PvdA Amsterdam kritisch over stichten islamitische school na uitspraken bestuurslid

In opinie op 23-06-2014 | 10:57

De PvdA is zeer kritisch en verontrust over de plannen voor het stichten van een middelbare school door SIO, na de uitspraken van haar secretaris, Abdoe Khoulani. Om deze reden heeft Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch kamervragen aangekondigd, waarmee hij staatssecretaris Dekker wil verzoeken te voorkomen dat SIO een middelbare school opent. Ook de Amsterdamse fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA heeft een aantal vragen naar aanleiding van de berichtgeving ingediend.
Dat laat de PvdA Amsterdam weten op haar website.

Het Haagse gemeenteraadslid van de Partij van de Eenheid, Abdoe Khoulani  schreef deze week op zijn facebookpagina: ‘Leve Isis en inshaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’.

Abodoe Khoulani is ook secretaris van Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) Amsterdam en Omstreken. Deze stichting wil een middelbare school in Amsterdam stichten. Begin dit jaar zei dhr. Khoulani in een interview met Moslim Vandaag dat de papieren voor de middelbare school in Amsterdam al rond waren.

De PvdA Amsterdam schrijft op haar site de volgende vragen gesteld te hebben:

  • Bent u bekend met de berichtgeving in het Parool van 21 juni jl. getiteld ‘In vrij land mag ik Isis steunen’?
  • Klopt het dat SIO een aanvraag heeft ingediend voor het stichten van een middelbare school in Amsterdam en dat de papieren daarvoor al rond zijn?
  • In Moslim Vandaag zei dhr. Khoulani begin dit jaar dat de papieren rond zijn maar nog wel een locatie moest worden gevonden. Is deze locatie inmiddels gevonden? Zo ja, waar zal de school worden geopend en per wanneer?
  • Hoe kijkt u aan tegen het openen van een middelbare school door SIO na de recente uitspraken van dhr. Khoulani?
  • Bent u bereid om, in samenspraak met staatssecretaris Dekker, alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dhr. Khoulani een middelbare school sticht in Amsterdam?
  • Kunt u bovenstaande vragen beantwoorden voordat verdere stappen worden ondernomen met betrekking tot het stichten van de middelbare school door SIO?

Is tegenhouden SIO mogelijk?

Het is maar de vraag in hoeverre er een juridische basis bestaat om op grond van de uitspraken van een enkel bestuurslid de aanvraag voor een islamitische school tegen te houden. Dat een bestuurslid van een school sympathieen heeft met ISIS mag uiterst ongewenst zijn, het is niet verboden. 

Eerder dit jaar legde Republiek Allochtonië in het kader van de verkiezingen bijna alle Amsterdamse partijen de volgende stelling voor: "Wanneer daarvoor voldoende belangstelling bestaat, moet er in Amsterdam weer een islamitische school voor voortgezet onderwijs komen."

Bijna alle partijen waren het met deze stelling eens met ongeveer dezelfde argumentatie: Wanneer er voldoende belangstelling voor een school is en de school kwalitatief goed onderwijs kan bieden, geeft de vrijheid van onderwijs de mogelijkheid een school te starten.
Alleen Trots Amsterdam en de Partij voor de Vrije Amsterdammers (PVVA) waren het oneens met deze stelling. 

Vorig jaar weigerde de gemeente Amsterdam de vestiging van een islamitische school omdat de verwachting was dat de kwaliteit onvoldoende zou zijn. 

Meer over islamitisch onderwijs op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over isis, islamitisch onderwijs, khoulani, pvda, sio.

Delen: