Onderzoek naar lespraktijken in moskeeën is gestrand

In achtergronden op 17-01-2011 | 16:07

Een onderzoek naar lespraktijken in moskeeën is onlangs gestaakt. Dat heeft minister Piet Hein Donner aan de Tweede Kamer geschreven. Het Verwey-Jonker instituut heeft de opdracht teruggegeven, nadat het er maar niet in slaagde afspraken te maken met moskeeën in Amsterdam en Tilburg. Zo schrijft de Vokskrant.

Het vorige kabinet besloot in 2008 tot een onderzoek, nadat er onrust was ontstaan over vermeende hardhandige praktijken tijdens de lessen.

'De onderzoekers hebben geen concrete afspraken tot het verrichten van onderzoek kunnen maken met de moskeebesturen, ondanks inspanningen van het Verwey-Jonker instituut zelf, alsmede enkele bemiddelingspogingen door FORUM en een toezegging van een van de moskeebesturen tot het verlenen van medewerking', schrijft Donner. Er is weinig aan te doen: 'Omdat deze lesactiviteiten verzorgd door moskeeën buiten de verantwoordelijkheden van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs vallen, kunnen de moskeebesturen niet gedwongen worden tot medewerking aan een onderzoek naar het pedagogisch klimaat.'

Donner zal nu samen met zijn collega van VWS de GGD vragen een inventariserend onderzoek te doen naar kindermishandeling buiten de thuis- en de normale schoolsituatie. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het islamitisch weekendonderwijs. Medewerking van moskeeën is voor dit onderzoek niet nodig, omdat de jeugdgezondheidszorg contact heeft met alle kinderen van negen en tien.

'Indien uit deze inventarisatie signalen van misstanden in het islamitisch weekendonderwijs naar voren komen, zal ik samen met mijn betrokken collega-ministers en betrokken instanties uiteraard met passende acties en maatregelen komen. Van concrete signalen van misstanden is vooralsnog geen sprake', aldus Donner. Hij hoopt wel dat ouders aangifte doen als ze misstanden vermoeden bij het islamitisch weekendonderwijs.

Bron: Volkskrant


Meer over donner, islamitisch onderwijs, lessen, ministerie van binnenlandse zaken, moskeeen, onderzoek, verwey-jonker.

Delen: