Bèstand kwèt bè gebrekkig Nedeâhrlands

In opinie op 16-04-2014 | 23:02

(Hardop lezen) Dit is un beâhrich voâh iedeâhrein die niet goed Nedeâhrlands spreikt, zoals bèvoâhbeild voâh onze trouwe lezeâhrs uìt duh Haag. Ontvang je un bèstandsuìtkeâhring, mâh spreik je ampeâh Nedeâhrlands en veâhrdom je ut op Nedeâhrlandse les tuh gaan, dan loâp je duh kans die fène uìtkeâhring van je binnen un jâh kwèt tuh raken. Wie dat veâhrzonnen heift? Jetta Klènsma van duh Partè van duh Arbèd. Zè heift un wetsvoâhstel nâh duh Raad van Statuh gestuurd.

Als uìtkeâhringsgeâhrechtigduh mot je zo goed Nedeâhrlands kunnuh spreken, dat je op duh weâhrkvloeâh einvoudiguh gesprekken kunt voeâhren. Dus van: “Hey, weit jè wat ADO heift gedaan dit weikend? “ “Wat deid je wèffie gisteâhravond laat nog bè duh visboeâhr?” Of: “Wil je duh volgenduh keiâh duh planken zagen en niet me vingeâhrs?” 

Gemeintuh, zoals duh gemeintuh duh Haag, gaan uw Nedeâhrlands toetsen. Als je als weâhrkzoekenduh duh Nedeâhrlandse taal niet spreikt, dan mot je op cursus. Als je dat braaf gaat doen, is eâh niks aan duh hand. Je krègt dan nog fèn je centies en kunt dan bèvoâhbeild dansen in ut Paâhrd van Troje, Club Seven of duh Supeâhrmarkt. Je kunt natuuhrrelèk oâk un gokje wagen in ut Casino in Scheveninguh.

Mâh als je wèguhrt, dan hep je vettuh pech. Dan wôhdt duh uìtkeâhring di-rect met 20 procent gekôht. Bent je na un half jâh hardleiâhrs, dan krèg je metein 40 procent mindeâh en na un jâh ben je duh sigaâhr: dan is ut ènduh oefening en wôhdt duh bèstandsuìtkeâhring helemaal stopgezet. Voâh je ut weit slaap je dan bè ut Legâh des Hèls of bè duh nachtopvang in duh Zilveâhrstraat.

Als ut kabinet van Ruttuh hâh zin krègt, gaat deze wet in 2015 van kracht. Ut plan stond al in ut regeiâhrakkoâhd en was oâhspronkelèk un idei van duh PVV.
Duh vraag is nog wel of duh wet volgens inteâhrnationaal recht haalbâh is. 

Als je Nedeâhrlands goed genoeg is, kun je dit beâhrich oâk op NU.nl lezen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebookRepubliek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 

 


Meer over haags, jette klijnsma, nederlands, pvv.

Delen: