Moreel verval

In opinie door Sahar Noor op 25-03-2015 | 10:28

Tekst: Sahar Noor

Vorige week werd de 27-jarige Farkhunda genadeloos op klaarlichte dag midden in het centrum van Kabul gelyncht. Ze was door een woedende menigte met stokken en bakstenen geslagen, in brand gestoken en in een rivier gegooid. Ze was er van beschuldigd een paar pagina’s van de koran te hebben verbrand. Achteraf blijkt volgens een Afghaanse openbare aanklager dat Farkhunda onschuldig was. Het ironische is dat Farkhunda een religieus praktiserende moslimvrouw was. Het bebloede gezicht van Farkhunda is voor eeuwig in ons Afghaanse geheugen gegrift. Waarom moest Farkhunda op deze onmenselijke wijze afgeslacht worden? Waarom moest zij levend verbrand worden? En waarom keek iedereen toe, inclusief de politie, hoe een vrouw afgeronseld werd in het openbaar, tegen alle universele mensenrechten in?

Farkhunda werd het slachtoffer van een groep gewetenloze burgers. Deze inhumane zaak laat precies zien wat er mis is met Afghanistan: wetteloosheid overheerst. Burgers vinden het normaal om voor eigen rechter te spelen. Farkhunda werd schuldig bevonden, en bestraft zonder het recht op een eerlijk pro-ces. Want de daders, die willekeurige burgers waren, waren overtuigd dat Farkhunda het heilige boek van de moslims onteerd zou hebben. Ze voelden zich genoodzaakt om hun geloof te beschermen. Daarmee respecteerden en erkenden zij het rechtssysteem van het land ook niet. 

Dit brengt ook een ongezonde interpretatie en praktijk van de islam in beeld. Ongezond omdat het binnen het islamitische rechtssysteem het doden van een medemens door een menigte niet is toegestaan. Mocht Farkhunda een eerlijk proces hebben gehad en inderdaad schuldig zijn bevonden door een religieuze rechter, dan had zij de optie moeten hebben om berouw te tonen waarop zij alsnog vrij had kunnen komen. En bij geen spijt, had ze, omdat zij een vrouw was, levenslang gekregen (in plaats van lijfelijke straffen). Een ongezonde interpretatie ook omdat het binnen de islamitische omgangsvormen niet toegestaan is voor vreemde mannen om een vrouw aan te raken, laat staan haar hoofddoek van haar hoofd af te rukken en haar daarmee religieus te onteren. Enfin, hun handelingen hebben geen islamitische fundering.

In de westerse media wordt de link sterk gelegd met de genderproblematiek in Afghanistan: dat de kwestie Farkhunda bewijst hoe hatelijk men is tegenover vrouwen en hoe slecht zij behandeld worden. Al klopt dat deels, toch ben ik er heilig van overtuigd dat als Farkhunda Farhad was geweest, hij dezelfde behandeling had ondergaan. Wat hier heeft plaatsgevonden is gender overstijgend. De grootste verklaring hiervoor en tevens het grootste probleem van Afghanistan is moreel verval onder grote delen van de samenleving. Veel burgers zijn zedeloos geworden en hebben lak aan ethisch handelen. Dit uit zich in niet-gekanaliseerde woede. Frustraties die gewelddadige vormen krijgen bij het geringste drama. Dit zit in de hoofden van mensen. Dit is het resultaat van een ernstige morele achterstand door jarenlange oorlog en uitputting. Vooral geestelijke uitputting. Tel daarbij op de rol van door de Saudische gesponsorde extreme religieuze leiders die de Afghaanse massa hersenspoelen en de burgers het gevoel geven dat zij by all means de Islam moeten verdedigen.

Een lichtpuntje is dat deze zaak in alle ernst is opgepakt door Afghaanse mensenrechtenactivisten en burgers. Het feit dat de doodskist van Farkhunda voor het eerst in de Afghaanse geschiedenis door vrouwen is gedragen naar haar rustplaats breekt al een belangrijke taboe. Vrouwelijke en mannelijke activisten hebben zich in grote getallen gevormd en hebben hun stem luid en duidelijk laten horen: ‘Dit pikken wij niet! Wij willen gerechtigheid voor Farkhunda!’ Zo zijn er ook demonstraties in heel Afghanistan. Mannen en vrouwen die zij aan zij gerechtigheid en humaniteit eisen. De incapabele politie-macht staat ook onder grote druk. Voor Westerse landen zoals Nederland ligt de taak om nu, in het heetst van het strijd, druk uit te oefenen op de Afghaanse regering door met politieke represailles te komen.

Hopelijk wordt de dood van Farkhunda een katalysator voor mensenrechtenactivisten en andere burgers die zich met klem gedistantieerd hebben van deze daad om de regering onder druk te zetten. Zo brengt de dood van Farkhunda misschien op de lange termijn de menselijkheid terug bij de mensen.

Op maandag 30 maart wordt door de Afghaanse gemeenschap in Nederland voor Farkhunda een stille tocht gehouden om 19 uur op de Dam in Amsterdam. Belangstellenden kunnen deelnemen.

Sahar Noor, een Afghaanse-Nederlander

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over afghanistan, islam, mensenrechten, sahar noor, vrouwenemancipatie.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 28/03/2015 12:04

Dit stuk van Noor bevat prima observaties maar voelt toch ongemakkelijk aan. Er zijn nu eenmaal niet veel Westerlingen die enige fascinatie voor de Islam en de sharia kunnen opbrengen zoals bijvoorbeeld voor het boeddhisme of een andere wijze Oosterse leer. De Islam lijkt te veel op het Christendom, als niet de bron van de Koran een syrisch aramese Bijbel was. Islam en Christendom zijn gewelddadige loten aan een vreedzame Joodse stam, niks om trots op te zijn. Dat is Noor ook niet maar net als bijna elke Moslim schaamt hij zich voor de onbeschaafde furie die over de wereld woedt. En dus wordt het systeem van shariarechtspraak als respectabel voorgesteld, maar ja, in het geval van Farkhuna zijn er wel wat foutjes gemaakt. Er is altijd enige pathologie herkenbaar in de manier waarop Moslims reageren op het geweld in naam van hun religie. De ene keer is IS niet de echte Islam, dan weer is IS natuurlijk wel Islam maar verbleken de andere 2,5 miljard Moslims tot zo'n normaliteit dat ze niet meer als Moslims zijn te herkennen (methode Dibi).
De meest waardevolle opmerking van Noor betreft de rol van Saoudi Arabie. Dat land heeft al zo'n 80 miljard euro besteed aan salafistische herislamisering in deze wereld en dat is een gigantisch bedrag waarmee ontelbare ongelukkigen hadden kunnen worden geholpen. Ook in Nederland is de zachtmoedige Marokkaanse Islam verdwenen en is de nadruk komen te liggen op het bouwen van protserige moskeeen. Voorts is geweld tegen moskeeën de grootste zorg onder Nederlands anti-racisten gebleken en niet de werkloosheid van de kinderen en kleinkinderen van de eerste gastarbeiders welke laatsten zich in die protserige moskeeën hebben teruggetrokken.
Nederland, bezaaid met protserige moskeeën en even protserige katholieke kerken. En de levens van miljoenen mensen verwoest.

Wim Heitinga - 26/03/2015 11:15

Als moslims ergens op de wereld iets verschrikkelijks doen, staan er direct andere moslims klaar om te verklaren dat het allemaal niets met de echte islam te maken heeft. Zo ook de schrijver van dit stuk, die de laffe moord wijt aan moreel verval door oorlogen in Afghanistan. Klopt dit? Nee natuurlijk niet. Wie een koran verbrandt kan in menig ander moslimland een vergelijkbare lynchpartij verwachten. Dat heeft alles te maken met de achterlijke en hysterische manier waarop moslims kunnen reageren als ze denken dat hun geloof wordt aangevallen.

Afshin Ellian schreef onderstaand emotioneel stuk over de laffe moord op Farkhonde, onder de titel: De Koran kan van gewone mensen moordende zombies maken.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/3/Verban-de-woorden-die-van-gewone-mensen-moordende-zombies-maken-1732575W/

Ewout Helmich - 25/03/2015 22:52

Als ik het goed begrijp vindt Sahar het dus wel menselijk om iemand tot levenslang te veroordelen voor het in de fik steken van de Koran?
Dat de verontwaardiging zich beperkt tot de manier waarop de vrouw ter dood gebracht is, en niet dat er uberhaupt draconische straffen staan op blasfemie, bevestigt hoezeer fascistische ideen gemeengoed zijn onder moslims.

Z. - 25/03/2015 14:47

Waardig artikel.