De visie van de PVV in 60 standpunten: verbieden, verbieden en verbieden

In opinie op 26-11-2014 | 20:50

De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft helemaal niets met Vrijheid, maar wel veel met Verbieden en vrijheidsbeperkende maatregelen. Zo liet PVV-Kamerlid De Graaf vandaag weten dat zijn partij vindt dat alle moskeeën in Nederland gesloten moeten worden.

De PVV pleit hiermee voor de afschaffing van de vrijheid van godsdienst, artikel 6 uit de Nederlandse grondwet.

Of eigenlijk pleit de PVV voor de inperking van de rechten van één enkele groep: moslims. Dat is in strijd met artikel 1 van de grondwet.

De PVV is op dit moment de grootste partij in de peilingen. De partij maakt al jaren van het uitsluiten van moslims haar core-business. En dan nog zijn er mensen die met droge ogen durven te beweren dat moslimhaat in Nederland niet bestaat.

Mocht u na la die jaren nog steeds de illusie hebben dat de PVV een vrijheidslievende partij is, hieronder een selectie van 60 PVV standpunten. 

 1. PVV wil verbod Azan in Deventer
 2. Haagse PVV blijft vasthouden aan verbod op hoofddoekjes
 3. PVV wil buitenlandse financiering moskee verbieden
 4. PVV, CDA en VVD willen totaalverbod op hasj
 5. PVV wil verbod op Arabische cijfers op scholen
 6. Pvv wil verbod op homo-ontmoetingsplaatsen
 7. PVV: allochtonenstop in amateurvoetbal
 8. PVV steunt verbod Joodse rituele slacht
 9. PVV wil Schotse hooglanders verbieden
 10. PVV: verbied broodje kebab
 11. PVV wil koranvertaling Kader Abdolah verbieden
 12. PVV wil preek Yasin verbieden
 13. PVV wil suikerfeest op scholen verbieden
 14. PVV: verbod neef-nicht huwelijken
 15. PVV wil hersteloperaties maagdenvlies verbieden
 16. PVV wil Koran verbieden
 17. PVV eist verbod integratiestichting
 18. PVV pleit voor verbod Milli Görüs
 19. PVV wenst een verbod op de websites Indymedia.nl en Ravage
 20. PVV wil verbod op flatscreen via bijstand
 21. PVV: stop islamverheerlijking voor kids
 22. PVV: stop knutselen onder werktijd
 23. PVV: stop folders en huizen voor Bulgaren en Roemenen
 24. PVV: Stop financiering VU om gebedsruimte
 25. PVV: stop islamverheerlijking op basisscholen
 26. PVV: stop ontwikkelingshulppropaganda
 27. PVV: stop subsidies aan windturbines
 28. PVV: stop antiradicaliseringsprojecten
 29. PVV: stop hulp bij afkopen Turkse dienstplicht
 30. PVV: stop bouw Ulu moskee
 31. PVV: stop met fairtrade
 32. PVV: stop met hulp aan Suriname
 33. PVV: stop met gezeul Tommie, Pino en Ieniemienie
 34. PVV: stop indocrtrinatie van leerlingen met klimaatwaanzin
 35. PVV: stop subsidie wereldomroep
 36. PVV: stop import islamitische cultuur
 37. PVV: Stop demonisering
 38. PVV: geen uitstel huisverbod
 39. PVV: stop export uitkeringen
 40. PVV wil verbod hoofddoekjes in onderwijs
 41. PVV: Het moet de gemeente Delfshaven verboden worden een vriendenband met Ramallah aan te gaan
 42. PVV: waarom wordt paddoverbod niet gehandhaafd?
 43. PVV wil stadionverbod voor Marokkaanse voetbalhooligans
 44. PVV wil solidariteitsactie met Griekse relschoppers verbieden
 45. PVV wil islamitisch bankieren verbieden
 46. PVV wil verbod preken in moskee in andere taal dan Nederlands
 47. PVV wil verbod op uitbreiding moskeeen in Nederland
 48. PVV wil verbieden dat rechters, officieren van justitie, politieagenten, ambassadeurs en militairen een dubbele nationaliteit hebben.
 49. PVV: geen 2-onder-1 kapwoningen voor asielzoekers
 50. PVV: stop alle kunstsubsidies 
 51. PVV: immigratie uit niet-westerse landen moet de komende jaren geheel worden verboden
 52. PVV: verbied dubbele nationaliteit 
 53. PVV: Pedofielenvereniging Martijn moet worden verboden
 54. PVV: zwemmen in burkini moet verboden worden
 55. PVV: Halal slachten van vlees moet verboden worden
 56. PVV: Verbieden verkoop softdrugs aan buitenlanders
 57. PVV: Een verbod op het spreken van een andere taal dan de Nederlandse in overheidsgebouwen
 58. PVV; een landelijk verbod op het dragen van onder andere tulbanden voor ambtenaren
 59. PVV: Er komt een preekverbod voor buitenlandse imams
 60. PVV: sluit alle moskeeen

Verder dient iedereen die het met de PVV oneens is zijn mond te houden, ontslagen, uitgezet of verwijderd te worden, dan wel op andere wijze te worden ‘kaltgestellt’. 

Een analyse van berichten van en over de PVV leert dat de standpunten van de partij met de volgende woorden kunnen worden samengevat: 'verbieden', 'verbod', 'stoppen', 'uitzetten', 'afschaffen', en 'ontslaan'. Zelf is de PVV vaak 'woedend' en anderen zijn 'laf', 'bang' of 'dhimmi's'.

De PVV heeft even veel met de vrijheid van andersdenkenden als een Iraanse Ayatollah.


Samengesteld door Ewoud Butter, hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. De lijst is een update van deze lijst uit 2009

Naschrift: nummer 5 is (inderdaad) een hoax. Deze lijst is deels overgenomen van een overzicht dat ik in 2010 maakte. Niet alle links werken daardoor. Dat wordt nog hersteld. 

 

Meer over moslimhaat op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over moslimhaat, PVV, stoppen, verbieden.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 29/12/2014 16:10

Verbod no.11 omdat Guusje ter Horst laatst weer in het nieuws was( en daarna laten we de 60 punten rusten)
De PVV is tegen elke Koran maar in het bijzonder tegen de vertaling van Kader Abdollah. In zijn vertaling zijn namelijk sommige oorlogszuchtige Medinaanse soera's weggelaten en dan kan de PVV de Koran niet meer een "verschrikkelijk" boek noemen.
Wat was eigenlijk de aanleiding van deze heisa? Welnu, agenten van de Amsterdamse politie mochten de Abdollah Koran voor de helft van de prijs kopen. Minister Guusje ter Horst verdedigde deze vrijgevigheid met het volgende argument: "Het gaat om informatie om een beter begrip te krijgen. Het is voor agenten belangrijk om te begrijpen wat deze mensen beweegt". Met "deze mensen" werden Marokkaanse boefjes bedoeld.
Laat even bezinken.
Lees de Koran en criminele gedrag van jonge Marokkanen valt opeens op zijn plaats.
Toegegeven, een verbod van de Koran is erger maar deze van Guusje hakt er ook in.

John Dubbelboer - 18/12/2014 20:11

Dan verbod 16. Zou je geen woord aan vuil moeten maken als er toch niet iets zou wringen. De Koran moet blijven, dat zeker. Niet omdat die zo prettig begrijpelijk is want heel wat passages zijn echt ondoorgrondelijk. Niet omdat de Koran een literair meesterwerk is want daarvoor is de stijl net iets te exhortatief.
Het verbod van de PVV komt slecht uit omdat er meerdere versies zijn van de Koran. Die worden angstvallig verborgen gehouden maar bij renovatiewerkzaamheden van de moskee in Sanaa (Jemen) ontdekte men in 1972 fragmenten van een manuscript dat de Koran bevatte die afweek van de “officiele” geopenbaarde versie. Die versie was over een eerste versie aangebracht. Die eerste versie is nu beschikbaar.
Hoe jammerlijk kon Wilders de plank mis slaan! Er moet geen verbod komen op de Koran, er moeten juist meerdere versies beschikbaar zijn. En die mogen dan best in de Tweede Kamer blijven staan.
Bron Wikipedia Sana'a manuscript en het aardige boekje: De omstreden bronnen van de Islam door Thomas Milo en Eildert Mulder.

John Dubbelboer - 15/12/2014 20:58

Verbod 15 is ook interessant. 44% van de bruiden bloedt niet in de eerste huwelijksnacht. Het maagdenvlies is namelijk helemaal geen vlies maar een ribbeljte. Het leidt in andere streken tot verstoting of het meisje wordt zelfs gedood daarom.
40% van de Nedelandse Moslimmeisjes ergert zich aan de dubbele moraal die jongens wel en meisjes niet toestaat om te experimenteren voor het huwelijk. Nog kwalijker zou het zijn voor een meisje om met niet-Islamitische jongens te experimenteren.
De ingreep wordt uitgevoerd door deze voor de zorgverzekering onder een andere code te registeren. Eigenlijk is dat een economisch delict maar voor de lieve vrede wordt het zo gelaten.
Het tonen van de bebloede lakens is een pijnlijke vorm van voyeurisme.
Kortom voor een merkwaardige gewoonte die zijn oorsprong vindt in Deuteronomium 22: 13 ev, wordt een hoge prijs betaald in de vorm van dubbele moraal, vrouwonvriendelijkheid en sociale dwang.
Er zijn standaard twee harteloze benaderingen. De eerste is die van het cultuurrelativisme en de tweede is die van de PVV. Allebei bekommeren zij zich niet om het arme meisje.
Gelukkig zijn er ook meelevende kringen die het meisje overtuigen van het nut om open kaart te spelen tegen de bruidegom. Bovendien kan men altijd nog in Hong Kong een pakketje bestellen dat in de vagina ingebracht, na een half uur "bloed" afgeeft.
Conclusie, het gaat altijd weer om een maatschappelijk probleem waar anderen“wegkijken” en waar de PVV met een eigen populistische agenda hoopt te scoren..

John Dubbelboer - 05/12/2014 20:42

Veel verboden van de PVV zijn evident onzinnig maar er is misschien iets te ijverig gesprokkeld door Butter. Dan nu dus het verbod no. 8: rituele Joodse slacht. Wie het artikel van prof B. Smalhout in de Telegraaf van 18 juni 2011 heeft gelezen, zou wellicht gewoon willen dat er een open debat over deze kwestie wordt voortgezet waarbij het alleen maar spijtig is dat de PVV hierover ook een mening heeft maar ook niet meer dan dat.

john Dubbelboer - 03/12/2014 23:54

Tweede punt dat de PVV wil verbieden is het dragen van hoofddoekjes voor dames die een publieke functie bekleden. Het gaat dus om het Franse begrip laicite. Dat is heus wel een respectabel principe, onder ander verdedigd door Paul Cliteur. Maar tja, het gaat kennelijk uitsluitend om de hoofddoekjes en zo berokkent de PVV met domme partijdigheid schade aan een heel goed idee.

point - 02/12/2014 15:06

Natuurlijk bestaat moslimhaat in NL. Waarom zou de PVV anders de grootste partij zijn?

Begrijp niet waarom moslims in een Land blijven wonen waar ze zo gehaat worden. Ik zou wegvluchten uit elk land waar ik zo gehaat wordt.

John Dubbelboer - 29/11/2014 11:15

Verbod van azan in Deventer. Zullen we het eerste PVV-verbod eens onder de loep nemen?
De eerste azan wordt beschreven door Ibn Ishaq. Wat zegt deze man ontwapenend: De Ethiopier Billal riep de eerste azan uit in Mekka en de volgelingen van Mohammed zagen dat als de triomf van de Islam maar "alle woede" was bij de niet-Moslims.
Vele eeuwen later was er woede in Deventer over de azan. Moeten we echt geschokt zijn of is het inderdaad ergerlijk dat Christendom en Islam de openbare ruimte proberen te beheersen met klokgelui en azan alsof ze de baas zijn over die openbare ruimte? En dat is dus het probleem van de PVV, Prima om kritisch te zijn over de azan maar wees dan ook kritisch tegen beierende klokken,

Ans van Duuren - 27/11/2014 23:21

De PVV is een partij die een grote tweedeling in de maatschappij aanwakkert. Stom genoeg gaan er veel mensen op stemmen. Ze beseffen niet dat die partij uit de VVD komt en over vele dingen hetzelfde denkt. Jammer voor hun portemonee. Daar komen ze later pas achter als het te laat is.

Abdul Zimmermann - 27/11/2014 13:45

Prima partij PVV mijn stem krijgen ze.

Ewoud - 27/11/2014 09:00

Dank @Haes. Ik heb niet alles gecheckt op 'hoax' gehalte.
Wat ik vooral heb willen laten zien is dat er als het aan de PVV ligt een hoop verboden wordt. Nou willen alle partijen zaken verbieden, maar de PVV onderscheidt zich wel doordat de partij of grondwettelijke vrijheden wil inperken of met tamelijk onzinnige voorstellen komt. Ik ben gestopt bij 60 voorstellen, maar had er met gemak tientallen voorstellen bij kunnen zetten.

Haes - 27/11/2014 08:26

Ik heb niet alle links nagelopen, maar er viel er me een wel op die volgens mij een hoax is. Dat is nummer 5 waarbij Martin Bosma pleit voor het afschaffen van Arabische cijfers.

Douwe - 26/11/2014 22:46

Geweldig overzicht.
Goed dat er weer wat sterker stelling tegen de PVV wordt genomen. Deze partij benoemt onderbuikgevoelens, maar komt met geen enkele praktische oplossing en verraadt juist die waarden die je trots kunnen maken op Nederland, het land dat ooit tolerant was..