Islamitische basisscholen dragen bij aan integratie van moslims

In nieuws door Ewoud Butter op 12-06-2018 | 12:55

Dat concludeert Marietje Beemsterboer in haar promotieonderzoek. De scholen bieden kinderen geborgenheid en bereiden hen vandaar voor op de Nederlandse maatschappij.

Het vooroordeel dat islamitische basisscholen de integratie van kinderen zou belemmeren, klopt niet, stelt Beemsterboer. De scholen proberen juist een goede balans te vinden tussen de islam en de voorbereiding op een actieve rol in de Nederlandse samenleving. Het beeld van islamitische basisscholen dat in de media overheerst, is gebaseerd op de drie strikt islamitische basisscholen die Nederland telt. Nederland kent in totaal 52 islamitische scholen.

Islamitische basisscholen verschillen onderling heel sterk. Die verschillen zijn zichtbaar in de keuzes die scholen maken. Verreweg de meeste scholen besteden in hun keuzeruimte vooral aandacht aan de eisen die de Nederlandse maatschappij aan leerlingen stelt, ontdekte Beemsterboer. Bij gevoelige thema’s zoals het gebruik van bepaalde instrumenten tijdens de muziekles - sommige stromingen in de islam zijn tegen het bespelen en beluisteren van melodie-instrumenten – en een onderwerp als seksuele diversiteit, maakt de school voortdurend afwegingen.

Voor de ouders is het belangrijk dat hun kind goed wordt voorbereid op de Nederlandse samenleving en toch voldoende islamitische, morele bagage meekrijgt. Beemsterboer: ‘Omdat de scholen steeds dansen op het koord tussen islam in al zijn verschijningsvormen en de relatief seculiere Nederlandse samenleving, voelen de islamitische ouders zich gehoord.’ Vooropgesteld dat ook de “strikte” scholen voldoen aan de wettelijke eisen vullen zij hun keuzevrijheid vaker islamitisch in. Bijvoorbeeld als het gaat om gescheiden gymlessen, het dragen van de hoofddoek en naleving van islamitische voorschriften.’

De onderzoeker kwam veel personeel met een Nederlandse achtergrond tegen, leerkrachten en directeuren. Dat is van de scholen vaak een bewuste keuze, omdat zij op die manier de Nederlandse cultuur binnen willen brengen.

Beemsterboer voerde 75 gesprekken op 19 islamitische basisscholen.

Lees meer bij de Universiteit Leiden

Meer over islamitisch onderwijs


Waardeert u ons werk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over islamitisch onderwijs, islamitische basisscholen, onderzoek.

Delen:

Reacties


Johan van Veen - 12/06/2018 22:41

Op grond van deze korte samenvatting zou ik zeggen dat dit niet heel erg veel verschilt van het christelijk onderwijs. Wie bezwaar heeft tegen islamitisch onderwijs moet logischerwijs ook het christelijk onderwijs ter discussie stellen. Beter is beide de ruimte te geven, binnen de grenzen van de wet. Het lijkt me voor ouders en kinderen van groot belang dat er een principiële congenialiteit is tussen opvoeding thuis en school.