Bosma maakt met zijn 'eindstrijd’ ideologie moslims steeds meer het mikpunt van discriminatie en geweld

In opinie door Leo Lucassen op 22-06-2015 | 22:26

PVV'er en socioloog Bosma heeft geen oog voor het welbekende sociologische zondebok mechanisme. Moslims worden immers, net als de Joden in de jaren dertig, voorgesteld als een existentieel gevaar. De vergelijking is tegenwoordig taboe, maar de overeenkomsten met het antisemitische idee van Überfremdung dringt zich in dit verband onweerstaanbaar op.

Dat schrijft Leo Lucassen.

Afgelopen zaterdag sprak Martin Bosma van de PVV in het NRC zijn vrees uit dat het einde van Nederland nabij is. Op korte termijn zullen ’Moslims’ zowel demografisch als ideologisch de overhand krijgen en daarmee de kernwaarden van Nederland vernietigen.

Hoewel ik niet in zijn hoofd kan kijken, ga ik er van uit dat hij dit echt meent. Maar heeft hij eigenlijk wel redenen om zich zoveel zorgen te maken? De demografie lijkt hem vooralsnog ongelijk te geven. Hij spreekt zelf over 2 miljoen niet-westerse allochtonen waarvan het grootste deel Moslim zou zijn.

Cijfers van het CBS wijzen echter anders uit. Zelfs als we iedereen onder het etiket Moslim scharen die uit landen als Marokko, Turkije, Iran, Irak en Somalië etc. komen, dan komen we hooguit op een miljoen Nederlanders, oftewel 6% van de bevolking. Aangezien de vruchtbaarheid zich razendsnel aanpast aan het Nederlandse gemiddelde, zal verdere groei vooral van immigratie moeten komen. En laat nu het aandeel van migranten uit Moslimlanden het afgelopen decennium juist sterk afnemen.

Bovendien bestaat er een grote verscheidenheid onder die 6%. Lang niet iedereen is praktiserend, een deel hangt een tamelijk liberale variant aan (Alevieten bijvoorbeeld.). Zelfs de meerderheid, die een meer orthodoxe interpretatie prefereert, kijkt vooral naar binnen, net als de orthodoxe protestanten, en zijn niet uit op het bekeren van de buitenwereld. Dat kan vervelend zijn voor degenen die zich aan die sociale controle moeten onderwerpen, maar vormt geen gevaar voor de mainstream waarden en normen. Degenen die wel de jihad tegen de ongelovigen willen steunen, vormen een bijzonder kleine minderheid. Zo zijn er momenteel zo’n 200 à 250 Nederlandse Moslims als Jihad strijders naar het kalifaat zijn vertrokken, ongeveer een half promille van de daarvoor in aanmerking komende populatie. Zorgwekkend? Ja, maar met name voor de personen zelf en hun familie.

Nu zou je Bosma’s angsten af kunnen doen als schromelijke overdrijving, maar het probleem is dat zijn visie een grote invloed heeft in de samenleving. Die wordt voortdurend gevoed met het idee dat alle Moslims liever vandaag dan morgen de Sharia zouden willen invoeren. Zo worden zij over één kam geschoren als waren ze collectief doof en blind voor liberale of westerse invloeden.

Als er iemand echter immuun is voor andere ideeën, dan lijkt het Bosma zelf. Integratiemonitoren en wetenschappelijk onderzoek mogen een veel genuanceerder beeld geven, het CBS veel lagere cijfers publiceren, Bosma en de zijnen houden vast aan hun apocalyptische wereldbeeld, als ware het hun laatste reddingsboei.

Nu ben ik de laatste om te beweren dat er geen problematische kanten aan orthodoxe interpretaties van de islam kleven, of dat het integratieproces van een leien dakje gaat. Maar die problemen (werkloosheid, slechte huisvesting, criminaliteit en negatieve gevolgen van islamisering) zijn beheersbaar. Bovendien hebben de migranten er zelf verreweg het meeste last van.

Het meest zorgelijke gevolg van zijn ‘eindstrijd’ ideologie is dat Moslims steeds meer het mikpunt van discriminatie en geweld worden. Het is in dit verband opvallend dat de socioloog Bosma geen oog heeft voor het welbekende sociologische zondebok mechanisme. Moslims worden immers, net als de Joden in de jaren dertig, voorgesteld als een existentieel gevaar. De vergelijking is tegenwoordig taboe, maar de overeenkomsten met het antisemitische idee van Überfremdung dringt zich in dit verband onweerstaanbaar op.

Dat maakt Bosma geen Nazi, maar hij zou er goed aan doen niet alleen zorgvuldiger om te gaan met de feiten, maar ook zijn sociologische klassiekers nog eens uit de kast te halen.

Leo Lucassen is directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Dit artikel verscheen eerder in Trouw en is in overleg met de auteur en Trouw ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Meer artikelen van Leo Lucassen op Republiek Allochtonië leest u hier

Meer over moslimhaat op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over leo lucassen, martin bosma, moslimhaat, pvv.

Delen:

Reacties


Quo Vadis - 07/09/2015 18:19

"Bovendien hebben de migranten er zelf verreweg het meeste last van"??? De statistieken wijzen anders uit. Meneer, u bent ongetwijfeld een hartelijke warme persoon, uw empathie en ervaringen met nieuwe medelanders is zeer waarschijnlijk erg positief. Veel van uw landgenoten hebben het echter vaak veel minder getroffen met onze nieuwe landgenoten. Zij konden met hun klachten nergens terecht. Honderdduizenden Nederlanders hebben de afgelopen veertig a vijftig jaar hun straat, buurt of hele wijk zien veranderen in een stukje buitenland, waar parallelle samenlevingen bestaan die hun eigen wetten (sharia) handhaven. Vele van uw landgenoten zijn daar letterlijk weggepest. Sinds de jaren zestig is de zware criminaliteit met 1000 % gestegen. (Bron CBS).
70 % van alle langgestraften zijn allochtoon. Van de overige 30 % die officieel de Nederlandse nationaliteit hebben, zijn de eerste en tweede generatie allochtonen zwaar vertegenwoordigd. De stad Utrecht heeft 7 % Marokkanen die verantwoordelijk zijn voor 80 % van alle criminaliteit. Wat ook opvalt is dat deze beroepscriminelen nooit hun eigen landgenoten beroven maar altijd de blanke autochtonen lastig vallen. Gaat u nog geen lichtje op?? Sinds het parlement in Zweden in de zeventiger jaren besloot om een multicultureel land te worden, is het aantal verkrachtingen met 700 % gestegen. Inmiddels is 7 % van de Zweedse bevolking islamitisch, maar de moslims daar zijn verantwoordelijk voor 77 % van alle verkrachtingen. In Oslo wordt 100 % van alle verkrachtingen gepleegd door allochtonen en altijd zijn de slachtoffers "blonde hoeren" zonder hoofdoekje. Maar blijf lekker volhouden dat racisme altijd van de blanke autochtoon komt. Mag ik u een goed advies geven? Lees eens een paar kritische boeken over de zo bejubelde immigratie, te beginnen met bv. "Niet spreken met de bestuurder", Gerard van Westerloo, een betere omschrijving van de politiek correcte elite is er niet. Lees hoe gewone nette Nederlanders in de armen van de PVV of nog erger in de rechts-extreme hoek worden geduwd. Lees ook " Binnen zonder kloppen", Pieter Lakeman, hoe de immigratie ons de afgelopen veertig jaar al 240 miljard euro heeft gekost. En lees zeker ook "De schijn-elite van de valsemunters", Martin Bosma, ( een soort encyclopedie, een chronologische lijst van alle gebeurtenissen en discussies over immigratie). En waarschijnlijk wilt u het niet horen, maar alles wat die verfoeide Janmaat en Fortuyn ooit voorspelden is inmiddels realiteit of wordt het binnenkort.

Charles van den Broek - 23/06/2015 04:08

"Mikpunt van geweld "...?! Wanneer was er een (grootschalige) aanslag op moslims dan? Volgens mij zijn er de laatste tijd geen moslims in elkaar geslagen omwille van hun moslim- zijn. Ik moet zeggen dat ik dit soort suggestieve opmerkingen, die zonder bewijzen of onderbouwing worden gedaan, zeer storend begin te vinden! Ik heb mensen al horen beweren dat moslims opgejaagd zouden worden als vee. ... overdrijven is ook een vak!

Marnix - 22/06/2015 23:08

"Zo zijn er momenteel zo’n 200 à 250 Nederlandse Moslims als Jihad strijders naar het kalifaat zijn vertrokken, ongeveer een half promille van de daarvoor in aanmerking komende populatie. Zorgwekkend? Ja, maar met name voor de personen zelf en hun familie."

Grappig want in de tijd van Theo van Gogh waren het er nog maar tientallen die wouden reizen naar jihad gebieden. Nu zijn het er honderden. Vroeger werd er nog wel eens een paar enkelingen betrapt op het vieren van 9/11. Nu zijn er duizenden sympathisanten voor jihad. Eerst waren het honderden. En ergens in de jaren negentig tientallen. Wanneer wordt het er tienduizenden?