Fitna 1: de hype was beter dan de film

10 april 2017 | 10:29

Door: Ewoud Butter

Geert Wilders heeft een vervolg op Fitna, zijn anti-islamfilm uit 2008 aangekondigd. Op twitter liet hij weten dat hij maar liefst negen vervolgfilms, Fitna 2 tot en met Fitna 10, zal maken. Het worden volgens Wilders korte filmpjes met een heldere uitleg over het gevaar van de islam en de noodzaak tot deïslamiseren. Wilders kondigde al vaker een vervolg aan op Fitna, maar het kwam er tot nu toe nooit van.

De aankondiging van de eerste versie van Fitna leidde vooral vooraf tot veel commotie, maar de film was kwalitatief ondermaats en droeg niet bij aan het maatschappelijk debat.

De rationele angst voor Wilders

15 maart 2017 | 10:01

door Michael Blok

Wat wil Wilders nou met de islam en moslims? Die vraag is actueler dan ooit. Zijn beweging kan de verkiezingen winnen en zijn retoriek is wilder dan ooit.

Vrijheidsstrijders

18 februari 2017 | 09:27

Het feit dat er zoveel medelanders gaan stemmen op een partij die zeggen dat ik mijn Koran niet mag hebben, doet pijn en verdriet. Dat als ik een hoofddoek wil dragen ik dan geen politica, juf of ambtenaar kan zijn.
Hoe kan het dat zoveel mensen nu op een partij willen stemmen waarbij het grootste punt het afpakken van mijn religie is? Dus ik mag hier wel wonen, belasting betalen en vrijwilligerswerk doen, maar niet mijn geloof belijden?

Dat schrijft Sandra Doevendans.

Geen steun voor 'Noord-Koreaans' Zwarte Pietvoorstel PVV

16 februari 2017 | 19:49

Voorschrijven welke kleding iemand moet dragen, past dat niet meer bij landen als Saudi-Arabië en Iran? vroeg Linda Voortman (GroenLinks). Ronald van Raak (SP) wees de initiatiefnemers erop dat ze met dit wetsvoorstel cultuurpolitiek bedrijven, Kees Verhoeven (D66) stelde dat de PVV de belangrijkste Nederlandse traditie, de rechtsstaat, probeert af te breken en Selcuk Öztürk (DENK) droeg een Sinterklaasgedicht voor.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) merkte op dat het wetsvoorstel de Grondwet aan zijn laars lapt. "Alleen Noord-Korea kent een vergelijkbaar kledingvoorschrift", aldus de minister. Hij ontraadde het wetsvoorstel met klem.

Rechtse partijen houden verbod op 'Lange Arm' tegen

07 december 2016 | 12:30

Door: Ewoud Butter

PVV, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie hebben gisteren tegen een motie van DENK gestemd die financiering van politieke partijen uit het buitenland wilden tegen gaan.

D66, GroenLinks, SP, PvdA steunden wel de motie van DENK. Met deze motie zou uitvoering worden gegeven aan één van de aanbevelingen die de Raad van Europa in 2003 al gaf om democratische principes in Europese landen te bevorderen. In de meeste Europese landen is financiering uit het buitenland verboden of beperkt.

Amerikaanse moslimhater verhoogt bijdrage aan PVV

15 oktober 2016 | 14:19

Het David Horowitz Freedom Center (DHFC) heeft in 2015 haar bijdrage aan de PVV vervijfvoudigd van 20.000 dollar naar 108.000 dollar.

Door het Southern Poverty Law Center, een centrum dat extremistische bewegingen onderzoekt, wordt David Horowitz, de president van het DHFC, “the godfather of the modern anti-Muslim movement” genoemd.

Van alle politieke partijen kreeg de PVV de hoogste donatie. De PVV is ook de enige Nederlandse politieke partij die een grote gift uit het buitenland krijgt.

Gedachtegoed Wilders sijpelt dwars door het poreuze cordon sanitaire

25 september 2016 | 09:33

Door Roemer van Oordt

Murw geslagen, dat verhaal kennen we nu wel, laten we hem maar negeren; een paar van de toch al schaarse en secundaire reacties in de media op de vergaande uitlatingen van Geert Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen over de islam, moskeeën en de Koran. Het flinterdunne politieke cordon sanitaire (VVD’er Zijlstra wil er nog altijd niet formeel aan) biedt aan moslims en ‘lookalikes’ bepaald geen zekerheid.

Zal ik uit Nederland vertrekken of niet?

22 september 2016 | 15:37

Tekst: Farid Bouchlaghmi

Misschien doe ik het toch wel. Misschien komt er dan toch een moment dat ik overweeg Nederland te verlaten. Niet omdat ik een Marokkaanse achtergrond heb, niet omdat ik moslim ben, niet omdat ik volgens de definities 'allochtoon' ben of omdat ik me onderdrukt zou voelen.

Verkiezingsjaar in teken van immigratie, integratie en islam

06 september 2016 | 14:40

Tekst: Ewoud Butter

Vandaag is de Tweede Kamer teruggekomen van reces en is het nieuwe politieke jaar weer begonnen. Op 20 september is het Prinsjesdag en zal het VVD-PvdA kabinet voor de laatste keer haar plannen aan de Staten-Generaal presenteren.

Business as usual? Nee, niet echt. De Algemene Beschouwingen en begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer dit najaar, zullen niet alleen over de plannen van het kabinet gaan, maar ook sterk in het teken van de komende verkiezingen in maart 2017 staan.

Radicale vrienden

15 mei 2016 | 09:05

Ze waren ooit vrienden, maar groeiden steeds verder uit elkaar: Mahmoud werd een radicale moslim, Roy kreeg als enige 'tata' op een zwarte school vooral een hekel aan Marokkanen en sympathie voor de PVV.

Inmiddels zijn ze allebei 'gederadicaliseerd'. Ze kunnen nog steeds flink van mening verschillen, maar dat vormt geen belemmering meer voor hun vriendschap.
Vlogger Youstoub sprak met ze voor Rauwkost.

Angst voor islamisering is vorm van sociale hypochondrie

07 maart 2016 | 09:21

Het aantal moslims neemt in Nederland toe. Dat kun je islamisering noemen, maar wanneer je bang bent dat deze relatief beperkte toename van het aantal moslims leidt tot een bedreiging van Nederlandse waarden, dan leid je aan wat de socioloog Willem Schinkel een ernstige vorm van sociale hypochondrie zou noemen. Dan gedraag je je als een paranoïde patiënt zonder zelfvertrouwen, die overal om zich heen bedreigingen ziet.

Dat stelt Ewoud Butter.

Gaan de lichten in Europa overal uit?

12 november 2015 | 17:00

Door: Roemer van Oordt

Verschillende politieke en maatschappelijke bewegingen in Europa komen steeds meer samen op een uitsluitende gemeenschappelijkheid: hun afkeer tegen ‘de’ islam. Daarbij verbinden ze de veronderstelde onstuitbare opkomst - die vorm zou krijgen in een om ons heen grijpende ‘islamisering’ - aan een visie op de islam als gewelddadige, totalitaire en onveranderlijke politieke ideologie. De komst van een omvangrijke groep oorlogsslachtoffers uit Syrië naar Europa werkt katalyserend op dit toch al gevaarlijke proces.

De Verwilderisering van de Nederlandse samenleving

22 oktober 2015 | 15:19

Tekst: Brahim

Nederlandse waarden en normen worden bedreigd. Nederland Verwilderiseert. Dit komt door een steeds grotere en luidruchtigere groep die elementaire Nederlandse waarden als tolerantie, non-discriminatie, solidariteit en vrijheden als de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst terzijde schuift.

Zorgwekkender is misschien wel het proces van zelfverwilderisering. Dat is het proces waarbij politici, bestuurders en journalisten uit angst voor de stoottroepen van deze luidruchtige groep zwijgen of bij voorbaat toegeven aan hun eisen. Nederland dreigt hierdoor steeds meer Tokkiestan te worden.

Het loopt storm bij Meldpunt PVV-overlast

08 oktober 2015 | 08:06

Schrijver, lobbyist en tolk Kiza Magendane (1992) begon deze week als reactie op Wilders’ nieuwste meldpunt voor overlast door asielzoekers een meldpunt voor PVV-Cynisme en PVV-overlast. Binnen een paar dagen hebben ruim 10.000 mensen een melding gemaakt. Tot vanmiddag 17 uur kan melding worden gemaakt.

Insluiten door te verbinden en verbreiden

23 september 2015 | 06:46

Door: Roemer van Oordt

De directe én indirecte komst van politieke vluchtelingen uit Syrisch oorlogsgebied in Nederland bracht de afgelopen weken twee contrasterende reacties naar voren. Aan de ene kant zagen we hartverwarmende beelden van spontane hulpacties, een verdubbeling van het aantal vrijwilligers bij het Rode Kruis en doortastende burgemeesters en wethouders. Maar we waren ook getuige van een akelige islamisering van het debat door de PVV en van een bredere politieke onderstroom die angstgevoelens in de samenleving nodeloos voedt door het na-papagaaien van Wilders’ onbeheersbaarheidsjargon.
Tegen deze achtergrond én met het afscheid van de traditionele Zwarte Piet op Haagse scholen als kersverse actualiteit organiseerden Eén Land één Samenleving en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) afgelopen zaterdag in Amsterdam het symposium ‘Verbinden en Verbreiden’.

Afblazen moskeebouw: trend of incident?

11 juli 2015 | 14:04

Door Roemer van Oordt

Voorlopig komt er geen nieuwbouw moskee in Gouda. De gemeenteraad stemde woensdag zoals verwacht met de kleinst mogelijke meerderheid (18-17) tegen een voorstel om kredieten te verstrekken voor de aankoop van het veelbesproken terrein waar de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne was gelokaliseerd. Daar zou de moskee met islamitisch centrum Al-Wahda (de eenheid) worden gehuisvest, dat drie oude gebedshuizen moest vervangen. Geen extra of meer moskeeën dus, maar een meer zichtbaar en groter verzamelgebouw. Voor alle duidelijkheid: de kredieten waren gezien de scheiding van Kerk en Staat alleen bedoeld voor twee zorginstellingen die ook naar het terrein zouden verkassen; een medisch kinderdagverblijf van Gemiva en de Ark, een bijzondere school voor moeilijk lerende kinderen.

Dinsdag besloot de gemeente Zaanstad al dat de plannen om een moskee te bouwen in de deelgemeente Assendelft vooralsnog van de baan zijn. Formeel omdat de financiering niet rond zou zijn. Dat wordt ontkend door de initiatiefnemers, die de beslissing van de gemeente nu bij de rechter aanvechten. Gaat het hier om een politieke trend of om een aantal geïsoleerde en beladen incidenten?

Onderzoek naar PVV-stemmers: schokkende resultaten

02 juli 2015 | 09:41

Tekst: Ewoud Butter

Het onderzoek dat Motivaction vorig jaar onder moslimjongeren deed in opdracht van Forum bevatte 'serieuze tekortkomingen'. Die conclusie van onderzoeksbureau Labyrinth deze week was niet echt een verrassing.

Goed onderzoek kan helpen de werkelijkheid beter te begrijpen, maar slecht onderzoek of onvolledig onderzoek biedt vooral schijnwerkelijkheden en kan groepen ten onrechte stigmatiseren.

Bosma maakt met zijn 'eindstrijd’ ideologie moslims steeds meer het mikpunt van discriminatie en geweld

22 juni 2015 | 22:26

PVV'er en socioloog Bosma heeft geen oog voor het welbekende sociologische zondebok mechanisme. Moslims worden immers, net als de Joden in de jaren dertig, voorgesteld als een existentieel gevaar. De vergelijking is tegenwoordig taboe, maar de overeenkomsten met het antisemitische idee van Überfremdung dringt zich in dit verband onweerstaanbaar op.

Dat schrijft Leo Lucassen.

Antisemiet in de Eerste Kamer

22 juni 2015 | 20:48

Tekst: Brahim

Stelt u eens voor dat een Turks Nederlandse bestuurder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en tevens lid van de rechts-nationalistische MHP (Grijze Wolven) toe zou treden tot de sjieke Eerste Kamer. Bij zijn aantreden laat hij direct weten geen voorstander van het bijzonder onderwijs voor joden te zijn en ook is hij tegen synagogen.

Er zou direct sprake zijn van grote ophef. Het kersverse Eerste Kamerlid zou beticht worden van antisemitisme en terecht. Ook zouden er ongetwijfeld partijen en publicisten zijn die zich af zouden vragen hoe het met de loyaliteiten van het nieuwe Eerste Kamerlid zit. Helemaal omdat de persoon in kwestie volgens de AIVD in het verleden "informatie zou hebben overgedragen aan een buitenlandse mogendheid."

CMO aan moslimgemeenschap: laat je niet provoceren (door Wilders)

22 juni 2015 | 08:05

Het Contactorgaan Moslims en Overheid(CMO) vraagt de moslimgemeenschap in en buiten Nederland zich niet te laten verstoren door provocaties.

Dat laat het CMO in een kort persbericht weten. In de titel van het persbericht wordt expliciet over PVV-leider Geert Wilders gerept. In het persbericht zelf niet.

Minder, minder kan Wilders 30.000 euro kosten

21 maart 2015 | 09:38

De rechtszaak tegen Geert Wilders over 'minder Marokkanen' heeft mogelijk financiële gevolgen voor de PVV-leider.
Uit interne cijfers van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat tot nu toe 136 aangevers een verzoek tot schadevergoeding hebben ingediend, omdat zij stellen dat zij schade hebben opgelopen omdat Wilders in hun ogen Marokkanen discrimineerde. Op advies van juristen wordt per geval niet meer dan 250 euro geeist. Dat zou een totale schadeclaim opleveren van rond de 30.000 euro.

Misschien toch maar een kopje thee drinken?

02 februari 2015 | 09:59

Door: Thijl Sunier

Terwijl Europa op zijn kop stond na de aanslagen in Parijs was ik op werkbezoek in Indonesië. Ook daar was de aanslag voorpaginanieuws, maar de roering was niet te vergelijken met de storm die in Europa woedde. Toen ik terugkwam was het stof enigszins neergedaald en kon ik met enige distantie de commentaren tot mij nemen.

Islamofobie en de islamiseringsmythe in Europa

01 februari 2015 | 20:20

Door: Roemer van Oordt

De toenemende politieke en maatschappelijke acceptatie van een respectloos anti-islam discours, vaak onder de noemer van religiekritiek of de selectief begrensde vrijheid van meningsuiting, is de opmaat voor een ultieme ‘wij-zij samenleving’. Daarin komen de rechten en de integriteit van een omvangrijke minderheidsgroep in Nederland en de rest van Europa steeds meer onder druk te staan.
Sinds de aanslagen in Parijs neemt het aantal meldingen van islamofobie in heel Europa schrikbarend toe. Dat was in Nederland ook zo na 9/11 en de moord op Theo van Gogh. Het gaat echter niet om incidenten, maar om een structureel fenomeen. Een proces dat wordt gevoed door een giftige combinatie van, wat ik noem, de islamiseringsmythe met het consequent wegzetten van de islam als een gewelddadige, totalitaire en onveranderlijke politieke ideologie.

Tsunami van Bulgaren en Roemenen blijft uit

28 januari 2015 | 11:46

Sinds 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen in Nederland zonder werkvergunning als werknemer aan de slag.
De PVV, de SP hadden gewaarschuwd voor een massale instroom van Oosteuropeanen en minister Lodewijk Asscher sprak over over een 'code oranje'.

Vandaag heeft het CBS bekend gemaakt dat sinds 1 januari 2014 een paar duizend Bulgaren en Roemenen meer naar ons land zijn gekomen om te werken. Ten opzichte van de vele duizenden Polen die elk jaar naar ons land komen, is hun aantal gering.

Vervolging

19 december 2014 | 07:44

Tofik Dibi was altijd tegen de vervolging van Geert Wilders. Het maatschappelijk debat moest immers buiten de rechtszaal gevoerd worden. Bovendien zou Wilders door een proces alleen maar een extra podium krijgen voor zijn campagne.

Nu denkt Tofik Dibi er anders over.

Lichte toename racistische incidenten. Afstand tussen PVV en extreemrechts neemt af

09 december 2014 | 14:40

Bij de politie, het OM en de rechtbanken zijn in 2013 in totaal 2189 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Dit betekent een toename van 5% ten opzichte van vorig jaar. Tweederde van de daders van zowel racistische als antisemitische incidenten is autochtoon.
Het aantal racistische en vooral het aantal antisemitische scheldincidenten nam af ten opzichte van eerdere jaren. De antisemitische scheldincidenten zijn voor een belangrijk deel voetbalgerelateerd. Het aantal incidenten van intentioneel antisemitisme nam iets toe tot 61 incidenten.
In 2013 zijn er 150 incidenten van moslimdiscriminatie geregistreerd. Het gaat hierbij voornamelijk om scheldincidenten (115) en daarnaast om 35 incidenten van intentionele moslimdiscriminatie.
De afstand tussen klassiek extreemrechtse formaties en de PVV is afgenomen.

Asscher tegen PVV'er: "U kent wel soera's uit de Koran, maar niet onze Grondwet"

27 november 2014 | 13:45

Minister Lodewijk Asscher heeft PVV'er Machiel de Graaf vandaag in de Tweede Kamer de les gelezen. De PVV is volgens de minister een nieuwe grens overgegaan met het voorstel om alle moskeeën in Nederland te sluiten. De Graaf pleitte gisteren voor het sluiten van moskeeën.

De visie van de PVV in 60 standpunten: verbieden, verbieden en verbieden

26 november 2014 | 20:50

De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft helemaal niets met Vrijheid, maar wel veel met Verbieden en vrijheidsbeperkende maatregelen. Zo liet PVV-Kamerlid De Graaf vandaag weten dat zijn partij vindt dat alle moskeeën in Nederland gesloten moeten worden.

De PVV pleit hiermee voor de afschaffing van de vrijheid van godsdienst, artikel 6 uit de Nederlandse grondwet.

Of eigenlijk pleit de PVV voor de inperking van de rechten van één enkele groep: moslims. Dat is in strijd met artikel 1 van de grondwet.

De PVV is op dit moment de grootste partij in de peilingen. De partij maakt al jaren van het uitsluiten van moslims haar core-business. En dan nog zijn er mensen die met droge ogen durven te beweren dat moslimhaat in Nederland niet bestaat.

Angst voor ebola als argument voor aanpassen immigratiebeleid

21 oktober 2014 | 11:27

De angst voor de ziekte ebola lijkt een steeds grotere rol te spelen bij het immigratiebeleid. De PVV wil de grenzen sluiten voor asielzoekers uit landen waar ebola heerst. Tegelijkertijd willen andere oppositiepartijen juist dat er geen uitgeprocedeeerde asielzoekers meer worden terug gestuurd naar deze landen.

Staatssecretaris Teeven ziet vooralsnog geen aanleiding zijn beleid te wijzigen.

Pro Patria is dekmantel van extreemrechts

10 september 2014 | 10:27

De leiding van Pro Patria, de organisatie die op 20 september een demonstratie door de Schilderswijk wil houden, bestaat geheel uit leden van het rechts-extremistische Identitair Verzet. Dit wordt bevestigd door zowel Kafka, de Anne Frankstichting als Constant Kusters, de leider van de extreemrechtse partij NVU.
Ze zijn actief geweest bij onder andere CP'86, Stormfront en Voorpost.

Nederlands individualisme werkt discriminatie in de hand

26 mei 2014 | 09:52

Waarom zijn discriminerende ideeën zo moeilijk uit te bannen? Misschien omdat veel Nederlanders de centrale scheidslijn onderschrijven waarop Wilders zich beroept: de scheidslijn tussen ‘ons’ autochtone, moderne, democratische en individualistische Nederlanders, en ‘zij’, de allochtonen met ouderwetse opvattingen en een ondemocratische groepscultuur.

Dat stelt historicus Bram Mellink in onderstaand stuk.

Over de Gülenbeweging raken we voorlopig niet uitgepraat

26 mei 2014 | 09:16

Tekst: Ewoud Butter

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer duidelijkheid over de Turkse Gülenbeweging en zijn onderwijsinstellingen. De Kamer heeft vorige week een motie aangenomen waarin minister Asscher wordt gevraagd om meer onderzoek te doen naar de beweging van de Turks-islamitische prediker Fethullah Gülen.

Naar de Gülenbeweging is in het verleden eerder onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door Van Bruinessen, hoogleraar vergelijkende studies van moderne moslimsamenlevingen aan de Universiteit Utrecht. De vraag is in hoeverre een nieuw onderzoek meer duidelijkheid zal brengen.

Bent u al overspoeld en ontwricht?

22 mei 2014 | 13:07

Tekst: Tineke Bennema

Het was in deze dagen, preciezer, 17 mei 1940, dat de jonge joods Nederlandse student Leo Vroman de oversteek maakte van Nederland naar Engeland in een gammele boot met vluchtelingen. Doodsbang was hij voor het oprukkende antisemitische regime van de buren. Met achterlating van alles wat hem dierbaar was, zijn familie en verloofde, zijn studie, zijn toekomst, besloot hij toch te vluchten. Dat las ik in de ontroerende biografie Hoe mooi alles van Mirjam van Hengel over de Nederlandse dichter Leo Vroman. De vergelijking met de Eritrese bootvluchtelingen dringt zich op. Maar dan. Hoe ontvingen de Engelsen de joodse vluchtelingen?

MDI: 'Schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren is de norm geworden'

21 mei 2014 | 12:28

Er is sprake van een flinke verruwing op het Internet waar schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren de norm zijn geworden. Dat stelt het Meldpunt Discriminatie Internet naar aanleiding van een kort scanneronderzoek op Twitter naar uitingen als gevolg van het 'Minder Marokkanen' incident op 19 maart en de discussie over de dodenherdenking op 4 mei.

Vóór 19 maart constateerde het MDI 1.717 negatieve tweets over Marokkanen, daarna 59.717, een enorme stijging met als hoogtepunt 22 maart 2014, op die dag werden er 4.489 tweets gedaan die negatief waren t.o.v. Marokkanen. Veelgebruikte benamingen voor Marokkanen die werden aangetroffen waren o.a. 'Kutmarokkanen, Bontkraagjes, Rifapen en zandnegers', maar de
uitdrukking 'Minder minder minder Marokkanen' kwam na 19 maart het meeste voor en wel 58.759 maal in negatieve zin.

Bèstand kwèt bè gebrekkig Nedeâhrlands

16 april 2014 | 23:02

(Hardop lezen) Dit is un beâhrich voâh iedeâhrein die niet goed Nedeâhrlands spreikt, zoals bèvoâhbeild voâh onze trouwe lezeâhrs uìt duh Haag. Ontvang je un bèstandsuìtkeâhring, mâh spreik je ampeâh Nedeâhrlands en veâhrdom je ut op Nedeâhrlandse les tuh gaan, dan loâp je duh kans die fène uìtkeâhring van je binnen un jâh kwèt tuh raken. Wie dat veâhrzonnen heift? Jetta Klènsma van duh Partè van duh Arbèd. Zè heift un wetsvoâhstel nâh duh Raad van Statuh gestuurd.

Adnan Tekin: Minder PVV in Brussel

15 april 2014 | 17:09

Adnan Tekin (41) was jarenlang, in Amsterdam en Den Haag, de rechterhand van Job Cohen. Tegenwoordig is hij manager kwaliteitsaanpak basisscholen bij de gemeente Amsterdam en in 2011 werd hij namens de PvdA met ruim 15.500 voorkeurstemmen gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Nu wil hij op 22 mei het Europees Parlement in om werkloosheid te bestrijden, maar ook om te voorkomen dat Wilders meer macht krijgt. Ewoud Butter sprak met Adnan Tekin.

Marokkanen -de cijfers

14 april 2014 | 07:00

Criminele Marokkanen moeten het land uit, de massa-immigratie uit Marokko moet worden gestopt en de vrijwillige emigratie van Marokkanen in Nederland moet worden aangemoedigd, zei Tweede Kamerlid Fleur Agema van de PVV donderdagavond in het programma Eén op Eén. Tijd voor een fact-check!

S.E.X.

11 april 2014 | 11:03

Serieuze Europese Xenofobie: Terwijl andere continenten aan de tekentafel staan en de contouren schetsen van een nieuwe wereld, luisteren wij Europeanen liever naar de clichés en halve waarheden van anti-Europese populisten.

Een blog van Nourdine Tighadouini

Wie er vandaag nog bij hoort, kan morgen het nieuwe slachtoffer worden

07 april 2014 | 22:42

"Begrijpt u dat wij het zat zijn om ons te laten vernederen? De maat is voor ons vol en we weigeren om ons op dit duivelse pad te begeven. Wij willen niet haten of gehaat worden. Wij willen liefhebben en geliefd zijn. Als individuen gewaardeerd worden en niet meer gedwongen worden tot collectieve boetedoening."

Vandaag legde PvdA-statenlid Naima Ajouaau tijdens de Provinciale Statenvergadering een persoonlijke verklaring af over de Marokkanenuitspraken van Geert Wilders en de openlijke steun van de PVV Noord-Holland voor deze uitspraken.

De tekst van de verklaring vindt u hieronder.

Wilders en zijn trawanten

05 april 2014 | 12:47

Bij een veroordeling terug naar Indonesië?

Tekst: Nourdine Tighadouini

Onze nieuwe Führer. Zijn achterban. En in de toekomst De Wilders Jugend. Moet ik alvast op zoek gaan naar een schuilplek, waar ik me kan verstoppen achter een boekenkast? Nee, uiteraard zal het niet zo ver komen. Minderheden worden in dit land beschermd door onze Grondwet en de Rechtstaat. In de Grondwet kunt u het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod vinden. En onze rechtsstaat garandeert de gang naar de rechter. En tot mijn vreugde zullen velen van dat recht gebruik gaan maken, waaronder ikzelf. En dan doel ik natuurlijk op de meest recente uitspraken van Wilders.

Geert Wilders, de joodse gemeenschap en Israel

30 maart 2014 | 11:05

De ‘minder Marokkanen’ uitspraak van Geert Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen verdeelt de Joodse en pro-Israel gemeenschap.

Ratna Pelle pleit in het gepolariseerde debat voor meer inleving in elkanders standpunten. Dat doet zij in twee blogs, die hieronder zijn samengevoegd. Het eerste blog is getiteld: Geert Wilders en de joodse gemeenschap. Het tweede blog luidt 'Wilders, goede vriend van Israel?'

'Marokkaan’ is geen neutrale term, maar een stigma

28 maart 2014 | 12:42

Als de politiek werkelijk begaan is met het lot van Nederlanders die de pech hebben dat hun ouders laaggeschoold zijn en zich op het verkeerde moment in Nederland hebben gevestigd, dan moeten ze onmiddellijk ophouden hen gevangen te houden in een etnische kooi. Dat betoogt Leo Lucassen.

Open brief aan premier Rutte: 'Wij willen niet haten of gehaat worden'

25 maart 2014 | 23:33

Wat gaat u nu doen als onze minister-president? Gaat u het houden bij uw eerdere uitspraken of gaat u ook handelen? Heeft u een plan? Hoe gaat u de Marokkaanse Nederlanders, deze Nederlandse staatsburgers zoals alle anderen, beschermen tegen dit kwaad dat elke keer de grenzen oprekt en het gif waarmee de samenleving lam wordt gelegd?

Die vragen stellen 18 Marokkaanse Nederlanders in onderstaande brief aan premier Rutte.

'Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt....'

21 maart 2014 | 16:56

Tekst: Ineke van der Valk

Wilders recente dreigement richting de Marokkaanse gemeenschap (en de rechtsstaat) heeft tot veel protest en verzet geleid. Het lijdt geen twijfel dat Geert Wilders ook in deze blijft bij zijn motto ‘Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt’, ook al probeerde hij de boodschap (‘Minder Marokkanen’…. ‘dat gaan we regelen’) in tweede instantie te ontkrachten door te doen alsof het hem alleen om criminele Marokkanen ging.

Wilders is een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting

21 maart 2014 | 16:36

Tekst: Mart van der Burg

Ik voel mij al langere tijd ongemakkelijk bij de uitlatingen van de PVV-leider maar aangezien ik de vrijheid van meningsuiting erg belangrijk vind was ik zeer terughoudend met mijn oordeel. Maar nu gaat het zelfs mij als rechtse VVD-er echt veel en veel te ver. Bij het zien van de beelden kreeg ik rillingen over mijn lijf.

Brief van Tofik Dibi aan PVV-stemmer

16 maart 2014 | 15:55

Tekst: Tofik Dibi

Beste PVV-stemmer,

Wat is er veel over je gesproken en gedebatteerd. Wat hebben politieke partijen, zonder uitzondering, hun best gedaan om je zorgen te begrijpen. En wat ben je vaak naar de mond gepraat.

Beraad Marokkanen eist snelle actie van OM tegen Wilders

16 maart 2014 | 09:08

Het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) geeft het Openbaar Ministerie (OM) tot maandag de tijd om actie te ondernemen naar aanleiding van de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over Marokkanen. Indien dat niet gebeurt, dan dient de organisatie een klacht in tegen het OM. Mohamed Rabbae, voorzitter van het LBM heeft dat laten weten, zo meldt het Parool.
Een andere Marokkaanse-Nederlandse organisatie, Emcemo, heeft dit weekend een verklaring uitgegeven waarin de organisatie stelt dat Geert Wilders hen doet denken aan de Hitler van voor de Bierkellerputsch. Wilders heeft aangegeven ieder die hem nog met Hitler durft te vergelijken een civielrechtelijk proces aan te spannen.

SMN vraagt premier Rutte afstand te nemen van racistische uitlatingen van Wilders

14 maart 2014 | 12:13

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept minister-president Mark Rutte op expliciet afstand van te nemen "de racistische uitlatingen van Wilders". Dat laat het SMN weten in een persbericht.

Overlegorgaan Caribische Nederlanders roept op tot protest tegen Bosmanwet

05 maart 2014 | 08:12

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) roept tegenstanders van de 'Bosmanwet' op om naar het debat te komen. De Tweede Kamer debatteert vandaag om 18.30 uur over vestigingseisen voor Arubanen, Curaçaoënaars en Sint-Maartenaren.

Islamitische en joodse organisaties werken samen tegen antisemitisme

19 januari 2014 | 15:29

Islamitische en joodse organisaties gaan samen optreden als antisemitische incidenten zich voordoen.
Dit is een resultaat van de ronde tafelgesprekken die werden gehouden onder leiding van minister Lodewijk Asscher (PvdA) naar aanleiding van de discussie die vorig jaar ontstond toen Turks-Nederlandse jongeren antisemitische uitspraken deden in een tv-programma van de NTR. Aan de gesprekken namen onder andere het CIDI, de Anne Frankstichting, het Centraal Joods Overleg, het Inspraakorgaan Turken (IOT), het Contactorgaan Moslims en Overheid, en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) deel.

Dit blijkt uit een brief van Asscher aan de Tweede Kamer.

Open brief: De Tweede Kamer degradeert zichzelf tot postkamer van Wilders

14 januari 2014 | 06:27

Wilders plakt hij demonstratief een haatzaaiende sticker over moslims op de deur van zijn kamer, dus in het gebouw van de Tweede Kamer. Hij bestaat het zelfs om deze sticker in enveloppen van de Tweede Kamer te verspreiden. De Tweede Kamer is hiermee verworden tot een servicecentrum voor de haatcampagne van de PVV tegen de moslims. Dat stelt Mohamed Rabbae in een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters.

Geen sticker van Geert bij moskee in Geleen, wel twee varkenskoppen

20 december 2013 | 12:51

Aan het toegangshek van een moskee in Geleen hebben onbekenden een varkenskop bevestigd. Op het terrein werd een tweede varkenskop gevonden, meldt de politie. Er is door het moskeebestuur aangifte gedaan van belediging.

Bezoek van Le Pen aan Wilders is win-winsituatie voor beide partijen

13 november 2013 | 08:46

Tekst: Jan Jaap de Ruiter

Het bezoek van Front National voorvrouw Marine le Pen aan Geert Wilders vandaag in Den Haag zal de PVV geen schade doen. Integendeel, het is een win-winsituatie voor de PVV en het Front National.

De Raad van Europa tikt Nederland op zijn opgestoken vingertje

25 oktober 2013 | 11:25

Tekst: Ineke van der Valk

Half oktober bracht ECRI, de Commissie die voor de Raad van Europa belast is met de monitoring van vormen van racisme en rassendiscriminatie in de landen van Europa verslag uit over Nederland, Malta, Moldavië en Rusland. Aan ECRI nemen alle landen van de EU deel via afvaardiging van erkende deskundigen. Voor Nederland gebeurt dit door Rieke Samson, bekend van de gelijknamige Commissie die eerder het kindermisbruik in de Jeugdzorg onderzocht.

Steun voor Khadija Arib

05 oktober 2013 | 19:49

Premier Mark Rutte (VVD) en PvdA-leider Samsom hebben afgelopen vrijdag in voorzichtige bewoordingen afstand genomen van de tweet die PVV-leider Geert Wilders over PvdA-Kamerlid Khadija Arib de wereld inslingerde.

Khadija Arib (PvdA) verving afgelopen woensdag de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Tot groot ongenoegen van
PVV-leider Geert Wilders. Deze twitterde: "Het zal nooit wennen. Een Marokkaanse vanmiddag als Kamervoorzitter met de koran voor haar neus in de Nederlandse Tweede Kamer."

CIDI roept Wilders op afstand te nemen van neo-nazi's

23 september 2013 | 22:07

Afgelopen zaterdag wist de PVV 1500 mensen op de been te brengen tijdens een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. De Antifascistische Onderzoeksgroep KAFKA ontdekte tussen de demonstranten verschillende neo-nazi's en extreemrechtse groepen.
Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft de PVV om opheldering gevraagd en roept de PVV op om publiekelijk afstand te nemen van neo-nazistische groepen.

Europese Islamofobie Conferentie

18 september 2013 | 07:48

Het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie organiseren een Europese Islamofobie Conferentie op 18 Oktober 2013 in het Concern Congres Centrum te Amsterdam. Hieronder de tekst van de uitnodiging.

Voormalig PVV'er begint islamitische partij

09 september 2013 | 08:37

Arnoud van Doorn, oud PVV'er, heeft bekend gemaakt een nieuwe politieke partij op te richten. Op twitter laat hij weten dat de partij uiteraard voor iedereen is, maar wel gebaseerd is op islamitische normen en waarden. Het moet 'een jonge frisse partij' worden die mee gaat doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Nederlanders bang voor komst Roemenen en Bulgaren. Ten onrechte?

06 september 2013 | 10:22

81% van de Nederlanders vreest de komst van Roemenen en Bulgaren per 1 januari volgend jaar. Vooral de kiezers van VVD, PvdA, PVV, CDA en SP hebben grote moeite met het openstellen van de grenzen voor werknemers uit die twee landen. Dat blijkt uit een peiling die Maurice de Hond uitvoerde in opdracht van de PVV.

Eerste chrislamitische school in Nederland

04 juli 2013 | 16:11

De in opspraak geraakte islamitische school Ibn Ghaldoun gaat de komende jaren verder onder de bestuurlijke paraplu van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving (CVO).
Het islamitisch onderwijs in Rotterdam blijft dus bestaan onder een christelijke leiding.

Rijke voedingsbodem in Nederland voor moslimhaat/ islamofobie

03 juni 2013 | 08:05

"Een meerderheid van de Nederlanders vindt het jodendom geen verrijking voor Nederland, wil de immigratie uit Israel stopzetten, is tegen de bouw van nieuwe synagoges en wil de halacha grondwettelijk verbieden. De afkeer van het jodendom voert onder mensen van bijna alle politieke gezindten de boventoon. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond."

Wanneer dit de opening van een krantenartikel was geweest, was er groot alarm geslagen over de toename van antisemitisme in Nederland en over het gebrek aan steun van Nederlanders voor elementaire mensenrechten. En terecht. De genoemde peiling gaat echter over de islam en moslims in Nederland en de uitslag van de peiling wordt door de meeste media genegeerd.

Vooral religieuzen, PVV-stemmers en Oost-Europeanen hebben moeite met homoseksualiteit

17 mei 2013 | 14:23

Vooral religieuze mensen (kerkgangers en Turken en Marokkanen) en PVV-stemmers hebben moeite met homoseksualiteit. In het algemeen neemt de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland nog wel toe. In 2006 stond nog 15% van de Nederlandse bevolking negatief ten opzichte van homoseksualiteit, in 2012 was dat gedaald tot 4%.

Ook in de Scandinavische landen en West-Europese landen zoals België, Duitsland en Frankrijk heeft de meerderheid van de bevolking geen problemen met homoseksualiteit.
Maar in Oost-Europese landen de meerderheid homoseksualiteit juist af. De laatste jaren vlakt de toename van acceptatie in Europa af.

Dit blijkt uit twee SCP-publicaties Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 en Towards tolerance die gepresenteerd worden tijdens IDAHO, het grootste homo-emancipatiecongres, dat plaats vindt op donderdag 16 en vrijdag 17 mei. De Amsterdamse wethouder Andrée van Es deed op dit congres een oproep aan religieuze leiders om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen.

Ledenraad PvdA akkoord met strafbaarstelling illegaliteit

13 mei 2013 | 08:29

De Ledenraad van de PvdA heeft zich zondag achter partijleider Diederik Samsom geschaard. De Ledenraad is akkoord met de omstreden strafbaarstelling van illegaliteit - opgenomen in het regeerakkoord met de VVD.
Wel werd de Tweede Kamerfractie in een door partijleider Samsom ondersteunde motie opgeroepen het asielbeleid humaner te maken.

Meer zelfvertrouwen graag in een volgend Tweede Kamer debat over migrantenproblematiek

10 april 2013 | 13:54

Tekst: Dick Mantel

Om partijen die hun stemmenwinst halen uit aangewakkerde angst voor nieuwkomers hun bestaansgrond te laten verliezen, is een sterke toename van het zelfvertrouwen van de kiezers een vereiste, stelt Dick Mantel in onderstaande blog.

De wuivende hand van onze dochter

10 april 2013 | 08:36

Tekst: Ferdows Kazemi

PVV-kamerleden Geert Wilders en Joram van Klaveren schreven gisteren een stuk op The Postonline waarin ze onder andere stelden: "Het is tijd voor repressie van Marokkaans tuig. Het is tijd voor de aanpak van de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend, de islam." Het is op het internet al gebruikelijk om allochtonen en moslims te vergelijken met ongedierte, de PVV is de eerste politieke partij die een geloof met een ziekte vergelijkt.

Volkskrant columniste Ferdows Kazemi schreef een reactie. Al ruim twee jaar geleden.

Een gênante vertoning

06 april 2013 | 08:04

Tekst: Malika el Allaoui

Kunnen de 150 parlementsleden mij als Marokkaanse Nederlandse uitleggen hoe zij een debat met de titel ‘Marokkanenprobleem’ op de agenda hebben toegelaten?
De PVV kennen wij als een man met een hamer die, als het gaat om migrantenproblemen, overal spijkers ziet. Met die kortzichtigheid en eendimensionale oriëntatie van de werkelijkheid, kun je geen problemen oplossen. Al blijf je ze benoemen tot je erbij neervalt. Het oplossen van deze problemen is alles behalve het doel van de PVV. Iedereen die over een gezond verstand beschikt weet dit. En dat bleek wederom uit het debat. Een grote show voor de bühne en klaar was het. De sensatiezuchtige wezentjes in ons land werden weer van een shotje sensatie voorzien en men kon weer lekker gaan slapen.

Het PVV-probleem

05 april 2013 | 19:07

De PVV-Tweedekamerfractie vroeg en kreeg een debat over ‘het Marokkanenprobleem’ (4 april 2013). Me dunkt dat je het de voorzitster van de Tweede Kamer kunt verwijten dat ze met deze titel akkoord ging. Maar triester is wellicht nog dat de Kamer moest meedoen aan de debat dat uitsluitend diende om de PVV weer eens wat publiciteit te bezorgen, aldus Bart Voorzanger.

Open brief van bijna 90 Marokkaanse organisaties aan de Tweede Kamer

26 februari 2013 | 17:51

Een kleine 90 Marokkaanse organisaties hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is het debat dat de PVV heeft aangevraagd over het Marokkanenprobleem.

De organisaties roepen de politieke partijen op niet mee te werken aan een 'PVV-verkiezingsbijeenkomst'. Ze suggereren de andere partijen weg te blijven bij het debat of duidelijk te maken dat Marokkaanse Nederlanders een onlosmakelijk onderdeel vormen van de samenleving. Ook zouden de andere partijen kunnen benadrukken dat de meerderheid van de Marokkaanse Nederlanders goed geintegreerd is en zouden ze constructieve oplossingen kunnen aandragen voor het deel van de Marokkaanse jongeren die werkloos zijn, hun opleiding zonder diploma hebben verlaten of in de criminaliteit zijn beland.

De organisaties pleiten niet voor meer onderzoek. Wel vragen ze om het opnieuw invoeren van doelgroepenbeleid en om meer samenwerking met ouders en migrantenorganisaties.

Hieronder de tekst van de brief.

Een Marokkanendebat met Nana

22 februari 2013 | 21:03

Tekst: Iman Akel

Geweld, bedreiging en intimidatie. Dagelijks worden mensen in het land geconfronteerd met ellende, veroorzaakt door één groep. De maat is vol. De mensen in het land zijn er helemaal klaar mee. Men is het spuugzat. Ja, ja we hebben het hier natuurlijk over ( je hoeft helaas maar 1 keer te raden) het “Marokkanenprobleem”.

Geert Wilders heeft het Marokkanendebat aangevraagd dat op 27 februari plaats gaat vinden, dankzij de steun van de VVD, de SGP en 50+.
Het lijkt weer de hoogste tijd om wat limonade en knabbelnootjes op tafel te toveren en te gaan genieten van een middag boordevol oneliners en een hoog gehalte aan monoculturalisme.

Bellum Iustum. De Rechtvaardige Oorlog van Obama, Breivik en Wilders

13 februari 2013 | 22:06

Tekst: Jan Jaap de Ruiter

Elke machthebber en politicus wordt geconfronteerd met de vraag naar de rechtvaardiging van het gebruik van geweld. Dat geldt nog meer als het gaat om machthebber die christen zijn zoals president Obama of een politicus als PVV-leider Wilders die vindt dat de joods-christelijke ethiek de basis van ons land is. Voor terrorist Anders Behring Breivik is de zaak zo klaar als en klontje. Hij interpreteert de woorden van Jezus als zouden ze geweld legitimeren en ging over tot actie. Obama heeft te langen leste een daad bij het woord gevoegd. Partijleider Wilders houdt het tot op de dag van vandaag bij het woord. Maar ook hij zal ooit de vraag naar de daad moeten beantwoorden.

PVV strijdt tegen spookmoskee

01 februari 2013 | 18:01

De PVV en enkele media, zoals De Telegraaf en PowNed, zijn vol in een grap van het NTR programma De Halve Maan getuind. De programmamakers verspreidden donderdag een persbericht dat er op de failliete Scheveningse Pier een moskee zou worden gevestigd, gefinancierd door een rijke Saoedische sjeik. Het blijkt allemaal een verzinsel te zijn van het NTR-programma De Halve Maan.

Wilders' echte doelwit zijn de geslaagde Marokkanen

01 februari 2013 | 13:50

Tekst: Mohamed Rabbae

Wilders wil in de Tweede Kamer debatteren over het "Marokkanenprobleem". Dat hij niet op zoek is naar een oplossing is bekend. Hij zoekt naar medestanders om de Marokkanen klem te zetten. Zijn doelwit zijn niet de straatjochies en herrieschoppers; integendeel daar leeft hij juist electoraal van. Nee, zijn echte doelwit zijn de geslaagde Marokkanen. Die wil hij graag weren uit de politiek, het bestuur en alle andere maatschappelijke posities. Hij gebruikt de problemen om hun kansen te vernietigen.

"Wat zou het mooi zijn, een Nederland zonder moskeeën"

28 januari 2013 | 12:00

Tekst: Jan Jaap de Ruiter

Bovenstaande zin staat op de site Mosknee.nl die op 25 januari 2013 gelanceerd werd. De site is een initiatief van de Partij Voor de Vrijheid. Elke partij en elk individu heeft het recht bezwaar te maken tegen bouwplannen in en van gemeentes. Daar zijn procedures voor. Die kunnen gevolgd worden en het resultaat kan zijn dat de bouwplannen van de baan zijn, ze gewijzigd worden of gewoon gerealiseerd worden zoals oorspronkelijk bedacht.

Debat over Marokkanenprobleem zal geen enkele oplossing brengen

16 januari 2013 | 12:46

Tekst: Ewoud Butter

VVD, SGP en 50Plus hebben gisteren in de Tweede Kamer steun gegeven aan de wens van de PVV gegeven om een debat te houden over het ‘Marokkanenprobleem’, waarmee voornamelijk criminaliteit en geweld door Marokkaanse jongeren worden bedoeld.

Dit debat wordt een nieuwe rituele dans en zal tot geen enkele oplossing leiden.

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders vraagt aandacht voor Marokkanenprobleem

10 januari 2013 | 12:23

In een open brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer heeft Aissa Zanzen aandacht gevraagd voor "een van de grootste problemen in ons land: de stigmatisering van Marokkaanse Nederlanders door de PVV."

Verwijzend naar recente uitspraken van Wilders waarmee de PVV-leider het 'Marokkanenprobleem' op de politieke agenda wil plaatsen, concludeert Zanzen dat het om een acuut probleem gaat. Hij vraagt de fractievoorzitters om een debat over de stigmatisering van Marokkaanse Nederlanders door de PVV.

Debat over halal-woningen legt open zenuw bloot

29 november 2012 | 11:12

De Tweede Kamer gaat zich op verzoek van de PVV en de VVD buigen over de halalwoningen, de huizen in Amsterdam die door woningcorporatie Eigen Haard werden aangepast aan de (veronderstelde) specifieke woonwensen van moslims. Het gegeven dat hier een Kamerdiscussie over gevoerd moet worden, laat zien dat een open zenuw is geraakt. De vraag luidt: waar hebben we het eigenlijk over?

Waarom immigreren buitenlanders?

19 september 2012 | 09:41

Het aantal immigranten geboren in niet-westerse landen met een buitenlands paspoort is sinds 2002 met 20% gedaald. De daling komt voor meer dan 100% door de moslimlanden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Door Flip van Dyke

De gekleurde PVV-stemmer

02 september 2012 | 10:21

Tekst Eva Schram

PVV-stemmers zijn ontevreden blanke mannen en vrouwen. Toch? Fout! Er stemmen ook veel migranten op de partij. Shashi Roopram onderzocht waarom – onder Surinaamse Hindoestanen – en vond een verrassend antwoord.

Zoete broodjes

20 augustus 2012 | 23:42

Tekst: Johanna Nouri

Mijn dorp is sinds enige tijd een Turkse bakker rijker. Aardige man met vriendelijk personeel, een hardwerkende Nederlander die met zijn hele gezin de bakkerij runt. Iemand die om vier uur ´s morgens opstaat om alles vers te bakken en zeven dagen per week open is, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

Zoals gewoonlijk ging ik er vrijdag heen om brood te kopen. Het was er druk, wat meestal het geval is rond de tijd van de lunch of avondmaaltijd. De shoarma en Turkse pizza’s die de bakker ook verkoopt, vinden grif aftrek onder mijn dorpsgenoten.

Ramadan, tuig en de vrijheid om te liegen

20 juli 2012 | 22:34

Tekst: wltrrr

In Nederland is criminaliteit tijdens de Ramadan door ‘Ramadan-tuig’ nu volgens sommigen een feit, want het stond in de krant en immens populaire PVV maakt er een punt van. Niet omdat het waar is, maar omdat een krant en een politieke beweging het ons willen doen geloven en hun positie misbruiken om die boodschap uit te dragen. Dat schrijft blogger wltrrr.

De Massamisleiding van de PVV

18 juli 2012 | 13:00

Het is weer zover. De PVV heeft weer een verkiezingsspotje. Zal wel hetzelfde zijn als de vorige, denk je dan. Toen begon het met vliegtuigen vol ‘gelukszoeker’ die landen op Schiphol. Uiteraard waren dat allemaal moslims.

Een conclusie: de afgelopen tien jaar was de netto-immigratie van allochtonen uit moslimlanden net zo groot als heel vaak in één jaar voor die periode.

Door Flip van Dyke

Hoe ‘Abu Ghraib’ wil je het hebben? Het verkiezingsprogramma van de #PVV

05 juli 2012 | 19:57

Tekst: Martijn de Koning

Het verkiezingsprogramma van de PVV zou vooral over ‘Europa’ gaan en niet over de islam. Wilders’ anti-islam en anti-allochtonen retoriek is echter niet verdwenen.

Martijn de Koning las het programma van de PVV.

Racisme is heel normaal geworden, je mag het alleen geen ‘racisme’ noemen

24 juni 2012 | 16:43

Tekst: Peter Breedveld


Nederland is een door en door racistisch land. Altijd geweest, maar de Nederlander heeft zich enkele tientallen jaren moeten inhouden, vanwege de taboes en dogma’s van de ‘Linkse Kerk’. Racisme is het laatste grote taboe in Nederland. Althans, het benoemen ervan. Er is maar één politicus die zich daartegen verzet, en die wordt opzichtig kaltgestellt door zijn blanke meesters.

Viva Hollandia

16 juni 2012 | 10:35

Bij Jupiter! De Romeinen nemen ons land over. Patrick van Vlissingen strijdt daar tegen: Nederland is voor de Nederlanders.

Een inzending van klas 3E van het 4e Gymnasium in Amsterdam.

'Woorden woordvoerder Sharia4Holland waren niet bedreigend'

29 mei 2012 | 20:47

Tekst: Astrid Essed

Sharia4Holland is een orthodox islamitische groep. die de invoering van de sharia in Nederland nastreeft en van Nederland een islamitische Staat wil maken. Hun opinie/streven is hun goed recht en zou, als Nederland een rechtsstaat was, onder de vrijheid van meningsuiting vallen.
De pittige bewoordingen die de woordvoerder van Sharia4Holland vorige week op de Dam koos zijn hooguit beledigend, maar vallen niet onder bedreiging.

Dat stelt Astrid Essed in onderstaand stuk, een letterlijke weergave (inclusief het soms wat afwijkend gebruik van leestekens, interpunctie en hoofdletters) van een mail die Essed stuurde aan Republiek Allochtonië.

De Puinhopen van Pim

07 mei 2012 | 20:40

Tekst: Michael Blok

De man van wie iedereen erfgenaam wil zijn heeft maar één concrete erfenis. Een destructieve.

Gisteren herdachten we dat Pim Fortuyn 10 jaar geleden op een vreselijke manier werd vermoord. Het gonst van de analyses over zijn erfenis en van de mensen die zich zijn erfgenaam noemen. Maar de voorbeelden van zijn nalatenschap die genoemd worden vallen een beetje tegen: ze zijn meestal abstract en zonder grote maatschappelijke gevolgen. Terwijl de grote innovatie van Fortuyn grotendeels buiten beeld blijft. Een innovatie die wel degelijk grote gevolgen heeft gehad voor de mensen in het land.

Aan Wilders verdiende geld gaat naar vluchtelingen

06 mei 2012 | 22:15

Meindert Fennema, hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft aangekondigd dat hij een fonds gaat oprichten voor afgestudeerde vluchtelingen die willen promoveren. Het fonds zal worden bekostigd met de royalties van het biografische boek Geert Wilders - Tovenaarsleerling, dat Fennema heeft geschreven, zo laat Het Parool weten.

Wie nu nog PVV stemt moet wel ontoerekeningsvatbaar zijn

22 april 2012 | 12:28

Tekst: Zihni Özdil

"Ik hoop dat mijn kiezers realiseren dat we onze rug recht hebben gehouden", aldus Geert Wilders – zonder verpinken – tijdens de persconferentie naar aanleiding van de mislukte Catshuis onderhandelingen. Gezien de ongekend hypocriete staat van dienst van de PVV als gedoogpartij zouden de mensen die de volgende keer op haar stemmen een officiële diagnose moeten krijgen: obsessief-compulsieve manie.

PVV: partij van verregaande desintegratie

19 april 2012 | 08:05

Gisteren meldde de NOS dat het Drentse Statenlid Frans van Rhee uit de PVV stapt en verder gaat verder als eenmansfractie. In een verklaring schrijft hij dat hij zich schaamt voor uitspraken en het beleid van de landelijke PVV.

Het aantal PVV'ers dat de partij/beweging voortijdig heeft verlaten, begint daarmee imposant te worden. De partij die zich graag profileert op de thema's islam en integratie, heeft zelf inmiddels last van een ernstige vorm van desintegratie. Het lukt Wilders niet 'de boel bij elkaar te houden'.

Op het Forum FOK werd een overzicht gemaakt van de PVV'ers die de partij voortijdig verlieten. Dat overzicht wordt hieronder geciteerd:

Turken als lichtend voorbeeld van tolerantie

15 april 2012 | 11:46

Tekst: Ewout Klei

Aan de vooravond van zijn bezoek aan Nederland, haalde de Turkse president Abdullah Gül fel uit naar de omstreden Nederlandse politicus Geert Wilders. Volgens Gül is Wilders een islamofoob die met zijn extreme geluid radicalen voedt, en een klimaat schept van ‘wij tegen zij’. Wilders reageerde zoals te verwachten ondiplomatiek en twitterde: ”Turkse humor: christen-pester, koerden-mepper, hamas-vriend en islamist Gül klaagt over tolerantie”. De reden van Güls komst is dat Turkije en Nederland vieren dat zij dit jaar 400 diplomatieke betrekkingen met elkaar onderhouden. Zeker Wilders en de zijnen zouden zich eens echt moeten verdiepen, in de relatie tussen beide landen.

Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien

08 april 2012 | 13:48

Tekst: Ewoud Butter

De PvdA en GroenLinks willen in de Tweede Kamer gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel indienen om te garanderen dat illegale mbo'ers stage kunnen lopen.

Dit is een logisch en terecht vervolg op het conflict dat deze week ontstond tussen Amsterdam en het kabinet over de kwestie die door het Amsterdamse GroenLinks werd geagendeerd, nadat eerder ombudsman Pieter Hilhorst en het Stoutfonds er al aandacht voor hadden gevraagd.

Kabinet bevordert obsessie met sociaal-culturele verschillen

09 maart 2012 | 15:37

De Amsterdamse wethouder Andree van Es heeft deze week in een speech fel uitgehaald naar het kabinet. Ze deed dat tijdens de opening van Integrating Cities, een grote conferentie over integratie in Europese steden die deze week in Amsterdam plaats vond.

Van Es veroordeelt het initiatief voor het meldpunt Oosteuropeanen van de PVV en het boerkaverbod dat de Nederlandse overheid wil invoeren. Het zijn volgens de GroenLinks wethouder symptomen van een verlangen naar veiligheid, dat wordt veroorzaakt door het tempo waarin onze samenleving verandert.

Kabinet: geen dubbele nationaliteit meer

03 maart 2012 | 22:42

Het kabinet wil dat iedereen in het vervolg over één nationaliteit beschikt. Alleen als het afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is wordt een uitzondering mogelijk gemaakt. De wet heeft alleen werking voor toekomstige gevallen. Ook Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, moeten automatisch het Nederlanderschap verliezen. Wie wil naturaliseren tot Nederlander moet in de toekomst ook voldoende inkomsten en opleiding hebben.

Presentatie van 'De ideologie van de PVV' op 2 maart

26 februari 2012 | 10:33

Op vrijdagmiddag 2 maart a.s. wordt het boek De ideologie van de PVV (uitgeverij Rozenberg Publishers) van arabist Jan Jaap de Ruiter gepresenteerd in De Nieuwe Liefde in Amsterdam, het nieuwe centrum voor debat, bezinning en cultuur van theoloog Huub Oosterhuis. Entree is vrij, aanmelden is verplicht. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Nu mag ik ook al geen baret meer dragen

21 februari 2012 | 14:19

Tekst: Hassnae Bouazza

Voor de PVV-kiezers moeten we respect hebben, zo is ons steeds opgelegd door menig opiniemaker, we moesten hen serieus nemen, maar waarom dan die paniekerige reactie als het gros van de Egyptenaren voor de eigen waarden kiest? Voor de Egyptische variant van de PVV?

Dat schrijft Hassnae Bouazza.

De ontjoodsing van Pamela Geller

19 februari 2012 | 17:41

Tekst: Daphne Meijer

Als een jood doneert aan onverschillig welke partij die niet de PVV is, is-ie gewoon fijn bezig. Anderen kunnen het niet eens zijn met de keuze, maar respecteren die wel.

Als een jood openlijk doneert aan de PVV, is er sprake van joods onbehagen over wat de buitenwereld mogelijk zal percipiëren als het werk van een joodse lobby. Dat schrijft Daphne Meijer.

Schaamtecultuur

15 februari 2012 | 22:09

Tekst: Peter Breedveld

GeenStijl en de traditionele media zijn totaal geobsedeerd door moslims en niet-westerse allochtonen en niet geïnteresseerd in islamofobe geweldsverheerlijkers. Dat schrijft Peter Breedveld.

De man, de partij, zijn meldpunt en het land

15 februari 2012 | 20:29

Tekst: Dagtaak

Het gaat niet over een meldpunt, het gaat niet over een hoofddoek, het gaat niet over een boerka, het gaat niet over een tuigdorp, het gaat niet over de Griekse dragme of de Europese Unie.
Het gaat niet over Doe Eens Normaal Man, het gaat niet over Knattergak, het gaat zelfs niet over de Kerstrede van de Koningin.

Beschamend dat Rutte zwijgt

13 februari 2012 | 13:38

Tekst: Frans Timmermans

Neem eens een kijkje op die PVV-website waar je anoniem kan klagen over mensen uit Midden- en Oost-Europa. Een blik is voldoende om te zien dat het hier niet gaat om het inwinnen van ‘feiten’, zoals Wilders beweert, maar puur om het opstoken van sentimenten, negatieve sentimenten, heel specifiek gericht tegen mensen uit het midden en het oosten van ons continent. Het is beschamend en treurig dat Premier Rutte er voor kiest te zwijgen over die site.

Uitgebuit of opgerot?

10 februari 2012 | 11:55

Tekst: Femke Roosma

Dat GroenLinks en de PVV in vrijwel alles lijnrecht tegenover elkaar staan, dat mag bekend zijn. En toeval of niet, de dag ik dat mijn initiatiefvoorstel voor een ‘Warm welkom voor arbeidsmigranten’ in de commissie indiende, lanceerde de PVV hun misselijkmakende meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen.

Een nieuw dieptepunt in de haatcampagne van de PVV tegen andere bevolkingsgroepen. “Heeft u overlast van MOE-landers? Of bent u uw baan kwijtgeraakt aan een Pool, Bulgaar, Roemeen of andere Midden- of Oost Europeaan? Wij willen het graag horen!” – zo roept de PVV de ‘Nederlander’ op een nieuwe bevolkingsgroep weg te zetten. Racistische stemmingmakerij.

Klachten Klaaglijn Radio Stad, de PVV en de Polen

09 februari 2012 | 16:32

Tekst: Dagtaak

Ergernissen, muizenissen, iedereen wel wat!
Klachten voor de Klaaglijn, bij Radio Stad.

Jarenlang was dit mijn favoriete radioprogramma op Radio Stad (Amsterdam) toen ik nog in de hoofdstad woonde. Terugkerende onderwerpen waren opgebroken stoepen, hondenpoep, tramconducteurs, taxichauffeurs, stadsreiniging, parkeerklemmen en overlast van duiven. Het werd gepresenteerd door Peter van Ingen en er was sprake van hoor en wederhoor. Er werd flink in gefoeterd zowel door de hoorders als door de wederhoorders en aan het eind van het onderwerp werd er meestal de afspraak gemaakt om samen op de hoek een borreltje te drinken. Dan kwam het wel goed. Amsterdammers onder elkaar.

PVV opent meldpunt voor overlast MOE-landers

08 februari 2012 | 15:38

De Partij voor de Vrijheid heeft vandaag een website gelanceerd die als meldpunt fungeert voor burgers die overlast ondervinden van Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers). Iedereen met klachten over deze groep migranten kan deze kwijt op de website www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl.

De PVV meet met twee maten

08 februari 2012 | 10:41

Vorige week donderdag eiste PVV voorman Geert Wilders op hoge toon van minister Rosenthal dat hij de Duitse ambassadeur op het matje zou roepen. Aanleiding was een Duitse brochure over rechts-radicalisme, met een voorwoord van de Bundesminister van Justitie, die volgens Wilders ten onrechte een verband legt tussen het PVV gedachtegoed en rechts-extremisme.

De hypes van deze week: een scriptie en een doekje

13 januari 2012 | 17:43

Opiniemakend Nederland maakte zich deze week druk over twee onderwerpen: de sluier die de koningin droeg tijdens een moskeebezoek en een scriptie over de mate waarin de PVV fascistisch is.

Je kunt je afvragen wat de staat van het land is wanneer we ons met z’n allen zo druk maken over een stukje stof en de scriptie van een student. Over de hypes van deze week.

Immigratiebeleid gebaseerd op te hoge cijfers

03 januari 2012 | 08:53

Tekst: Laura Wismans, mmv Flip van Dyke

Het immigratiebeleid wordt gebaseerd op verkeerde cijfers. De cijfers over gezinsmigratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn ongeveer 20 procent te hoog, omdat hierin ook kinderen worden meegenomen die in Nederland zijn geboren maar een verblijfsvergunning hebben omdat zij geen Nederlander of EU-onderdaan zijn. Deze kinderen immigreren echter niet, maar horen tot de tweede generatie allochtonen. In 2009 en 2010 ging het jaarlijks om ongeveer 4000 kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van ANP en weblog Sargasso.

Rechtsstaat

28 november 2011 | 23:13

Tekst: Hassnae Bouazza

Iedere keer als een taboe wordt doorbroken, gebeurt er iets goeds, iets enerverends. Taboes zijn slechts de katers, het product van zieke geesten, zou je kunnen zeggen, van bange mensen die niet de moed hadden te leven en die ons onder het mom van moraliteit en religie zaken opleggen, aldus de Amerikaanse schrijver Henry Miller.

Moraliteit, religie, angst. Voeg daaraan toe een chronisch gebrek aan zelfkritiek en je hebt de perfecte voorwaarden voor wat fijne taboes waarmee je een samenleving eens lekker kunt verstikken.

De hele naakte vrijheid (toespraak)

28 november 2011 | 22:55

Tekst: Marcel Duyvestijn

Ik had dit eigenlijk piemeltje naakt willen uitspreken. Blote woorden uit een blote mond. Naakt is namelijk het nieuwe demonstreren. In China geven de vrienden van dissident Ai Wei Wei zich bloot om hem te ondersteunen. En in Egypte krijgt een naakte blogger veel aandacht. Naakt is het nieuwe spandoek. De nieuwe barricade. Althans, in de rest van de wereld. Want gelukkig zijn de tijden dat Phil Bloom - de eerste naakte vrouw op de vaderlandse televisie- stof deed opwaaien, voorbij.

Maar ik durf niet.
Naakt is naakt.
En het is koud.

Dan maar de aangeklede versie.

Boos op Dibi

28 november 2011 | 16:59

Tekst: Flip van Dyke

Vorige week donderdag was het tweede deel van de behandeling van de begroting van Immigratie en Asiel in de Tweede Kamer. Tofik Dibi (GL) liet meerdere kansen liggen om een flinke tik uit te delen aan Fritsma (PVV) en zelfs de basis onder het gedoogakkoord uit te halen.

Sietse Fritsma (PVV) vergeet wat

18 november 2011 | 15:45

Tekst: Flip van Dyke

"Voorzitter. Om te beginnen wil ik weer eens stilstaan bij wat feiten en cijfers. Dat is helaas nodig, omdat vaak wordt geroepen dat de maatregelen die de PVV heeft bedongen in het gedoogakkoord, helemaal niet nodig zijn. Van massa-immigratie zou namelijk helemaal geen sprake zijn en grootschalige migratiestromen uit moslimlanden zouden al helemaal niet meer bestaan. Dus zou de PVV haar tijd verdoen door hier tegen te blijven vechten."

Aldus PVV-coryfee Sietse Fritsma afgelopen dinsdag tijdens het immigratiedebat met minister Leers. Hij vervolgt:

Opmerkelijk: een kwart van de PVV-aanhang vindt geweld toegestaan

07 november 2011 | 20:28

25% van de PVV aanhang vindt (politiek) geweld acceptabel. Dat zou je kunnen opmaken uit het rapport The New Face of Digital Populism van de Britse denktank Demos op basis van een online enquete onder de aanhang van populistische rechtse partijen in Europa. Toch vraagt deze stellige conclusie om nuancering. Zo wordt door de onderzoekers nadrukkelijk de aantekening gemaakt dat het legitimeren van geweld nog niet hoeft te betekenen dat iemand zelf in staat is geweld te gebruiken. Ook zou het volgens de onderzoekers kunnen betekenen dat men het bijvoorbeeld eens is met een militaire actie tegen Libië.

De denktank ondervroeg meer dan tienduizend aanhangers van partijen en organisaties, verspreid over twaalf Europese landen. Ze werden geworven via advertenties op Facebook, waardoor het voornamelijk een onderzoek onder jongeren werd. Twee derde van de ondervraagden was man en jonger dan dertig jaar.

Eén jaar kabinet met PVV: immigratie stijgt naar recordhoogte

05 november 2011 | 16:45

Volgens het gedoogakkoord zal het aantal migranten en asielzoekers 'zeer substantieel' moeten dalen. PVV-leider Wilders rekent zelfs op een halvering van de niet-westerse migranten. de forse daling van het aantal migranten was voor Wilders ook een voorwaarde om in te stemmen met de 18 miljard aan bezuinigingen.

Het einde van de blanke suprematie

14 oktober 2011 | 17:15

Tekst: Johanna Nouri

In de VS waart net als in Nederland de vreemdelingenangst rond. Onlangs verscheen het essay De angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid van Trouw-columnist Hans Goslinga.
Het essay gaat over overeenkomsten en verschillen tussen de twee landen, en over de manier waarop de politiek inspeelt op gevoelens van angst. De overeenkomsten zijn frappant, ook als je terugkijkt in de geschiedenis. Het lijkt erop dat een aantal angsten universeel is. Maar er zijn ook in het oog springende verschillen. En dat maakt dat Amerika er, ondanks de meer paranoïde politiek, beter voor lijkt te staan dan wij.

Massa-immigratie

14 oktober 2011 | 14:43

Tekst: Peter Breedveld

De massa-immigratie is niet de schuld van links, maar van rechts, betoogt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam in de Volkskrant. De PvdA wilde in de jaren zestig de Marokkaanse en Turkse gastarbeiders zelfs helemaal niet!

Een leuke opsteker voor Achmed en Fatima, dat ze door nota bene de Partij van de Allochtonen op het offerblok worden gelegd om de gunst van Henk en Ingrid te winnen. Niet zolang geleden zag een beetje PvdA’er een allochtoon als een mooie photo-opportunity, tegenwoordig willen ze bij de PvdA nog niet dood worden gevonden naast een allochtoon. In een land waar een minister het boetekleed aan moet omdat hij immigranten als een ‘verrijking’ ziet, ben je als politicus beter af als je betrapt wordt terwijl je, net je gulp dichtritsend, een illegaal bordeel verlaat.

De massa-immigratie kwam van rechts

11 oktober 2011 | 08:02

Tekst: Martijn van Dam

In een rapport van een speciale commissie van de Tweede Kamer wordt pijnlijk duidelijk hoe de geschiedenis van arbeidsmigratie naar Nederland zich herhaalt. Vijftig jaar na de golf gastarbeiders, is momenteel een vloed van Oost-Europeanen gaande. In weerwil van wat mensen zijn gaan geloven, was de migratiegolf van de jaren zestig geen links, maar juist rechts beleid. Vijftig jaar later laat rechts zien niks geleerd te hebben.

Dchar, die ons raakte

10 oktober 2011 | 18:54

Tekst: Damon Golriz

Sterk nostalgisch was het deze week aan tafel bij de talkshow De Halve Maan. Het
deed me denken aan de setting van het vorige seizoen, waarin wij als vaste panelleden genadeloos met elkaar de discussie aangingen. Afgelopen vrijdag voelde het dan ook als vanouds. Vurig, gepassioneerd en vol overgave gingen de voormalige voorzitter van het inspraakorgaan voor Marokkanen Fouad Sidali, Haagse gemeenteraadslid Abdou Khoulani en ondergetekende opnieuw met elkaar in debat.
Onderwerp: de inmiddels befaamde speech van Nasrdin Dchar.

Breivik, Wilders en het internationale netwerk van integratiepessimisten

06 oktober 2011 | 21:08

Tekst: Leo Lucassen en Jan Lucassen

De historici Leo en Jan Lucassen pleiten in hun boek 'Winnaars en verliezers' voor een debat over immigratie, integratie en de islam dat gebaseerd is op feiten. Nuchterheid en kennis worden volgens de gebroeders Lucassen node gemist als we de balans willen opmaken wat immigranten de Nederlandse samenleving hebben gebracht. In hun boek, dat dit voorjaar verscheen, hebben ze vooral kritiek op de deelnemers aan het debat die ze 'de integratiepessimisten' noemen.

In september verscheen de tweede druk van 'Winnaars en verliezers'. Hierin hebben de gebroeders Lucassen een nawoord geschreven waarin ze aandacht besteden aan twee gebeurtenissen die volgens de beide migratiespecialisten een relatie hebben met het integratiepessimisme in extreme vorm: de afloop van het proces Wilders en de terreurdaad van Anders Breivik. Hieronder het volledige nawoord, zoals dat in de tweede druk verschenen is.

De hoofdman der hufters

06 oktober 2011 | 16:21

tekst: Dick Pels

Bij zijn aantreden kondigde Mark Rutte stoer aan dat zijn regering de samenleving zou gaan 'terugveroveren op de hufters'. Maar de hoofdman der hufters zit (bijna, via de bekende gedoogconstructie) in zijn eigen regering, en Rutte gedoogt keer op keer het verbale geweld dat de PVV over Nederland uitstort.
Totdat het hem tijdens de Algemene Beschouwingen even teveel werd. De premier dacht te kunnen scoren door afstand te nemen van de PVV´er Van Roon, die de Turkse premier Erdogan een 'islamitische aap' had genoemd. Wilders boos: 'Mijn collega gebruikte alleen beeldspraak: daar komt de aap uit de mouw. Doe es normaal, man, lezen voordat u wat zegt'.

Breivik: ‘Lone Wolf’ of rechtsterrorist

17 september 2011 | 16:50

De dader van de aanslagen in Noorwegen, Anders Breivik, werd door de Nederlandse media afgeschilderd als een ‘lone wolf’. Uit zijn manifest, waarin hij dertig keer naar Geert Wilders verwijst, blijkt dat zijn daad een duidelijk politiek motief had. Waarom werd Breivik niet in die context geplaatst? Als moslims verantwoording moeten afleggen over aanslagen van Al Qaida, waarom doen de aanhangers van rechts dat dan niet aangaande Breivik?

In het programma ZOZ sprak Anil Ramdas met Francisco van Jole van de website Joop.nl, met Patrick van Schie van het Wetenschappelijk Bureau van de VVD en met journaliste Hassnae Bouzza.

We hebben allen dezelfde vijand: extremisme en criminaliteit

05 september 2011 | 12:04

Tekst: Tofik Dibi

"Allochtonen en autochtonen, sla de handen ineen. We hebben allen dezelfde vijand: extremisme en criminaliteit." Dat stelt Tofik Dibi in een artikel dat vandaag is verschenen in Trouw en met toestemming van Dibi ook op Republiek Allochtonie verschijnt. Tofik Dibi wil deze week in debat met premier Rutte en minister Donner over 'de angst voor buitenlanders'; dit naar aanleiding van de uitspraak van Eurocommisaris Cecilia Malmström dat te weinig Europese leiders zich verzetten tegen de retoriek van Breivik. Hieronder het artikel van Tofik Dibi.

Het in onze geheugens gegrifte bloedbad in Noorwegen leidde in Nederland tot een kort en explosief debat. Met een belangrijke les. Veel Nederlanders en Nederlandse moslims hebben iets met elkaar gemeen: een verlammende angst.

Over PVV en fascisme

29 augustus 2011 | 14:49

Tekst: Martijn de Koning

Het is tegenwoordig een geliefd tijdverdrijf om te discussiëren over de vraag of Wilders een hedendaags fascist” is. Nu is het maken van een dergelijke vergelijking voor politiek gebruik nogal riskant vind ik. Net zoals Wilders graag de vergelijking mag trekken tussen islam enerzijds en communisme en fascisme anderzijds. U weet waarschijnlijk allemaal wel hoe we van de vreselijke fascisten zijn afgekomen; niet (alleen) door met hen thee te drinken, maar door tegen hen te vechten. Wanneer je dus voor politiek gewin die vergelijking maakt is de consequentie dus indirect dat je de ander met geweld moet bestrijden. Goed, misschien wat te ver door geredeneerd, maar toch: we weten intussen dat er mensen zijn die het als zodanig kunnen opvatten.

Het nut van het islamdebat

29 augustus 2011 | 14:33

Tekst: Hans Groen

Tofik Dibi [GroenLinks] heeft een debat aangevraagd in de 2e Kamer over de toenemende xenofobie en polarisatie in ons land. Na het drama dat Breivik heeft aangericht in Noorwegen blijken vele partijen huiverig voor zo’n debat omdat men vreest dat het zal uitdraaien op een aanval richting de PVV en ongewenste associaties tussen Breivik en de PVV zal oproepen. Dus is het nuttig om dit debat nu te voeren?

Het wegkijken na Breivik

21 augustus 2011 | 19:43

Tekst: Ewoud Butter

Premier Rutte heeft de afgelopen weken laten merken weinig interesse te hebben in een debat over de link tussen het gedachtengoed van Anders Breivik en dat van de stroming waartoe ook Geert Wilders wordt gerekend. De reactie van de premier past in een lange (Nederlandse) traditie van 'wegkijken'.

Verhagen: 'Angst voor buitenlanders begrijpelijk en terecht'

29 juni 2011 | 08:11

Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) vindt de vrees van Nederlanders voor buitenlandse invloeden 'begrijpelijk' en 'terecht'.

De minister vindt dat het CDA meer moet luisteren naar mensen die zeggen dat buitenlanders Nederland blijvend veranderen en dat 'buitenlandse producten' ook een 'buitenlandse ziekte' met zich kunnen meebrengen. Verhagen doet zijn uitspraken dinsdagavond in een toespraak die in handen is van NRC Handelsblad. Niet eerder verbond Verhagen zich zo expliciet aan het gedachtegoed van de PVV, schrijft de krant. Hij zegt wel dat het 'een illusie is te denken dat een hek om Nederland alles oplost en dat we kunnen wegkruipen achter de dijken'.

Verhagen vindt het verder terecht dat mensen bezorgd zijn dat kerken worden vervangen door moskeeën, dat immigranten Nederlandse werknemers te snel af zijn of dat nieuwkomers zich niet aanpassen.

Het OM pleit voor fictie en vrijspraak

05 juni 2011 | 09:31

Tekst: Bart Voorzanger

Het openbaar ministerie pleit voor vrijspraak van de heer Wilders. Het doet dat mede op grond van een strikt onderscheid tussen een religie en zijn aanhangers. Dat onderscheid snijdt geen hout.

Het proces tegen de heer Wilders is bijna afgelopen. Alle pleidooien zijn gehouden, alleen de rechter moet nog spreken. Ik snap dat dat even duurt. De rechter heeft een hoop om over na te denken. Vooral het requisitoir van het OM zal tot hoofdbrekens leiden, althans dat moeten wij hopen. Ik heb het gelezen, allengs verbaasder: eindeloze beschouwingen over de precieze betekenis van woorden, woordcombinaties en combinaties van woordcombinaties uit de wet, en dat alles in een Nederlands waarvan het gebrek aan souplesse bij tijden haast gezocht aandoet. Begrijp mij niet verkeerd, het principe juich ik toe. Aan een zorgvuldige uitwerking van begrippen kun je nauwelijks voldoende tijd en aandacht geven. Maar als zo’n uitwerking al tot onzin leidt vóór die begrippen zijn toegepast op de zaak waarom het gaat, is er reden voor zorg.

Progressieve partijen moeten niet bang zijn voor debat over islam

13 mei 2011 | 15:03

Tekst: Ewoud Butter

Michael Blok, oud-voorzitter van GroenLinks in Amsterdam-Oost, haalt op de VARA-website joop.nl flink uit naar Femke Halsema. Hij verwijt haar dat ze zich bij haar afscheid uitsprak voor de absolute spreekvrijheid van Geert Wilders en dat ze de rechtszaak tegen Wilders niet steunde. Volgens Blok waren dat verkeerde keuzes omdat Wilders zich zelf niet aan de democratische regels houdt en zijn critici monddood wil maken. Ook zou Halsema zich volgens Blok hebben aangesloten bij het anti-islamkoor met haar kritiek op de islam en op vrouwen die een hoofddoek dragen. ‘Halsema staat in haar hemd’ stelt Blok. Ten onrechte.

Niet Geert, maar de moslim

11 mei 2011 | 21:11

Tekst: Enis Odaci

De nieuwsberichten over Geert Wilders en zijn PVV blijven elkaar in rap tempo opvolgen. Citaten uit tweets, anti-islam speeches in het buitenland, afgelaste lezingen, PVV-coalitie in Limburg, hoofddoekjesverbod, dodenherdenking, Moskowicz, vergelijkingen met Hitler... het is indrukwekkend. En dit is nog maar een selectie uit de voorbij twee weken!

Uiteindelijk gaat het bij de PVV altijd over moslims, de islam, het aanstaande grote gevaar. Zelden tot nooit is er een reactie van moslims op al deze nieuwsitems. Daarom lijkt het alsof alleen 'linkse socialisten' in politiek en media reageren wat het beeld van de linkse multiculti-elite alleen maar bevestigt.

De neefjes van Von Papen

29 april 2011 | 09:30

Tekst: Ewald Engelen

Als het gedachtegoed van de PVV met dat van de Nazi's kan worden vergeleken, dan weten we ook wie de neefjes van Franz von Papen zijn.

Vorige week donderdag moest ik in Den Haag zijn voor een rondetafelgesprek over integratie. Ik was als bijzonder hoogleraar Etnisch ondernemerschap besteld voor de laatste sessie, over arbeidsmarkt en economie. Ik heb Den Haag nooit bereikt. Door een seinstoring tussen Schiphol en Leiden strandde ik in Hoofddorp en ben ik onverrichter zake huiswaarts gekeerd. Een dag later las ik dat ik niet de enige was. Het NRC Handelsblad meldde dat de helft van de fracties verstek had laten gaan. Tofik Dibi van Groen Links was er niet, Cynthia Ortega-Martijn van de ChristenUnie stapte halverwege op en zelfs Van Klaveren van de PVV had betere dingen te doen. Tien jaar lang debatteert Den Haag zich een slag in de rondte over integratie en dan zit er een kabinet met bruine agenda en laat de helft van de woordvoerders het afweten!

Von der Dunk houdt niet Geert, maar ons een spiegel voor

28 april 2011 | 19:09

Tekst: Bart Voorzanger

Je kunt Von der Dunk terecht verwijten dat hij de PVV demoniseert door die met het nationaal-socialisme te vergelijken, maar dat is de kern van zijn verhaal niet. Het het gaat hier niet om Geert en Adolf, het gaat om ons, om onze bereidheid de principes van onze rechtstaat overheid te houden – ‘Deze keer wel’, vanwege het ‘Dat nooit weer’ waarmee we straks de Bevrijding herdenken.

Wilders lijkt op Hitler - u niet?

27 april 2011 | 16:13

Tekst: Bart Voorzanger

Het afblazen van de Arondéuslezing doet flink wat stof opwaaien. Vanavond zullen we weten wat Thomas von der Dunk had willen zeggen over het taboe op verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog, maar van provinciale VVD- en CDA-coryfeeën niet zeggen mocht. Op Joop.nl intussen liep Michael Blok daar alvast op vooruit met zijn eigen analyse, die Geert Wilders blijkens een tweet ‘demoniserend’ vond. Zou het kunnen dat Wilders daarin gewoon gelijk heeft?

Hypocrisie in het integratiedebat (3): Meten met 2 maten (over de verboden lezing)

23 april 2011 | 10:07

Tekst: Klaas Breunissen, Klaas Gunster en Maud Knook zijn leden van de Statenwerkgroep Willem Arondéus Lezing

In 2004 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland op initiatief van GroenLinks en het CDA de Willem Arondéus Lezing ingesteld. Als doel daarvan hebben de Staten toen geformuleerd: ‘De jaarlijkse lezing en het daarbij behorende debat bieden een forum voor burgers en politici om vrij van gedachten te wisselen over actuele, voor de provincie relevante maatschappelijke en politieke thema’s. De controverse mag hierbij niet worden geschuwd.’ De eigenzinnigheid van Willem Arondéus ‘is de inspirerende leidraad voor de keuze van spreker en onderwerp’.

Eind vorig jaar heeft de werkgroep van Statenleden, die de jaarlijkse lezing organiseert, unaniem besloten cultuurhistoricus Thomas von der Dunk te vragen de Willem Arondéus Lezing van 2011 te verzorgen. Alle werkgroepleden waren blij dat Von der Dunk toezegde.

Islamofobie en de media

03 april 2011 | 21:12

Tekst: Frans Verhagen (uitgesproken tijdens symposium in Tilburg, op 31 maart 2011)

Begin deze maand vierden Hindoestanen in Den Haag de komst van de lente. Ze bekogelden elkaar met poeder in alle kleuren van de regenboog. Het was een goede gelegenheid voor de NRC om een verhaal te wijden aan deze groep, die nogal onopvallend is in het dagelijks leven, zoals de reporter opmerkte. Niemand zei er iets van dat in Den Haag, achter het station Hollands Spoor, de grootste hindoetempel van Europa gebouwd gaat worden.

Waarom gaat het nooit over Hindoestanen, vroeg de reporter? Zelf weten ze het wel. Komt door de media en het onderwijs. Niemand weet iets van Suriname, waar de meeste van deze Hindoestanen vandaan komen. Een bijzonder hoogleraar Hindoestaanse migranten stelde ronduit dat als je geen problemen veroorzaakt, je in Nederland niet zichtbaar bent.

Wilders op schoot bij vrienden Khadaffi

02 april 2011 | 15:18

Tekst: Wltrr

Gisteren stelde de PVV-fractie in de gemeenteraad in Den Haag vragen aan de wethouder over het Mawlid Festival, dat dit weekend in Den Haag plaatsvindt. Onder de noemer ‘Geen mentale vergiftiging in Den Haag!’ komt de PVV met een persbericht waarin de voormalige incassobureau-medewerker Machiel de Graaf roept: ‘Hoe durft het college van de stad van vrede en recht een festival toe te staan waar een boosaardige en intolerante ideologie als de Islam verheerlijkt wordt onder het mom van een vredige religie!’ Zijn collega Chris van der Helm gooit er nog een schepje bovenop door te stellen: ‘De Islam wordt hier als een feest verkondigd, dat is een mentale vergiftiging pur sang, aangezien de Islam oproept tot Jodenhaat en een strijd tegen de ongelovigen.’ De Graaf’s collega-raadslid De Winter, voormalig klantenlokker op Ibiza, verspreidde het bericht via twitter.

Kan de immigratie van niet-westerse allochtonen worden gehalveerd?

30 maart 2011 | 08:17

Tekst: Joop de Beer

Toen het regeerakkoord werd gepresenteerd heeft PVV-leider Wilders gesproken over een daling van de immigratie van niet-westerse allochtonen met 50 procent. Tijdens de formatie heeft een ambtelijke werkgroep geschat dat door de voorgestelde maatregelen de instroom van niet-westerse immigranten met slechts 5 à 15 procent zou kunnen dalen. Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft gezegd dat de gevolgen van alle maatregelen kwantitatief niet te voorspellen zijn omdat dit van teveel omstandigheden afhangt. In dit artikel wordt de vraag gesteld of de immigratie van niet-westerse allochtonen de komende jaren kan halveren. Het antwoord luidt dat dit mogelijk is. De volgende vraag is of een dergelijke daling volledig aan de voorgestelde maatregelen valt toe te schrijven. Het antwoord hierop is: waarschijnlijk niet. En de laatste vraag is: zou een dergelijke daling blijvend zijn? Het antwoord daarop is: vermoedelijk niet.

Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen

27 maart 2011 | 09:09

Tekst: Ewoud Butter

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over multicultureel onbehagen. De burger is boos. In hoeverre is dat nieuws? Is de burger niet altijd al boos geweest? Wordt de boze burger van nu meer gedreven door rancune dan in het verleden? Gaat het om lager opgeleiden versus hoger opgeleiden? In hoeverre is het onbehagen verbonden met de komst van een multiculturele samenleving?

Sinds de moord op Fortuyn wordt er gesproken over de Boze Burger. De populariteit van de PVV geeft ook steeds weer voeding aan de vraag: waarom wordt er op deze partij gekozen?

Deze week verscheen er een rapport van het SCP. Niet het eerste over dit onderwerp. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren honderden artikelen en een aantal interessante onderzoeksrapporten over het ongenoegen gepubliceerd.

De migratie uit niet-westerse landen ontleed

13 maart 2011 | 18:15

Helaas wordt er heel veel gediscussieerd zonder de feiten te kennen. Iedereen roept maar wat en als een bepaald idee iemand goed uitkomt dat wordt het meteen tot feit gemaakt. De feiten echter zijn zo op te halen bij het CBS. Dat doet men niet of vervalst de gegevens." Dat concludeert Flip van Dyke in een bijzonder uitgebreid artikel over immigratie en emigratie.

Dit artikel poogt om een duidelijk beeld te geven van de migratie van allochtonen afkomstig uit niet-westerse landen onderverdeeld in niet-westerse moslimlanden (ML) en overige niet-westerse landen (OL).

PVV: allochtone vogelvoeders keihard aanpakken

10 maart 2011 | 08:40

Treurig en hilarisch tegelijk. Dat vat het nieuwste voorstel van de PVV wel ongeveer samen. In de Haagse wijk Morgenstond is de laatste tijd sprake van overlast van meeuwen. Volgens de partij van Wilders zou dit probleem voornamelijk worden veroorzaakt door ‘broodgooiers’ van allochtone afkomst. Hier moet keihard tegen worden opgetreden, aldus de Haagse PVV.

Statenlid PVV heeft dubbele nationaliteit

10 maart 2011 | 08:14

Een PVV-lid dat vandaag tot lid van Provinciale Staten van Gelderland wordt benoemd, blijkt een dubbele nationaliteit te hebben. Petra Kouwenberg uit Arnhem, nummer zes op de PVV-lijst, bezit zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit. Dat meldt De Gelderlander.

Haar dubbele nationaliteit was niet bij de PVV gemeld en geldt in de partij van Wilders als een grotere zonde dan frauderen, brievenbusplassen of fysiek geweld.

De Gelderse fractievoorzitter Marjolein Faber was niet in staat een inhoudelijke reactie te geven. Ook Kouwenberg was voor de Gelderlander niet bereikbaar voor commentaar.

Over de premier van alle Nederlanders, de tranen van Fatima en de bloemen van Hero

01 maart 2011 | 11:14

Tekst: Jorrit Nuijens

Afgelopen zaterdag stond ik in de stromende regen campagne te voeren op de Dam met tien GroenLinksers en vijftig VVD-ers. Wij hadden betere outfits en hippe electrische scooters. Zij hadden paraplu’s. Niet hip, wel slim.
De premier was er ook. Ik vroeg hem waarom we niets van hem horen als we weer eens een brokje constructieve haatspraak krijgen toegeworpen van de PVV. Hij wilde toch de premier van alle Nederlanders zijn?
‘’Ja ‘’zei hij, ‘’van iedereen’’. Ik geloof hem. Maar, zei hij, hij kon toch niet op elke uitspraak van iedere willekeurige politicus gaan reageren? De standpunten van de PVV kwamen toch niet voor zijn rekening?

De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer

28 februari 2011 | 22:17

Tijdens het verkiezingsdebat vanavond bij Eenvandaag verwees Machiel de Graaf, de lijsttrekker van de PVV voor de Eerste Kamer, naar het rapprt van Nyfer over "de kosten van de massa-immigratie". Maar, hoe zit het nu met de immigratie uit van niet-westerse landen. Waarom komen ze hier? Hoeveel zijn het er?

Flip van Dyke zet in onderstaand stuk de feiten op een rij en concludeert: Volhouden dat de migratiewereld van niet-westerse immigranten er net zo uitziet als in de vorige eeuw, zoals rechts doet, is volksverlakkerij. Het toont ook aan het ongelijk van Nyfer over de kosten van de immigratie gemaakt in opdracht van de PVV. Nyfer gaat uit van eenzelfde immigratiepatroon als in de vorige eeuw. De cijfers tonen aan dat dat onzin is.

Lees het stuk van Flip hieronder.

Wilders vindt eigen uitspraken 'walgelijk'

17 februari 2011 | 11:59

Tenminste, als die uitspraken worden herhaald door kleine kinderen. "Ik dacht dat ik al veel had gezien, maar dit slaat alles," zei Wilders in het tv-programma Uitgesproken WNL. Zo schrijft De Telegraaf. Het spotje is gemaakt door Dana Nechusthtan, die onder andere de serie Dunya en Desie maakte.

Met het filmpje en twee andere filmpjes (zie onder) op de site tegenstemwijzer.nl willen de makers stemmers overhalen niet op CDA of VVD te stemmen om zo de gedoogcoalitie met de PVV wind uit de zeilen te nemen.

Door zich zo druk te maken over het filmpje, werkt Wilders vooral mee aan de promotie van het filmpje.

Hilarisch portret van PVV-kandidaat R.P. Kuiper

16 februari 2011 | 16:34

Veel aandacht in de pers vandaag voor de kandidaten van de PVV. Zo blijken er veertien al een andere politieke functie te hebben en zijn er drie kandidaten actief geweest in extreemrechtse kringen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Echte vrijheidsstrijders strijden voor mening van politieke tegenstanders

07 februari 2011 | 15:50

Tekst: Ewoud Butter

Vandaag is het proces tegen Geert Wilders opnieuw van start gegaan. Het is een proces dat schuurt en schrijnt en dat waarschijnlijk geen winnaars zal kennen. Het proces gaat over de vrijheid van meningsuiting. Het is zuur dat de gedaagde, Geert Wilders, zelf weinig op heeft met de vrijheid van meningsuiting. Echte strijders voor de vrijheid van meningsuiting strijden namelijk niet alleen voor hun eigen vrijheid of die van gelijkgestemden, maar juist voor de vrijheid van hun politieke tegenstanders. En, echte vrijheidstrijders gaan met open vizier het debat aan zonder hun tegenstanders (bij voorbaat) te diskwalificeren.

Inburgeringscursus: maak kennis met de Nederlandse reaguurders

07 februari 2011 | 13:27

Een selectie van de reacties die op de site van dagblad Spits verschenen nadat daar een filmpje was geplaatst waarop te zien is hoe een groep van volgens Spits Nederlands-Marokkaanse jongeren in Gouda een meisje sloegen, trapten en haar fiets probeerden af te pakken. Een link naar dit bericht in Spits vind je onderaan dit blog. PvdA- kamerlid Marcouch heeft naar aanleiding van het incident kamervragen gesteld.

Beschaafd Nederland, kom er maar in:

Statenlid Naima Ajouaau bedreigd vanwege hoofddoek

06 februari 2011 | 09:40

Naima Ajouaau, Noordhollands statenlid namens de PvdA, is ontdaan over een anonieme brief die ze vrijdag thuis ontving. Daarin staat dat ze provoceert en moet 'opduvelen uit Nederland'.

Statenlid Naima Ajouaau draagt hoofddoek uit protest tegen PVV en CDA

31 januari 2011 | 16:46

Naïma Ajouaau zit namens de PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Normaal draagt ze geen hoofddoek, maar vandaag wel. Ze reageert daarmee op het pleidooi van PVV-lijsttrekker Hero Brinkman voor een hoofddoekverbod in het provinciehuis. Ook CDA-statenlid Meino Schraal verklaarde afgelopen zaterdag voor een dergelijk hoofddoekverbod te zijn.

Ook statenlid CDA voor hoofddoekverbod in Noordhollands provinciehuis

29 januari 2011 | 22:51

Meino Schraal, nummer twee op de lijst van het CDA in de provincie Noord-Holland, is voorstander van een verbod op hoofddoekjes op het provinciehuis. Zijn partij keerde zich eerder deze week tegen het voorstel van de PVV om het provinciehuis tot verboden gebied te verklaren voor hoofddoekjes. Schraal schaart zich achter het PVV-voorstel: ''Ik denk niet dat het wettelijk mogelijk is om het dragen van een hoofddoek door bezoekers te verbieden. Maar met ambtenaren moet het mogelijk zijn.'' Zo verklaart Schraal in het Parool.

Schraal verklaart zijn afwijkende standpunt uit persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp. Hij werd 46 jaar geleden geboren als Kavouz Taban in Isfahan (Iran). Schraal beschouwt de islamitische revolutie in zijn vaderland als een persoonlijke tragedie. ''In Iran is de hoofddoek verplicht. Voor mij staat het symbool voor de onderdrukking van de vrouw.''

Een hoofddoek voor ieder Statenlid

28 januari 2011 | 16:27

tekst: Jan Beerenhout

In de zeventiger jaren was ik twee periodes lid van de Staten van Noord-Holland. Ik ken het provinciehuis en andere (oude) provinciale burelen dus van binnen en van buiten.
Hoe daar gewerkt werd/wordt door gedeputeerden, statenleden en hun provinciale medewerk(st)ers.

Sietse Fritsma speelt vals

26 januari 2011 | 22:06

Tekst: Johanna Nouri

In de Volkskrant trekt Sietse Fritsma weer eens van leer. Het immigratiedebat zou de suggestie hebben gewekt dat elke immigrant een asielzoeker is, terwijl het in werkelijkheid om gezinsmigratie zou gaan. Fritsma klaagt verder dat de politiek nooit goed ingegrepen heeft. Hij richt zijn pijlen vooral op de Marokkanen, maar die maken de laatste jaren slechts zo’n anderhalf procent van de totale immigratie uit. Het is opvallend dat Fritsma, die er prat op gaat jarenlang bij de IND gewerkt te hebben en het vreemdelingenbeleid van haver tot gort te kennen, in zijn betoog een aantal cruciale feiten achterwege laat.

Sietse Fritsma maakt het weer bont

26 januari 2011 | 21:42

Tekst: Flip van Dyke

Het is weer zover, in de Volkskrant van vorige week maandag krijgt Tweede Kamerlid Sietse Fritsma weer alle ruimte om zijn ideeën over de ‘massa-immigratie’ de vrije loop te laten. Veel argumenten missen echter (voldoende) onderbouwing.

Onder de kop Tijd voor noodrem gezinsmigratie! (zie link onderaan artikel) schrijft Fritsma:
"Tot op de dag van vandaag loopt de instroom van gezinsmigranten in de tienduizenden per jaar. En terwijl de instroom van bijvoorbeeld Marokkanen afneemt, neemt de instroom van Somaliërs weer toe, waardoor er steeds weer nieuwe (vaak kansarme) 1e generatie migranten naar Nederland komen en alle integratieproblemen blijven bestaan."

Kennismigranten zijn - nu nog - van harte welkom

24 januari 2011 | 18:39

Nederland versoepelde in 2004 de regeling om kennismigranten van buiten de EU toe te laten. Deze kenniswerkers zijn voor veel bedrijven in Nederland onmisbaar voor de continuïteit en innovatie op het gebied van Research & Development (R & D). Als het huidige kabinet onder druk van gedoogpartner PVV ervoor zou kiezen deze regeling terug te draaien zou dat de Nederlandse economie dan ook flinke schade opleveren. Nederland hoeft hiervoor alleen maar een blik te werpen op noorderbuur Denemarken, waar populisme het won van economische belangen.

Fatima in het provinciehuis

23 januari 2011 | 17:09

tekst: Bart Voorzanger

De heer Brinkman, het ‘democratische gezicht’ van de PVV en lijsttrekker voor die partij in Noord-Holland, liet het Parool weten dat hoofddoekjes in álle overheidsgebouwen voor iedereen verboden moeten worden, en dat bijvoorbeeld mijn stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik dus wat hem betreft het provinciehuis in Haarlem niet in zou mogen zolang zij haar hoofddoek niet afdoet. Het hoofddoekje staat symbool voor de onderdrukking van de vrouw, zo liet hij weten, en symbolen zijn belangrijk. Dat laatste is een zinnige constatering, en op zinnige opmerkingen van PVV’ers moeten wij zuinig zijn. Symbolen zijn inderdaad belangrijk, zo belangrijk dat sommige partijen alleen nog symboolpolitiek bedrijven – door hoofddoekjes te verbieden, bijvoorbeeld. Maar verder …

Als het aan de PVV ligt komt Fatima Elatik het provinciehuis niet in

22 januari 2011 | 11:25

De PVV wil het provinciehuis van Noord-Holland tot verboden terrein voor hoofddoekjes verklaren. Als het aan lijsttrekker Hero Brinkman ligt, komen zelfs bezoekers er met een hoofddoek niet meer in, ook Fatima Elatik, voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Oost, niet.

''Ik ga met iedereen praten, maar ze komt het provinciehuis niet in,'' reageert Brinkman. ''We zullen ergens anders moeten afspreken.''

Dat zegt hij vandaag in het Parool.

Pro-moslimstandpunt kost kandidaat-PVV’er de kop

16 januari 2011 | 22:52

Even leek het erop dat er een gematigd islamstandpunt te horen was bij de PVV. Carlo de Bruin, tot vorige week de nummer twee op de lijst van PVV-kandidaten voor de Statenverkiezingen voor Noord-Holland, is mede-eigenaar van recruteringsbureau Acqui Recruitment. De Bruin probeert hiermee ondermeer islamitische vrouwen te werven voor een baan in de gezondheidszorg. Deze werkwijze van ‘anti-anti-islamisering’ bleek echter niet te verkroppen voor Wilders en de zijnen, waardoor De Bruin het veld moest ruimen.

Opmerkelijke emigratiecijfers

03 januari 2011 | 21:08

De emigratie is het stiefkindje van de Nederlandse politiek en pers. Zelden heeft men het erover of het moet zijn de ‘aderlating’, de ‘massa-emigratie’, het ‘ontvluchten’, de ‘braindrain’, van de autochtone emigranten. Vaak wordt beweerd dat vooral hoogopgeleide autochtonen en allochtonen het land zouden verlaten, maar is dat ook zo? Flip van Dyke zet de feiten op een rij.

'Tsunami van islamisering' is een leugen. De feiten.

29 december 2010 | 10:26

tekst: Flip van Dyke

Op 15 december stond er in de NRC een column van Bosma, de partij-ideoloog van de PVV. In het stuk beschuldigt hij links van leugens. Ik ga in dit stuk een paar beweringen van Wilders onderzoeken en er kan daarover maar één conclusie’ getrokken worden: Wilders liegt.

Leo Lucassen en Wim Willems: De Etnische Obsessie

29 november 2010 | 15:31

Er waart een spook door Europa. Niet dat van het communisme, zoals Karl Marx zijn beroemde manifest ooit begon, maar dat van het ‘etnisch culturalisme’. In dat perspectief worden maatschappelijke problemen niet meer in de eerste plaats verklaard uit klasse of milieu, maar uit etniciteit en religie. In dat opzicht verschillen verre ideologische verwanten van Marx, zoals de Duitse SPD (zie de verhitte discussie over Deutschland schafft sich ab van Theodor Sarrazin) en de Nederlandse PvdA, niet langer wezenlijk van de rechtse populisten. Ze zijn in een patstelling terechtgekomen, waarin elk beroep op lotsverbondenheid over etnische grenzen heen wordt afgedaan als een voorspelbare reflex van leden van de zogeheten Linkse Kerk. Zoals oud-minister Ronald Plasterk op 6 november j.l. in een interview in de Volkskrant zei: dit kabinet lijkt wel vooral gericht op revanchisme, waardoor elk beroep op solidariteit of het belang van cultuur wordt afgedaan als hobbyistische uitingen van een ver(d)achte elite. Links zit niet gewoon in de verdomhoek, het is een scheldwoord geworden voor alles wat niet past in de mal van de partij die de onvrede van het volk weet te mobiliseren. Met als gevolg dat de sociaaldemocraten nauwelijks meer een lans durven breken voor de ideologische uitgangpunten van hun partij, omdat ze daar meteen electoraal op worden afgerekend. Wat is er misgegaan, wanneer en wat valt er aan te doen?

Wilders wantrouwen

22 november 2010 | 15:54

"De Nederlandse rechtsstaat wordt dagelijks verdedigd door mensen met een dubbele nationaliteit, of met een geloof dat door de gedoogpartner van onze coalitie als een politiek gevaar wordt gezien. Het zijn juist deze mensen, de stille grote meerderheid, die laten zien dat je afkomst er niet toe doet. Dat is waar Nederland voor staat. Keer op keer ontkent de PVV deze realiteit." Dat schrijft Arne Mosselman. Hieronder zijn stuk.

Ik liep afgelopen donderdag rond op de radicaliseringsconferentie van de gemeente Amsterdam. Het publiek in de zaal dekte het gehele Amsterdamse kleurenspectrum, inclusief hoofddoekjes, wapperende haren en hier en daar een djelebba. Maar ook linkse hippies, nette juristen en de nodige dosis voskuil-ambtenaren. Om de boel multicul-boel compleet te maken bleek ik mijn broodje kaas met een koosjer-eter te delen. Letterlijk schouder aan schouder tegen extremisme.

Taqqiyah-trofee van deze week gaat naar: de PVV-fractie

17 november 2010 | 13:43

De eerste taqqiyah-trofee gaat naar de PVV-fractie, waarvan minimaal 4 blijken te liegen en te bedriegen. Twee van deze vier lijken ook last te hebben van losse handjes, net als 3 andere fractieleden. Een overzicht.

Massa-immigratie uit Arabische landen?

14 november 2010 | 16:45

Arabieren zouden massaal naar Europa willen trekken om gebruik te maken van onze sociale voorzieningen en onze samenleving te islamiseren. Naieve Nederlanders hebben dat niet in de gaten. Dat vinden niet alleen de aanhangers van de Eurabië theorie van de Israëlische schrijfster Bat Ye'or, maar werd onlangs ook beweerd door David Pinto.

In hoeverre klopt dit beeld?
Flip van Dyke heeft de cijfers verzameld en geeft antwoord.

De Israelische agenda van Geert Wilders (update)

14 november 2010 | 15:49

tekst: Ewoud Butter

Vorige week kondigde Geert Wilders aan dat hij in Israël een toelichting zal geven op zijn standpunt dat Jordanië 'de enige Palestijnse staat is die er ooit zal komen. Hij is door het Israëlische parlementslid Arieh Eldad uitgenodigd om op 5 december hierover in Tel Aviv te komen spreken. Volgens Wilders staat de bijeenkomst waar hij spreekt los van een partijcongres van de ultranationalistische partij National Union, waarvan Eldad lid is.

Dit bericht vestigt opnieuw de aandacht op de nauwe banden die Geert Wilders heeft met ultranationalistische groeperingen in Israel. In dat verband is ook de roep relevant van D66 en Groenlinks om meer transparantie over de financiering van politieke partijen. Van GroenLinks ligt er al een panklaar voorstel. Hieronder een update van een artikel dat ik oorspronkelijk een jaar geleden, in juni 2009, schreef over de banden van Wilders met Israel.

Migrant kan helemaal niet integreren

25 oktober 2010 | 14:38

Het wereldbeeld van immigranten staat haaks op dat van westerlingen. Maar met die kloof valt te leven. Dat stelt hoogleraar David Pinto. Hij bepleit invoering van strenge inburgeringscontracten. Hieronder zijn artikel.

Sinds enige tijd pendel ik als docent en onderzoeker tussen Israël en Nederland. Dat stelt mij in staat om op afstand de gebeurtenissen hier te bezien. Steevast spreekt men in Israël over Nederlanders als een naïef volk. In Israël gebruikt men hiervoor het Hebreeuwse woord fraaier; naïeveling. Die naïviteit betreft vooral de houding jegens moslims en Arabieren. Dat leidt tot onjuiste en misleidende argumentatie als het gaat om islamisering, Wilders en de PVV.

Uitsluiting geen oplossing voor problemen

22 oktober 2010 | 08:44

tekst: Tjeerd van Dekken

Als amateurvoetbalclubs en de KNVB het alleen niet redden moeten ze geholpen worden. Maar dan wel met echte oplossingen.

'Islamitische organisaties kruipen weer in hun schulp'

20 oktober 2010 | 20:27

Dreiging van de Taliban om in Nederland aanslagen te plegen zou voor vertegenwoordigers van Nederlandse moslims aanleiding moeten zijn om in actie te komen. Dat schrijft Fouad Sidali.

Het is weer akelig stil rond islamitische organisaties. De jongste dreigingen van de Taliban om in Nederland aanslagen te plegen zouden voor vertegenwoordigers van Nederlandse moslims aanleiding moeten zijn om in actie te komen. Uiteraard in actie tegen de dreigende terreuraanslagen.

De Taliban zou Nederland een lesje willen leren voor de anti-islamton en het anti-islambeleid van de PVV. Een woordvoerder van de Taliban voegt er aan toe dat als er nadelige wetten voor moslims in Nederland komen dat de moslims dan in zowel binnen- als buitenland in actie zullen omen. Tsja…, weer zo’n figuur die denkt dat alle moslims in Nederland mee te krijgen. Omdat ik nog niets vernomen heb van de Nederlandse organisaties die zeggen de moslims te vertegenwoordigen voel ik me genoodzaakt om mijn mening maar te geven.

Wees moslim met opgeheven hoofd

19 oktober 2010 | 07:32

Tekst: Tofik Dibi

De uitslag van de verkiezingen sloeg bij veel mensen in mijn omgeving in als een bom. Ik kreeg regelmatig de vraag ‘Wat nu?’.

De vraag kwam in het bijzonder van - jonge – moslims. Naarmate de kans van slagen van het rechtse kabinet toenam, nam ook het aantal vraagstellers toe. Soms zelfs tot vervelens toe. Aan de vraagstellers was duidelijk te zien dat zij onzeker waren over de toekomst. Alsof er in hun leven iets ergs stond te gebeuren na de monsterzege van Wilders en zijn toenadering tot de macht.

Toegegeven, sommige vraagstellers vond ik te makkelijk in de slachtofferrol vervallen. Eén daarvan is een buurtgenoot die toch echt geen lieverdje is. Hij maakte zich druk over wat hem zou worden aangedaan, terwijl hij zelf zelden compassie toont met een ander. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.

Toch leek het merendeel van de mensen die mij aansprak oprecht bezorgd over hun toekomst, en de toekomst van Nederland. De twee studentes in de trein, de beschonken jongen in de Paradiso, mijn bovenbuurman in het trapportaal, een vriendin van mijn moeder, de jongens op het pleintje in de buurt: allemaal bezig met de opmars van de PVV en allemaal nieuwsgierig naar een geruststellend antwoord op hun vragen. Zoals: Wat gaat Geert Wilders doen? Kan ik met mijn twee paspoorten worden uitgezet? Moet ik mijn hoofddoek afdoen? Wordt de Koran een verboden boek? Mag de moskee nog wel open blijven? Moeten we emigreren? Is dit het begin van de-islamisering? De vraag die nog wel het meest terugkeerde in mijn contacten was: En nu, wat gaat er gebeuren?

SMN doet laatste oproep aan CDA-fractie

05 oktober 2010 | 08:05

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) doet een laatste appèl op de “19 CDA-dissidenten” om aanstaande dinsdag niet in te stemmen met samenwerking met de PVV. Alleen daarmee kunnen de CDA kernwaarden, waaronder het in zijn waarde laten van elk individu en het recht op zelfontplooiing, fier overeind blijven. Ook voor de CDA-fractie geldt “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Het SMN is teleurgesteld door het besluit van het CDA-congres om in te stemmen met samenwerking met de PVV. Daarmee laat het CDA miljoenen burgers in de kou staan. Wat zijn christen-democratische waarden als naastenliefde en barmhartigheid nog waard, als je toestaat dat uitsluiting en verdeeldheid verder mogen toenemen?

Het SMN is geraakt en voelt zich gesteund door de CDA-leden die onder moeilijke omstandigheden tegen dit akkoord hebben gestemd. We rekenen op hun steun en die van anderen in ons streven verbindingen te leggen tussen de verschillende Nederlanders die ons land rijk is. Meer dan ooit is samenwerking nodig om te blijven bouwen aan een rechtvaardige en bindende samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid voor alle burgers in gelijke mate toegankelijk zijn.

'Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''

03 oktober 2010 | 15:33

''Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''

tekst: Astrid Essed (ingezonden)

''De drie partijen VVD, PVV en CDA verschillen van mening over aard en karakter van de islam. De scheidslijn zit hem in het karakteriseren van de islam als óf religie óf (politieke) ideologie
Partijen accepteren elkaars verschil van inzicht hierover en zullen hier op grond van hun eigen opvattingen naar handelen''

Nederlands Marokkaans Netwerk: Kabinet van verdeeldheid en polarisatie

01 oktober 2010 | 17:52

"In plaats van ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’ verdient dit regeerakkoord eerder de naam ‘verdeeldheid en polarisatie’, het akkoord kenmerkt zich door maatregelen die ten doel lijken te hebben om de verschillende bevolkingsgroepen in ons land te verdelen en tegen elkaar op te zetten."

