De formatie: de wensenlijstjes op het gebied van immigratie, integratie en discriminatie

27 maart 2017 | 10:58

Door Ewoud Butter

Komende week gaan de onderhandelingen van start over de formatie van een nieuws kabinet. In eerste instantie gaan VVD, CDA en D66 met GroenLinks aan tafel. Als dat niet lukt, komt in een later stadium waarschijnlijk de ChristenUnie in beeld.

Onderwerpen rondom het thema ‘immigratie, integratie en discriminatie zullen een belangrijk onderwerp op de agenda zijn. Hierbij zullen enerzijds VVD en CDA een ‘rechts’ blok vormen. Daartegenover staat een ‘links’ blok van D66 met GroenLinks of ChristenUnie. Een belangrijk verschil met de kabinetsformatie vier jaar geleden is dat het rechtse blok op immigratie en integratieonderwerpen nu een duidelijke meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

Zestien Nederlanders met een migratieachtergrond gekozen in Tweede Kamer

16 maart 2017 | 08:00

Op grond van de huidige voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen lijken zestien Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gekozen in de Tweede Kamer. Dat zijn er vijf meer dan bij de verkiezingen van september 2012.

Het gaat om negen Marokkaanse Nederlanders en zeven Turkse Nederlanders. Andere groepen met een migratieachtergrond zijn niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De VVD, GroenLinks, D66 en DENK leveren ieder drie Kamerleden met een migratieachtergrond. De SP heeft twee op twee Kamerleden met een migratieachtergrond en het CDA één.

Dit kan nog veranderen na de definitieve uitslag wanneer ook duidelijk wordt of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen.

Integratie, discriminatie en meer in de verkiezingsprogramma's

14 maart 2017 | 09:02

In aanloop naar de verkiezingen kijken we op Republiek Allochtonië naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie.
Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen aan het begin van deze reeks een kans maakten op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn we, op verzoek van diverse lezers, in de loop van de reeks ook naar het programma van Artikel1 gaan kijken.
Tot slot hebben we aandacht besteed aan de kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond die volgens de huidige peilingen kans maken op een Kamerzetel.

Tweederde van Turkse en Marokkaanse Nederlanders overweegt te stemmen op kandidaat met zelfde etnische achtergrond

09 maart 2017 | 14:42

Van de Turkse Nederlanders heeft maar 16 procent vertrouwen in de politiek. Bij Marokkaanse Nederlanders ligt dit percentage op 40.

Tweederde van de Marokkaanse en Turkse Nederlanders overweegt te stemmen op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond. Turkse Nederlanders verwachten vaker op een kandidaat te stemmen met eenzelfde etnische achtergrond dan Marokkaanse Nederlanders. Van de Marokkaanse Nederlanders geeft een groter deel aan misschien op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond te gaan stemmen.
Vooral ouderen en lager opgeleiden zijn gevoelig voor de etnische achtergrond van een politicus.

Wat schrijven de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's over het kinderpardon en bed-bad-brood?

05 maart 2017 | 10:21

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen aan het begin van deze reeks een kans maakten op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Hier deel 7: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over het kinderpardon en over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers?

Welke Nederlanders met niet-westerse migratieachtergrond maken kans op Kamerzetel?

04 maart 2017 | 11:16

Op grond van de huidige peilingen lijken twaalf Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond na de verkiezingen op 15 maart zeker van een plaats in de Tweede Kamer. Dat zijn er vier meer dan twee maanden geleden.

Het gaat om vijf Turkse Nederlanders en zeven Marokkaanse Nederlanders. Drie van hen staan op de kandidatenlijst van GroenLinks, drie op de lijst van D66, twee op de kandidatenlijst van de SP, twee op de lijst van de VVD en bij de PvdA en het CDA is één kandidaat met een migratieachtergrond zeker van een plek.

Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over Zwarte Piet en het slavernijverleden?

21 februari 2017 | 08:30

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen een kans maken op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Vandaag deel 3: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over Zwarte Piet en het koloniale- en slavernijverleden?

De verkiezingsprogramma's en de vrijheid van godsdienst

20 februari 2017 | 09:08

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen een kans maken op een zetel in de Tweede Kamer.

Vandaag deel 2: de vrijheid van godsdienst

Heeft de PvdA haar eerste verkiezingsbelofte al gebroken?

11 februari 2017 | 10:19

Door Ewoud Butter

De PvdA belooft in haar verkiezingsprogramma niet te tornen aan de vijf jaren termijn voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Deze belofte is na een amendement in het programma terechtgekomen.

Dat is opmerkelijk, omdat de Tweede Kamer afgelopen zomer, met steun van de PvdA, al een wetsvoorstel van het kabinet heeft aangenomen, waarin deze termijn wordt verlengd van vijf naar zeven jaar.

De PvdA-ministers en de Tweede Kamerfractie van de PvdA hebben dus al lang getornd aan die vijf jaar. Het is nu aan de Eerste Kamerfractie van de PvdA om het slecht onderbouwde wetsvoorstel, conform het verkiezingsprogramma van de PvdA, tegen te houden.

Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie en discriminatie?

23 november 2016 | 09:33

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-) verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Of over het kinderpardon, etnisch profileren, bed-bad-brood en een boerkaverbod?

Ruim één op de vijf Nederlanders voor het sluiten van moskeeën

20 september 2016 | 08:59

22% van de Nederlanders wil, net als de PVV in haar verkiezingsprogramma, alle moskeeen in Nederland sluiten. Een kleine meerderheid van 55% is tegen het sluiten van moskeeën. Eén op de tien Nederlanders is voor de ongelijke behandeling van moslims.
Het zijn onderbelichte resultaten uit een landelijke peiling die I&O Research, in samenwerking met de Volkskrant uitvoerde.

Uit een ander onderzoek dat Ipsos voor de NOS uitvoerde in het kader van Prinsjesdag blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat de verschillen tussen moslims en niet-moslims de laatste jaren groter zijn geworden. Bijna 70 procent maakt zich zorgen over de kloof tussen deze twee groepen, en 43 procent heeft er zelfs veel zorgen over.

Meer over beide onderzoeken hieronder.

Diversiteit in de Tweede Kamer

02 maart 2016 | 09:57

Tekst: Ewoud Butter

Over een jaar, of eerder, vinden de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het is maar de vraag of bij deze verkiezingen het aantal van 11 Kamerleden van niet-westerse herkomst bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zal worden geëvenaard.

Stem op de AK-partij is reactie op ontwikkelingen in Nederland

07 juli 2015 | 12:22

Waarom stemden zoveel Turkse Nederlanders, die in Nederland vaak op progressieve partijen stemmen, op de conservatieve AK-partij?

Een artikel van Froukje Santing en Floris Vermeulen.

LBM en Emcemo roepen op te gaan stemmen

18 maart 2015 | 11:31

Het Landelijke Beraad Marokkanen (LBM) en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO) roepen alle Marokkanen en moslims op om morgen gebruik te maken van hun stemrecht.
Via de Provinciale Staten staan vandaag ook de machtsverhoudingen in de Eerste Kamer op het spel. LBM en het EMCEMO roepen alle Marokkanen en moslims op niet te gaan stemmen op een partij waar de politiek leider van zegt dat hij niets wil doen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook niet op partijen die moslims steeds vragen om afstand te nemen van terroristische aanslagen waar moslims in Nederland niet verantwoordelijk voor zijn.

Verkiezingen in Turkije: Naschokken in Nederland?

11 augustus 2014 | 21:23

Tekst: Ahmet Kaya

Turkije is een nieuwe president rijker. Hoewel de aanloop naar deze presidentsverkiezingen veel commotie teweeg heeft gebracht, leek het voor velen al vast te staan wie als winnaar uit de race zou komen: de volksheld Erdogan.
Ook in Nederland is hij populair onder de Turkse Nederlanders. Toch staan er ook steeds meer mensen lijnrecht tegenover de nieuwe president van Turkije, mede vanwege de polariserende taal die hij in de aanloop naar deze verkiezingen heeft geuit. De vraag die dan ook rijst is hoe de verkiezingen de onderlinge verhoudingen tussen Turkse Nederlanders zal beïnvloeden?

Onderzoek naar stemgedrag van niet-westerse Amsterdammers bij gemeenteraadsverkiezingen

06 juni 2014 | 10:44

Amsterdammers met een Surinaamse, Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart veel minder vaak naar de stembus gegaan dan hun stadsgenoten zonder migratieachtergrond.
De PvdA en GroenLinks verliezen fors en vooral Amsterdammers zonder migratie-achtergrond (97 procent) stemmen vaak op iemand met dezelfde achtergrond. Ook Turkse Amsterdammers hebben relatief vaak gestemd op kandidaten van dezelfde herkomst, gevolgd door Marokkaanse Amsterdammers.
Tot slot zijn niet-westerse Amsterdammers zijn het vaker eens met de stelling: ‘De politieke partijen zijn alleen geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening’. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014’ van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de UvA in samenwerking met Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam.

De ‘migrantenstem’ en het verlies van de PvdA in Amsterdam

22 maart 2014 | 08:54

Een dalende populariteit in combinatie met sterk dalende opkomst onder kiezers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst heeft de PvdA enkele gemeenteraadszetels gekost. Amsterdammers met een migratieachtergrond lijken de PvdA veel minder dan vroeger te zien als de partij die hun belangen adequaat kan vertegenwoordigen.

Wat zouden mogelijke oorzaken kunnen zijn van de dalende populariteit van de PvdA onder deze kiezers? Floris Vermeulen zoekt hierop een antwoord naar aanleiding van de eerste uitkomsten van een exitpoll onder ruim 2500 Amsterdammers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Vermeulen is universitair hoofddocent in de politicologie en co-directeur van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) aan de Universiteit van Amsterdam.

Verkiezingskoorts breekt ‘stelligste’ overtuigingen

13 maart 2014 | 17:27

Tekst: Roemer van Oordt

Met nog een kleine week te gaan trekken politieke partijen alles uit de kast om hun tegenhangers een hak te zetten. Mooi voorbeeld was de onverwachte handreiking van de VVD om te praten over de strafbaarstelling van illegaliteit. Samson en co ff pesten. Natuurlijk wil de partij er wel wat voor terug. “Wij doen niet aan cadeautjes’, zei fractievoorzitter Halbe Zijlstra in een interview met NU.nl. Hij wil het voorstel van minister van Financiën Jeroen Dijselbloem om het belastingstelsel te herzien zo snel mogelijk van tafel.

Allochtone kiezers verlaten de PvdA in verschillende richtingen

07 maart 2014 | 10:16

Tekst: André Krouwel

Twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen twijfelen nog veel Amsterdammers op wie ze moeten stemmen. Maar liefst één op de vijf kiezers weet nog helemaal niet naar welke partij hun stem gaat, terwijl veel anderen nog tussen twee of zelfs meer partijen twijfelen. Vooral op links is die twijfel groot.
De PvdA, van oudsher de keuze van de linkse kiezers in Amsterdam, is duidelijk in de problemen.

Verkiezingsdebatten over diversiteit en integratie in Amsterdam

04 maart 2014 | 22:17

Integratie en diversiteit zijn geen groot items in de verkiezingscampagne. Toch worden er verschillende debatten over deze onderwerpen georganiseerd, meestal door migrantenorganisaties.

Alleen al in Amsterdam kun je de komende dagen op verschillende plekken terecht. Een overzicht.

Posters in het Turks? What's the point?

20 februari 2014 | 08:18

Tekst: Ayberk Köprülü

De laatste dagen is er veel ophef over verkiezingsposters in het Turks. Ayberk Köprülü, lijsttrekker van de Amsterdamse Multicultureel Plus Partij kiest voor een pragmatische benadering.

Het stemadvies van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM)

14 februari 2014 | 12:44

Het Landelijk Beraad Marokkanen heeft een stemadvies gepubliceerd. Het LBM roept Marokkaanse Nederlanders op te gaan stemmen, bij voorkeur op een partij die zich inzet voor gelijke rechten en kansen van migranten en die samenwerking uitsluit met de PVV (in Den Haag en Almere), Leefbaar Rotterdam of plaatselijke discriminerende partijen. Hieronder het volledige advies.
Daaronder een oproep voor een nieuwe bijeenkomst over de verkiezingen op zondag 2 maart in Amsterdam.

Marokkaanse organisaties: ga stemmen

02 februari 2014 | 20:51

Vandaag kwamen Marokkaanse organisaties uit het hele land in het gebouw van de Amsterdamse jongerenorganisatie Argan bijeen om over de verkiezingen te praten. Er werd veel kritiek gegeven op het beleid van het VVD-PvdA kabinet, maar er was ook veel onvrede over lokale bestuurders van dezelfde of andere partijen. Een stemadvies werd er niet gegeven.

Marokkaanse organisaties vergaderen over strategie verkiezingen

20 januari 2014 | 08:18

Het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) heeft alle Marokkaans-Nederlandse organisaties in Nederland opgeroepen om op zondag 2 februari aanstaande bij elkaar te komen ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart en de Europese verkiezingen in mei.

'Politeke partijen worden keihard afgestraft wanneer ze niet beter naar Turkse gemeenschap luisteren'

19 december 2013 | 07:50

Poltieke partijen moeten beter naar de Turkse gemeenschap luisteren. Zo niet, dan zal deze gemeenschap hieraan haar conclusies verbinden en de partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen keihard afstraffen.

Dat stelt Demet TV in een een bericht waarin de nieuwszender aankondigt dat ze door middel van geregelde peilingen vaker de Turkse stem wil laten horen.

Geef migranten na 5 jaar ook stemrecht voor landelijke verkiezingen

16 december 2012 | 22:36

Eén van de meest in het oog springende voornemens van het VVD-PvdA kabinet is het plan om het stemrecht van migranten voor gemeenteraadsverkiezingen in te perken. Wie hier vijf jaar woont, werkt en leeft mag nu nog stemmen. Het kabinet wil dit verlengen naar zeven jaar. Als het aan Linda Voortman (GroenLinks) ligt moet dit voorstel van tafel en moet het stemrecht voor migranten verruimd worden door migranten na vijf jaar ook voor landelijke verkiezingen stemrecht te geven.

Onderzoek Pro Demos: Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

27 september 2012 | 21:32

Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal: 9.462.223 kiezers hebben hun stem uitgebracht. Dat is 74,6% van de stemgerechtigden. 17.004 personen hebben blanco gestemd, 20.984 stemmen waren ongeldig. Wie hebben we gekozen als volksvertegenwoordigers?

Hoe ziet de Tweede Kamer er na de verkiezingen uit? ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat heeft onderzoek gedaan naar de mate van diversiteit in de nieuwe Tweede Kamer. Gekeken is naar het aantal vrouwen in het parlement, het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond en de leeftijd van de parlementariërs. Waar mogelijk zijn de resultaten vergeleken met die van eerdere Kamerverkiezingen en met de samenstelling van parlementen in andere Europese landen.

Hieronder de onderzoeksresultaten zoals die door Pro Demos zijn aangeboden aan Republiek Allochtonië.

Het stemcomplex van de Marokkaanse Nederlander

11 september 2012 | 21:08

Tekst: Hasib Moukaddim

Het is inmiddels al vaak gezegd. De nieuwe Nederlander stapt niet snel naar de stembus. Dit wordt geregeld bevestigd door onderzoek. In het bijzonder stemt de Marokkaanse Nederlander te weinig. Het opkomstpercentage van Marokkaanse Nederlanders schommelt tussen de 30 en 40 procent. Dit terwijl de Marokkaans Nederlandse stem toch 3 zetels verschil kan maken in de Tweede Kamer. Zonde!

Bestuur Nederlandse Moslimraad ontkent bericht in Parool: geen fatwa namens de NMR

08 september 2012 | 13:44

Het bericht deze week in Het Parool dat de Nederlandse Moslimraad (NMR) een fatwa heeft uitgevaardigd is onjuist. Dat verklaart secretaris Yahia Bouyafa van de NMR in een ingezonden brief aan Republiek Allochtonië. Er is volgens hem geen sprake van een fatwa om moslims op te roepen om te stemmen.
Ook ontkent Bouyafa dat er namens de NMR een persbericht is uitgegeven zoals dat eerder op Republiek Allochtonië en Wijblijvenhier werd beweerd door Nourdeen Wildeman.

Hieronder de ingezonden brief van Yahia Bouyafa, secretaris van de NMR. Daaronder reacties van Yassin El Forkani en Nourdeen Wildeman.

'Sharia4belgium, genoeg is genoeg'

07 september 2012 | 15:48

Verschillende Turkse en Marokkaanse gemeenschap veroordelen in een persbericht de praktijken van extremistische groepen als Sharia4Belgium, die de islam gebruiken om hun eigen politieke, ideologische, extremistische en anti- democratische doelen onder de aandacht te brengen. Het persbericht heeft als titel mee gekregen: 'Sharia4belgium, genoeg is genoeg'.

Zij doen dit naar aanleiding van de verstoring van een debat gisteren in de Amsterdamse Badr moskee door de zogenaamde Sharia4Belgium groep (met leden uit België en Nederland).

De stem van Marokkaans-Nederlandse kiezers kan beslissend zijn voor 3 kamerzetels

07 september 2012 | 15:23

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, SMN, roept Marokkaanse Nederlanders op gebruik te maken van hun stemrecht bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 12 september. De stem van Marokkaanse Nederlanders kan volgens het SMN verschil maken: Marokkaans-Nederlandse kiesgerechtigden zijn goed voor minstens 3 zetels.

De SMN maakte een overzicht van de kandidaten en concludeerde dat er 14 Marokkaanse-Nederlanders die kandidaat zijn: 4 bij de PvdA, 4 bij GroenLinks, 3 bij D66 en 1 bij CDA, VVD en SP.

Nederlandse fatwa over stemmen? Onzin!

07 september 2012 | 15:07

Een opmerkelijk bericht met de titel “Fatwa afgekondigd voor moslims; stemmen een religieuze plicht” verscheen vandaag op de website van het Parool. Binnen enkele minuten werd het tevens overgenomen door zowel AT5, de Telegraaf, PowNed en anderen. Want een fatwa over een religieuze verplichting om te stemmen - zo vlak voor de Tweede kamerverkiezingen – dat is natuurlijk belangrijk nieuws! Het Parool was vorige week nog buitengewoon onzorgvuldig in haar berichtgeving dat Amsterdamse ‘Moslimprominenten’ vertelden dat moslim zich ‘verraden’ voelden door de PvdA. Zou het artikel van vandaag - van de hand van Heiba Targhi Bakkali - nauwkeuriger zijn? Reken er maar niet op.

Nederlandse Moslimraad roept op te gaan stemmen

06 september 2012 | 18:41

Moslims moeten gaan stemmen. Stemmen is voor moslims een religieuze plicht, net als bidden of vasten. Dat is het fatwa, het religieuze advies, van de Nederlandse Moslimraad (NMR), waarbij in Amsterdam in ieder geval de Blauwe Moskee is aangesloten.

'Stemmen is voor moslims een religieuze plicht, net zoals bidden of vasten dat is,' zegt Yassin Elforkani, NMR-woordvoerder en imam van de Blauwe Moskee in Slotervaart. Alle moskeeën die zijn aangesloten bij de NMR zullen morgen, bij de vrijdagmiddagpreek, moslims adviseren hun burgerplicht te vervullen door naar de stembus te gaan.

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) brengt digitale verkiezingsspecial

03 september 2012 | 13:55

Onder het motto, 'maak gebruik van je stemrecht, juist nu!' roept het SMN stemgerechtigde Marokkaanse Nederlanders op om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september gebruik te maken van dat recht.

Jolande Sap, Tanja Jadnanansing en Ixora Balootje bij de Halve Maan.

02 september 2012 | 17:54

Afgelopen vrijdag was de tweede verkiezingsuitzending van NTR programma de Halve Maan. Deze keer met Jolande Sap als hoofdgast en een debat tussen PvdA'er Tanja Jadnanansing en Ixora Balootje van de ChristenUnie.
Hieronder kunt u deze aflevering terugkijken.

Migranten: bezuinig op defensie en overheid

02 september 2012 | 11:35

Als het aan Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders ligt, zal de overheid vooral moeten bezuinigen op defensie en het overheidsapparaat.

Uit een (kleine) steekproef met 214 respondenten, blijkt dat 54% van de Nieuwe Nederlanders wil bezuinigen op Defensie en 46% op het overheidsapparaat.
Verrassend is misschien dat 1 op de 5 geënquêteerden ook vindt dat er bezuinigd mag worden op integratie (20%) en op ontwikkelingssamenwerking (17%). Weinig steun is er voor bezuinigingen op uitkeringen (9%), kinderopvangtoeslag: (7%), huursubsidie (3%), onderwijs (1%) en zorg (1%).

Nieuws over moslims scoort altijd

29 augustus 2012 | 22:08

Tekst: Ewoud Butter

Het Parool opende gisteren met de kop 'Moslims voelen zich verraden door PvdA". De krant schreef dat "Amsterdamse moslimprominenten" dit verklaard hadden.

Andere media, waaronder De Telegraaf, namen het bericht over: "Amsterdam kan worden geconfronteerd met 'Franse toestanden', zoals rellen of een volksopstand. Dat zeggen prominente moslims in de hoofdstad. De moslims voelen zich verraden door de politiek en door de PvdA in het bijzonder." Bij het artikel staat een foto van een brand in een buitenwijk in Parijs.

"Dit is geen waarschuwing, maar een verkapte oorlogsverklaring" schreef het rechtse blog Amsterdam Post.

Maar wie waren dan die prominente Amsterdamse moslims die uitspraken hadden gedaan waarop Het Parool haar bewering baseerde?

Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over integratie en immigratie?

26 augustus 2012 | 12:21

Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting hebben de verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd en vergeleken als het om zaken gaat die met integratie en immigratie te maken hebben.

Diederik Samsom, Tofik Dibi en Sadet Karabulut bij de Halve Maan (video)

26 augustus 2012 | 11:52

De Halve Maan van de NTR maakt drie verkiezingsspecials over de belangen van de multiculturele stemmer. In de eerste uitzending gaan presentatoren Aad van den Heuvel en Naeeda Aurangzeb in gesprek met Diederik Samsom.
Achter de katheders nemen SP-er Sadet Karabulut en Tofik Dibi van Groen Links plaats om te debatteren.
Bekijk hier de uitzending:

Migranten stemmen nog steeds links, maar nu vooral SP

25 augustus 2012 | 20:48

Bijna de helft (42%) van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders wil gaan stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen en bijna allemaal zijn ze van plan links te stemmen. De grootste groep (39%) is van plan om op de SP te stemmen, 33% geeft aan dat zij van plan zijn PvdA te stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen en 11% geeft aan GroenLinks te stemmen. Vooral vrouwen zeggen op GroenLinks te stemmen: 20%. De SGP krijgt verrassend veel stemmen, 3 procent, het CDA 2 procent en D66 1 procent. De VVD en PVV krijgen 0 procent van de stemmen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Motivation in opdracht van het televisieprogramma De Halve Maan van de NTR en Forum, Instituut Multiculturele Vraagstukken.

Vluchtelingenwerk neemt verkiezingsprogramma's onder de loep

21 augustus 2012 | 08:16

Migratie, integratie, asiel en vluchtelingen: bijna alle grotere partijen zeggen er wat over in hun verkiezingsprogramma's. Vluchtelingenwerk Nederland heeft de programma's kritisch bestudeerd.

CDA-kandidaat Dave Ensberg presenteert manifest Het nieuwe Wij

21 augustus 2012 | 08:11

Tekst: Dave Ensberg-Kleijkers

Te weinig politieke partijen stellen zich solidair op met bi-culturele Nederlanders. Te weinig politici erkennen dat de inhoud van het manifest van Doekle Terpstra en anderen anno 2012 nog altijd waardevol is. Politici zouden autochtone en bi-culturele Nederlanders het gevoel moeten geven dat ze hier thuis horen en dat hier hun toekomst ligt. In het bijzonder in de grote steden zijn politieke keuzes nodig die uitgaan van de kracht van culturele diversiteit.

Met het initiatief ‘Het Nieuwe Wij’ wil ik als aspirant-Kamerlid van het CDA bruggen slaan tussen de belangen van jongeren en bi-culturele Nederlanders en de politiek.
Het Nieuwe Wij moet als beweging vorm en inhoud krijgen in een permanente samenwerking tussen ‘burgers’ en ‘politici’. Ik wil zoveel mogelijk jongeren en bi-culturele Nederlanders uitnodigen hun kijk op de toekomst van Nederland met mij en andere politici te delen.

Dat schrijft Dave Ensberg-Kleijkers, nummer 27 op de kandidatenlijst van het CDA in onderstaand manifest.

Workshop ‘Burgerschap, theorie en praktijk in het licht van de landelijke verkiezingen’

19 augustus 2012 | 12:14

donderdag 6 september 2012, 19.30 – 21.30 uur
Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam.

In het kader van het project Burgerschap Bindt, organiseren EMCEMO, Aknarij en Argan meerdere workshops en een training met als belangrijkste thema’s burgerschap en binding.

Een van deze workshops zal in het teken staan van de aankomende landelijke verkiezingen op 12 september 2012.

Hoe ‘Abu Ghraib’ wil je het hebben? Het verkiezingsprogramma van de #PVV

05 juli 2012 | 19:57

Tekst: Martijn de Koning

Het verkiezingsprogramma van de PVV zou vooral over ‘Europa’ gaan en niet over de islam. Wilders’ anti-islam en anti-allochtonen retoriek is echter niet verdwenen.

Martijn de Koning las het programma van de PVV.

Bestuur NMP ziet geen toekomst voor moslimpartij en stopt

24 juni 2012 | 21:50

De heren Jacques Visker en Henny Kreeft hebben hun bestuursfuncties binnen de Nederlandse Moslim Partij neergelegd. Beide heren zijn tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen plaats is in de landelijke politiek voor een partij die gebaseerd is op de Islam. Dat meldt Altahrir.

Aantal allochtone Tweede Kamerleden neemt waarschijnlijk met een derde af

24 juni 2012 | 18:08

In 2010 werd een recordaantal van 16 allochtone kamerleden gekozen. Op grond van de huidige peilingen en de nu bekende concept kandidatenlijsten lijkt dit met ruim een derde te verminderen tot ongeveer 11 allochtone kamerleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de (concept) kandidatenlijsten die is verricht door het weblog Republiek Allochtonië.

De waarschijnlijke afname van het aantal allochtone kamerleden is vooral te wijten aan de lage stand in de peilingen van de PvdA en GroenLinks, de partijen met van oudsher de meeste allochtone kandidaten op hun lijsten. Ook bij het CDA en de Christenunie is het aantal allochtonen dat op een verkiesbare plaats staat afgenomen.

HTIB vraagt politieke partijen aandacht voor 5 kwesties

29 mei 2012 | 20:27

De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft verschillende politieke partijen een brief gestuurd waarin de vereniging de aandacht vraagt voor vijf maatschappelijke kwesties. De Turkse migrantenorganisatie wil de partijen die bezig zijn met hun verkiezingsprogramma's een aantal zaken ter overweging meegeven. Hieronder de letterlijke weergave van de voorstellen van de HTIB.

Het aanzien van de Kamer

13 mei 2012 | 13:46

Tekst: David Pinto

Het ‘lente akkoord’ heeft het aanzien van de Kamer eventjes verbeterd. Wil deze winst beklijven bij de kiezer, dan dienen de kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen van september bekwame, betere kandidaten te bevatten. Zet daarop niemand die regelrecht van de schoolbanken afkomt. Ook geen personen die een betrekking hebben als ambtenaar of welzijnswerker of die in een andere (semi)overheidsbaan werkzaam zijn. In zo’n emplooi wordt namelijk het ‘gevoel voor urgentie’ niet echt ontwikkeld.

PVV: partij van verregaande desintegratie

19 april 2012 | 08:05

Gisteren meldde de NOS dat het Drentse Statenlid Frans van Rhee uit de PVV stapt en verder gaat verder als eenmansfractie. In een verklaring schrijft hij dat hij zich schaamt voor uitspraken en het beleid van de landelijke PVV.

Het aantal PVV'ers dat de partij/beweging voortijdig heeft verlaten, begint daarmee imposant te worden. De partij die zich graag profileert op de thema's islam en integratie, heeft zelf inmiddels last van een ernstige vorm van desintegratie. Het lukt Wilders niet 'de boel bij elkaar te houden'.

Op het Forum FOK werd een overzicht gemaakt van de PVV'ers die de partij voortijdig verlieten. Dat overzicht wordt hieronder geciteerd:

Maar ik ben koning

12 december 2011 | 21:49

Tekst: Fouad el Haji

Ik hoor het de kersverse minister-president van Marokko nog zeggen: “Ik heb liever niet dat onze coalitiegenoten mensen voor een ministerspost naar voren schuiven die het volk al heeft uitgekotst”. In zijn eerste grote televisie-interview sinds zijn verkiezingszege, luttele dagen eerder, gezeten tegenover een veel te verlegen interviewster van het Eerste Marokkaanse tv-kanaal, wil Abdelilah Benkirane maar benadrukken dat hij alleszins redelijk is in wat hij van zijn coalitiegenoten verwacht, maar dat er een grens is aan wat deze leider van de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling vermag. Als wilde hij zeggen: “Ik leg mijn lot in de handen van derden maar ik weet de afloop ook niet”. Veel meer politieke uitspraken kwamen er die avond niet uit zijn mond. Hij was zichtbaar zenuwachtig, al beweerde hij van niet.

Wat zou jij stemmen wanneer je deel mocht nemen aan de Marokkaanse verkiezingen?

03 november 2011 | 07:58

Huna Amsterdam, de Arabische afdeling van Radio Nederland Wereldomroep heeft deze week in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam het online ‘Kieskompas’ voor de parlementaire verkiezingen in Marokko gelanceerd.

De parlementaire verkiezingen in Marokko vinden 25 november 2011 plaats. Erg groot zijn de verschillen tussen de partijen niet.

André Krouwel, wetenschappelijk directeur van Kieskompas en politicoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam: “In ons wetenschappelijk werk merken wij dat de democratische veranderingen in Marokko meer cosmetisch dan fundamenteel van aard zijn. Politieke partijen lopen op eieren en blijven in hun standpunten op de vlakte. Zij kennen de grenzen van de politieke vrijheid in Marokko, die gebaseerd is op angst voor verdeeldheid. Terwijl verdeeldheid juist de kern van verkiezingen zou moeten zijn.”

Kieskompas voor Turkse verkiezingen online in Turks en Engels

18 mei 2011 | 09:35

Op wie zou jij stemmen, wanneer je mee zou mogen doen aan de Turkse parlementsverkiezingen op 12 juni?
Het Nederlandse Kieskompas van André Krouwel heeft een stemwijzer ontwikkeld in het Turks en het Engels.

“Verkiezingsuitslag van 9 juni 2010 en gevolgen voor integratie” (bijeenkomst)

19 juni 2010 | 13:22

Op 9 juni 2010 hebben de kiezers gekozen. Nederland heeft een ruk naar rechts gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor het integratieproces en de sociaaleconomische positie van etnische minderheden in Nederland. Terwijl de politici in Den Haag bezig zijn met het vormen van een regering, is er een publieke discussie op gang gekomen over de gevolgen van de verkiezingsuitslag op de maatschappelijke verhoudingen in Nederland. Ook in het buitenland worden de ontwikkelingen in Nederland nauwlettend gevolgd en becommentarieerd.

Wie stemmen er PVV? (Ewoud Butter)

13 juni 2010 | 19:50

De PVV heeft afgelopen woensdag flink gewonnen. In Limburg en Brabant scoorde de partij goed en in delen van de grote steden vind je de grootste concentraties PVV-stemmers. In Amsterdam Nieuw-West (133.000 inwoners) bijvoorbeeld behaalde de PVV 15% van de stemmen.
Even een grove rekensom: er voorzichtig van uitgaande dat vooral autochtonen PVV stemmen (*) en dat autochtonen in Nieuw West ongeveer de helft van het electoraat vormen, heeft waarschijnlijk een kleine 30% van de autochtonen in Nieuw-West PVV gestemd. Vergelijkbare conclusies kun je voor Amsterdam-Noord trekken: in een stadsdeel met 87.000 inwoners, waarvan 55% autochtoon, stemde 21,6% PVV.

Politici, journalisten en opiniepeilers vonden de uitslag verrassend. En dat verbaast mij dan weer. Het 'onbehagen' en het wantrouwen ten opzichte van de gevestigde politiek dat mensen ertoe leidt op de PVV te stemmen, zit diep. Daarnaast is er nog steeds een groep PVV-stemmers die er niet voor uit durft te komen dat ze op de PVV stemmen.

Wie zijn die PVV-stemmers? Hieronder een overzicht van enkele onderzoeken die de afgelopen jaren zijn verschenen.

"De winst van Wilders is beschamend."

10 juni 2010 | 20:52

"Wilders mag nu wel triomfalistisch feest vieren, de wrok ligt op de loer. Een rechtse coalitie lijkt zo'n krappe meerderheid dat regeringsdeelname een illusie lijkt - los van het feit of VVD en CDA dat al zouden willen, in deze tijden van crisis. De rechtszaak tegen hem wacht nog op voltooiing. Het zijn beide omstandigheden waar hij de boter uit kan braden. Als oppositieleider zal hij waarschijnlijk nog hoger van de toren blazen dan hij nu al doet.

De winst van Wilders is beschamend. Hij heeft zijn punten al gescoord, zijn harde standpunten over migratie en integratie zijn allang overgenomen door andere partijen, de VVD voorop, en kon eerst nog worden gedacht dat hij als hardhandige vroedvrouw moslims zou dwingen zich tot gematigdheid uit te spreken, nu staat ons louter verharding te wachten. Ook al is premier Wilders ons bespaard gebleven, in het buitenland zal het beeld van het tolerante Nederland definitief zijn gesneuveld. Met de massieve steun voor de PVV past de partij in het rijtje van, onder meer, het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) en de FPÖ van wijlen Jörg Haider."

Wie werd waar de grootste?

10 juni 2010 | 14:07

De website verkiezingskaart.nl brengt het helder in beeld. Alleen de provincie Limburg, waar de PVV de grootste werd in veel gemeenten, is op de site niet altijd even goed zichtbaar:

Cultuur en religie in verkiezingsprogramma's 2010 (Martijn de Koning)

08 juni 2010 | 23:01

Mede door de economische crisis zijn cultuur, religie en identiteit misschien niet de belangrijkste thema’s in de debatten, maar er is toch behoorlijk wat aandacht voor in de verkiezingsprogramma’s. Vooral CDA, VVD, PVV en SGP zetten in op een culturele homogenisering van de samenleving en maken een onderscheid tussen een wij groep (met een joods-christelijke, humanistische cultuur) en een vreemde allochtone cultuur (vaak islam of gericht op moslims). Vooral radicale moslims worden gezien als de grootste bedreiging van die homogene natie-staat Nederland (of liever van de utopie daarvan).
Dat schrijft antropoloog Martijn de Koning. Hieronder zijn blog.

Khadija Arib: " Ik wil blijven opkomen voor de rechten van vrouwen, jongeren en kinderen"

06 juni 2010 | 22:44

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Khadija Arib staat 30e op de kandidatenlijst van de PvdA. Ze heeft sociologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.

Al Jazeera besteedt aandacht aan Nederlandse verkiezingen

06 juni 2010 | 22:14

Al Jazeera besteedt deze week aandacht aan de Nederlandse verkiezingen. Afgelopen vrijdag was de zender aanwezig in de Amsterdamse El Kabir moskee, één van de RVM-moskeeen waar deze week werd opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezingen. Al Jazeera sprak met Nora el Jebli van de stichting Ibn Khaldoun en met met Raja Felgata, die tot vorig jaar voor KRO's Goedemorgen Nederland de kranten las. In een ander item aandacht voor de PVV met een kort gesprek met Wilders zelf en met Sadik Harchaoui, directeur van Forum. Zie de reportages hieronder.

Het grote verkiezingsdebat van de NIO

06 juni 2010 | 21:34

Onder leiding van journaliste Hassnae Bouazza debatteerden de woordvoerders integratie over het islamdebat en polarisatie, over de zichtbaarheid van de islam op straat, over hoe de problemen aan te pakken en over de vraag: wanneer ben je een Nederlander? Te gast zijn: Sadet Karabulut (SP), Mirjam Sterk (CDA), Fatma Köcer Kaya (D66), Tofik Dibi (GroenLinks), Paul de Krom (VVD) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

PvdA kandidatenlijst vormt beste afspiegeling bevolking

03 juni 2010 | 16:00

De PvdA heeft de Afspiegelingsprijs gewonnen. De prijs voor de kandidatenlijst die de beste afspiegeling van de bevolking vormt, is uitgeloofd door E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. E-Quality heeft gekeken naar het percentage mannen en vrouwen op de verkiezingslijsten en het percentage kandidaten met een niet-westerse achtergrond. PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer ontvangt op 3 juni 2010 de prijs (een gegraveerde spiegel) uit handen van E-Quality-directeur Joan Ferrier.

Farshad Bashir:"Ik wil de mensen vertegenwoordigen die zich door de politiek in de steek gelaten voelen"

03 juni 2010 | 14:07

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Farshad Bashir (1988) staat 14e op de lijst van de SP. Hij heeft fiscaal recht gestudeerd.

Slechts 2% Joodse Nederlanders stemt PVV

03 juni 2010 | 12:35

Uit onderzoek van het Joods Maatschappelijk Werk in opdracht van het Nederlands Israëlitisch Weekblad (NIW) blijkt dat slechts 2% van de Joodse Nederlanders op de PVV stemt. Dit zei Esther Voet, hoofdredacteur van het NIW, op radio 1.

Kamran Ullah: "Ik zet mij in voor beter onderwijs"

03 juni 2010 | 12:18

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Kamran Ullah (1983) staat 59e op de lijst van de VVD. Hij is bestuurskundige.

De PVV in Volendam (filmpje van de Jakhalzen)

03 juni 2010 | 08:30

De PVV haalde bij de Europese verkiezingen het beste resultaat in Edam/Volendam. Zal de PVV het ook goed gaan doen in het vissersdorp bij de landelijke verkiezingen volgende week?
De Jakhals Erik peilt de stemming...

Marokkaanse moskeeën roepen op wel te gaan stemmen

02 juni 2010 | 14:25

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM) heeft in een persbericht laten weten dat zij de bezoekers van de aangesloten moskeeën oproept om geen gehoor te geven aan flyers en filmpjes waarin moslims worden opgeroepen om niet te gaan stemmen. De RVM roept moslims op juist wél gebruik te maken van hun democratische rechten en hun stem uit te brengen op een partij en persoon naar hun eigen vrije keuze.

Dat heeft de RVM in een persbericht laten weten.

Kathleen Ferrier: "Als vrouw van Surinaamse afkomst sta ik voor het belang van de diversiteit"

02 juni 2010 | 13:41

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Kathleen Ferrier (1957) staat 19e op de lijst van het CDA. Ze heeft Spaans, Portugees en ontwikkelingssamenwerking gestudeerd.

Radicale Hizb ut Tahrir roept moslims op niet deel te nemen aan de verkiezingen

02 juni 2010 | 11:12

De radicale islamitische organisatie Hizb ut Tahrir heeft deze week een website gelanceerd waarop moslims worden opgeroepen de verkiezingen van volgende week te boycotten. Moslims worden ook via mail en filmpjes op Youtube gevraagd niet hun stem uit te brengen. De politieke partijen zullen volgens de beweging immers nooit de belangen van de moslims behartigen. "Bovendien worden de stemmen van de moslims gebruikt om oorlogen in de moslimlanden te rechtvaardigen en de islam aan te vallen onder een dekmantel van de zogeheten integratie."

Sadet Karabulut: Strijden tegen segregatie, gettovorming en achterstand

02 juni 2010 | 07:46

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Sadet Karabulut (1975) staat 7e op de lijst van de SP. Sadet heeft bestuurskunde gestudeerd.

Arjan El Fassed:"Ik wil dat Nederland zich niet langer terugtrekt achter de dijken"

01 juni 2010 | 14:46

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Arjan El Fassed (1973) staat 9e op de lijst van GroenLinks. Arjan heeft politieke wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Grote verschillen tussen allochtone en autochtone deelnemers stemwijzer STANN

01 juni 2010 | 07:46

Meer dan twintigduizend potentiële kiezers hebben het Stem Advies Nieuwe Nederlanders ingevuld, waarvan vijftienduizend in het eerste weekend. STANN de stemwijzer die inzoomt op de voor ‘Nieuwe Nederlanders’ belangrijke thema’s, blijkt even vaak door autochtonen als allochtonen ingevuld te worden.

De resultaten van het Stem Advies Nieuwe Nederlanders (www.stemadvies.info) levert opvallende conclusies op. Zo blijkt dat bijna de helft van de autochtone deelnemers vindt dat een dubbele nationaliteit schadelijk is voor de integratie van allochtonen. De nieuwe Nederlanders zijn het daar zelf totaal niet mee eens, 71 % vulde in dat het hebben van een dubbel paspoort de integratie totaal niet tegenwerkt.

Wing Che Wong:"Er is al te lang over de jongeren gepraat, nu is het tijd om met de jongeren te praten!"

01 juni 2010 | 07:13

In aanloop van de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Wing Che Wong (1982) is de nummer 2 van jongerenpartij Lijst 17, de partij die is voortgekomen uit het BNN-programma Lijst 0.Wing Che Wong heeft bestuurs-en organisatiewetenschap gestudeerd en een opleiding aan de pabo gevolgd.

Fatwa van de Dag: "Als ik hier toch maar te gast ben, wil ik ook geen belasting meer betalen"

30 mei 2010 | 23:01

Jonge Marokkaan twittert:

"Als ik hier toch maar te gast ben, wil ik geen belasting meer betalen. Ik betaal me de tering aan belasting."

Hij reageert hiermee op uitspraken die PVV-kamerlid Hero Brinkman deed tijdens een debat tussen PVV-jongeren en voornamelijk Marokkaanse jongeren dat door jongerencentrum Argan was georganiseerd. Brinkman zei: ‘Jullie zijn hier te gast. We hebben hier een Nederlandse cultuur en die willen we houden. We willen niet dat allerlei invloeden aan die cultuur gaan knibbelen en dat gaat ook niet gebeuren.’

Standpunten Nederlandse Moslimpartij en GroenLinks populair bij jonge allochtonen (video)

30 mei 2010 | 22:27

Allochtonen of 'Nieuwe Nederlanders' vormen ongeveer 10 procent uit van het electoraat. Dat zijn ongeveer 15 zetels. Op welke partijen stemmen zij? Om de groep een handje te helpen is het 'Stem Advies Nieuwe Nederlanders' (STANN) in het leven geroepen door Maroc.NL.
Na de eerste 16000 stemmen bleek volgens Eenvandaag dat de bezoekers van Maroc.NL de meeste overeenstemming hebben met de standpunten van de Nederlandse Moslimpartij (NMP), een partij die niet deelneemt aan de verkiezigen. Verrassende tweede is niet de PvdA of D66, maar GroenLinks.

Overzicht partijprogramma's over integratie en immigratie

30 mei 2010 | 22:12

Met het oog op de verkiezingen 9 juni heeft FORUM in elf partijprogramma’s gekeken wat er in geschreven staat over integratie en immigratie en in een tweedelige factsheet op een rij gezet. Bij elk verkiezingsprogramma is gekeken naar wat er geschreven wordt over migranten, migratie en integratie. Vervolgens zijn deze standpunten ondergebracht in een tweedelige factsheet: een overzicht van visies en een schema met standpunten per thema.

Multiculti verkiezingsdebat en ' Allah made me funny'

30 mei 2010 | 22:02

De Moslim Sociëteit organiseert maandagavond 31 mei een verkiezingsdebat voor jongeren met een "dubbele culturele achtergrond". De avond wordt afgesloten door het Amerikaanse cabaret trio' Allah made me funny' en vindt plaats in de Meervaart.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Al Nisa, Maroc.NL (STANN), Refresh events , Wijblijvenhier.nl en de studentenverenigingen Mashriq en SUN, het verkiezingsdebat. De volgende partijen zullen deelnemen: CDA, D66 (Wassila Hachchi), Groenlinks, PvdA (Tanja Jadnanansing), SP (Sibel Özogul-Özen) en VVD. Het debat zal geleid worden door Umar Mirza (WijBlijvenHier.nl).

MTNL opent thematische site over verkiezingen

26 mei 2010 | 16:48

MTNL heeft een site geopend waarop de kiezer gesprekken kan volgen met kandidaten, partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.

Deze uitzendingen zijn uniek omdat ze naast de reguliere thema’s binnen de verkiezingsstrijd, een sterke focus leggen op thema’s zoals integratie, discriminatie en alles rondom de multiculturele samenleving. Er komen bij MTNL kandidaten aan bod, die in de reguliere media niet zo snel aan het woord komen. Een goede aanvulling en informatiebron voor de kiezer, die zich wil laten informeren over deze genoemde thema’s.

Politieke correctheid in het integratiedebat (Floris Meijer)

25 mei 2010 | 14:39

Allochtoon, Nieuwe Nederlander, migrant of medelander zijn slechts een paar begrippen die worden gebruikt om burgers in dit land aan te duiden van niet-Nederlandse afkomst, of Nederlanders die hun wortels in het buitenland hebben, de ene term wat politiek correcter dan de andere. Nu ook het Allochtonenweblog ‘geemancipeerd’ is in de Republiek Allochtonië, wordt het tijd om deze politieke correctheid in het integratiedebat eens nader te bekijken. Want welke termen bezigen de politieke partijen hierover zelf in hun partijprogramma’s? En zijn die begrippen nog wel bruikbaar?

Kieswijzer STANN (stemadvies voor nieuwe Nederlanders) online

21 mei 2010 | 13:38

Door Maroc.NL is een stemwijzer gelanceerd die aandacht geeft aan voor ‘Nieuwe Nederlanders’ belangrijke thema’s. Door middel van 20 stellingen zoals "Geen hoofddoek in overheidsdienst " en "etnische registratie is akkoord” wordt gekeken hoe iemands politieke opvattingen zich verhouden tot die van de politieke partijen. Ook kan in een oogopslag bekeken worden wat de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen standpunten en die van de partijen zijn.

Godsdienstvrijheid belangrijkste verkiezingsthema voor jonge moslims

19 mei 2010 | 22:20

De vrijheid van godsdienst, de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt zijn voor de bezoekers van Maroc.nl de belangrijkste thema's bij de komende verkiezingen. Dat blijkt uit een enquête die werd gehouden in opdracht van STANN, Stemadvies Nieuwe Nederlanders, een stemwijzer die ontwikkeld wordt door Maroc.NL in samenwerking met Kennisland, Republiek Allochtonie (allochtonenweblog) en 1Vandaag.

Aantal allochtone gemeenteraadsleden stabiel

19 april 2010 | 09:59

Het percentage vrouwelijke raadsleden is na de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraad niet gewijzigd ten opzichte van 2006. Ook het aantal allochtone raadsleden bleef, tegen de verwachting in, nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit een zojuist gepubliceerd onderzoek van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië