Blind loyale ouders zijn medeverantwoordelijk voor falen Ibn Ghaldoun

In opinie op 13-09-2013 | 08:06

Het vreselijke falen van Ibn Ghaldoun maakt vele slachtoffers. Bovendien is het enorm schadelijk gebleken voor de positie en aanzien van confessioneel onderwijs. Blind loyale ouders zijn medeverantwoordelijk. Leerlingen en ouders hebben recht om gebruik te maken van hun grondwettelijke recht op vrijheid van onderwijs, maar dat moet uiteraard wel kwalitatief goed onderwijs zijn. Dat stelt Nourdin El Ouali, gemeenteraadslid in Rotterdam.

In gesprek met leerlingen en ouders zag ik een scala aan emoties. Overheersend waren het ongeloof en de onzekerheid. "Gaat onze school echt sluiten?!" "Is het straks gewoon voorbij?!" "En wat moet er nu met mij gebeuren?!" "Ik wil echt niet blijven zitten dit jaar!"

Wat door de leerlingen heel sterk naar voren werd gebracht, was dat zij het liefst zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Dit was veruit hun belangrijkste zorg. Begrijpelijk, want niemand verliest graag zijn vrienden en vriendinnen. Bovendien is er zoveel onzekerheid in deze situatie dat ze ook behoefte hebben aan een klein beetje zekerheid, continuïteit en dus aan elkaar.

Bij de ouders proefde ik vooral een sterke betrokkenheid en loyaliteit bij de school. De betrokkenheid is bewonderenswaardig te noemen en zeker een houding die ik graag bij ouders zie. Echter, je kunt ook op een verkeerde manier betrokken zijn. En dat zag ik ook. Naar mijn mening ben je op een verkeerde manier betrokken wanneer je als ouder jezelf verliest in blinde loyaliteit. Het falen van Ibn Ghaldoun mag je niet afschuiven op alles en iedereen buiten de school. Hoofd verantwoordelijk is de organisatie zelf! En als je al die jaren blind loyaal bent geweest, dan ben je ook medeverantwoordelijk. Duidelijke taal.
Niemand is ooit beter geworden van blinde loyaliteit. Kritische loyaliteit is een voorwaarde van groei. Kritiek leveren staat niet gelijk aan verraad. Iedere school zou ouders moeten wensen die vanuit de juiste intentie en betrokkenheid kritiek leveren en kwalitatief goed onderwijs eisen. Dit zijn geen lastige en zeurende ouders. Maar betrokken topadviseurs die je als school serieus moet nemen en een luisterend oor moet bieden.

Wat mij ook opviel is dat het de ouders in de kern eigenlijk niet gaat om Ibn Ghaldoun as such maar om het recht op onderwijs op basis van eigen gezindte.

Daarom mijn pleidooi richting de wethouder:

1- Het belang van de leerlingen, hun recht op kwalitatief goed onderwijs en hun wensen moeten voorop staan: indien mogelijk en waar wenselijk geef de voorkeur aan een oplossingsrichting waar de leerlingen zoveel mogelijk als klasgenoten hun schoolloopbaan kunnen hervatten.

2- Er is een evidente behoefte bij een substantieel deel van zowel ouders als leerlingen om gebruik te maken van hun grondwettelijke recht op vrijheid van onderwijs. Dit moet uiteraard kwalitatief goed onderwijs zijn. Aan deze behoefte moet tegemoet gekomen worden. Ik pleit expliciet niet voor een doorstart maar voor een nieuw begin. Daar horen wat mij betreft ook nieuwe mensen bij.

Het gaat niet om Ibn Ghaldoun en haar personeel. Het gaat om de kwaliteit, continuïteit en mogelijkheid om te kiezen voor Islamitisch onderwijs. Dat recht, daar moeten wij voor staan. 

 

Nourdin Ouali is namens GroenLinks gemeenteraadslid in Rotterdam. Dit bericht plaatste hij eerder op facebook en is met zijn toestemming ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs maakte afgelopen dinsdag bekend dat hij de financiering van Ibn Ghaldoun per 1 november zal stopzetten. De Onderwijsinspectie concludeerde na een onderzoek dat de problemen op de school zo groot zijn dat deze niet binnen twee jaar opgelost kunnen worden. Bestuursvoorzitter Ayhan Tonca hoopt een doorstart.

Meer over islamitisch onderwijs op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over ibn ghaldoun, islamitisch onderwijs, nourin ouali.

Delen: