Bij1 presenteert kandidatenlijst en programma voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid

In nieuws door redactie op 01-01-2018 | 18:55

Vandaag heeft de politieke partij Bij1, dat vorig jaar nog opereerde onder de naam Artikel1, haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst bekend gemaakt. Bij1 neemt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam deel. De lijst wordt zoals verwacht aangevoerd door Sylvana Simons, gevolgd door Jazie Veldhuyzen en Cailin Kuit. Tot de lijstduwers behoren bekende namen als Anousha Nzume, Marjan Sax, Manju Reijmer, Anja Meulenbelt, Sunny Bergman en Gloria Wekker.

Het verkiezingsprogramma is, zo schrijft Bij1, "tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de mensen die zelf het meest te maken hebben met onrechtvaardige ongelijkheid - de ervaringsdeskundigen. Mensen met een beperking, sekswerkers, transmensen, vluchtelingen en hun actiegroepen en organisaties, mensen van veel verschillende achtergronden en leeftijden."

Het accent in het programma ligt dan ook bijzonder op de versterking van de positie van juist deze groepen. "Zoveel minderheden bij elkaar vormen uiteindelijk een grote meerderheid. En het is tijd die meerderheid aan het woord te laten. U, dus", schrijft de partij. 

Onderwerpen als wonen, werk, zorg, onderwijs, lokale democratie en veiligheid zijn in het programma beknopt uitgewerkt. De partij schrijft:

"Dat is niet omdat we die niet belangrijk vinden, maar omdat we er van uitgaan dat we samen zullen werken met de partijen - zie het linkse pact in Amsterdam - die juist op die thema’s uitvoeriger op de zaken ingaan. We profileren ons op zaken die andere partijen nog te veel hebben laten liggen, en werken samen waar dat kan."

Inhoudelijk ligt het programma van Bij1 dicht bij dat van de linkse partijen (PvdA, SP, Denk) en zeker de inhoudelijke verschillen met het programma van GroenLinks Amsterdam zijn klein. 

Kandidaten

Sylvana Simons wordt zoals eerder bekend was geworden, de lijsttrekker van Bij1.  Op twee staat jongerenwerker Jazie Veldhuyzen en op de derde plek Cailin Kuit ( psychiater en mensenrechtenactivist). De rest van de lijst iziet er als volgt uit:

4. Ana Paula Lima (ambassadeur Amsterdam Pride)

5. Vayhishta Miskin (voormalig voorzitter jongerenadviesraad Zuid-Oost)

6. Godfrey Lado (reggaemuzikant, dichter, geeft voorlichting over vluchtelingen)

7. Naomi Doevendans (intersectioneel activiste)

8. vreer (genderzwerver en gendermeander)

9. Bob Schoute (buschauffeur)

10. So Roustayar (bouwkundige en activist)

11. Anousha Nzume (actrice, schrijver)

12. Marjan Sax (o.a. oprichter Mama Cash en bestuurder van verschillende organisaties)

13. Glenda Vijzelman (actief in 3 groepen waar ze als vrouw met Surinaamse achtergrond verbindend, divers en creatief meedenkt over o.a. diversiteit)

14. Manju Reijmer (student en schrijver)

15. Anja Meulenbelt (o.a. schrijver, feministe, antiraciste, voormalig Eerste kamerlid SP) 

16. Sunny Bergman (o.a. maker van persoonlijke essayistische documentaires, schrijver) 

17. Gloria Wekker (sociaal en cultureel antropoloog, met specialisaties op het gebied van Gender Studies, Seksualiteitsstudies, Afrikaans - Amerikaanse en Caraïbische Studies.) 

De nog jonge partij lijkt na een onstuimig eerste jaar nog niet ruim in de actieve leden te zitten. Opvallend is dat bijna de helft van de kandidaten op dit moment ook een bestuursfunctie binnen de partij vervult.  

Lees het hele programma en de hele lijst hier

Zie ook: 

Mourad Taimounti lijsttrekker DENK, kandidatenlijst GroenLinks definitief


 


Meer over #gr2018, bij1, verkiezingen.

Delen:

Reacties


Mounir - 02/01/2018 08:11

Jammer, het programma heeft inderdaad in vergelijking met het programma van GroenLinks weinig toegevoegde waarde.
Democratisch dubieus is de rol van de leden. Worden het programma en de kandidatenlijst niet door leden goedgekeurd? Bij FvD en DENK oordeelden jullie daar terecht hard over en nu niet? Ook het gegeven dat de helft van de lijst uit partijbestuurders bestaat, vind ik uit democratisch oogpunt dubieus. Je kunt bij Bij1 je dus als bestuurslid kandidaat stellen? Bij andere partijen zijn het bestuursleden (door de leden daartoe gemandateerd) of vanuit het bestuur gemandateerden die verantwoordelijk zijn voor de werving, begeleiding en tussentijdse beoordeling van kandidaten. Wie vervult die rol wanneer de bestuursleden zelf ook op de lijst staan?
Ik hoop van harte dat Sylvana gekozen wordt, maar de rest van de top van de lijst lijkt me veel te licht voor een verantwoordelijke baan als gemeenteraadslid. Het gaat in de gemeente niet alleen over identiteitsvraagstukken, maar ook over werk, onderwijs, huisvesting, zorg etc.

Wouter - 02/01/2018 07:33

Mooi, degelijk programma en originele, kleurrijke lijst.