Het is vijf over twaalf

In opinie door Cemil Yilmaz op 12-09-2019 | 07:38

11 september 2019 (18 jaar na de aanslagen bij WTC in NY): Nederland is in rep en roer over informeel onderwijs bij een x aantal salafistische organisaties. Rechts Nederland doet alsof ze iets om de kinderen geven maar hebben een heerlijke stok om mee te slaan, terwijl islamitisch-Nederland zich voornamelijk druk maakt over de timing van het artikel, de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd en de mogelijke gevolgen ervan.

De belangrijkste vragen worden echter onvoldoende gesteld:

 • Wat is de visie vanuit de Islamitische gemeenschappen zelf in NL op hun huidige positie, verdere worteling en toekomst in Nederland?
 • Op welke wijze moet er een vertaalslag gemaakt worden als het gaat om kennisoverdracht op gebied van religie naar de 3e en 4 e generaties zodat het goed aansluit op hun leefgebieden en uitdagingen die zij in hun dagelijkse leven tegenkomen?
 • Welke specifieke kennis, waarden en denkbeelden willen met name ouders overdragen zien worden aan hun kinderen?
 • Aan welke kwaliteitseisen moet het lesmateriaal en diegene die de kinderen doceert voldoen?
 • Welke transparantie is er nodig?
 • Op welke wijze wordt het zelfkritisch en zelfreinigend vermogen georganiseerd om kwalitatief goed en slecht onderwijs of organisaties van elkaar te scheiden?
 • Waar zijn de vertegenwoordigende organisaties en waarom zijn die organisaties er niet in geslaagd om tot een gezamenlijk curriculum te komen waarbij de verschillende wetscholen en etnische-groepen hun eigen specifieke verdieping hebben?
 • En zo kan ik nog vele vragen stellen.

De reden dat ik dit schrijf is, omdat er nu dingen voor de gemeenschappen bepaald gaan worden. Elke keer moord en brand schreeuwen is iets waar we allemaal erg goed in zijn. Want we weten allemaal wat het discours is in Nederland sinds 2001 als het gaat om moslims en islam. En ja we kennen de rol van de politiek, politici en media. Waarom dan de verbazing elke keer wetende wat het maatschappelijke discours is? Waarom niet en bezig zijn met het opkomen en beschermen van je religieuze rechten en identiteit in Nederland en ook bezig zijn met het verder brengen van de gemeenschappen?

Dit hebben we namelijk bij meerdere dossiers gezien: van het niqabverbod tot aan ritueel slacht, buitenland financiering en integrale aanpak "Jihadisme". Voor mij is het vijf over twaalf omdat mijn voorspelling is dat terwijl iedereen verontwaardigd is, dat uiteindelijk: 

 • er een wet gaat komen waarbij Onderwijsinspectie betrokken zal worden bij het informeel onderwijs;
 • salafistische organisaties verboden gaan worden en
 • het bijzonder onderwijs (artikel 23) op de schop zal gaan.

En uiteindelijk kijkt iedereen elkaar aan en vraagt zichzelf af hoe dit in hemelsnaam heeft kunnen gebeuren? Waar blijft de reflectie op het eigen handelen? Wanneer wordt er een lijn getrokken en worden de juiste vragen gesteld en wordt er proactief handelend opgetreden naar die antwoorden?

Deze tekst van Cemil Yilmaz verscheen eerder op zijn facebookpagina naar aanleiding van onderzoek van NRC en Nieuwsuur naar informeel onderwijs. 

Foto: Pixabay

Zie ook:


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over informeel islamitisch onderwijs, islamitisch Nederland, islamitisch onderwijs.

Delen: