Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over Zwarte Piet en het slavernijverleden?

In achtergronden door Ewoud Butter op 21-02-2017 | 08:30

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen een kans maken op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Vandaag deel 3: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over Zwarte Piet en het koloniale- en slavernijverleden?

Zwarte Piet

Twee partijen die een kans maken op een Kamerzetel hebben een passage opgenomen over Zwarte Piet: GroenLinks en DENK: 

  • GroenLinks wil dat het Sinterklaasfeest een inclusief feest voor iedereen wordt. Naar racisme verwijzende elementen passen hier niet bij. De overheid faciliteert als het aan GroenLnks ligt het gesprek met en in scholen, intochtcomités, bedrijven, verenigingen, de publieke omroep en andere actoren over aanpassing van de figuur Zwarte Piet. DENK spreekt zich uit voor het afschaffen van de racistische elementen in de karikatuur van Zwarte Piet.

Slavernij- en koloniaal verleden

DENK, de PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie vinden dat er meer aandacht voor het koloniaal verleden en/of slavernijverleden van Nederland moet komen. 

  • De ChristenUnie, D66, GroenLInks, DENK en PvdA willen meer aandacht voor het slavernijverleden van Nederland in het onderwijs, D66, PvdA, GroenLInks en DENK vragen ook meer aandacht voor het koloniaal verleden.
  • DENK pleit voor het stimuleren van een ‘kleurrijk’ een eerlijker perspectief in de geschiedschrijving, door het opzetten van een faculteit voor Afro-Caribische en Indische geschiedschrijving. Ook wil DENK straatnamen, bruggen, tunnels en musea dekoloniseren en kolonisatoren niet meer vereren.
  • De PvdA wil met kenniscentrum NiNsee (over het slavernijverleden) gesprekken en ontmoetingen organiseren ter bestrijding van vooroordelen.
  • DENK en GroenLinks pleiten voor formele excuses voor ons slavernijverleden en koloniale verleden. GroenLinks wil dat alle oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië erkenning, rechtsherstel en compensatie krijgen. Ook andere slachtoffers van ons koloniale verleden moeten van GroenLinks erkenning krijgen. DENK spreekt over de koloniale bezetting van Indonesië en de politionele acties en pleit voor herstelbetalingen in de vorm van het door de regering onderhouden van slavernij-erfgoed. DENK is verder voorstander van een onafhankelijk onderzoek naar het Nederlandse handelen in Indonesië en een ruimhartige tegemoetkoming voor (nakomelingen van) slachtoffers en mensen die zijn benadeeld als gevolg van de Indische Kwestie. 
  • GroenLinks pleit voor een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland.

Samengevat

De PvdD, SP, CDA, VVD, SGP, PVV, VNL en 50PLUS schrijven in hun programma's niets over deze onderwerpen. 

Toegevoegd: Artikel 1

In dit overzicht zijn alleen partijen opgenomen die volgens de peilingen een kans lijken te maken op een Kamerzetel. Een overzicht van de standpunten van alle partijen zou te veel tijd kosten en het niet overzichtelijk maken. Daarmee doen we al deze partijen te kort, maar één in het bijzonder, zeker op dit onderwerp, Dat is artikel1. In het verkiezingsprogramma van deze partij wordt onder andere gepleit voor het afschaffen van Zwarte Piet in openbare ruimte en publieke media. Artikel1 is verder net als DENK en GroenLinks voor excuses voor het slavernijverleden en de koloniale bezetteingen. Net als GroenLinks wil Artikel1 van Keti Koti een nationale feestdag maken. Lees het hele programma hier

Tot slot 

Dit overzicht is nadrukkelijk geen recensie en ook geen stemwijzer met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Het overzicht bevat een inventarisatie van de onderwerpen die de partijen zelf als probleem in hun verkiezingsprogramma agenderen en de oplossingen die ze daarbij in gedachten hebben. 

De partijen die niet in niet overzicht zijn genoemd, besteden er in hun programma's geen aandacht aan. Dit betekent niet dat ze over deze onderwerpen geen mening hebben. Ze vonden het in ieder geval niet belangrijk genoeg om er in hun programma aandacht aan te besteden. We zullen ook  aandacht besteden aan de programma's van enkele partijen die volgens de peilingen (nog) geen kans maken op zetels, maar op deze onderwerpen wel een sterk profiel hebben. 

Bevat dit overzicht fouten? Mail ze naar info@republiekallochtonie.nl


Eerder verschenen:

  1. Wat willen de partijen doen tegen etnisch profileren?
  2. De verkiezingsprogramma's en de vrijheid van godsdienst


Kijk alle overzichten hier

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier


Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk17, #tk2017, achtergrond, ewoud butter, verkiezingen, verkiezingsprogramma's.

Delen:

Reacties


Linda Rosenburg - 05/03/2017 18:04

Zwarte Piet heeft niets met slavenrnij te maken Maak Sinterklaas incl Zwarte Piet een nationale feestdag (wat het nu niet is). Dan mag van mij Keti Koti ook een feestadg worden. Gelijk oversteken, dat is tolerantie.