Adnan Tekin: Minder PVV in Brussel

In opinie door Ewoud Butter op 15-04-2014 | 17:09

Adnan Tekin (41) was jarenlang, in Amsterdam en Den Haag, de rechterhand van Job Cohen. Tegenwoordig is hij manager kwaliteitsaanpak basisscholen bij de gemeente Amsterdam en in 2011 werd hij namens de PvdA met ruim 15.500 voorkeurstemmen gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Nu wil hij op 22 mei het Europees Parlement in om werkloosheid te bestrijden, maar ook om te voorkomen dat Wilders meer macht krijgt. Ewoud Butter sprak met Adnan Tekin.

Je hebt vorige week een open brief geschreven aan Wilders. Waarom?

Op 19 maart kreeg mijn partij flinke klappen, maar dat was ik onmiddellijk vergeten na de uitspraken van Geert Wilders. Het was natuurlijk niet de eerste keer dat hij zulke uitspraken deed, maar deze keer was het anders. Waarschijnlijk door de setting: hij stond voor de Nederlandse vlag, hij nam een pauze nadat het publiek ‘minder, minder’ scandeerde en zei daarna ‘dat gaan we regelen’. Dat was volgens mij geen spontane actie, hier was over nagedacht.
Een paar dagen later vroeg mijn 8-jarige dochtertje Muberra waarom haar Marokkaanse vriendjes het land uit moesten. Dat was voor mij de druppel. Voor het eerst in mijn leven voelde ik me een buitenlander. Ik heb daarom ook aangifte gedaan.
Ik kon die nacht niet slapen en heb de brief om 3.30 uur s nachts geschreven.

En is de zaak daarmee voor jou afgedaan?

Nee. Wat me kwaad maakt is dat hij er mee weg komt. Ik vind dat hij deze keer echt een grens heeft overschreden. Het gaat nu om een hele bevolkingsgroep. Het zijn uitspraken die een groot maatschappelijk effect kunnen hebben. Iedereen ziet dit, iedereen hoort dit en iedereen ziet dat hij er mee weg komt. Discriminatie wordt hierdoor steeds meer 'common', het wordt gewoon en lijkt geaccepteerd. En dat heeft grote gevolgen. Kijk bijvoorbeeld naar de dramatische werkloosheidscijfers. Die worden voor een deel ook bepaald door discriminatie. Dat vraagt om een actieve stellingname tegen discriminatie.

Je pleit in je open brief aan Wilders voor minder PVV in Brussel….

Ik ben drie jaar geleden politiek actief geworden toen het gedoogkabinet VVD-CDA-PVV kwam. Toen de PVV ook mee ging doen aan de Provinciale Statenverkiezingen, heb ik me gekandideerd en actief campagne gevoerd met het doel dat het gedoogkabinet na de Statenverkiezingen geen meerderheid in de Eerste Kamer zou krijgen. Dat is toen gelukt.

We zitten nu in een vergelijkbare situatie. Wilders sluit bondgenootschappen met extreemrechtse partijen in Europa en kan met hen een fractie vormen. Om als fractie erkend te worden, zijn er ongeveer 25 parlementsleden van minstens een vijfde van de landen nodig.
Als dat lukt, zal Wilders aanmerkelijk meer macht kunnen krijgen dan hij nu heeft met 5 zetels. Dat moeten we echt voorkomen. Daarom wil ik me inzetten voor minder PVV in Brussel.

Is het niet een beetje hypocriet van PvdA’ers dat ze nu wel aangifte doen tegen Wilders, terwijl Samsom eerder verklaarde dat Marokkaanse jongeren een etnisch monopolie hebben op overlast hebben en Spekman voorstelde dat je Marokkaanse jongeren, om ze echt te straffen, moest vernederen.

Ik begrijp heel goed dat mensen boos kunnen worden om zo’n uitspraak.  Je moet deze uitspraken in hun context zien, waartoe ook het gedachtegoed van die personen en de PvdA horen. Je kunt bijvoorbeeld van Diederik Samsom zeggen wat je wil, maar niet dat hij xenofoob of racistisch is. Hij deed zijn uitspraken nadat hij een tijd had meegelopen met straatcoaches en deed naar aanleiding van zijn ervaringen deze uitspraken. In tegenstelling tot de PvdA heeft de PVV wel een gedachtegoed dat xenofoob is. Wilders heeft zijn publiek bewust opgejut.

De PvdA in de Tweede Kamer kiest nu voor een cordon sanitaire. Zal dat helpen?

Ik weet niet of je het zo moet noemen, maar PvdA en SP steunen geen moties meer van de PVV. Ik vind dat goed. Je moet nu ook in de politiek een statement maken.

Maakt dat de PVV niet juist groter?

Ik denk dat je hier principieel over moet zijn en niet strategisch. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat ze het debat toch niet aan willen gaan. Ook in de Provinciale Staten van Noord-Holland ontlopen ze de discussie en lopen ze, zoals laatst tijdens de speech van mijn collega Statenlid Naima Ajouaau, zelfs letterlijk weg. De PVV’ers voeren alleen debatten over hun agendapunten.

Laatst waren er op Pownews Turken uit Den Haag te zien die PVV wilden gaan stemmen omdat ze vinden dat er te veel Oosteuropeanen in Nederland zijn. Snap je dat?

Nu kom je op de kern van mijn kandidatuur voor het Europees parlement. In mijn eigen omgeving is iemand die bij een internationaal transportbedrijf werkte, op oneigenlijke gronden ontslagen. Hij werd vervangen door Oost-Europees medewerkers die flexcontracten hebben en in Nederland werken tegen lage lonen en onder slechte arbeidsvoorwaarden.

Hier zij dus twee groepen het slachtoffer geworden: werknemers die onder valse voorwendselen zijn ontslagen en de Oost-Europeanen die worden uitgebuit.

Lodewijk Asscher pakt nu de malafide uitzendbureaus aan en hij zet zich in voor een goed functionerende arbeidsinspectie en voor het uitbetalen van werknemers volgens de Nederlandse CAO.

Maar wat wil je daar in Europa dan aan gaan doen?

Nu worden veel Oost- Europeanen als uitzendkracht of zelfstandige ingehuurd. Daarmee wordt de Europese wet op vrij verkeer van werknemers ontweken. In plaats van als werknemer komen ze als uitzendkracht of zelfstandige, dan vallen ze onder het de Euopese wet op het vrije verkeer van diensten en kunnen ze slechter betaald worden.
De dienstenrichtlijn van Bolkestein moet daarom worden aangepakt, zodat die mazen niet meer gebruikt kunnen worden.

Wat wil je nog meer in Europa gaan doen?

Ik wil allereerst meer aandacht voor dit probleem krijgen. En in Europees verband wil ik me ook inzetten voor het versterken van de arbeidsinspectie, het veranderen van de dienstenrichtlijn en de aanpak malafide uitzendbureaus.
Dat is voor mij het belangrijkste.

Wil je nog meer bereiken?

Ik heb in Noord Holland gezien dat we veel hooggeschoold technische mensen te kort komen. Daar moet meer aandacht voor komen. Ook wil ik de aanbestedingsregels versoepelen zodat niet alleen de grote vaste partners van de EU, maar veel meer partijen opdrachten uit Europa kunnen verwerven. Ook wil ik dat al die instellingen die lobbyen in Brussel zich meer gaan inspannen om bijvoorbeeld stagiairs in dienst te nemen.

In Noord Holland heb ik me ingezet voor social return. Dat wil ik in Europa ook gaan doen. Bijvoorbeeld wanneer we werken met Europese structuurfondsen. Ik vind dat in ruil voor het geld uit die fondsen bijvoorbeeld extra stageplaatsen kunnen worden gevraagd. Maar dat zal per regio bekeken en ingevuld moeten worden. Iedere regio heeft zijn eigen behoeften.

In de Provinciale Staten heb ik voorgesteld om ook aan 'verbonden partijen', reguliere partners zoals het Provinciaal Waterleidingsbedrijf, te vragen om zich in te spannen voor extra stageplaatsen. En recent heb ik voorgesteld om te komen tot een centrale stagebank voor heel Noord Holland. Dat soort initiatieven wil ik in Europa ook gaan nemen.

Wat moet een Turkse Nederlander in het Europese parlement als de liefde tussen de EU en Turkije steeds koeler wordt?

Ik word een Nederlandse Europarlementariër, met Nederlandse roots, maar ook met Turkse roots. Ik heb wortels in twee werelden. Mijn netwerk bestaat niet alleen uit hoog opgeleide autochtone mannen, maar ook uit mannen en vrouwen die schoonmaken op Schiphol. Ik kom zelf uit een milieu met voornamelijk lager opgeleiden. Dat geldt maar voor weinig politici. Ik kan de verbinding tussen milieus leggen die de meeste andere politici niet kunnen leggen.

Dat is mooi, maar dat bedoelde ik niet. Wat vind je van een mogelijk Turks lidmaatschap van de EU?

Dat zou goed zijn voor Turkije, naar ook voor de Turken in Europa. Ik denk echt dat veel Turkse Nederlanders dan eerder het gevoel zullen hebben dat ze er echt bij horen. Ik heb geen glazen bol, maar ik verwacht wel dat het ooit gaat gebeuren.

Terug naar de verkiezingen. In je brief aan Wilders schreef je dat je er voor wilde zorgen dat de opkomst zo hoog mogelijk moet worden. Ook sprak je de hoop uit dat meer kiezers met een niet-westerse achtergrond naar de stembus zullen gaan. Zij bleven bij de gemeenteraadsverkiezingen in groten getale thuis. Hoe wil je de opkomst onder niet-westerse kiezers vergroten?

Ik maak me echt zorgen om de lage betrokkenheid bij de verkiezingen. Ik vind het natuurlijk fijn wanneer mensen op mij of de PvdA gaan stemmen, maar ik vind het nog belangrijker dat mensen gaan stemmen.
Ik wil veel het land intrekken, deelnemen aan debatten, zaaltjes toespreken, interviews geven, stukken schrijven, maar vooral vaak de straat op.

Ga je straks ook posters en flyers in het Turks campagne voeren?

Nee, dat doe ik niet. Ik vertaal wel die brief aan Wilders, omdat daar naar gevraagd wordt, maar ik voer geen campagne met Turkstalige posters of folders. Daar heb ik geen behoefte aan. Dat heb ik drie jaar geleden in de campagne voor Provinciale Staten ook niet gedaan. Bovendien, wanneer ik wil dat jongeren gaan stemmen, moet ik ze in het Nederlands aanspreken.


Stel dat je gekozen wordt. Wil je dan het lidmaatschap van Provinciale Staten combineren met het Europees parlement?

Nee, bij ons kunnen dubbelfuncties niet. Dat vind ik terecht. Als ik gekozen word, dan kies ik voor Brussel, omdat ik denk dat ik daar meer kan bereiken.

Wanneer ben je over 5 jaar tevreden?

Wanneer Europa weer een beetje socialer is geworden en wanneer ik de kiezers het gevoel heb gegeven dat daar echt iemand zat die voor hun belangen opkwam.


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Daarnaast is hij zelfstandig onderzoeker, publicist en adviseur. Zijn artikelen op dit blog vindt u hier. U kunt Ewoud volgen op twitter. Meer op zijn site of blog.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebookRepubliek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over #ep2014, Adnan Tekin, europa, ewoud butter, interview, pvda, pvv, wilder.

Delen:

Reacties


Bert Bezorgd - 30/04/2014 13:14

Een cordon sanitaire zal niet helpen en is bovendien niet erg democratisch.... Ik steun meer dan ooit de PVV! Ik ben namelijk tegen criminaliteit en linkse moordpartijen zoals de moord op Pim Fortuyn.