Antisemiet in de Eerste Kamer

In opinie door Brahim op 22-06-2015 | 20:48

Tekst: Brahim

Stelt u eens voor dat een Turks Nederlandse bestuurder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en tevens lid van de rechts-nationalistische MHP (Grijze Wolven) toe zou treden tot de sjieke Eerste Kamer. Bij zijn aantreden laat hij direct weten geen voorstander van het bijzonder onderwijs voor joden te zijn en ook is hij tegen synagogen.

Er zou direct sprake zijn van grote ophef. Het kersverse Eerste Kamerlid zou beticht worden van antisemitisme en terecht. Ook zouden er ongetwijfeld partijen en publicisten zijn die zich af zouden vragen hoe het met de loyaliteiten van het nieuwe Eerste Kamerlid zit. Helemaal omdat de persoon in kwestie volgens de AIVD in het verleden "informatie zou hebben overgedragen aan een buitenlandse mogendheid."

Tot overmaat van ramp heeft het Kamerlid in een email beweerd dat Turken die kritiek op het beleid van Turkije hebben uit de gemeenschap geweerd moeten worden en is hij in het verleden ook nog eens opgepakt wegens wapenbezit.

Denkt u dat deze man zonder enige ophef in de Eerste Kamer zou zijn gekomen? Een retorische vraag: geen partij zou zich hier aan wagen. En waarschijnlijk zou ook het CMO onder vuur komen te liggen. 

Hoe anders blijkbaar wanneer de persoon in kwestie lid is van het Centraal Joods Overleg en bestuurslid van Likoed Nederland. In een interview met het Nieuw Israelitisch Weekblad zegt het nieuwe Kamerlid: "Ik ben voor bijzonder onderwijs voor christenen en Joden, maar niet per se voor moslims. Er is niets raars aan om te zeggen: we moeten wel synagogen en kerken toestaan maar geen moskeeën."

Het nieuwe kamerlid werd er in het verleden van verdacht de wapenwet te hebben overtreden. Ook zou hij contact hebben onderhouden met ‘medewerkers van een buitenlandse inlichtingendienst’, waarschijnlijk de Mossad. Vijf jaar geleden noemde Hirsch Ballin hem ‘een risico voor de integriteit van Nederland’.

Nu wordt hij namens de PVV voorzitter van de Eerste Kamercommissie Immigratie & Asiel en woordvoerder Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Ook treedt hij toe tot de Assemblee van de Raad van Europa.

Van enige ophef is geen sprake.

Mijn felicitaties aan de nieuwe senator Gidi Markuszower met zijn nieuwe functie, zijn tweede kans en voor het gegeven dat hij geen moslim is.
Dan had hij de Eerste Kamer namelijk nooit gehaald.
 

P.S. Om de impact van moslimhaat aan te tonen, vervang ik vormen van moslimhaat soms door vormen van jodenhaat. Wanneer joodse lezers zich hierdoor gekwetst voelen maak ik hiervoor mijn excuses.

Brahim werkt bij een bureau, hij adviseert en schrijft, soms onder pseudoniem, vaak over hypocrisie en 2 maten


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


 


Meer over antisemitisme, brahim, moslimhaat, pvv, twee maten.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 25/06/2015 07:54

Hoe zet je slim een bepaalde uitspraak van een zekere Markuszower neer als islamvijandig? Dat doe je door een"tegenpool" ten tonele te voeren, een Turk vergelijkbaar als die Markuszower en die laat je dan zeggen dat hij tegen synagogen is.
Ja denkt de nietsvermoedende lezer dan, zoiets zal Markuszower ook wel gezegd hebben en dan gaat het stukje verder over het merkwaardige verschil in receptie van de uitspraak van een Turk en die van Markzower.
Spijtig alleen dat deze Likoed bestuurder iets heel anders heeft gezegd. De strekking van zijn uitspraak is dat, zolang de Islam een ongedomesticeerde godsdienst is en zich nog niet plooit naar de Europese "spelregels", het niet raar is om die godsdienst niet toe laten.
Goed betoog van Markuszower? Mhwa, laat hij vooral ook letten op, en met name noemen, het orthodoxe Jodendom en de fundamentalistische Christenen. Dat gemis en dat alleen maakt zijn betoog meteen waardeloos en oneerlijk, niet de tendentieuze draai die anderen er aan willen geven.
Want als we de regel hanteren dat een godsdienst niet vals mag spelen bij een beroep op de vrijheid van godsdienst, blijft die andere regel, namelijk dat alle valsspelers gelijk behandeld worden natuurlijk wel van kracht.