De rationele angst voor Wilders

In opinie door Michael Blok op 15-03-2017 | 10:01

door Michael Blok

Wat wil Wilders nou met de islam en moslims? Die vraag is actueler dan ooit. Zijn beweging kan de verkiezingen winnen en zijn retoriek is wilder dan ooit.

Onlangs tweette Wilders “No More Islam” en “separate Islam and the planet”. Afgelopen weekend leek hij te pleiten voor een Nederland zonder mensen van Turkse afkomst. In de Verenigde Staten is te zien dat harde verkiezingsretoriek na machtsovername ook echt beleid wordt. Beleid dat mensen raakt. En bang maakt, ook in Nederland. Maar is die angst voor Wilders terecht? Wat we zeker weten is dat Wilders iedere kans grijpt om moslims dwars te zitten­. Dan gaat het over het “boerkaverbod”, het verbod op buitenlandse financiering van moskeeën en het ontnemen van de nationaliteit van Syriëgangers. Maatregelen waar veel op af te dingen valt, maar de modale Nedermoslim zal er weinig van merken.

Wilders heeft een verkiezingsprogramma van 1 A4’tje , en veel interviews geeft hij niet, maar uit zijn uitspraken kunnen wij opmaken dat hij van plan is immigratie uit moslimlanden geheel te stoppen. Ook wil hij een verbod op “islamitische hoofddoekjes in publieke functies”. De meest verregaande concrete plannen zijn een verbod op de Koran en het sluiten van alle moskeeën.

Zulke ingrepen zou de modale moslim zeker merken, en flink ook. De plannen van Wilders vallen ook niet te rijmen met de vrijheden vanmeningsuiting, vereniging, godsdienst en het principe van gelijkebehandeling in Artikel 1 van de Grondwet.

Maar gek genoeg leiden al deze plannen helemaal niet tot Wilders’ doel: Hij wil dat de Islam ophoudt te bestaan. Als hij dat wel wil bereiken kan hij proberen moslims te bewegen niet langer moslim te zijn. Maar het is moeilijk voor te stellen hoe de plannen van Wilders mensen hun geloof zouden doen afzweren of moslims minder “Islamitisch” zouden maken. Sterker nog, mensen die zich bedreigd voelen en die aangesproken worden op een deel van hun identiteit verharden in die identiteit. Wilders heeft zelf ook al aangegeven dat vriendelijk vragen niet zal helpen.

Uitvoering van plannen Hoe kan de Islam dan verdwijnen? Een methode die in het verleden door radicale politici is gebruikt om de invloed van ongewenste elementen in de bevolking te beperken is internering. Wilders zou moslims in gevangenissen of kampen kunnen zetten. Dit zou moslims en “De Islam” wel uit de samenleving verwijderen, maar niet uit Nederland.

Dus gaan ze Nederland uit, zou je kunnen zeggen. Allemaal gedeporteerd. Dat is technisch mogelijk, maar u ziet hem al aankomen: er is nog evenveel Islam op de planeet als ervoor.

En zo blijft er één logische en haalbare optie over om van de Islam af te komen, en dat is door het leven van alle 1,5 miljard moslims te beëindigen. Dat levert een klein risico op dat niet-moslims de Koran onthouden en er kleine groepjes nieuwe moslims zouden ontstaan, maar zo is de Islam op de planeet wel terug te brengen tot verwaarloosbare niveaus.

Het is zeker niet gezegd dat Wilders zulke wilde plannen heeft. Maar het is wel de logische consequentie van wat hij zegt, of althans de meest logische. Zelfs als Wilders zijn woorden niet zo extreem bedoelt als ze lijken, draagt hij wel bij aan een klimaat van geweld. Geweld waarmee Wilders zelf schermt als hij het over “verzet”, “strijd”, “oorlog” en zeeslagen heeft. Geweld dat al meerdere keren in zijn naam is gepleegd.

Zo lijkt het toch verstandiger om deze politicus niet het voordeel, maar juist het nadeel van de twijfel te geven, en hem te behandelen als een potentieel gewelddadige politicus. Dus geen samenwerking, en wel actieve tegenwerking. De goedmoedige berichtgeving over Wilders in de media is bijvoorbeeld moeilijk te rijmen met zijn radicalisme. Kindermisbruik of Jodenhaat zouden nooit dergelijke ruimte krijgen. Het is tijd om ook Wilders zo te behandelen.


Michael Blok is ondernemer, publicist en anti-racisme-activist. Hij is actief bij de politieke partij Artikel1 waar dit artikel eerder verscheen. In overleg met Michael Blok is het ook op Republiek Allochtonië geplaatst. 

 

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, geert wilders, michael blok, pvv.

Delen: