bevorderen. Afrikaanse jongeren kunnen de goedkope arbeid die wij naar Afrika brengen hier uitvoeren, waardoor wij transportkosten besparen. Hierdoor zal hun potentie hier optimaal gebruikt worden en kunnen zij zelf het geld naar hun land van herkomst sturen.

De Afrikaanse diaspora stuurt nu al meer geld naar Afrika dan elke vorm van bilaterale hulp bij elkaar. We hebben te maken met een generatie van Afrikaanse jongeren die veiligheid zoekt en graag vooruit wil.

Europese politici sluiten hun ogen. Zij geven het signaal dat deze jongeren een bedreiging zijn en dat ze buiten fort Europa gehouden moeten worden. Het ontbreekt deze politici aan visie en moed de waarheid onder ogen te zien. We leven in een realiteit waarin Europese landen samen miljarden investeren in het dichtgooien van hun grenzen in plaats van hun migratiebeleid te moderniseren en Afrikaanse jongeren te begeleiden om hun talenten hier in te zetten in plaats van die te verstrooien in de Middellandse zee.

Afrikaanse jongeren hebben geen 500 miljoen nodig, ze willen op een ontdekkingsreis. Doe die grenzen open. –


Kiza Magendane is student, ondernemer, publicist en dromer. Hij schrijft o.a. voor de Volkskrant, Oneworld, Afropolitan en op zijn eigen website. Ook is hij te volgen op twitter. Dit stuk verscheen eerder op Afropolitan en is in overleg ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Een verkorte versie van dit stuk verscheen op 8 Augustus in NRC Handelsblad. Lees ook Kiza's open brief waarin hij de minister uitnodigt voor een debat.

 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over afrika, fort europa, immigratie, Kiza Magendane, mensenrechten, migratie, vluchtelingen.

Delen:

Reacties


Marijke - 19/08/2015 19:11

De Afrikaanse diaspora in Europa stuurt massaal geld naar Afrika. Er is dus structureel een grote steunbehoefte in Afrika. Die zou ook gewoon in Afrika zelf gegenereerd kunnen worden. Zo zie je bijvoorbeeld dat met het economisch sterkere Turkije er geen hulp meer nodig is van de familie uit Europa, wel keren er wat Turken terug naar Turkije om daar te gaan werken. Mogelijkheden genoeg inmiddels.

Dus als minister Ploumen haar best doet om in Afrika plaatselijke magneetwerking te creeeren, dan is dat een prima plan. Bij voldoende plaatselijke mogelijkheden is er genoeg plaats voor plaatselijke ambities. En dan pak je het probleem bij de oorzaak aan. Alleen jammer dat de plaatselijke overheden dat zelf niet doen, die zou je eigenlijk achter de broek moeten zitten. Ook om te zorgen dat er genoeg voorlichting ter plaatse is, om de jonge mannen te vertellen hoe zwaar, duur en hachelijk de reis naar Europa is en hoe uitzichtloos hun situatie hier vaak is. Vaak vinden ze hier geen werk, dus is er geen ruimte voor ambities. Europa is niet meer het antwoord op hun vraag. Dat antwoord horen ze thuis ook te kunnen creeeren. Scheelt iedereen een hoop gedoe. En dan hebben wij weer wat meer ruimte voor de Syriers, letterlijk en figuurlijk.

John Dubbelboer - 11/08/2015 16:24

Het is van het grootste belang dat we in Europa gaan nadenken over migratie. In 2050 wonen er meer dan 2 miljard Afrikanen in Afrika die allemaal voldoende geld zullen hebben om een mensensmokkelaar te betalen en de vraag is dus zeer legitiem wat ons te wachten staat.
Er zijn serieuze bijdragen zoals die van Monique Kremers die in ieder geval inziet dat er een probleem ligt en we hebben lieden zoals Kiza Magendane die brutaalweg de Europeanen met hun zorgen, negeert en zo precies bijdraagt aan de angst van velen dat zelfs de kleinste dorpjes in Europa zich zullen vullen met honderden Afrikaanse jongemannen.
Kiza Magendane negeert ook brutaalweg dat de hele wereld op dit moment driftig muren bouwt om migratie tegen te gaan. Die worden ook in Afrika gebouwd en er is geen land dat hardvochtiger tegen migranten optreedt dan Zuid Afrika.
Afrikaanse jongeren willen zo graag op “ontdekkingsreis” maar in het eigen continent stokt die reis zodra ze in het gebied van een andere clan of stam komen.
Van Anil Ramdas is de uitspraak dat de metafoor die we bij migratie moeten gebruiken die van de inbreker is.
We praten dus over inbrekers die onder strikte voorwaarden toch voor ons nuttig kunnen zijn.
We hebben geen enkele behoefte aan inbrekers die hun komst naar Europa als een mensenrecht zien.
We hebben ook geen behoefte aan de economie als laatste woord bij elk maatschappelijk vraagstuk.
Toen in de jaren zestig bedrijven in Noord-West Europa verzuimden om op tijd te automatiseren, werden massaal uit Zuid Europa en Marokko en Turkije jongemannen geworven. Een paar decennia later waren ze overbodig. Grieken, Spanjaarden, Italianen en Portugezen keerden terug. En uitgerekend de Moslims bleven, om overigens zeer begrijpelijk redenen.
Ondernemers uit Noord-West Europa verstoorden uit winstbejag het sociale weefsel in hun thuislanden zoals ze ook gewend waren uit winstbejag het fysieke milieu te vernietigen.
Het beroep op de economische noodzaak om migranten binnen te laten, heeft zijn magie verloren.
We bepalen dit keer zelf wat we willen.

Gijsbert van Nugteren - 10/08/2015 10:30

Op zich een interessant betoog van dit heerschap, maar laat hij nog een vervolgstuk schrijven over de consequenties van zij stellingname. Daar nodig ik hem van harte voor uit. Wat zouden de gevolgen zijn van open grenzen voor Nederland? Is bijvoorbeeld de verzorgingsstaat die wij nu kennen dan nog houdbaar?