Dat verklaart het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme & voor sociale cohesie in een persbericht. Het Netwerk is een ‘meldpunt’ (Marokkaans Meldpunt tegen Racisme en Discriminatie) gestart omdat het Netwerk weinig goeds verwacht van het komende kabinet. "Door de deelname van de PVV komt onze democratie in het geding" schrijft het netwerk. Door de grote inbreng van de PVV in het regeer en gedoogakkoord, vindt het netwerk de naam ‘kabinet Wilders’ meer van toepassing dan het 'kabinet Rutte-Verhagen'.

Panisch voor Vrijheid en Verantwoordelijkheid

30 september 2010 | 10:34

Het motto van het kabinet Rutten- Verhagen is 'vrijheid en verantwoordelijkheid'. Dat is absoluut een mooi en aansprekend motto. Vraag is of het ook de lading dekt van een kabinet dat moet gaan opereren met gedoogsteun van de PVV. De PVV neemt bij voorkeur geen verantwoordelijkheid en heeft ook weinig op met de vrijheid van andersdenkenden. De partij is eerder panisch voor verantwoordelijkheid en vrijheid.

Een analyse van berichten van en over de PVV leert dat de standpunten van de partij met de volgende woorden kunnen worden samengevat: 'verbieden', 'verbod', 'stoppen', 'uitzetten', 'afschaffen', en 'ontslaan'. Zelf is de PVV vaak 'woedend' en anderen zijn 'laf', 'bang' of 'dhimmi's'. In 2009 verscheen op het Allochtonenweblog een overzicht, dat wordt hieronder herhaald.

Islamitische onbetrouwbaarheid

29 september 2010 | 14:21

Tekst: Bart Voorzanger

Martin Bosma speelt hoog spel met zijn verwijzing naar ‘taqiyya’, het islamitisch recht te doen alsof. Hij denkt dat dat ons dwingt geen enkele moslim te vertrouwen maar miskent de kracht van zijn eigen argument: als het deugt is iedereen verdacht, hijzelf incluis. Daarover zo meer. Eerst iets over ‘taqiyya’ voor wie Bosma’s verhaal gemist heeft.

Islamwetenschappers: Wilders kent de feiten niet

27 september 2010 | 22:43

Wilders’ visie op de islam is in flagrante strijd met de feiten. Dit concludeert een groep van negen islamwetenschappers – waaronder Fred Leemhuis, Gerard Wiegers en Ruud Peters - vandaag in haar eindrapport aan de rechtbank in Amsterdam. De groep beoogt niet de beïnvloeding van de politiek. Zij houdt zich, op grond van haar deskundigheid, bezig met de waarheidsvinding ten behoeve van het proces tegen Wilders dat op maandag 4 oktober a.s. hervat wordt. Het gaat de experts om de vraag in hoeverre de uitspraken van Wilders, die in de dagvaarding zijn geciteerd, in overeenstemming zijn met de feiten. Aldus schrijft de website Bruggenbouwers.

Volgens de wetenschappers doet Wilders met zijn uitspraken de realiteit geweld aan om een angstaanjagend beeld te schetsen van een godsdienst die feitelijk tal van vreedzame en gematigde elementen bevat.

Dat de islam vooral een politieke ideologie zou zijn, houdt volgens hen geen stand, evenmin als het idee dat er geen gematigde islam zou bestaan. De wetenschappers noemen de onjuiste typering door Wilders van de Koran als een ‘fascistisch boek’ buitengewoon beledigend en het voornemen van Wilders de Koran tot in de huiskamer te verbieden een ingrijpende inbreuk op de vrijheid, ook van geinteresseerde niet-moslims.

Onderzoekers vinden in volkswijken afkeer van buitenlanders en overheid

27 september 2010 | 22:20

Vandaag is het onderzoek Een vreemde in eigen land door Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, aangeboden aan VVD Kamerlid Paul de Krom.

Onderzoekers van het Verwey-Jonkerinstituut troffen in een aantal volkswijken niet alleen het verwachte sentiment tegen buitenlanders aan, maar ook een grondige afkeer van de overheid.
Directeur Hans Boutellier van het onderzoeksinstituut vindt de intensiteit van die woede ‘schokkend’. ‘De overheid wordt gezien als tegenstander en zelfs als vijand’, zegt Boutellier in de Volkskrant. De bewoners zijn ‘verweesd’, hebben het gevoel door iedereen in de steek te worden gelaten.

Boutellier: ‘Het zijn geen islamhaters. De religie wordt ook bijna niet genoemd. Ze hebben het niet over moslims, maar over buitenlanders.’

De resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek dat werd gedaan naar multicultureel onbehagen (bijvoorbeeld door de stichting Voorbeeld) en de aanhang van de PVV.

De man die wéét - Martin Bosma als gnosticus en antihermeneuticus

27 september 2010 | 10:13

Tekst: Jan Dirk Snel

Nederland heeft er weer een groot denker bij. Tenminste, dat zou je denken als je de media volgt. Aan Martin Bosma valt niet te ontsnappen. Hij heeft een boek gepubliceerd met niet minder dan drie spelfouten in de korte en toch niet al te ingewikkelde titel: De schijn-élite van de valse munters. Een eenvoudige zoekopdracht in Picarta leert al snel dat munters die kennelijk vals zijn - iets heel anders dan valsemunters -, vooral in de titels van jongensboeken figureren. We weten dus al in welke categorie het boek thuishoort.

Don't mention the war: bruin 1

17 september 2010 | 20:59

Veel ophef vandaag over 'Bruin 1'. Het Amsterdamse PvdA-gemeenteraadslid Geke van Velzen heeft het gedurfd het komende CDA-VVD kabinet met gedoogsteun van de PVV het kabinet Bruin 1 te noemen. Het CDA en de VVD zijn hier piswoest over, en ook wat hypocriet.

Verzet op straffe van deportatie

17 september 2010 | 20:20

Tekst: eerstkoffie
Moeten we, als burgers in een democratisch land, accepteren wat er nu gebeurt ? Om een -net aan- meerderheid te creëren wordt er gekunsteld met een 'gedoogkabinet'. Terwijl tenminste twee van de drie deelnemers aan de "regering", juist het gedogen willen afschaffen. Dat is namelijk typisch links en er moet nu 'doorgepakt' worden. Enkel voor het verwerven van het eigen zeteltje in het kabinet, is het geoorloofd.
En dan komt er een VVD - CDA- PVV coalitie (al vernoemd naar het edelplastic PVC). Kan zo'n constructie eigenlijk wel ? Zeker met een 'partij' zonder leden, die de boel dan moet gedogen ? Beetje polderen en gedogen met Geert. Het antwoord doet er niet toe. Gemaakte wetten hoeven in ons land nauwelijks te refereren aan onze Grondwet. Dus men kan wat rommelen met de coalitie.
Een onovertroffen, uiterst flexibel systeem. Dat direct kan inspringen op onderbuik en de waan van de dag.
Maar, wat is dan democratie ?

Migrantenorganisaties roepen op tot "waakzaamheid en binding"

17 september 2010 | 07:29

Op initiatief van HTIB, Transnationaal Migranten Platform (TMP), AMF, EMCEMO en Nederlands/ Marokkaans Netwerk zijn diverse migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en leden van diverse politieke partijen bijeengekomen om uiting te geven aan hun zorg over de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat en de democratie onder een rechts VVD/CDA kabinet met gedoogsteun van Wilders. Dat hebben HTIB en Emcemo laten weten in een persbericht. Volgens het persbericht hebben de aanwezigen besloten hun krachten te bundelen voor een gezamenlijk actieprogramma voor de korte en lange termijn. Hieronder de tekst van de opgestelde verklaring met de voorlopig aangekondigde acties.

Beleidsmedewerker van Geert Wilders:" Moslims zijn roofdieren"

05 september 2010 | 16:49

Moslims zijn „roofdieren”, die „van kleinsaf tijdens het jaarlijkse offerfeest hebben geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen”. Dat heeft de nieuwe beleidsmedewerker van PVV-leider Geert Wilders, Paul Belien, geschreven in 2006 in een internetcolumn met de titel „Geef ons Wapens”. Beleien schrijft verder: „ De roofdieren hebben messen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend.” Belien roept lezers op zich te beschermen: „Wie op de politie(k) rekent voor bescherming, is zo goed als dood.”

De column werd op last van het Belgische centrum voor racismebestrijding van zijn site The Brussels Journal verwijderd wegens het aanzetten tot haat.

Islam en ideologie (Bart Voorzanger)

04 september 2010 | 17:57

Of de islam een ideologie is, hangt er geheel van af wat je met ‘ideologie’ bedoelt. Is dat laatste eenmaal duidelijk, dan wordt de vraag triviaal.

De afgelopen weken heeft menig stukjes- en ingezondenbrievenschrijver zich ferm en met een schat aan argumenten uitgesproken voor of tegen de stelling dat de islam een ideologie is. De vraag wat die stelling betekent, kwam minder uitgebreid aan bod – misschien wel omdat het antwoord op de vraag zo uitgesproken saai is: ‘’t Is maar net wat je met ‘ideologie’ bedoelt’.

Nederlands Marokkaans netwerk tegen VVD/CDA-kabinet met gedoogsteun PVV

02 september 2010 | 16:48

Het Nederlands/Marokkaans netwerk is tegen de vorming van een VVD/CDA-kabinet met gedoogsteun van Wilders. Dat verklaart het netwerk in een persbericht. Ook kondigt het netwerk de oprichting van een Meldpunt tegen racisme en voor sociale cohesie aan.

Het netwerk dat volgens woordvoerder Abdou Menebhi uit 25 organisaties uit het hele land bestaat, schrijft:
"Wij beschouwen de vorming van een kabinet met gedoogsteun van Wilders een ondermijning van de grondrechten van de rechtsstaat in Nederland. Door de vorming van een minderheidskabinet met gedoogsteun van Wilders dreigen Nederlanders met diverse identiteiten en achtergronden hun vertrouwen in de rechtsstaat, de Grondwet, de democratie en de gelijkheid voor de wet kwijt te raken. Dat is een ernstige ontwikkeling, die alleen kan leiden tot de ontwrichting van de Nederlandse samenleving en de toename van spanningen tussen bevolkingsgroepen. Ruimte geven aan de aantasting van de basisprincipes van de rechtsstaat is gelijk aan het legitimeren dat een deel van de Nederlandse bevolking als tweederangsburgers bejegend wordt. In termen van beschaving is het een terugval in de tijd naar slavernij en de apartheid. Het feit dat deze wind over heel Europa (Denemarken, Zwitserland, Italië, Engeland en Frankrijk) waait, dient krachtig veroordeeld en bestreden te worden."

"Waarom zou ik nog belasting betalen wanneer ik niet welkom ben?"

27 augustus 2010 | 12:48

'Hey buurman! Alles goed? Thuis ook alles goed?'

'Alles goed buurvrouw. Bij jullie ook?'

De Turks-Nederlandse Fatma is al 11 jaar m'n buurvrouw niet meer, toch zijn we elkaar 'buurman' en 'buurvrouw' blijven noemen. Meestal zie ik Fatma in de kleine supermarkt die ze al jaren met haar familie runt en meestal gaat het goed met haar. Ja, natuurlijk, ze moeten allemaal hard werken, maar iedereen is gezond en dat is het belangrijkste, nietwaar?

Deze week zag ik Fatma voor het eerst na de vakantie en deze keer had ze een ander verhaal.

Migrantenorganisaties nemen stelling tegen kabinet met PVV

26 augustus 2010 | 17:39

De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft in verklaring stelling genomen tegen een mogelijk rechts kabinet met de PVV. Eerder vandaag gaven ook de landelijke minderhedenkoepels, verenigd in het LOM, een verklaring uit.

De HTIB schrijft onder andere: "De PVV zal concessies doen door het snoeien in sociale voorzieningen te steunen en zal op haar beurt vrijspel krijgen om moslims de schuld te geven van maatschappelijke problemen. Anderzijds zullen de VVD en het CDA gevolgen van de economische crisis afwentelen op de ruggen van de lagere inkomensgroepen. Het duivelsakkoord met de PVV betekent dat zij een oogje dicht knijpen voor het schelden op de Islam en moslims. Daarom zeggen wij nu uitdrukkelijk “Nee” tegen dit kabinet."

Is de Nederlandse Rechtsstaat in gevaar? - Nee: Ze Bestaat al Bijna Niet Meer! (Huib Riethof)

23 augustus 2010 | 07:39

Inwoners van beschaafde landen die ik spreek, kunnen het niet bevatten. "Je overdrijft!", zeggen ze. Maar heus. Het is waar. 24 van de 150 zetels in het parlement worden bezet door lieden die aan niemand anders verantwoording hoeven af te leggen dan aan de heer Geert Wilders en zijn Stichtingen.
"Is er dan geen eed, die verkozenen moeten afleggen, dat ze van niemand geld hebben aangenomen en met niemand verplichtingen zijn aangegaan in verband met de uitoefening van hun verantwoordelijkheid als verkozenen des volks?"
Antwoord: Ja, die eed is er, zoals overal. Maar de afgevaardigden van Wilders' PVV "partij" (zonder leden) hebben eerst privé beloofd, dat ze het contract met Wilders' stichting "zullen" onderschrijven, NADAT ze de eed aan het Nederlandse volk hebben afgelegd. Jezuïeten hadden het kunnen bedenken, of, beter gezegd: het is "Taqqyah".

Astrid Essed over een CDA/VVD-kabinet met gedoogsteun PVV

19 augustus 2010 | 20:48

De redactie van Republiek allochtonië ontving van Astrid Essed een ingezonden artikel waarin ze op haar eigen wijze stelling neemt tegen een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Hieronder haar tekst, zoals we die van haar ontvingen.

Geachte Redactie en lezers,

Bij dezen doe ik u mijn commentaar toekomen op de eventueel te vormen CDA/VVD minderheidsregering, met gedoogsteun van de PVV van Wilders

Een dergelijke ''government from hell'' is naar mijn mening het einde van de Nederlandse rechtsstaat

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Terwijl u op vakantie was 1: de komst van een PVC-kabinet

16 augustus 2010 | 15:30

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken. In dit blog aandacht voor de kabinetsformatie: de poging een paars-plus kabinet te vormen mislukte in juli. Nederland lijkt nu een rechtsminderheidskabinet te krijgen van CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV. Een (klein) deel van de CDA-aanhang, waaronder enkele prominenten, is niet gelukkig met samenwerking met de PVV.
Verder aandacht voor de vraag wat de komst van een dergelijk kabinet voor het integratie en immigratiebleid zal gaan betekenen.

Mededeling van het bestuur: karbonaadjes staan niet ter discussie

14 juli 2010 | 11:05

Geruststellend nieuws voor diegenen die van de combinatie voetbal, bier en karbonades houden: alcohol en karbonaadjes staan niet ter discussie in de kantine van voetbalclub GSC ESDO". Dat heeft het bestuur van de Haagse voetbalclub op haar website laten weten. Het bestuur is wel tegen het nuttigen van soft-drugs en tabakswaar in de kantine.

Ahmed Marcouch: Mijn vader kwam te voet (versie 2010)

02 juli 2010 | 09:49

"Een Nederlandse islampolitiek zou uit een zestal elementen moeten bestaan, die elkaar aanvullen en alleen in samenhang hun werk kunnen doen: (1) Heet de islam welkom. (2) Bestrijdt het extremistische geweld. (3) Geef ruimte aan orthodoxie. (4) Steun de emancipatie van vrouwen, homo’s en lesbiennes. (5) Stimuleer het debat en (6) Bestrijdt discriminatie."

Dat zei Ahmed Marcouch in de speech die hij uitsprak op de Conferentie Identity and Civic Integration op 15 juni 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen. De speech was een update van de speech die hij in 2008 hield voor de Banning Werkgemeenschap van de PvdA. Zijn pleidooi voor ruimte voor orthodoxie leidde destijds tot felle reacties.

In Groningen ging Marcouch ook in op de opmars van de PVV. Het PvdA-kamerlid en gemeenteraadslid ziet de populariteit van de partij van Geert Wilders als een gevolg van angst voor islamisering, vooral ook onder Christenen.
Hieronder zijn speech.

Stemden vooral veel Amsterdamse ouderen PVV?

24 juni 2010 | 14:54

Een vluchtige analyse van de resultaten van de Amsterdamse stembureaus zou tot de voorzichtige conclusie kunnen leiden dat relatief veel Amsterdamse ouderen op de PVV hebben gestemd.Juist in stembureaus die zijn gevestigd in zorgcentra, verzorgingstehuizen of andere 'hangplekken'voor ouderen blijkt de PVV opvallend vaak hoger te scoren dan in omliggende stembureaus. Hierbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat in een stembureau dat gehuisvest is in een zorg- of verpleegcentrum niet alleen de bewoners van dat zorgcentrum stemmen, maar ook omwonenden of passanten.

Maar, toch:

Marokko.nl helpt PVV bij etnische registratie met site steungeertje.nl

21 juni 2010 | 22:42

Marokko.nl heeft Geert Wilders aangeboden een handje te helpen met het etnisch registreren van alle inwoners van Nederland.

Mohammed Benzakour over de overwinning van de PVV

21 juni 2010 | 15:50

.... voorlopig zit ik met de gebakken vijgen, want ik kan zo onderhand geen voetbalkantine, lift, sportschool, verpleeghuis, supermarkt of restaurant meer betreden zonder schichtig om mij heen te spieden en te denken: ‘Jajaja lieve mensen, doe maar leuk en aardig tegen me, ik trap er niet meer in, want minstens de helft van jullie ziet mij het liefst per direct met een enkeltje ticket richting Sahara.’

Als ergens een moslimbommetje ontploft, een poot wordt uitgescholden, of anderszins allochtoon amok wordt gemaakt, is het goed gebruik dat van het moslimvolk op dwangbeveltoon distantie wordt geëist. Komt die publieke verantwoording er niet, dan ben je als moslim ‘one of them’. Een kronkelredenering die ik nu eventjes ook wil toepassen. ‘Geacht Nederlands volk, als u zich niet ogenblikkelijk excuseert c.q. distantieert van deze ‘monsterzege’, in woord (pers/tv) & daad (manifestaties op de Dam), dan zie ik u allen als one of them.’"

Aantal vrouwen en allochtonen in Tweede Kamer neemt toe, ondanks SGP en PVV

15 juni 2010 | 20:55

Wat etnische diversiteit betreft blijkt de Tweede Kamer meer dan ooit een afspiegeling van de Nederlandse bevolking te zijn geworden. In de nieuwe Tweede Kamer zijn ook meer vrouwen gekozen dan bij de vorige verkiezingen. Nebahat Albayrak heeft van alle allochtone kandidaten veruit de meeste voorkeurstemmen gekregen, op afstand gevolgd door Fatma Koser Kaya en Ahmed Marcouch.

'Linkse' integratiewoordvoerders scoren veel beter dan 'rechtse'. Van de overgebleven integratiewoordvoerders is Boris van der Ham de grote winnaar, gevolgd door Sadet Karabulut, Tofik Dibi, Mirjam Sterk, Jeroen Dijsselbloem, Paul de Krom en Sietse Fritsma.

"Moslims, begrijp de impact en effecten van islamitische uitingen" (Ahmed Marcouch)

15 juni 2010 | 20:22

Moslims, denk na over je aanwezigheid, begrijp de impact en de effecten van islamitische uitingen als minaretten, kleding. Blijf niet hangen in ‘dit is mijn recht’, sta stil bij de effecten van je aanwezigheid als nieuwe religie. Zie óf af van de minaret óf leg uit wat de bouw ervan betekent, te weten: ‘Wij houden van Nederland, wij zijn geen gast meer, wij hangen niet in een tijdelijke garagemoskee die wij for the time being benutten, wij binden ons door een echt gebouw te bouwen, daar steken wij ons geld in en niet in een tweede huis in Marokko.’ Dat schrijft Ahmed Marcouch. Hieronder het vervolg van zijn artikel.

Commentaar op uitslag: Wilders No Way (Huib Riethof)

15 juni 2010 | 20:03

Juist over het randje van een parlementaire meerderheid, dreigt de verkiezingswinnaar VVD (31 zetels op 150) een coalitie te sluiten met de andere winnaar, de PVV van Geert Wilders (24/150) en de smadelijk verslagen Christendemocraten van het CDA (van 41 naar 21/150). De theocratisch-protestantse en vrouwonvriendelijke randgroep SGP (2/150) heeft aangekondigd, een dergelijke coalitie -onder voorwaarden- te willen steunen.
De morele winnaars, de sociaaldemocraten van de PvdA (30/150), de sociaal-liberalen van D66 (10/150) en de links-liberalen van Groenlinks (10/150), alsmede de teruggekomen linkse socialisten van de SP (15/150) hebben voorlopig het nakijken.

Geert Wilders "waarschuwing" aan Amerika en Europa

14 juni 2010 | 12:25

De website Krapuul publiceert sinds juni 2009 dagelijks kritische artikelen, vooral over Geert Wilders en de PVV. Dit weekend liet de site beelden zien van de felle anti-islamspeeches die Geert Wilders heeft gehouden voor de Florida Security Council, de organisatie van Tom Trento, leider van de ‘contrajihad’ in Florida. Trento – Wilders noemt hem ‘mijn vriend’–- is betrokken bij de productie en distributie van veel anti-islamfilms zoals Obsession, dat een verband wil aantonen tussen nazi’s en moslimextremisten. Eerder bleek al een artikel van de Volkskrant dat Fitna zwaar op Obsession leunt (twaalf fragmenten komen uit die film).
Hieronder, in twee delen, de speech van Geert Wilders.

Wie stemmen er PVV? (Ewoud Butter)

13 juni 2010 | 19:50

De PVV heeft afgelopen woensdag flink gewonnen. In Limburg en Brabant scoorde de partij goed en in delen van de grote steden vind je de grootste concentraties PVV-stemmers. In Amsterdam Nieuw-West (133.000 inwoners) bijvoorbeeld behaalde de PVV 15% van de stemmen.
Even een grove rekensom: er voorzichtig van uitgaande dat vooral autochtonen PVV stemmen (*) en dat autochtonen in Nieuw West ongeveer de helft van het electoraat vormen, heeft waarschijnlijk een kleine 30% van de autochtonen in Nieuw-West PVV gestemd. Vergelijkbare conclusies kun je voor Amsterdam-Noord trekken: in een stadsdeel met 87.000 inwoners, waarvan 55% autochtoon, stemde 21,6% PVV.

Politici, journalisten en opiniepeilers vonden de uitslag verrassend. En dat verbaast mij dan weer. Het 'onbehagen' en het wantrouwen ten opzichte van de gevestigde politiek dat mensen ertoe leidt op de PVV te stemmen, zit diep. Daarnaast is er nog steeds een groep PVV-stemmers die er niet voor uit durft te komen dat ze op de PVV stemmen.

Wie zijn die PVV-stemmers? Hieronder een overzicht van enkele onderzoeken die de afgelopen jaren zijn verschenen.

Nederlandse facebookers bieden wereld excuses aan voor Wilders

12 juni 2010 | 08:56

Duizenden leden van Facebook bieden de wereld hun excuses aan voor de anderhalf miljoen stemmen die de PVV van Geert Wilders kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen.

"PVV zaait haat en zet aan tot verdeeldheid tussen allochtonen en autochtonen"

11 juni 2010 | 13:36

" De verkiezingsoverwinning van de PVV werpt een schaduw op de fundamenten van de Nederlandse democratische rechtsstaat, het discriminatieverbod en het recht op godsdienstvriijheid. Met haar discriminerend en racistisch gedachtegoed stigmatiseert de PVV niet alleen moslims, allochtonen en vluchtelingen, maar zaait bovendien haat EN zet aan tot verdeeldheid tussen allochtonen en autochtonen.
De verkiezingsuitslag is schokkend en ontmoedigend, maar meer dan ooit zet zij aan tot verzet en strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat."

Dat schrijft Astrid Essed in een ingezonden brief aan Republiek Allochtonië. Essed voert al lange tijd actie tegen Wilders en zijn partij.
Hieronder de brief van Essed in de haar typerende stijl.

'Verwilderisering' gaat in Nederland veel sneller dan 'islamisering'

11 juni 2010 | 10:08

Het moet een geruststellende gedachte zijn voor degenen die zich zorgen maken over de islamisering van Nederland: het aantal PVV-stemmers in Nederland (1,5 miljoen) ligt nu al hoger dan het aantal moslims dat in 2050 in Nederland (1,3 miljoen) zal wonen.

Video: Humbert Tan over de PVV

11 juni 2010 | 09:23

Humberto Tan voelt zich persoonlijk geraakt door het partijprogramma van de PVV. "Ik maak onderdeel van de multiculturele afgrond" van Geert Wilders. Dat verklaarde de presentator gisteren in het programma Knevel en Van den Brink. Tan maakt zich zorgen over passages in het partijprogramma van de PVV waarin staat dat iedereen etnisch geregistreerd moet worden en dat er overal preventief gefouilleerd kan worden. "Iedereen die een ouder heeft die niet in Nederland is geboren verklaart hij eigenlijk buitenspel in zijn programma. (...) Ik red me wel, maar ik maak me wel zorgen om mensen die dat wat minder kunnen."

"De winst van Wilders is beschamend."

10 juni 2010 | 20:52

"Wilders mag nu wel triomfalistisch feest vieren, de wrok ligt op de loer. Een rechtse coalitie lijkt zo'n krappe meerderheid dat regeringsdeelname een illusie lijkt - los van het feit of VVD en CDA dat al zouden willen, in deze tijden van crisis. De rechtszaak tegen hem wacht nog op voltooiing. Het zijn beide omstandigheden waar hij de boter uit kan braden. Als oppositieleider zal hij waarschijnlijk nog hoger van de toren blazen dan hij nu al doet.

De winst van Wilders is beschamend. Hij heeft zijn punten al gescoord, zijn harde standpunten over migratie en integratie zijn allang overgenomen door andere partijen, de VVD voorop, en kon eerst nog worden gedacht dat hij als hardhandige vroedvrouw moslims zou dwingen zich tot gematigdheid uit te spreken, nu staat ons louter verharding te wachten. Ook al is premier Wilders ons bespaard gebleven, in het buitenland zal het beeld van het tolerante Nederland definitief zijn gesneuveld. Met de massieve steun voor de PVV past de partij in het rijtje van, onder meer, het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) en de FPÖ van wijlen Jörg Haider."

Moslimorganisaties bezorgd over winst PVV

10 juni 2010 | 10:37

, Wij respecteren de uitslag die democratisch tot stand is gekomen. maar het moddergooien naar een bepaalde groep levert geen bijdrage aan een harmonieuze samenleving.'' Zo reageerde woordvoerder Driss El Boujoufi van de Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties Nederland (UMMON) woensdagavond op de naar verwachting 22 zetels die de PVV heeft behaald bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Opmerkelijk: Peter R. de Vries veegt vloer aan met Hero Brinkman

09 juni 2010 | 07:33

Peter R. de Vries was een jaar geleden nog erg populair onder PVV-aanhangers. De Vries is zelf echter geen grote fan van de PVV. In het programma in Pauw & Witteman zei hij al eens: “Ik vind Geert W. zelf een gevaarlijk man, een demagoog met de potentie van een volksmenner. W. is ronduit kwaadaardig.” Bij de Wereld Draait Door ging Peter R. de Vries in discussie met PVV-dissident Hero Brinkman.

Fatwa van de Dag: "Massa-immigratie is een mythe"

05 juni 2010 | 10:40

"Het idee dat Nederland elk jaar overspoeld wordt met niet-westerse migranten is al jaren achterhaald. Dat er na de grondige herziening van het immigratiebeleid in 2002 in zes jaar tijd 253.000 niet-westerse immigranten bij zijn gekomen wordt breed uitgemeten, maar weinigen vertellen erbij dat er ook 247.000 vertrokken zijn. In deze periode zijn er in Nederland dus slechts 6000 niet-westerse allochtonen bijgekomen, gemiddeld 1000 per jaar. Tussen 2004-2007 is het aantal allochtonen zelfs met 23.000 gedaald."

Ernest Berkhout en Arjan Heyma van SEO Economisch Onderzoek maken gehakt van het Nyfer onderzoek dat in opdracht van de PVV is uitgevoerd. Het zijn "conclusies presenteren gebaseerd op cijfers uit de vorige eeuw" en "gezien de trendbreuk in het migratiepatroon zal het saldo van publieke kosten en baten voor de huidige migrant veel dichter bij nul liggen dan Nyfer beweert."

Slechts 2% Joodse Nederlanders stemt PVV

03 juni 2010 | 12:35

Uit onderzoek van het Joods Maatschappelijk Werk in opdracht van het Nederlands Israëlitisch Weekblad (NIW) blijkt dat slechts 2% van de Joodse Nederlanders op de PVV stemt. Dit zei Esther Voet, hoofdredacteur van het NIW, op radio 1.

De PVV in Volendam (filmpje van de Jakhalzen)

03 juni 2010 | 08:30

De PVV haalde bij de Europese verkiezingen het beste resultaat in Edam/Volendam. Zal de PVV het ook goed gaan doen in het vissersdorp bij de landelijke verkiezingen volgende week?
De Jakhals Erik peilt de stemming...

Fatwa van de Dag: "Als ik hier toch maar te gast ben, wil ik ook geen belasting meer betalen"

30 mei 2010 | 23:01

Jonge Marokkaan twittert:

"Als ik hier toch maar te gast ben, wil ik geen belasting meer betalen. Ik betaal me de tering aan belasting."

Hij reageert hiermee op uitspraken die PVV-kamerlid Hero Brinkman deed tijdens een debat tussen PVV-jongeren en voornamelijk Marokkaanse jongeren dat door jongerencentrum Argan was georganiseerd. Brinkman zei: ‘Jullie zijn hier te gast. We hebben hier een Nederlandse cultuur en die willen we houden. We willen niet dat allerlei invloeden aan die cultuur gaan knibbelen en dat gaat ook niet gebeuren.’

"Iedereen betaalt ongeveer 500 euro per jaar aan het migratiebeleid"

23 mei 2010 | 09:52

Het migratiebeleid kost bij een instroom van 25.000 niet-westerse allochtonen en een jaarlijkse aanwas van 25.000 nakomelingen € 7.2 miljard per jaar. Dat berekende onderzoeksbureau NYFER in Utrecht in opdracht van de PVV.

Hedendaags racisme, een mengvorm die verheldering verlangt (Anne-Ruth Wertheim)

23 mei 2010 | 08:56

1. In Nederland is een verschuiving gaande van uitbuitings-(koloniaal) racisme naar cultureel (concurrentie-) racisme.
2. Op dit moment heerst er een mengvorm van beide soorten racisme.

Die mengvorm brengt mensen in verwarring omdat het daarin niet zou gaan om lichamelijke kenmerken van de aangewezen groep maar om iets cultureels, hun religie de islam. Dat stelt Anne-Ruth Wertheim in onderstaand artikel.

De Brinkmancampagne (Paul Wilders)

21 mei 2010 | 11:42

“Het gaat me niet om Geert wilders, het gaat me niet om individu, het gaat me om mijn zoontje die ik het gun om in de toekomst ook nog te kunnen genieten van de PVV als een democratische partij”

Aldus Hero Brinkman in zijn optreden hedenavond bij Knevel en van den Brink waarin hij er voor pleit dat er binnen de partij een jongerenafdeling wordt opgezet.

Opmerkenswaardig is het gegeven dat Brinkman stelde dat het plan los staat van de PVV-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar wel ondersteund wordt door de ‘Brinkman-campagne’.

Zembla zonder ontploffende spinnen – Deel 2 over uitzending over Wilders (Martijn de Koning)

18 mei 2010 | 16:29

Hier deel 2 van Zembla zoals het ook had kunnen zijn. Martijn de Koning heeft ook over het tweede deel een blog geschreven.

De vergelijkingen met Milosevic en Hitler mogen zwaar over de top zijn (Wilders is geen anti-semiet, roept niet – direct – op tot geweld, enz.). Waar het in die vergelijkingen om gaat is het volgende. Er is geen causale relatie tussen islam en geweld noch een causale relatie tussen Nederlandse cultuur en geweld. Daar zijn politieke entrepeneurs voor nodig die een vijandsbeeld scheppen,

Zembla zonder ontploffende spinnen – Deel 1 over uitzending over Wilders (Martijn de Koning)

05 mei 2010 | 14:06

Een uitzending van Zembla over de PVV van Geert Wilders zorgde voor veel ophef. De makers werden beschudigd van nazi-praktijken, manipulatie en misleiding.
Martijn de Koning schreef er een blog over.

De PVV en het VN-Vrouwenverdrag (Bart Voorzanger)

12 april 2010 | 09:42

Ja, dat leest u goed. Bij het VN-vrouwenverdrag denken we allereerst aan de SGP, en aan de regering die de SGP tot vrouwvriendelijker gedrag moet brengen. Maar de uitspraak van de Hoge Raad waarin die plicht is vastgesteld heeft boeiende gevolgen voor regeringsbeleid ten aanzien van de PVV.

De kosten en baten van de immigratie (Bart Voorzanger)

12 april 2010 | 09:31

Meneer Wilders gaf opdracht voor een onderzoek dat hem nog heel wat hoofdbrekens zal opleveren. Hoe beter het wordt uitgevoerd, hoe meer het hem kost, en hoe minder het hem oplevert.

De PVV wilde weten wat de immigratie ons kost en vroeg de regering dat uit te zoeken. De regering koos met gespeelde morele verontwaardiging voor de makkelijkste weg, noemde de vraag oneerbaar en weigerde erop in te gaan.

"Wilders misbruikt vrouwen"

12 april 2010 | 09:29

Geert Wilders zet zich in voor vrouwenrechten. Hij verzet zich tegen de verschrikkelijke patriarchale onderdrukking van de vrouw. De moslimvrouw wel te verstaan. Toch weten we maar weinig over Wilders en de vrouw. Hij had een Hongaarse importbruid en daar houdt het mee op. Een groep communicatiewetenschappers deed onderzoek naar de wijze waarop Wilders vrouwen afbeeldt in zijn controversiële ‘film’ Fitna. Zij stellen dat Wilders vrouwen en hun lichamen uitbuit. Wilders als Nederlandse loverboy?

"Wilders is een grote fantast"

07 april 2010 | 09:13

Geert Wilders liet vanochtend tegenover De Telegraaf weten dat immigranten jaarlijks zes tot tien miljard euro kosten. Dat zou volgens de PVV-leider blijken uit onderzoek dat onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV uitvoert. Maar Wilders zou fantaseren.

Ella Vogelaar: Parallellen tussen Wilders en NSB zijn schokkend

07 april 2010 | 08:49

Nederland is op drift, stelt Ella Vogelaar (oud-minister voor Wonen, Wijken en Integratie) in het nieuwste nummer van VolZin. “Recht voor zijn raap zeggen waar het op staat, mensen opzettelijk krenken, daarmee scoor je tegenwoordig als politicus. Dit gaat dan vaak ook nog gepaard met een roep om repressie en gewelddadig optreden door de overheid.

Homo's opgelicht door Wilders

07 april 2010 | 08:12

Hoewel de PVV zich graag presenteert als voorvechter van homo- en vrouwenrechten, blijkt de partij vooral een oplichter van iedereen die de emancipatie van homo- en biseksuelen een warm hart toedraagt. In de recente rel rond de homofobe houding van de katholieke kerk werd dit nog eens pijnlijk duidelijk.

Wilders wil dat kerken stelling nemen tegen islam

05 april 2010 | 19:37

De Nederlandse kerken zouden meer stelling moeten nemen tegen de islam. Dat vindt PVV-leider Geert Wilders.

'Het christendom is, samen met het jodendom en het humanisme, onderdeel van de Nederlandse cultuur. Daar moeten wij, ook de kerk, trots op zijn', zei de PVV-leider. Hij zou daarom graag zien dat de kerk, meer stelling neemt tegen die vreemde eend in de bijt, de islam''.

Ella Vogelaar: Parallellen tussen Wilders en NSB zijn schokkend

02 april 2010 | 23:37

Nederland is op drift, stelt Ella Vogelaar (oud-minister voor Wonen, Wijken en Integratie) in het nieuwste nummer van VolZin.

Albayrak: Wilders is de opperonderdrukker van de islamitische vrouw

21 maart 2010 | 13:51

PVV-leider Geert Wilders is de opperonderdrukker van de islamitische vrouw. Dat zegt oud-staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) zaterdag in een interview met de Volkskrant.

"Toen ik tijdens de gemeenteraadscampagne hoorde van zijn hoofddoekjesverbod, dacht ik: verdikkeme, wie is hier nu de opperonderdrukker van de islamitische vrouw? Wilders zelf toch?"

Misbruik van onvrede

16 maart 2010 | 18:07

Tekst: Pieter Hilhorst

Een goede politicus moet laten zien dat hij weet wat kiezers beweegt. I feel your pain, heet dat. Denk niet dat politiek gaat om belangen of rationele argumenten, het gaat om kleur bekennen, om morele kwesties en de identificatie met een politicus. Dat was de eyeopener van het boek The Political Brain van Drew Westen.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië