Het stemadvies van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM)

In opinie op 14-02-2014 | 12:44

Het Landelijk Beraad Marokkanen heeft een stemadvies gepubliceerd. Het LBM roept Marokkaanse Nederlanders op te gaan stemmen, bij voorkeur op een partij die zich inzet voor gelijke rechten en kansen van migranten en die samenwerking uitsluit met de PVV (in Den Haag en Almere), Leefbaar Rotterdam of plaatselijke discriminerende partijen. Hieronder het volledige advies.
Daaronder een oproep voor een nieuwe bijeenkomst over de verkiezingen op zondag 2 maart in Amsterdam.

Ga stemmen!
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen roept het LBM alle stemgerechtigde Marokkaans- Nederlandse burgers op om te gaan stemmen op 19 maart 2014. We moeten onze politieke macht niet onderschatten! In de grote en middelgrote steden kunnen we, samen met de andere migranten en autochtone democraten het politieke verschil maken. Met onze stem kunnen we onze stempel drukken op de politiek en daarmee op de economische, sociale, educatieve en culturele inrichting van onze stad.

Geef jouw stem.
Aan die partij die ons vertrouwen volledig verdient, aan die partij die niet alleen in woorden maar vooral in daden duidelijk bewezen heeft op te komen voor gelijke rechten en gelijke kansen voor de migranten en tegelijk te strijden tegen racisme en discriminatie. Aan mooie woorden en programma’s alleen hebben we niets.

Geef jouw stem niet.
Aan de partijen die de rechten van migranten en moslims verkwanselen en hun principes terzijde schuiven om te collaboreren met de PVV, Leefbaar Rotterdam of plaatselijke discriminerende partijen.

Zijn dit lokale of landelijke verkiezingen?
De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn natuurlijk lokale verkiezingen. Maar elke burger
weet dat hij/zij in zijn of haar dagelijkse leven geraakt wordt zowel door de besluiten van de gemeente alsook door de maatregelen van de regering. De leiders van de landelijke politieke partijen weten dat. Daarom zijn ze overal in de straten van de verschillende steden te vinden op zoek naar de stem van de burgers. We weten ook dat wij op dit moment een landelijke regering van VVD- PvdA hebben die bezig is de agenda van Wilders uit te voeren tegen de (gelijke) rechten van de migranten. Denk aan het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (VVD) om de Nederlandse nationaliteit te ontnemen aan Nederlanders met een dubbele nationaliteit bij het plegen van een zwaar delict. Dit is tegen artikel 1 van de grondwet! Denk aan de wetsvoorstellen van minister Asscher ( PvdA) om de uitkeringen voor kinderen en weduwen - woonachtig in Marokko en Turkije – eerst te korten met 40% en daarna niet meer uit te betalen in deze landen.

We moeten onze stem in de stad ook afstemmen op het landelijk beleid!

Stem niet uit traditie!
Sinds 2002 is het politieke landschap- onder invloed van het populisme en extreem-rechts
aanzienlijk veranderd: Principes bleken verhandelbaar te zijn. Geen enkele politieke partij
heeft bewezen ten alle tijden aan onze rechten loyaal te blijven. Vóór alles zijn we alleen loyaal aan onze ( gelijke) rechten binnen het kader van de Nederlandse democratie en grondwet. Politieke partijen die bang zijn voor extreem-rechts en onze rechten alsmede de grondwet schenden mogen nooit onze stem krijgen. Wel die kandidaten uit hun midden die bewezen hebben trouw te blijven aan hun democratische principes en daarom onze steun verdienen. Speciale omstandigheden:

IN ENKELE (GROTE) STEDEN DOEN ZICH BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN VOOR.

Den Haag:
De lijsttrekker van de PvdA in Den Haag, die eerst verklaarde dat hij de samenwerking met de
racistische PVV nadrukkelijk niet wil uitsluiten, en later in vage woorden hierop terugkwam, verdient vooralsnog geen enkele steun van de democratische bewoners in het algemeen en de Marokkaans-Nederlandse kiezers in het bijzonder. De PvdA zal eerst in een duidelijke taal en publiekelijk kleur moeten bekennen alvorens hij iets van zijn geloofwaardigheid terug krijgt. Alle partijen die de politieke moed niet hebben om de PVV af te wijzen als eventuele coalitiepartner dienen geboycot te worden.

Almere:
In Almere geldt dezelfde gedragslijn ten aanzien van de houding van de politieke partijen
t.o.v. de PVV. Ook hier dienen we geen enkele steun te verlenen aan partijen die de eventuele samenwerking met de PVV niet publiekelijk hebben afgewezen.

Rotterdam:
Gelet op het feit dat Leefbaar Rotterdam bewezen heeft een uitgesproken vijandigheid tegen
de migranten en de moslims te dragen en daarom niet aarzelde om deze bevolkingsgroep continu onder vuur te nemen en haar rechten en vrijheden aan te tasten of te bedreigen, dient elke partij die hiermee wil collaboreren door de democraten in het algemeen en de migranten en moslims in het bijzonder geboycot te worden.
Ook in Rotterdam zal de PvdA kleur moeten bekennen t.o.v. Leefbaar Rotterdam. Het kan niet zo zijn dat wij, uit strategische overwegingen, op de PvdA gaan stemmen om, na 19 maart, Leefbaar Rotterdam als `giftig cadeau´ erbij te krijgen. In 2012 hebben velen van ons op Samsom gestemd om van de VVD (= PVV- light) van Rutte af te komen, maar kregen, ongevraagd, Rutte als “cadeau”terug; en via Rutte ook de vijandige agenda van Wilders erbij !

Amsterdam:
In Amsterdam ligt de situatie anders. Amsterdam kent geen PVV en ook geen “Leefbar
Amsterdam”. Maar de partijen die in de hoofdstad om steun van de migranten en de Marok- kaans-Nederlandse kiezers vragen zullen duidelijk aan een aantal condities dienen te voldoen : geen retoriek maar wel concrete en controleerbare plannen om het racisme en discriminatie in alle sectoren te bestrijden, de werkloosheid terug te dringen en de achter- stand in het onderwijs aan te pakken. De zelforganisaties van migranten moeten in staat gesteld worden om de uitvoering van deze plannen te controleren.

OPROEP TE KOMEN NAAR BIJEENKOMST OP 2 MAART

Aan Nederlands-Marokkaanse kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen

Aan de vertegenwoordigers van verschillende landelijke en lokale moskeebesturen

Aan de vertegenwoordigers van de Nederlands-Marokkaanse netwerken en organisaties

Aan de vrouwen en jongeren-organisaties

Het Landelijk Beraad Marokkanen organiseert rond de gemeenteraadsverkiezingen 2014 een bijeenkomst op zondag 2 maart om 14.00 uur in het Huis van de Wijk, Slotervaart (achter moskee Al Oumma), Chris Lebeaustraat 4 1062 DC Amsterdam.

Het doel van deze vergadering is de Nederlandse Marokkanen op te roepen te gaan stemmen. Het tweede punt is het standpunt van het Landelijk Beraad Marokkanen. Daarbij komen aan de orde een evaluatie van de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad en de standpunten van de diverse politieke partijen. We willen het ook hebben over de betrokkenheid van de Marokkaanse kandidaten wat betreft hun standpunten over racisme en discriminatie en ten opzichte van de zwakkeren in de samenleving. 
Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. Graag uw komst even aanmelden bij emcemo1@gmail.com.
 
Namens het Landelijk Beraad Marokkanen,
 
Mohamed Rabbae

Zie ook:

Marokkaanse organisaties: ga stemmen

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 

 


Meer over #gr2014, gemeenteraadsverkiezingen, LBM, MOhamed Rabbae, stemadvies, verkiezingen.

Delen:

Reacties


Bert - 17/06/2014 21:45

Ik hoor nooit dat er stelling wordt genomen tegen het geweld tegen homos en lesbo, s. Wel hoor ik steeds respect. Helaas ben ik het respect nu wel kwijt, zekera de demonstraties van het marokkaans tuig wat demonstreerde tegen het juweliersechtpaar.

Den - 20/03/2014 17:17

Het zou al een hele vooruitgang zijn wanneer men zich houd aan de zeden en gewoonte die er zijn in Nederland.
Of moeten wij de Marokaanse vrouwen ook voor hoer uitmaken? Kleed jezelf ook als Nederlander dat houd ook een berg dicriminatie tegen. het is geen gezicht zoals mannen er bij lopen ineen jurk. Idem voor de vrouwen met kaftan en hoofddoek, dat zijn wij hier niet gewoon. Meisjes seksueel gebruiken, maar zoals er gezegd wordt "Daar zijn de Nederlandse miesjes voor" trouwen doen wij alleen met een Marokaanse. Probeer dat eerst eens te veranderen.

Anir - 17/03/2014 23:44

“Marokkanen die Nederlandse vrouwen voor hoer uitmaken”, is verwerpelijk. Maar kunnen we iedere individu opvoeden? Wat kan je zelf doen tegen Nederlanders die Marokkanen dagelijks discrimineren en uitmaken voor geitneukers? Wanneer je dit oplost, laat ons weten hoe je het gedaan hebt, zodat we dezelfde oplossing gaan toepassing op die Marokkanen.

Alvast bedankt
Rien de Wit - 15/03/2014 18:25

Willen jullie ook eens aandacht besteden aan de Nederlandse vrouwen en meisjes die dagelijks door Marokkanen voor hoer uitgemaakt worden. Ik zal hier wel geen reactie op krijgen.

PietPuk - 17/02/2014 14:00

"Denk aan het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (VVD) om de Nederlandse nationaliteit te ontnemen aan Nederlanders met een dubbele nationaliteit bij het plegen van een zwaar delict. Dit is tegen artikel 1 van de grondwet"
Lees Artikel 2.1 en 2.2

"Denk aan de wetsvoorstellen van minister Asscher ( PvdA) om de uitkeringen voor kinderen en weduwen - woonachtig in Marokko en Turkije – eerst te korten met 40% en daarna niet meer uit te betalen in deze landen."

Ook een losse interpretatie van het eigen claimbare recht, Art. 1 spreekt over hen die zich in Nederland bevinden.

Art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Art. 2

-
1.
De wet regelt wie Nederlander is.
-
2.
De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
-
3.
Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
-
4.
Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.