Marokko veroordeelt kritische journalisten op grond van valse beschuldigingen.

In opinie door Sietske de Boer op 11-03-2021 | 14:08

Historicus en mensenrechtenactivist Maati Monjib is sinds 4 maart in hongerstaking. Hij zit vast in de gevangenis Al-Arjat, bij Rabat, en protesteert zo tegen de vervolging en de onrechtmatigheden waarvan hij het slachtoffer is, vanwege zijn activiteiten als voorvechter van de mensenrechten in Marokko.

Maati Monjib (61), is op 27 januari j.l. veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 dirham (1400 euro) vanwege ‘het aanvallen van de veiligheid van de staat’ en ‘fraude’ in een zaak die dateert uit 2015. De kritische historicus, die voorzitter was van de ngo ‘Freedom Now’, die streeft naar persvrijheid in Marokko, en die het openlijk opnam voor de Hirak in de Rif, is als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid al een aantal jaren doelwit van de Marokkaanse autoriteiten. 

Behalve Maati Monjib vervolgt de Marokkaanse regering ook de journalisten Omar Radi, Soulaiman Raissouni en Taoufik Bouachrine. 

Vanuit zijn cel verklaart Maati Monib, als onderzoeker en docent verbonden aan het Instituut voor Afrikaanse Studies van de Universiteit Mohammed V in Rabat, volstrekt onschuldig te zijn aan de valse beschuldigingen, die tot nu toe uitmondden in twee gerechtelijke vervolgingen. Al in 2015 werd hij beschuldigd van ‘het aanvallen van de binnenlandse veiligheid van de staat’ en ‘fraude’, samen met zes andere journalisten en activisten voor de vrijheid van meningsuiting, vanwege hun activiteiten in het kader van de Marokkaanse Association voor onderzoeksjournalistiek. De verhoren in het kader van dit proces leidden, na vele malen uitstel, tot de veroordeling op 27 januari jl. Maati Monjib kon zich niet verdedigen want hij was op hetzelfde moment opgeroepen voor de rechter te verschijnen in een ander proces. Toeval? Zeker niet!

Deze tweede vervolging, vanwege ‘witwassen van geld’, was aanleiding Maati Monjib te arresteren: op 29 december 2020, toen hij een restaurant in Rabat verliet, werd hij ontvoerd door acht mannen in burgerkleding die uit twee auto’s stapten. Het ‘witwassen van geld’ zou eruit hebben bestaan dat Maati Monjib geld, onder andere een gift van de Nederlandse Ambassade, voor een door hem bestuurde ngo, aangewend zou hebben voor de aankoop van een appartement. Ook deze beschuldiging ontkent Monjib categorisch. 

De affaire van Maati Monjib staat niet op zichzelf. Ook andere kritische journalisten, zoals Omar Radi, Soulaiman Raissouni en Taoufik Bouachrine, worden vervolgd, niet direct voor wat ze schrijven of zeggen, maar op grond van andere beschuldigingen. Het vanuit Frankrijk opererende steuncomité voor Maati Monjib zegt dat de Marokkaanse autoriteiten een absolute grens overschrijden, door politieke processen te vermommen als ‘gewone’ processen, om zo kritische stemmen te smoren. 

Ook journalist Omar Radi (34) heeft deze ervaring. Hij zit sinds 29 juli 2020 in voorlopige hechtenis in de Oukacha gevangenis in Casablanca, en wordt vervolgd vanwege ‘het aanvallen van de externe veiligheid van de staat’, ‘het aanvallen van de binnenlandse veiligheid van de staat’, en ook voor ‘verkrachting’, ‘aanval op de zedigheid’, en ‘belastingontduiking’. 

‘Het op valse gronden vervolgen van kritische journalisten, om ieder protest te smoren, behoort tot de richtlijnen van de autoriteiten,’ was het commentaar van Human Rights Watch eind september 2020, toen Omar Radi voor de eerste keer voor een rechter van instructie moest verschijnen.

Dan de zaak van Soulaiman Raissouni (49), hoofdredacteur van het Arabischtalige dagblad Akhbart Al-Yaoum (Dagelijkse Nieuwsberichten). Hij verblijft net als Omar Radi in de Oukacha gevangenis in Casablanca, in preventieve hechtenis, sinds 22 mei 2020. Soulaiman Raissouni wordt beschuldigd van ‘verkrachting met geweld en opsluiting’, op grond van een beschuldiging die op Facebook is gepubliceerd door iemand die niet de identiteit van haar vermeende verkrachter bekendgemaakt heeft. Een nicht van Soulaiman Raissouni, Hajar Raissouni, eveneens journalist van Akhbar Al-Yaoum, werd in september 2019 in Rabat veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf op beschuldiging van het plegen van abortus – in Marokko altijd een illegaal vergrijp – en het hebben van een buitenechtelijke seksuele relatie, ook altijd strafbaar volgens de Marokkaanse wet. Zij kreeg uiteindelijk gratie van koning Mohammed VI nadat er internationaal een storm van protest was opgestoken naar aanleiding van haar veroordeling. Hajar Raissouni heeft altijd de beschuldigingen ontkend. 

En op 25 oktober 2019 is in hoger beroep Taoufik Bouachrine, voormalig directeur publicaties van hetzelfde dagblad Akhbar Al-Yaoum, veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor ‘mensenhandel’, ‘machtsmisbruik met vooropgezette seksuele bedoelingen’, ‘verkrachting en poging tot verkrachting’. Taoufik Bouachrine heeft deze beschuldigingen altijd ontkend en stelt dat hij om politieke redenen veroordeeld is. 

‘In al deze zaken,’ zo zegt het steuncomité, ‘wordt nooit een beroep gedaan op de Code de la presse, de wet op de persvrijheid, die niet voorziet in gevangenisstraffen voor journalisten.’ 

‘Dat roept de vraag op,’ vervolgt het comité, ‘of het feitelijk niet gaat om het optuigen van de democratische etalage  – om aan de internationale gemeenschap het beeld van Marokko te tonen dat de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid respecteert. Maar feitelijk strooien ze die internationale gemeenschap zand in de ogen.’

De GroenLinkse gedelegeerde in het Europees Parlement, Tineke Strik, heeft aan de vice-president van de Europese Commissie, Josep Borell, die belast is met de externe contacten van de EC, gevraagd hoe de arrestatie en veroordeling van Maati Monib gezien en gewogen dienen te worden. Het antwoord wordt deze maand verwacht. Hopelijk laat de EC zich niet langer zand in de ogen strooien door Marokko. 

Dit artikel van Sietske de Boer is gebaseerd op een artikel in Le Monde  van 9 maart 2021, met als kop:  Juridisch offensief van de Marokkaanse autoriteiten tegen kritische geluiden. Door Frédéric Robin.


Meer artikelen over Marokko


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over Marokko, mensenrechten, persvrijheid.

Delen: