Amsterdam behoudt waarschijnlijk islamitisch voortgezet onderwijs

In opinie door Ewoud Butter op 01-06-2010 | 12:52

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) zal worden overgenomen door het Rotterdamse Ibn Ghaldoun. Daarmee is de kans groot geworden dat er in Amsterdam een islamitische middelbare school blijft.

Dat maakte Hendrik Verweel, rector van het ICA, gisteren bekend tijdens een bijeenkomst over islamitisch onderwijs in de Amsterdamse Badr moskee. Het ICA zou het volgend schooljaar geen subsidie meer krjigen, omdat de school te weinig leerlingen trekt. Ook zou de kwaliteit van het onderwijs tekort schieten.
Verweel hoopt dat de school door de overname weer voldoende leerlingen heeft om voor financiering in aanmerking te komen.

Hij wees er verder op dat de kwaliteit van het onderwijs de afgelopen jaren fors is toegenomen: van de 48 punten waarop de school volgens de inspectie zwak zou scoren, zijn er inmiddels 40 verholpen.

In het Parool laat bestuursvoorzitter Allal Motia van Ibn Ghaldoun weten dat  de overname 'bijna voor honderd procent zeker' is. Motia spreekt over een bestuurlijke overname. ''Het oude bestuur in Amsterdam stapt op. Het Rotterdamse neemt het over.'' Volgens Motia is Ibn Ghaldoun sinds februari geen zwakke school meer.

Het Parool heeft ook een woordvoerder gesproken van het ministerie van Onderwijs. Die vindt het nog te vroeg om te reageren. ''De bekostiging van nieuwe leerlingen wordt per 1 augustus stopgezet. We hebben nog niet gehoord wat ze van plan zijn. ''

"Islamitisch onderwijs is goed voor integratie"
Tijdens de bijeenkomst in de Badr-moskee, die werd georganiseerd door de Raad van Marokkaanse Moskeeen Noord-Holland (RVM), werd door verschillende sprekers het belang van islamitisch onderwijs benadrukt. Niet alleen, als grondwettelijk recht, maar ook als springplank om te integreren. Bovendien werd beweerd dat  jongeren op deze scholen een antwoord kunnen krijgen op hun religieuze vragen; hierdoor wordt voorkomen dat ze die antwoorden op het internet gaan zoeken en op radicale sites terecht komen.

Een oud-leerlinge van een islamitische basisschool, Khadija, vertelde dat ze toen ze op haar 8e naar Nederland migreerde, eerst op een openbare school terecht kwam. Daar wisten ze geen raad met een kind dat de Nederlandse taal niet sprak. Na een jaar maakte ze de overgang naar een islamitische school.
"Die school wist wel hoe ze met taalachterstanden moest omgaan. De school bood me ook veiligheid. Daar werd mijn islamitische achtergrond niet geproblematiseerd en hoefde ik me niet de hele dag te verantwoorden. Ik hoefde niet uit te leggen wat het suikerfeest is en waarom sommige vrouwen een hoofddoek dragen. Toen ik daarna naar een 'gewone' middelbare school ging had ik een stevige basis en kon ik goed vertellen wie ik was en waarom ik bepaalde dingen doe zoals ik ze doe. Dat was niet alleen prettig voor mezelf, maar ook voor m'n autochtone klasgenoten."

kritiek
Verschillende sprekers hadden ook kritiek op de islamitische scholen. Zo zou er de eerste jaren teveel aandacht zijn geweest voor de islamitische identiteit en ideologische haarkloverij en te weinig voor goed onderwijs en de diversiteit binnen de islam. Ook werd gewezen op de bestuurlijke en inhoudelijke tekortkomingen van vooral de eerste generatie bestuurders. Die hadden beter begeleid moeten worden en hadden zich meer moeten open stellen voor ideeen en kritiek van vooral jongeren en vrouwen. De hoop werd uitgesproken dat een nieuwe generatie bestuurders op de langere termijn ook zal leiden tot betere islamitische scholen.

Zie ook:

ICA gaat sluiten

Het is verkiezingstijd, dus het ICA gaat dicht (Bart Voorzanger)


Meer over ewoud butter, ICA, identiteit, islamitisch onderwijs, RVM.

Delen: