Migranten: bezuinig op defensie en overheid

In opinie op 02-09-2012 | 11:35

Als het aan Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders ligt, zal de overheid vooral moeten bezuinigen op defensie en het overheidsapparaat.

Uit een (kleine) steekproef met 214 respondenten, blijkt dat 54% van de Nieuwe Nederlanders wil bezuinigen op Defensie en 46% op het overheidsapparaat.
Verrassend is misschien dat 1 op de 5 geënquêteerden ook vindt dat er bezuinigd mag worden op integratie (20%) en op ontwikkelingssamenwerking (17%). Weinig steun is er voor bezuinigingen op uitkeringen (9%), kinderopvangtoeslag: (7%), huursubsidie (3%), onderwijs (1%) en zorg (1%).

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Forum en het NTR programma de Halve Maan. Meer resultaten vindt u hier.

Zie ook: Migranten stemmen nog steeds links, maar nu vooral SP

Meer verkiezingen op dit weblog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over #tk2012, forum, halve maan, motivaction, verkiezingen.

Delen:

Reacties


Drs. Ir. Rabin Gangadin Ph.D - 02/09/2012 14:59

Ik kan de keuze van de migranten wat nader preciseren. Migranten die afkomstig zijn uit de oostbloklanden zijn er zelf getuige van hoe Nederland middels haar kunstmatig opgevoerde defensie-uitgaven heeft deelgenomen aan jarenlang durende zinloze oorlogen in hun grondgebied met als insteek een door de VS ontwaard gevaarlijk spook.
Het justitieel apparaat is er debet aan dat de bajes dichtgeslibd raken door een allochtone aanwas aan criminelen terwijl autochtonen voor een zelfde misdrijf en zelfs erger er met een sissertje weg kunnen. Heel vaak wordt er ontluikt dat er sprake is geweest van autochtonen die geheel ten onrechte veroordeeld bleken te zijn terwijl niemand zich bekommert om mogelijk ten onrechte veroordeelde allochtonen. Het departement van onderwijs pompt veel gemeenschapsgeld in onderwijsinstellingen terwijl de Haagsche Hogeschool, Hogeschool Windesheim te Zwolle, etc. een restrictief toelatingsbeleid hanteren jegens onderwijskrachten van allochtone afkomst. Zij vrezen voor een afname van autochtone studenten doordat die via de landelijke pers en media zijn opgevoed met de wetenschap dat allochtonen inburgers-en taalbehoevend zouden zijn en dat het lesgeven er voorlopig niet in zit. Dit is een greep uit een scala aan casussen waarmee er kan worden geïllustreerd waarom migranten een voorkeur op bezuiniging van overheidsuitgaven uitspreken.