Excellente islamitische basisscholen

In opinie door Roemer van Oordt op 05-02-2013 | 23:00

Tekst: Roemer van Oordt

Gisteren ontvingen 52 scholen uit handen van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs het predicaat ’Excellente School 2012’. Onder hen twee islamitische basisscholen. Een jury met experts uit de onderwijspraktijk beoordeelde het afgelopen jaar 142 scholen die voor het predicaat in aanmerking wilden komen: 90 basisscholen en 52 middelbare scholen.

Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten. De jury kijkt daarbij onder meer naar de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen op een school en welke bijdrage de school daaraan levert. Daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een belangrijke rol. Ook is het schooleigen excellentiebeleid van belang, de wijze waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben.

De islamitische basisscholen Al Qalam uit Gouda en El Habib uit Maastricht scoorden volgens de jury op alle onderdelen ‘excellent’. Beide scholen liepen overigens al meerdere jaren achtereen voorop met prima leerresultaten. Net als zijn collega van Al Qalam gaf directeur Huseyin Kulcu van El Habib vanmiddag aan Republiek Allochtonië te kennen dat hij het predicaat vooral ziet als een erkenning van het ministerie en de onderwijsinspectie voor de jarenlange succesvolle inspanningen van directie, docenten, leerlingen en ouders.

Kulcu geeft een situatieschets. Leerlingen van de El Habibschool komen binnen met een taalachterstand van zo’n anderhalf tot twee jaar. Niet alleen van docenten en leerlingen, maar ook van ouders wordt een maximale inspanning verwacht om die achterstand weg te werken. Dat krijgt vorm in (huiswerk)begeleiding op school én thuis. De schooldag wordt verlengd. Buiten school wordt van ouders verlangd om een half uur tot een uur per dag met hun kinderen te lezen en leren of als ze daar zelf niet toe in staat zijn daarbij hulp in te roepen, bijvoorbeeld van oudere broers en zussen.
”Ieder huis is een school en iedere ouder is een leerkracht", aldus Kulcu. Gezamenlijk wordt de achterstand in een periode van acht jaar meer dan ingehaald. Naast cognitieve vaardigheden is er ook veel aandacht voor de sociale integratie van de leerlingen in hun leefomgeving.

Islamitische scholen
Er zijn in Nederland 44 scholen op islamitische grondslag. Over de kwaliteit van het onderwijs en de leiding op de scholen is in de 25 jaar dat zij inmiddels bestaan nogal wat te doen geweest. Gecoördineerd door de Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO) heeft een groot deel van de scholen de afgelopen vier jaar veel tijd geïnvesteerd in het project Kwaliteitsverbetering Islamitisch Onderwijs. Onder de deelnemende scholen aan het meerjarige KIO-project, waren ook de nu tot excellente scholen uitgeroepen Al Qalam en El Habib. Na drie jaar was de kwaliteit op nagenoeg alle islamitische scholen dusdanig verbeterd, dat deze nu vallen onder het basistoezichtarrangement van de onderwijsinspectie. Het lijkt er dus sterk op dat het islamitisch onderwijs op de juiste weg is en dat de geleverde inspanningen beklijven. De uitverkiezing van deze twee basischolen is daarvan een extra bevestiging.

Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonië

Voor juryrapporten en andere informatie: excellentescholen.nl

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. 


Meer over excellente scholen, isbo, islamitisch onderwijs, onderwijsinspectie, roemer van oordt.

Delen:

Reacties


Tkofschip - 13/02/2013 10:46

Zo te lezen herinnert van hetgoor zijn of haar eigen school.

vanhetgoor - 08/02/2013 17:03

Een islamitische school die excellent is, dat is toch een beetje ongeloofwaardig. Als het de uitgangspunten van een school zijn om dom te houden en te onderdrukken dan kan er niets excellent aan die school zijn.