Nederlandse fatwa over stemmen? Onzin!

In opinie door Nourdeen Wildeman op 07-09-2012 | 15:07

Een opmerkelijk bericht met de titel “Fatwa afgekondigd voor moslims; stemmen een religieuze plicht” verscheen vandaag op de website van het Parool. Binnen enkele minuten werd het tevens overgenomen door zowel AT5, de Telegraaf, PowNed en anderen. Want een fatwa over een religieuze verplichting om te stemmen - zo vlak voor de Tweede kamerverkiezingen – dat is natuurlijk belangrijk nieuws! Het Parool was vorige week nog buitengewoon onzorgvuldig in haar berichtgeving dat Amsterdamse ‘Moslimprominenten’ vertelden dat moslim zich ‘verraden’ voelden door de PvdA. Zou het artikel van vandaag - van de hand van Heiba Targhi Bakkali - nauwkeuriger zijn? Reken er maar niet op.

Laten we de inhoud van het artikel eens punt voor punt onder de loep nemen. Allereerst het allerbelangrijkste nieuws: de bewering dat door 7 imams van de Nederlandse Moslim Raad (NMR) een fatwa is uitgesproken over stemmen. Dit is simpelweg niet waar! Er is door de NMR géén fatwa uitgesproken, er is een persbericht verzonden. Dat is een wereld van verschil, zeker als je kijkt naar de implicatie hiervan op het gebied van islamitische jurisprudentie.

Punt twee: het standpunt van de NMR zou zijn dat stemmen “voor moslims een religieuze plicht (is), net als bidden of vasten”. Je hoeft geen islamdeskundige te zijn om te begrijpen dat dit onmogelijk door de NMR gezegd kan zijn. Ook als je het persbericht leest wordt duidelijk: dit is simpelweg niet waar! Bidden en vasten behoren tot de 5 zuilen van Islam. Er is nauwelijks een verplichting te bedenken in Islam die gelijk is aan bidden en vasten. In het persbericht van de NMR wordt stemmen inderdaad omschreven als “een burgerlijke en religieuze plicht” maar de toevoeging van het Parool zelf dat het gelijk zou staan aan het gebed of het vasten slaat nergens op.

Punt 3: om het totale gebrek aan relevante kennis compleet te maken, lezen we in het artikel op Parool.nl de zin “stemmen is halal, oftewel: aanbevelenswaardig” wat min of meer als quote van Yasin elForkani wordt gepresenteerd. Is de betekenis of implicatie van het woord ‘halal’ dan ‘aanbevelingswaardig’? Natuurlijk niet; dit is simpelweg niet waar! Het woord ‘halal’ betekent ‘toegestaan’ en is verder neutraal. De begrippen ‘mandoob’ en/of ‘moestahab’ duiden aan dat een handeling ‘aanbevolen’ is. Halal vlees is dus niet ‘aanbevolen’ vlees maar ‘toegestaan’ (en meestal ook lekker, maar dat terzijde).

In het artikel van vorige week was het Parool heel onzorgvuldig in de aanduiding van de personen waar naar werd verwezen. Zo werd iemand uit IJsselstein ineens omschreven als een ‘Amsterdamse moslimprominent’. Zou dat deze keer beter zijn gegaan? Helaas. De centrale persoon waarnaar wordt verwezen is Yasin el Forkani. Volgens het Parool is hij “NMR-woordvoerder en imam van de Blauwe Moskee in Slotervaart”. De Blauwe Moskee werkt echter met wisselende imams; el Forkani is bestuurslid. Wederom onzorgvuldig dus.

Bent u inmiddels ook zo benieuwd wat dan wél in de fatwa het persbericht van de NMR stond? Het volledige persbericht waar alles om te doen is bestaat uit slechts vier zinnen en leest als volgt:

“De NMR (Nederlandse Moslim Raad) krijgt veel signalen vanuit verschillende moskeebesturen dat de moslimgemeenschap het nut van stemmen niet meer inziet. De NMR heeft in een spoedvergadering besloten de aangesloten moskeebesturen bij elkaar te roepen om dit thema centraal te stellen bij de aanstaande vrijdagpreken.

De NMR is van mening dat dit het moment is waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid moet dragen om Nederland te redden uit de politieke onzekerheid waarin ons land verkeert. De NMR beschouwt stemmen als een burgerlijke en religieuze plicht.”

Nourdeen Wildeman schrijft columns en artikelen is als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van diverse islamitische en maatschappelijke evenementen en websites

Zie ook: Nieuws over moslims scoort altijd

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 


Meer over #tk2012, islam, nourdeen wildeman, verkiezingen, yassin el forkani.

Delen: