ISBO verontwaardigd over berichtgeving islamitisch onderwijs

In opinie op 25-03-2011 | 10:27

De Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO) is verontwaardigd over de berichtgeving gisteren over de kwaliteit van het islamitisch onderwijs in Nederland.
De ISBO stelt dat geen van de bij de koepel aangesloten scholen tot de in totaal 57 zeer zwakke basisscholen in Nederland behoort. De ISBO stoort zich eraan dat de kleine denominatie van islamitische scholen wordt vergeleken met denominaties die meer dan een eeuw bestaan. De ISBO stelt in een persbericht: "Dit is een vergelijking van appels en peren welke door ieder fatsoenlijk mens niet geaccepteerd kan worden. Wel is het zo dat er in totaal 2 zeer zwakke scholen bestaan, maar dit zijn scholen die niet onder de ISBO ressorteren en daarover doen wij dan ook geen uitspraak. ISBO spreekt enkel namens haar leden en staat garant voor Goed Onderwijs en Goed bestuur en de CITO-resultaten van de afgelopen 2 jaar, die boven het landelijke gemiddelde zitten, is daarvan een bevestiging."

De ISBO heeft in samenwerking met APS en HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) een 3-jarig KIO-traject (Kwaliteit Islamitisch Onderwijs) uitgestippeld dat in 2012 afgerond zal worden. Dit verbetertraject intervenieert op 3 niveau’s: Landelijk, lokaal en op niveau van de school.

Gisteren werd bekend gemaakt dat islamitische basisscholen in Nederland nog steeds slecht scoren, maar het wel steeds beter doen.

In 2009 scoorde nog veertig procent onvoldoende, een jaar later was dat 27,5 procent, zo blijkt uit gegevens van de Onderwijsinspectie. Eén op de vijf is nu zwak, 7,5 procent zeer zwak.

In 2010 was gemiddeld zes procent van het totaal aantal scholen zwak en één procent zeer zwak. In totaal zitten er in Nederland 77.000 kinderen op zwakke en 11.000 kinderen op zeer zwakke scholen.

Rooms-katholieke basisscholen scoren het net als afgelopen jaren het beste. Behalve de islamitische scoren ook openbare (9,2 procent onvoldoende) en gereformeerd vrijgemaakte scholen (7,8 procent onvoldoende) onder het gemiddelde.


Meer over ISBO, islamitisch onderwijs, islamitische scholen, kwaliteit, onderwijs.

Delen: