SIO: "Pathologisch leugenaar Sander Dekker (..) kan de boom in"

In opinie op 31-05-2016 | 07:44

De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) is woedend over het besluit van staatssecretaris Sander Dekker om geen geld uit te trekken voor een nieuwe islamitische basisschool in Amsterdam.

Volgens Dekker is het onduidelijk of de school de 'wettelijke burgerschapstaak' kan vervullen. 'Het kan niet zo zijn dat we met belastinggeld een school mogelijk maken waar kinderen zich van Nederland leren afkeren in plaats van er onderdeel van uit te maken', aldus de staatssecretaris in een Kamerbrief.

Hij trekt de conclusie mede op basis van onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. SIO heeft in 2011 goedkeuring gekregen om een school voor voortgezet onderwijs te stichten in Amsterdam, maar zowel het ministerie van Onderwijs als de gemeente Amsterdam hebben ernstige bezwaren die te maken hebben met de slechte ervaringen met de voorganger van het SIO in Amsterdam, met uitspraken van het voormalige bestuurslid Khoulain en met een aangifte die het bestuur van SIO tegen het PvdA-Kamerlid Marcouch deed.

Op 19 juni 2014 schreef Abdoe Khoulani, destijds bestuurslid van SIO “leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken.”  Ahmed Marcouch reageerde direct: ,,Wij mogen geen kinderen toevertrouwen aan mensen die het wrede Isis bejubelen en jongeren oproepen naar Bagdad te gaan om geweld te plegen". Hierop deed de voorzitter van SIO aangifte tegen Tweede Kamerlid Marcouch wegens smaad en laster. ,Zijn kritiek is ongefundeerd en op eenzijdige, onverantwoorde wijze in de pers gebracht", aldus het bestuur. De rechter verklaarde de aanklacht niet ontvankelijk en Marcouch werd niet vervolgd.

In een vertrouwelijke brief van 29 augustus 2014 aan de staatssecretaris nam het SIO-bestuur afstand van de opvattingen van Khoulani, die zich op 5 september 2014 liet uitschrijven als bestuurder van SIO. Khoulani liet destijds aan Trouw weten spijt te hebben van zjn uitspraken. "In juni was Isis nog een soort bevrijdingsleger. Het streed in Irak tegen het verschrikkelijke regime van premier Al-Maliki. Die strijd draag ik nog steeds een heel warm hart toe. Het omslagpunt kwam toen die gruwelvideo's naar buiten kwamen. Dat opjagen van de Yezidi's, de wandaden tegen burgers, het onthoofden van journalisten: daar sta ik echt niet achter. Ik heb helemaal niks met terreur."

Staatssecretaris Dekker heeft de Onderwijsinspectie gevraagd om te onderzoeken of de school wel in staat is geloofwaardig invulling te geven aan de wettelijke burgerschapstaak. De SIO weigerde echter hieraan mee te werken, omdat de stichting daartoe volgens de wet niet verplicht zou zijn. Ook is een dergelijk onderzoek bij andere scholen in oprichting nooit uitgevoerd. De SIO diende ook een klacht in bij de klachtencommissie van het ministerie.

De staatssecretaris is ervan overtuigd dat zo'n onderzoek wel wettig is. Volgens de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens valt daar wel wat op af te dingen. Zoontjes spreekt in de Volkskrant over een 'bokkensprong', waarmee Dekker 'probeert te ontkennen dat hij handelingsverlegen is'.

De SIO laat in een persbericht weten: 'Pathologische leugenaar Sander Dekker kan met zijn laster en het voorgenomen besluit tot weigering van bekostiging de boom in. Het bestuur heeft zich tijdig gedistantieerd van onwenselijke sympathieën en dit is ook op een bestuurlijk verantwoordelijke wijze opgelost.'

Den Haag
Terwijl staatssecretaris Dekker de islamitische middelbare school in Amsterdam niet wil bekostigen, gaf hij onlangs wel toestemming voor zo'n school van stichting De Ozonlaag in Den Haag. Dat is opmerkelijk omdat de enige bestuurder van de Ozonlaag, Soner Atasoy, ook voorzitter is van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam (SIO). Deze aanvraag kon volgens staatssecretaris Dekker niet op juridische gronden worden geweigerd.

De Islamitische Scholenbesturen Organisatie (ISBO) neemt afstand van de SIO en noemt bestuurder Atasoy tegenover de NOS onbetrouwbaar en zegt dat hij "lukraak aanvragen" voor islamitische middelbare scholen doet.

Meer over islamitisch ovnderwijs op polderislam.nl of op Republiek Allochtonië

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 

 


Meer over amsterdam, den haag, isbo, islamitisch onderwijs, khoulani, sander dekker, sio.

Delen: