Ruim één op de vijf Nederlanders voor het sluiten van moskeeën

In achtergronden door Ewoud Butter op 20-09-2016 | 08:59

22% van de Nederlanders wil, net als de PVV in haar verkiezingsprogramma, alle moskeeen in Nederland sluiten. Een kleine meerderheid van 55% is tegen het sluiten van moskeeën. Eén op de tien Nederlanders is voor de ongelijke behandeling van moslims.
Het zijn onderbelichte resultaten uit een landelijke peiling die I&O Research, in samenwerking met de Volkskrant uitvoerde.

Uit een ander onderzoek dat Ipsos voor de NOS uitvoerde in het kader van Prinsjesdag blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat de verschillen tussen moslims en niet-moslims de laatste jaren groter zijn geworden. Bijna 70 procent maakt zich zorgen over de kloof tussen deze twee groepen, en 43 procent heeft er zelfs veel zorgen over.

Meer over beide onderzoeken hieronder.

I&O peiling

De peiling van I&O werd onder 1.456 Nederlanders van 18 jaar en ouder uitgevoerd. Volgens I&O gaat het om een representatief onderzoek. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat een meerderheid van de kiezers het liefst de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar zou willen terugdraaien net als de bezuinigingen in thuis-, ouderen- en jeugdzorg. Twee derde wil af van het eigen risico in de zorg en men wel meer investeringen in duurzame energie, in internationale vredesoperaties en niet meer bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en op kunst en cultuur.

Een aparte paragraaf is er ook over integratie en immigratie. Met betrekking tot het samenleven tussen autochtone en allochtone inwoners, tussen moslims en niet-moslims laten Nederlanders volgens de onderzoekers een tweeledig beeld zien. "Een beeld van tolerantie, maar wel volgens de Nederlandse mores".

Sluiten van moskeeën

Opmerkelijk is dat de onderzoekers van I&O de steun voor het PVV-voorstel om moskeeën te sluiten, downplayen. Ze schrijven dat "slechts" 22% van de Nederlanders dit voorstel steunt. Waarom 'slechts'?

22% van de kiezers zou bijvoorbeeld goed zijn voor 33 kamerzetels. Nou gaan de verkiezingen over veel meer onderwerpen, maar de PVV kan tevreden zijn met zoveel steun op dit punt. Het gaat daarnaast om een voorstel dat een forse aantasting van onze rechtsstaat zou betekenen. Zouden de onderzoekers dezelfde formulering hebben gebruikt wanneer één op de vijf Nederlanders synagogen of kerken zou willen sluiten? Bovendien blijkt dat maar een kleine meerderheid van de Nederlanders (55%) tegen de sluiting van moskeeen is. De rest is neutraal of weet het niet.
De Volkskrant maakte het overigens nog bonter. Die krant schreef naar aanleiding van de I&O peiling: "Het sluiten van moskeeën - waarmee de PVV campagne voert - kan nauwelijks op instemming rekenen."

Uit de I&O peiling blijkt verder dat een kleinere groep, 10% van de Nederlanders, een voorstander is van een ongelijke behandeling (lees discriminatie) van moslims: één op de tien Nederlanders vindt dat moslims niet dezelfde rechten en plichten hebben als christenen.

73% van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat "moslims en andere etnische minderheden" (euh, beste onderzoekers, sinds wanneer zijn moslims etnische minderheden?) zich volledig moeten aanpassen aan "onze Nederlandse manier van leven". Wat deze manier van leven inhoudt wordt niet nader omschreven.

Uit de peiling van I&O blijkt verder dat vraagstukken als integratie, islam, de angst voor terreur en immigratie vooral voor PVV-stemmers belangrijke redenen vormen om op die partij te stemmen. Voor de Nederlanders die op andere partijen stemmen zijn andere onderwerpen als de zorg, de economie, het onderwijs en normen en waarden belangrijk voor hun partijkeuze.

Ook opmerkelijk zijn de cijfers die de kiezers aan (kandidaat) politici geven. De meeste waardering krijgt Ahmed Aboutaleb (PvdA) die een 7,1 krijgt, op afstand gevolgd door Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA) en Gertjan Segers (ChristenUnie) die alle drie een 6 krijgen. De minste waardering krijgen Geert Wilders (3,7), Jan Roos (3,5), Sylvana Simons (2,3) en Tunahan Kuzu (1,9).

Lees de gehele peiling hier.
 

Ipsos: zorgen over kloof moslims - niet moslims

Uit het onderzoek dat Ipsos voor de NOS uitvoerde in het kader van prinsjesdag blijkt dat bijna 70 procent maakt zich zorgen over de kloof tussen moslims en niet-moslims Verder maken veel Nederlanders zich ook zorgen maken over de verschillen tussen 'allochtoon- autochtoon' en tussen arm en rijk.

Angst voor terreur

Bijna een derde van de Nederlanders is banger dan een jaar geleden voor terroristische aanslagen. Ruim tweederde van de bevolking is niet banger geworden en 1% is minder bang.

Spanningen Turkse Nederlanders

70% van de Nederlanders vindt dat de regering zich actief moet inzetten om de spanningen  tussen Turkse Nederlanders die zijn opgelopen na de mislukte coup te verminderen. Hierbij wordt gedacht aan het handhaven van de wetten en de Nederlandse normen en waarden tot het uitzetten van mensen die voor onrust zorgen.

Turkijedeal

Een kleine meerderheid van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in de afspraken met Turkije om de 'vluchtelingenstroom beheersbaar' te maken. Een derde van de Nederlanders heeft een beetje vertrouwen en 1% heeft veel vertrouwen.

Meer resultaten van het Ipsos-onderzoek hier.


Immigratie en integratie belangrijke onderwerpen tijdens campagne

Dat immigratie en integratie (donkerblauwe lijn) sinds vorig jaar voor de Nederlandse bevolking met voorsprong het belangrijkste probleem vormen, blijkt ook uit onderstaande grafiek van het SCP (Burgerperspectieven, 2016-2) . Deze toename komt volgens het SCP omdat de komst van vluchtelingen de belangrijkste bron van ongerustheid vormt. Deze onderwerpen (immigratie, integratie en islam) zullen daarom ongetwijfeld belangrijke onderwerpen tijdens de komende verkiezingscampagne vormen.

 Zorgen over de islam zijn de afgelopen jaren toegenomen na de aanslagen in Parijs en Brussel. Deze aanslagen werden keer op keer gevolgd door een duidelijke toename van uitingen van moslimhaat.

 

Ewoud Butter is onderzoeker hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van hem op Republiek Allochtonië hier of op zijn blog.

 

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven in onze eigen teksten meestal wel de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Meer over de terminologie op polderislam of lees Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie? 
Lees ook de Factcheck Neemt moslimhaat in Nederland toe? Meer over moslimhaat/islamofobie op dit blog hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 

 


Meer over #tk2017, i&O, ipsos, moslimdiscriminatie, moslimhaat, onderzoek, peilingen, scp, verkiezingen.

Delen: