Moslimschoolbreed verzet tegen nieuw islamitisch lyceum

01 augustus 2017 | 15:05

Door Roemer van Oordt

Vorige week dwong de Raad van State staatssecretaris Sander Dekker (OC&W) om vóór vandaag de bekostiging van een nieuwe Amsterdamse islamitische middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) te regelen. Die uitspraak stuitte op veel onbegrip, teleurstelling en frustratie bij lokale en landelijke bestuurders en politici. Maar ook het gros van de islamitische basisscholen in de regio Amsterdam gaf gisteren in een gezamenlijke verklaring te kennen geen vertrouwen te hebben in het bestuur van SIO. Ze noemen de bestuurders in het NRC 'çowboys zonder oog voor het algemeen belang' en adviseren ouders niet hun kinderen bij het Cornelius Haga Lyceum in te schrijven.

Raad van State dwingt Dekker islamitische middelbare school te financieren

28 juli 2017 | 13:13

Door Roemer van Oordt

Waarschijnlijk al binnen een maand zal het Cornelius Haga Lyceum - vernoemt naar de eerste Nederlandse ambassadeur in het Ottomaanse Rijk (begin 17e eeuw) - zijn deuren openen. Dat zou dan nog net op tijd zijn voor het schooljaar 2017-2018. Staatssecretaris Dekker kreeg woensdagochtend van de Raad van State te horen dat hij ten onrechte de subsidiëring van deze nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam heeft tegengehouden en vóór 1 augustus over de brug moet komen. Lokale en nationale bestuurders en politici reageren teleurgesteld of gefrustreerd en roepen ouders op zich nog maar eens goed achter hun oren te krabben voordat zij hun kind toevertrouwen aan de onderwijszorgen van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) die de school gaat besturen.

Groei islamitisch basisonderwijs in Amsterdam zet door

20 februari 2017 | 07:51

De belangstelling voor islamitische basisscholen in Amsterdam neemt toe. Dat schrijft het Parool.

Waar andere scholen in de stad volgens de krant strijden tegen krimp, hebben islamitische scholen een sterk aanzuigende werking. Volgens Yusuf Altuntas, directeur van de landelijke Islamitische Schoolbesturen organisatie (Isbo), zijn er ten eerste gewoon veel moslims in de stad, maar is er in een polariserende samenleving ook een behoefte van ouders om hun kinderen naar scholen te sturen waar ze zichzelf kunnen zijn.

Discussie over bijzonder onderwijs

19 september 2016 | 13:36

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over artikel 23 van de grondwet, waarin het bijzonder onderwijs wordt geregeld. Afgelopen zondag gebeurde dit in het programma Zondag met Lubach.

Hieronder het fragment.

Ook voor islamitisch onderwijs zou 'gelijkheid voor de wet' moeten gelden

09 juni 2016 | 10:33

Tekst: Teije Terhorst

Vorige week heeft staatssecretaris Dekker van OCW definitief een stokje gestoken voor de oprichting van een islamitische middelbare school in Amsterdam. Daarmee lijkt hij tegelijkertijd een einde te hebben gemaakt aan een strijd tussen de gemeente Amsterdam en de Stichting Islamitisch Onderwijs die al sinds 2012 gevoerd werd. Het besluit - en de manier waarop dat besluit tot stand kwam - zegt veel over hoe de staatssecretaris en de gemeente vrijheid van onderwijs interpreteren.

SIO: "Pathologisch leugenaar Sander Dekker (..) kan de boom in"

31 mei 2016 | 07:44

De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) is woedend over het besluit van staatssecretaris Sander Dekker om geen geld uit te trekken voor een nieuwe islamitische basisschool in Amsterdam.

Islamitische scholen behalen goede resultaten

15 december 2015 | 00:30

De resultaten van de eindtoets van leerlingen op islamitische en reformatorische basisscholen zijn beter dan resultaten van scholieren van andere soorten scholen. Dat blijkt uit berekeningen van RTL Nieuws.

Jet Bussemaker eist vertrek van rector Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)

11 juni 2015 | 08:13

Minister Bussemaker heeft geen vertrouwen meer in Ahmet Akgündüz, de rector van de Islamitische Universiteit van Rotterdam (IUR). Bussemaker heeft de raad van toezicht gevraagd de rector weg te sturen nadat deze opnieuw in het nieuws kwam na omstreden uitspraken.

Rechter: Amsterdam moet opnieuw kijken naar huisvestingsaanvraag islamitisch onderwijs

06 juni 2015 | 14:32

De gemeente Amsterdam moet van de voorzieningenrechter opnieuw kijken naar een huisvestingsaanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam (SIO).
Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag voor deelname aan het huisvestingsprogramma 2014 en 2015 niet op de juiste manier behandeld.

Forse groei van islamitisch basisonderwijs

02 juni 2015 | 09:36

Hoewel het totaal aantal leerlingen basisschoolleerlingen in Nederland afneemt, is het aantal leerlingen op het islamitisch basisonderwijs de laatste 5 jaar met ruim 20 procent toegenomen. In 2010 waren het er 8.981 en in 2014 10.830. Een stijging van 20,6%. In totaal zijn er 49 islamitische basisscholen in Nederland.

Rechter: eis Amsterdam aan Stichting Islamitisch Onderwijs was onterecht

10 december 2014 | 16:55

De gemeente Amsterdam heeft eerder dit jaar ten onrechte van het schoolbestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs verlangd afstand te nemen van een bestuurslid dat zich pro Islamtische Staat had uitgelaten. Volgens de rechter mag een gemeente volgens de huidige wet- en regelgeving niet dergelijke eisen stellen bij het afgeven van een huisvestingsvergunning.

PvdA Amsterdam kritisch over stichten islamitische school na uitspraken bestuurslid

23 juni 2014 | 10:57

De PvdA is zeer kritisch en verontrust over de plannen voor het stichten van een middelbare school door SIO, na de uitspraken van haar secretaris, Abdoe Khoulani. Om deze reden heeft Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch kamervragen aangekondigd, waarmee hij staatssecretaris Dekker wil verzoeken te voorkomen dat SIO een middelbare school opent. Ook de Amsterdamse fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA heeft een aantal vragen naar aanleiding van de berichtgeving ingediend.
Dat laat de PvdA Amsterdam weten op haar website.

Islamitische scholen halen relatief hoge CITO-scores

16 september 2013 | 07:39

Islamitische basisscholen halen goede resultaten met de Cito-toets. Ze scoren beter dan gemiddeld. Zo blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Hieruit blijkt dat 43 onderzochte islamitische basisscholen gemiddeld een 7,6 scoren. Negen van deze scholen scoren hoger dan een 8.

RTL Nieuws maakte samen met onderwijskundige Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht een rekenmodel, waarbij ook andere factoren dan de cito-score werden meegenomen.
Volgens deze methode scoort de Al Wafaschool in Amsterdam het beste van de islamitische scholen: een 8,9.

Blind loyale ouders zijn medeverantwoordelijk voor falen Ibn Ghaldoun

13 september 2013 | 08:06

Het vreselijke falen van Ibn Ghaldoun maakt vele slachtoffers. Bovendien is het enorm schadelijk gebleken voor de positie en aanzien van confessioneel onderwijs. Blind loyale ouders zijn medeverantwoordelijk. Leerlingen en ouders hebben recht om gebruik te maken van hun grondwettelijke recht op vrijheid van onderwijs, maar dat moet uiteraard wel kwalitatief goed onderwijs zijn. Dat stelt Nourdin El Ouali, gemeenteraadslid in Rotterdam.

Niet tegen islamitisch onderwijs, wel tegen slecht islamitisch onderwijs

27 augustus 2013 | 09:03

De Amsterdamse onderwijswethouder pieter Hilhorst (PvdA) liet vanochtend via twitter weten dat hij geen tegenstander is van islamitisch onderwijs, maar wel van slecht islamitisch onderwijs.
Hij reageerde daarmee op een advies van de Onderwijsraad. Deze raad adviseert Amsterdam in conflict met de Stichting Islamitisch Onderwijs. Volgens de raad moeten drempels opgeworpen worden voor bestuurders die hun school op de klippen hebben laten lopen. Zij moeten niet zomaar een nieuwe school kunnen beginnen, zeker niet als te verwachten valt dat die opnieuw onder de maat zal blijken. Om dat te voorkomen moet volgens de Onderwijsraad de wet aangepast worden.

Eerste chrislamitische school in Nederland

04 juli 2013 | 16:11

De in opspraak geraakte islamitische school Ibn Ghaldoun gaat de komende jaren verder onder de bestuurlijke paraplu van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving (CVO).
Het islamitisch onderwijs in Rotterdam blijft dus bestaan onder een christelijke leiding.

Amsterdam weigert islamitische school

16 juni 2013 | 21:01

Amsterdam wil niet dat een islamitische middelbare school zich in de stad vestigt. De gemeente denkt dat de kwaliteit van de nieuwe school niet in orde zal zijn. Dat meldt de NOS.

Excellente islamitische basisscholen

05 februari 2013 | 23:00

Tekst: Roemer van Oordt

Gisteren ontvingen 52 scholen uit handen van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs het predicaat ’Excellente School 2012’. Onder hen twee islamitische basisscholen. Een jury met experts uit de onderwijspraktijk beoordeelde het afgelopen jaar 142 scholen die voor het predicaat in aanmerking wilden komen: 90 basisscholen en 52 middelbare scholen.

Islamitische scholen boeken veel vooruitgang

13 juni 2012 | 08:21

Islamitische scholen in Nederland hebben hun achterstand in kwaliteit voor een belangrijk deel ingelopen na een succesvolle kwaliteitscampagne. Deze campagne werd gestart door de koepelorganisatie van islamitische schoolbesturen ISBO na een vernietigend rapport van de Onderwijsinspectie eind 2008. Hierin was niet alleen kritiek op de kwaliteit van het onderwijs, maar ook op de handelwijze van de schoolbesturen die bijna allemaal rommelden met de regels.

In maart 2011 scoorde eenvijfde van de islamitische basisscholen nog zwak en 7,5 procent zelfs zeer zwak. Inmiddels vallen er geen islamitische scholen meer onder de zeer zwakke scholen in Nederland. Slechts één islamitische schoool werd in september 2011 nog als zwak aangemerkt. Zo schrijft Radio Nederland Wereldomroep.

Geen controle op islamitisch schoolinternaat Ekmel

06 april 2012 | 17:10

Tekst: Saadet Metin en Elise Steilberg

In het Parool stond afgelopen week een uitgesproken onkritisch stuk over een Turks internaat in Amsterdam: 'In Ekmel is het toverwoord structuur'. Tachtig jongens, nadrukkelijk géén probleemjongeren, worden door de inzet van vrijwillige begeleiders van eveneens Turkse achtergrond aan een hoger diploma geholpen. Saadet Metin en Elise Steilberg plaatsen kritische kanttekeningen bij het Turks islamitische Ekmel.

Amsterdam stelt eisen aan bestuurssamenstelling islamitische school

17 december 2011 | 17:41

De gemeente Amsterdam heeft het overleg met de initiatiefnemers van een nieuwe islamitische middelbare school opgeschort. De gemeente vindt dat het nieuwe bestuur eerst moet voldoen aan de eisen die de gemeente op tafel heeft gelegd. Dat meldt Trouw.

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) moest afgelopen zomer de deuren sluiten omdat de school te weinig leerlingen trok en de kwaliteit van
het onderwijs onvoldoende was. Door oud-leerkrachten van de school, verenigd in de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), werd vorig jaar bij het ministerie al een aanvraag voor een nieuwe school ingediend. Minister Van Bijsterveldt oordeelde daarover positief omdat de school ‘voldoende leerling- potentieel’ heeft. De bal ligt nu bij de gemeente Amsterdam, die de nieuwe school moet huisvesten.

Geen wettelijke instrumenten tegen nieuw islamitisch college

14 oktober 2011 | 14:15

Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt heeft geen ‘wettelijke instrumenten’ om de aanvraag voor een nieuw Islamitisch College af te wijzen. De Amsterdamse wethouder Asscher laat via twitter weten geen vaart te willen maken met een opvolger van het ICA.

De minister gaf dinsdag antwoord op een vraag van VVD-Kamerlid Ton Elias. Het stoorde Elias dat de aanvraag voor een nieuw Islamitisch College Amsterdam (ICA) is gedaan door nagenoeg dezelfde groep bestuurders die het vorige ICA niet tot een succes wist te maken.

Mogelijk nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs

24 september 2011 | 09:57

Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft de initiatiefnemers toestemming gegeven een een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs te starten in Amsterdam. De gemeente Amsterdam, bij monde van wethouder Lodewijk Asscher staat niet te juichen, maar die heeft nauwelijks instrumenten om de school tegen te houden.

De nieuwe school moet de opvolger worden van het Islamitisch College Amsterdam dat vlak voor de zomer door Van Bijsterveldt werd gesloten omdat de school te weinig leerlingen trok, maar ook kwalitatief te kort schoot.

Volgens de initiatiefnemers van de Stichting islamitisch Onderwijs (SIO) is de behoefte aan islamitisch voortgezet onderwijs niet verdwenen. Dat konden zij ook aannemelijk maken in hun aanvraag bij het ministerie van onderwijs. De minister had vervolgens geen juridische mogelijkheden om de nieuwe school tegen te houden. Wel laat zij weten dat ze 'scherp zal toezien' op de kwaliteit van de nieuwe school.

Corrumperende macht van schoolbesturen en wat daaraan te doen

16 september 2011 | 17:53

Tekst: Bart Voorzanger

Bij discussies over bestuurlijke wantoestanden in het islamitisch onderwijs lijkt het al snel te gaan om een tegenstelling tussen de islamitische gemeenschap en de rest van Nederland. Dat snijdt om twee redenen geen hout. Zelfverrijking en corruptie komt overal voor, en de schade die voortkomt uit zulke wantoestanden in het islamitisch onderwijs raakt eerst en vooral de al even islamitische ouders en hun kinderen, en het personeel van de scholen.

Malversaties in het islamistisch onderwijs

04 september 2011 | 12:38

Tekst: Bart Voorzanger

Binnenlands Bestuur van 2 september 2011 besteedt aandacht aan mogelijke fraude bij islamitische scholen. Het betrokken artikel wijst zeer terecht op de dubieuze rol van alles behalve islamitische administratiekantoren, maar een persbericht terzake laat die rol buiten beschouwing. Dat is op z’n minst jammer.

Profiel van zwakke basisscholen

21 april 2011 | 14:37

Tekst: Wes Holleman

De Onderwijsinspectie heeft de afgelopen weken de publiciteit gezocht met twee nieuwsberichten. De strekking ervan was dat je je wel twee keer moet bedenken voordat je je kinderen op een islamitische school of op een kleine plattelands­school doet. Want dergelijke scholen zijn vaak zwak of zeer zwak van kwaliteit. De vraag is of die waarschuwing hout snijdt. Er zijn immers enkele andere waarschuwingen denkbaar: bijvoorbeeld dat een kind zich wel twee keer moet bedenken voordat het laag-opgeleide of allochtone of taalzwakke of kleinbehuisde of islamitische of minvermogende of kortzichtig-orthodoxe of gescheiden of in kleine plattelandsdorpen woonachtige ouders kiest.

ISBO verontwaardigd over berichtgeving islamitisch onderwijs

25 maart 2011 | 10:27

De Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO) is verontwaardigd over de berichtgeving gisteren over de kwaliteit van het islamitisch onderwijs in Nederland.
De ISBO stelt dat geen van de bij de koepel aangesloten scholen tot de in totaal 57 zeer zwakke basisscholen in Nederland behoort. De ISBO stoort zich eraan dat de kleine denominatie van islamitische scholen wordt vergeleken met denominaties die meer dan een eeuw bestaan. De ISBO stelt in een persbericht: "Dit is een vergelijking van appels en peren welke door ieder fatsoenlijk mens niet geaccepteerd kan worden. Wel is het zo dat er in totaal 2 zeer zwakke scholen bestaan, maar dit zijn scholen die niet onder de ISBO ressorteren en daarover doen wij dan ook geen uitspraak. ISBO spreekt enkel namens haar leden en staat garant voor Goed Onderwijs en Goed bestuur en de CITO-resultaten van de afgelopen 2 jaar, die boven het landelijke gemiddelde zitten, is daarvan een bevestiging."

Demagoge van Trouw over thuisonderwijs

17 februari 2011 | 20:40

Tekst: Bart Voorzanger

In de Trouw van 17 februari 2011 reageert Elma Drayer haar islamofobie weer eens lekker af. Deze keer gaat het over de ouders van het Islamitisch college Amsterdam (ICA) die, nu hun school ondanks forse onderwijsbeteringen, toch nog gesloten wordt, de resterende leerlingen graag thuisonderwijs zouden geven. Ik moet die stukjes niet lezen, ik weet het, maar ’t is als met een gebroken kies: m’n aandacht gaat er telkens weer heen. En ach, ’t is altijd weer leerzaam voor wie in demagogie geïnteresseerd is. Vandaag lezen we eens van achter naar voren.

Initiatief voor nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam

13 februari 2011 | 09:27

Docenten van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) hebben in november 2010 een aanvraag ingediend voor een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksjournaliste Anja Vink voor het radioprogramma Argos.

Eén van hen, Redouan Iboualatsen, blijkt ook de initiatiefnemer te zijn van een thuisonderwijsaanvraag voor 97 leerlingen van de orthodox islamitische school, die na dit schooljaar moet sluiten wegens de slechte onderwijskwaliteit. Iboualatsen wil geen commentaar geven omdat hij alleen woordvoerder is van de stuurgroep Thuisonderwijs.

Wethouder Lodewijk Asscher laat weten dat hij niet blij is met dit initiatief. ''Het is weinig geruststellend dat dezelfde mensen die het ICA runnen, een nieuwe school willen oprichten. Ze hebben eerder laten zien dat niet te kunnen.'' Zo laat hij in het Parool weten. Asscher vermoedt dat de aanvraag voor thuisonderwijs door de stuurgroep is georganiseerd. ''We hebben 97 identieke aanvragen met alle dezelfde datum.''

Onderzoek naar lespraktijken in moskeeën is gestrand

17 januari 2011 | 16:07

Een onderzoek naar lespraktijken in moskeeën is onlangs gestaakt. Dat heeft minister Piet Hein Donner aan de Tweede Kamer geschreven. Het Verwey-Jonker instituut heeft de opdracht teruggegeven, nadat het er maar niet in slaagde afspraken te maken met moskeeën in Amsterdam en Tilburg. Zo schrijft de Vokskrant.

Het vorige kabinet besloot in 2008 tot een onderzoek, nadat er onrust was ontstaan over vermeende hardhandige praktijken tijdens de lessen.

'De onderzoekers hebben geen concrete afspraken tot het verrichten van onderzoek kunnen maken met de moskeebesturen, ondanks inspanningen van het Verwey-Jonker instituut zelf, alsmede enkele bemiddelingspogingen door FORUM en een toezegging van een van de moskeebesturen tot het verlenen van medewerking', schrijft Donner. Er is weinig aan te doen: 'Omdat deze lesactiviteiten verzorgd door moskeeën buiten de verantwoordelijkheden van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs vallen, kunnen de moskeebesturen niet gedwongen worden tot medewerking aan een onderzoek naar het pedagogisch klimaat.'

Waarom islamitisch onderwijs? (de ervaringen van een voormalige docent)

02 juni 2010 | 13:20

"Er zijn goede redenen om islamitische scholen in stand te houden. Maar, het is – met excuses voor dit cliché – écht vijf voor twaalf."

Dat betoogde Bart Voorzanger, voormalig docent aan een islamitische school, tijdens een bijeenkomst die afgelopen maandag werd georganiseerd door de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM) in de Badr-moskee. Hieronder zijn volledige betoog.

Amsterdam behoudt waarschijnlijk islamitisch voortgezet onderwijs

01 juni 2010 | 12:52

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) zal worden overgenomen door het Rotterdamse Ibn Ghaldoun. Daarmee is de kans groot geworden dat er in Amsterdam een islamitische middelbare school blijft.

Dat maakte Hendrik Verweel, rector van het ICA, gisteren bekend tijdens een bijeenkomst over islamitisch onderwijs in de Amsterdamse Badr moskee. Het ICA zou het volgend schooljaar geen subsidie meer krjigen, omdat de school te weinig leerlingen trekt. Ook zou de kwaliteit van het onderwijs tekort schieten.
Verweel hoopt dat de school door de overname weer voldoende leerlingen heeft om voor financiering in aanmerking te komen.

ICA moet sluiten

27 mei 2010 | 18:22

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) in Amsterdam Slotervaart zal haar deuren moeten sluiten, omdat het ministerie van Onderwijs de finaciering voor de enige islamitische middelbare school in Amsterdam per 1 augustus stop mag zetten.

Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, woensdag bepaald, meldt AT5.

De rol van islamitisch onderwijs bij identiteitsontwikkeling van moslimjongeren (bijeenkomst)

21 mei 2010 | 07:16

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland nodigt u uit voor een informatieve bijeenkomst en discussie over de rol van islamitisch onderwijs bij identiteitsontwikkeling van moslimjongeren

Locatie: Moskee Badr, Willem Leevendstraat 7, Amsterdam
Datum/tijd: Maandag 31 mei 2010, van 19:00 - 21:00
Organisatie: Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM) in samenwerking met de jongerencommissie van moskee Badr.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië