GroenLinks geeft in Amsterdam prioriteit aan aanpak racisme en discriminatie

15 september 2017 | 08:30

Als een van de eerste partijen heeft GroenLinks Amsterdam haar concept- verkiezingsprogramma gepresenteerd. In dit programma is de aanpak van discriminatie en racisme één van de drie prioriteiten. De andere twee prioriteiten zijn het terugdringen van de groeiende ongelijkheid in de hoofdstad en een radicale vergroening.

Strijd tegen radicalisering terecht onder vuur?

14 september 2017 | 18:38

Door: Roemer van Oordt

Het rommelt de laatste tijd rondom het anti-radicaliseringsbeleid in Nederland. Vanmiddag vond er op verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad een spoeddebat over plaats en volgens verschillende media zou uit een recente evaluatie van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijken dat de helft van de gemeenten nauwelijks iets tegen radicalisering doet.

Raad van State dwingt Dekker islamitische middelbare school te financieren

28 juli 2017 | 13:13

Door Roemer van Oordt

Waarschijnlijk al binnen een maand zal het Cornelius Haga Lyceum - vernoemt naar de eerste Nederlandse ambassadeur in het Ottomaanse Rijk (begin 17e eeuw) - zijn deuren openen. Dat zou dan nog net op tijd zijn voor het schooljaar 2017-2018. Staatssecretaris Dekker kreeg woensdagochtend van de Raad van State te horen dat hij ten onrechte de subsidiëring van deze nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam heeft tegengehouden en vóór 1 augustus over de brug moet komen. Lokale en nationale bestuurders en politici reageren teleurgesteld of gefrustreerd en roepen ouders op zich nog maar eens goed achter hun oren te krabben voordat zij hun kind toevertrouwen aan de onderwijszorgen van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) die de school gaat besturen.

PvdA stelt vragen over dreiging tegen Amsterdamse moskeeën

30 juni 2017 | 16:46

Het PvdA-raadslid Sofyan Mbarki heeft vandaag raadsvragen gesteld over mogelijke bedreigingen aan Amsterdamse moskeeën. Dit naar aanleiding van een reeks incidenten, waarvan gisteravond nog één in Parijs. De PvdA wil weten of deze dreigementen ook in Amsterdam worden geuit en of de gemeente dit monitort. Mbarki: ‘Ik wil dat alle Amsterdammers veilig naar de moskee kunnen. We moeten pal staan voor vrijheid en religieuze tolerantie.’

Argumenten voor en tegen het verbieden van besteding van scholierenvergoeding aan islamlessen

04 mei 2017 | 11:25

Door Ewoud Butter

Amsterdamse ouders met een laag inkomen kunnen sinds 2005 geld aanvragen voor activiteiten voor hun kinderen, de zogenaamde Scholierenvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om bij te dragen aan de ontwikkelingskansen van kinderen en daarna op de langere termijn aan de bestrijding van armoede. De vergoeding wordt door ouders gebruikt om uit te geven aan bijvoorbeeld een fiets, muziekles, zwemles, schoolspullen, sport of een uitje.
Eind vorig jaar bleek een deel van de islamistische ouders het geld uit te geven aan islamonderwijs. En dat leidde tot ophef in de Amsterdamse raad.

Groei islamitisch basisonderwijs in Amsterdam zet door

20 februari 2017 | 07:51

De belangstelling voor islamitische basisscholen in Amsterdam neemt toe. Dat schrijft het Parool.

Waar andere scholen in de stad volgens de krant strijden tegen krimp, hebben islamitische scholen een sterk aanzuigende werking. Volgens Yusuf Altuntas, directeur van de landelijke Islamitische Schoolbesturen organisatie (Isbo), zijn er ten eerste gewoon veel moslims in de stad, maar is er in een polariserende samenleving ook een behoefte van ouders om hun kinderen naar scholen te sturen waar ze zichzelf kunnen zijn.

Amsterdam is superdivers

28 oktober 2016 | 11:14

Amsterdam wordt steeds diverser. Van een meerderheidsgroep is in Amsterdam geen sprake meer en daarmee is de zogeheten superdiversiteit een feit. Het aandeel autochtonen is gedaald naar 48%, het aandeel Amsterdammers van niet-westerse herkomst bedraagt 35% en de groep westerse allochtonen is bijna 17%.

Dat blijkt uit een factsheet van het Amsterdamse onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie Statistiek (OIS).

Segregatie houdt kinderen gevangen in achterstand

24 oktober 2016 | 08:05

Segregatie is een collectief probleem. Als we kinderen al van jongs af aan apart zetten, hoe kunnen we dan verwachten dat ze later goed samenleven?

Het Amsterdamse stadsbestuur geeft miljoenen uit aan tweetalig onderwijs, maar investeert niet in het bestrijden van zwarte en witte scholen. Dat schrijft Marjolein Moorman.

SIO: "Pathologisch leugenaar Sander Dekker (..) kan de boom in"

31 mei 2016 | 07:44

De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) is woedend over het besluit van staatssecretaris Sander Dekker om geen geld uit te trekken voor een nieuwe islamitische basisschool in Amsterdam.

Wat gaan we doen met tien miljoen?

17 mei 2016 | 13:32

Tekst: Daphne Meijer

Burgemeester Eberhard van der Laan heeft het Pinksterweekeinde uitgekozen om een mededeling te doen. De Gemeente Amsterdam gaat de Joodse gemeenschap tien miljoen euro uitbetalen. Die euro's zijn een sigaar uit eigen doos: het gaat om het geld dat de Gemeente in 1945 en 1946 bij wijze van navordering eiste van Joodse huiseigenaren over de erfpacht die ze in de oorlogsjaren niet hadden afgedragen, en om geld dat na de oorlog op gemeentegirorekeningen stond van omgekomen Joden. De tegoeden op deze rekeningen zijn, populair gezegd, in de zakken van de Gemeente verdwenen.

Segregatie in voortgezet onderwijs in Amsterdam blijft immens

11 april 2016 | 23:36

Er is in het voortgezet onderwijs in Amsterdam nog steeds sprake van flinke segregatie als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders en de herkomst van de leerlingen. Op categorale vwo-scholen heeft 70% van de leerlingen hoogopgeleide ouders en is minder dan 20% van de leerlingen van niet-westerse herkomst. Op vmbo-scholen en praktijkonderwijsscholen heeft gemiddeld minder dan 20% van de leerlingen hoogopgeleide ouders en is meer dan 60% van de leerlingen van niet-westerse herkomst.

Nederlandse Koerden vragen met hongerstaking aandacht voor lot Turkse Koerden

14 januari 2016 | 09:27

Nederlandse-Koerden zijn gisteren in hongerstaking in Amsterdam gegaan om aandacht te vragen voor de moordpartijen en oorlog uitgevoerd door de Turkse staat tegen Koerdische burgers. Na de verkiezingsnederlaag op 7 juni 2015 door Erdogan en zijn AKP-regering hebben de Koerden, volgens de hongerstakers vogelvrij verklaard. Sindsdien zijn honderden Koerdische burgers vermoord door het Turkse leger, is in meerdere Koerdische steden een avondklok ingesteld en worden burgemeesters opgesloten. Dat laat de Federatie van Koerden in Nederland (Fedkom) in een persbericht weten.

Steden- of samenwerkingsverband? Bezetting blijft bezetting

15 oktober 2015 | 15:10

Door: Roemer van Oordt

Toen ik in de jaren tachtig studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, maakten wij ons onder meer hard voor stedenbanden met Midden- en Latijns-Amerika vanuit ontwikkelingssamenwerkingsperspectief. Redenen om die banden aan te gaan zijn drastisch veranderd, hoorde ik laatst van een medewerker Economische Zaken van onze hoofdstad. Niet langer solidariteit, maar economische motieven spelen de hoofdrol, met in de zijlijn aandacht voor sociaal-culturele uitwisseling. Dus geen stedenband met een dorp in Bangladesh maar wél met de Israëlische hightech ‘Silicon Wadi’ Tel Aviv, waar meer uitvindingen worden gedaan dan waar ook ter wereld.

Amsterdamse politie zet ambassadeurs in tegen etnisch profileren

15 oktober 2015 | 11:35

De Amsterdamse politie is van plan 'ambassadeurs' in te gaan zetten bij verschillende wijkteams om agenten alerter te maken op etnisch profileren. Dat verklaarde hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg in AT5-programma Het Verhoor. Aalbersberg: 'Het zijn eigen collega's die met een team in gesprek gaan. Ze zitten op drie teams: Flierbosdreef, August Allebeplein en op de Lijnbaansgracht'.

De ambassadeurs moeten ervoor zorgen dat agenten zich meer bewust worden van het fenomeen etnisch profileren. Aalbersberg: 'Het moet intern veilig zijn, we moeten voldoende divers zijn, we kijken naar etnisch profileren en de aanpak van discriminatie in de stad. Die vier horen bij elkaar en staan hoog op de agenda'.

'Het Westen voert sinds 2001 de verkeerde oorlog'

22 september 2015 | 09:27

De Westerse aanpak van radicalisering leidt alleen maar tot polarisatie en kweekt terroristen van eigen bodem. Dat verklaart psychoanalist en terrorismedeskundige David Kenning, een adviseur van de gemeente Amsterdam op het gebied van Syriëgangers, die interviews gaf aan het NRC en Het Parool.

Volgens Kenning wordt de strijd tegen Al-Qaeda en Islamitische Staat (IS) te veel gezien als een gevecht is tegen de islamitische cultuur. ‘Het is belangrijker dat we de psychologische gesteldheid van de jihadisten begrijpen, dan dat we ons blindstaren op de radicale islam,’ stelt hij in het NRC. De nadruk op de islam zal jihadisten in de kaart spelen, tot toenemende islamofobie leiden en een recept zijn voor heftigere confrontaties.

Amsterdam gaat moslimdiscriminatie registreren

27 augustus 2015 | 18:55

Een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad steunt het initiatief van D66 en VVD om moslimdiscriminatie (D66 spreekt over islamofobie) apart te registreren. Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is. Dit gebeurt wel voor bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie.

Segregatie neemt toe in Europese steden

22 augustus 2015 | 09:33

In steeds meer Europese steden is sprake van ruimtelijke segregatie. Arm en rijk wonen steeds verder uit elkaar. Dit kan funest zijn voor de sociale stabiliteit en de competitiekracht van steden, blijkt uit de vergelijkende studie Socio-Economic Segregation in European Capital Cities.

In de Volkskrant vandaag wordt er een stad uitgelicht: Amsterdam.

Kunstenaars, activisten en hoogleraren roepen op geen stedenband met Tel Aviv aan te gaan

30 juni 2015 | 21:05

Een bont gezelschap van kunstenaars, auteurs, activisten, bestuurders van NGO's, een oud-minister en universitair docenten en hoogleraren doet in een open brief een beroep op de gemeente Amsterdam om geen stedenband dan wel samenwerkingsovereenkomst met Tel Aviv/Jaffa aan te gaan. De ondertekenaars stellen dat hiervan een verkeerd politiek signaal naar Israël uitgaat.
Morgen praat de Amsterdamse gemeenteraad over de stedenband.

Hieronder de volledige verklaring.

Amsterdamse ‘importyuppen’ in Jeruzalem niet barmhartig

30 juni 2015 | 12:22

Door: Roemer van Oordt

Het buurtje Jeruzalem in het Amsterdamse stadsdeel Oost haalde eind vorige week opgelucht adem. Burgemeester van der Laan bevestigde na een ingelaste informatieavond dat de 24-uursopvang voor tussen de 50 en 80 ‘kwetsbare’ asielzoekers aan het Robert Kochplantsoen er niet permanent, maar vanaf 1 juli maximaal een half jaar zal blijven. Van der Laan noemde het besluit in de aansluitende commissievergadering ‘eigenlijk gewoon fout’. Hij verontschuldigde zich aan de bewoners omdat het besluit onder tijdsdruk was genomen en de buurt al ‘belast’ genoeg zou zijn.

Voorlopig geen steun voor stedenbanden met Tel Aviv en Ramallah

19 juni 2015 | 15:49

Aanvankelijk leek een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad voorstander te zijn van een stedenband met Tel Aviv en Ramallah. Op dat moment waren vooral de critici van Israël boos. Zij maakten voorafgaand aan de commissie gebruik van de gelegenheid om in te spreken.

Toen aan het eind van het debat in de commissie Algemene Zaken een meerderheid van de Amsterdamse raad zich juist tegen de voorgenomen stedenband met Tel Aviv leek te keren, werden de vrienden van Israel op sociale media boos.

Eens te meer werd duidelijk hoe hoog de emoties kunnen oplopen als het gaat om het Israelisch-Palestijns conflict. De cruciale vraag voor Amsterdamse politici is of een stedenband deze emoties zullen dempen of zullen versterken. Voorlopig lijkt een meerderheid tegen stedenbanden met Tel Aviv en Ramallah.

Rechter: Amsterdam moet opnieuw kijken naar huisvestingsaanvraag islamitisch onderwijs

06 juni 2015 | 14:32

De gemeente Amsterdam moet van de voorzieningenrechter opnieuw kijken naar een huisvestingsaanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam (SIO).
Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag voor deelname aan het huisvestingsprogramma 2014 en 2015 niet op de juiste manier behandeld.

'Is dit wit genoeg voor u?' Scholen voeren omstreden actie tegen segregatie

22 mei 2015 | 11:24

Twee zwarte basisscholen in Amsterdam-Zuid, De Avonturijn in De Pijp en de St. Catharinaschool in de Rivierenbuurt, sturen vandaag hun leerlingen de straat gekleed in provocerende T-shirts om hun school gemengder te krijgen. Op de T-shirts staat de tekst: 'Is dit wit genoeg voor u?' en op de achterzijde: 'Elk kind heeft recht op integratie.' De websites van de scholen 'gaan op zwart'.

Niet alle ouders steunen de actie, maar Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) wel.

Gebruik principe van scheiding van kerk en staat niet om antireligieuze sentimenten te voeden

01 mei 2015 | 17:26

Tekst: Ruard Ganzevoort

Het principe van scheiding van kerk en staat is een belangrijk deel van onze rechtsstaat. Maar het kan ook makkelijk misbruikt worden. Het meest bizarre voorbeeld hoorde ik van een ambtenaar die vertelde dat een collega om die reden nooit brieven van kerkgenootschappen opende. Maar er zijn er meer.

Amsterdamse SP en VVD: subsidies mogelijk doorgesluisd naar moskeeën

01 mei 2015 | 08:29

Tienduizenden euro's subsidie voor computercursussen en sollicitatietrainingen in Amsterdam zijn mogelijk van twee sociaal-culturele stichtingen doorgesluisd naar moskeeën. Dat stellen de Amsterdamse VVD en de SP. Zij vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of er sprake is van de schending van de scheiding tussen kerk en staat.

Herverdeling geld funest voor wegwerken taalachterstanden in grote gemeenten

11 april 2015 | 20:14

De onderwijswethouders van de grote steden vinden het een slecht plan van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om 20 miljoen euro voor het wegwerken van taalachterstanden bij kinderen bij de grote steden weg te halen. De wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd om niet in te stemmen met het plan van staatssecretaris Dekker.

Strijden Diyanet en Milli Görüs om Westermoskee?

28 januari 2015 | 09:00

De van buiten bijna voltooide Westermoskee staat centraal in een machtsstrijd tussen Diyanet en Milli Görüs, twee Turkse religieuze organisaties.

In 2010 de plannenmakers van de moskee in Amsterdam-West door Milli Görüs geroyeerd. Vanaf toen gingen ze verder hun eigen weg, maar nu dreigt een liquiditeitsprobleem omdat de aannemer nog 320.000 euro krijgt.

Het Parool schrijft dat Diyanet vorige week enkele winkelpanden en appartementen in de Witte de Withstraat in Amsterdam-West heeft gekocht van een stichting die via bestuurders en geldstromen verknoopt is met de Westermoskee. Met dit geld zou het liquiditeitsprobleem opgelost kunnen zijn. De vraag is dan wie de eigenaar van de Westermoskee is.

Rechter: eis Amsterdam aan Stichting Islamitisch Onderwijs was onterecht

10 december 2014 | 16:55

De gemeente Amsterdam heeft eerder dit jaar ten onrechte van het schoolbestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs verlangd afstand te nemen van een bestuurslid dat zich pro Islamtische Staat had uitgelaten. Volgens de rechter mag een gemeente volgens de huidige wet- en regelgeving niet dergelijke eisen stellen bij het afgeven van een huisvestingsvergunning.

Marokkaanse organisaties vragen burgemeester Van der Laan om hulp

15 november 2014 | 09:19

Maatschappelijke organisaties van Marokkaanse Amsterdammers en Amsterdamse moskeeën maken zich ernstig zorgen over de positie van Amsterdammers, vooral jongeren met een Marokkaanse achtergrond. De organisaties die verenigd zijn in het Inspraakorgaan Marokkanen Amsterdam (IOMA) willen een tegenbeweging vormen en hebben daarom gisteren een brief en en notitie gestuurd aan burgemeester Eberhard van der Laan. Bij de brief zit ook een notitie, 'Mocro in Mokum'.

Dat hebben de organisaties in een persbericht laten weten. Een link naar de notitie vindt u onderaan dit bericht.

Radicalisering: steunpunt voor families en Amsterdamse imams beginnen een site

10 november 2014 | 21:11

Er komt een onafhankelijk steunpunt voor de families van jihadisten en potentiële Syriëgangers. Er zou grote behoefte aan zo'n steunpunt bestaan bij families. Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

Het Parool brengt vandaag het nieuws dat 5 Amsterdamse imams het initiatief hebben genomen voor een jongerenwebsite tegen radicalisering.

Marokkaanse organisaties: Van der Laan heeft te weinig contact met ons

03 november 2014 | 14:18

Marokkaanse organisaties vinden dat het Amsterdamse stadsbestuur te weinig contacten met hen onderhoudt. Er is volgens deze organisaties een groot verschil tussen de huidige burgemeester Eberhard van der Laan en zijn voorganger Job Cohen die, zeker na de moord op Theo van Gogh, de Marokkaanse gemeenschap en de moskeeën betrok bij zijn beleid.

Dat blijkt uit een artikel in het NRC van afgelopen zaterdag.

Grootste armoede onder vluchtelingen in Amsterdam

20 oktober 2014 | 12:22

61% van de Somalische Amsterdammers behoort tot de minima. Verder is het percentage minima hoog onder Amsterdammers met als herkomstland Soedan (48%), Irak (48%), de Dominicaanse Republiek (45%), Afghanistan (42%), Ethiopië (41%), Nigeria (40%), Egypte (39%), Bulgarije (39%) en Pakistan (35%).

De armoedekans is veel groter onder Amsterdammers van overig niet-westerse herkomst (30%) en Turkse en Marokkaanse herkomst (26%) dan onder personen van Nederlandse herkomst (11%).

Van der Laan houdt debat met Okay Pala bij Argan tegen

09 oktober 2014 | 17:23

Vorige week vrijdag kondigde jongerencentrum Argan een debat aan tussen Okay Pala, de voorman van de radicale moslimbeweging Hizb ut Tahrir (HuT) en jongerenimam Yassin El Forkani.
Afgelopen dinsdag liet het jongerencentrum weten dat het debat niet doorging wegens 'onvoorziene omstandigheden'. Het jongerencentrum wilde niet vertellen wat deze onvoorziene omstandigheden waren.
Vandaag bleek dat het debat was afgelast op aandringen van burgemeester Van der Laan. De gemeente wenst haatzaaien door Okay Pala niet te faciliteren via de subsidie die Argan van de gemeente ontvangt.

Hype van de week: gescheiden zwemmen in kader van mannenemancipatie

04 oktober 2014 | 15:31

De Amsterdamse VVD maakte zich deze week druk om een activiteit van stichting Kantara - Brug die aparte zwemlessen organiseert voor vooral Turkse en Marokkaanse mannen. De Telegraaf ('Apartheid in zwembad') en GeenStijl (' Raadsvragen om racistisch haatzwembad in 020') reageerden groots en verontwaardigd uit.

Waar gaat het over?

Parool: weinig diversiteit in de Stopera

30 september 2014 | 17:55

De gemeentelijke organisatie van Amsterdam blijft een door witte ambtenaren gedomineerd bolwerk.

Ondanks de wens het ambtenarenapparaat van de stad een afspiegeling te laten zijn van de bevolking, is het aantal ambtenaren met een niet-westerse achtergrond momenteel 14 procent. In 2011 werd nog uitgegaan van een stijging van het aantal allochtone ambtenaren naar 27 procent in 2014. Amsterdam heeft ruim vijftig procent allochtone inwoners.

Stichting Oogappel verliest subsidie na tip AIVD

23 september 2014 | 08:27

De gemeente Amsterdam heeft de islamitische vrouwenorganisatie Oogappel uit Slotervaart haar subsidie afgepakt na een waarschuwing van de AIVD.

Reden hiervoor is dat één van de cursusleidsters van de stichting Oogappel de integratie zou tegenwerken.

Stadslicht presenteert drie colleges over Onderwijs, Segregatie en Achterstand

18 september 2014 | 10:15

Onderwijs, segregatie en achterstand. Scholen in grote steden zijn vaak gesegregeerd: witte kinderen gaan naar witte scholen, zwarte kinderen gaan naar zwarte scholen. Is dat segregatie op basis van etnische afkomst, of is het ook, of eigenlijk, segregatie op basis van economische positie en opleiding van de ouders? Zijn zwarte scholen ook slechte scholen? Vragen als deze komen in drie colleges van @Stadslicht over Onderwijs, Segregatie en Achterstand aan de orde.

Alle colleges worden gegeven in Pakhuis De Zwijger, beginnen om 18 uur en eindigen om 19 uur.

Minstens 35 jongeren uit Amsterdam naar Syrie en Irak vertrokken

17 september 2014 | 09:35

Volgens ingewijden kennen de Amsterdamse autoriteiten zeker 35 gevallen van jongeren die zijn afgereisd naar Syrië of Irak.

Ongeveer tachtig Amsterdammers lijken te radicaliseren. Zij komen uit voornamelijk uit stadsdeel Nieuw-West, maar ook uit Amsterdam-Noord. Dat meldt het Parool.

Stijging van aantal meldingen radicalisering in Rotterdam

25 augustus 2014 | 08:18

In het eerste half jaar van 2014 heeft het meldpunt radicalisering in Rotterdam 15 meldingen en adviesvragen binnengekregen. In 2013 waren er, over het hele jaar, nog 20 meldingen van extremisme en radicalisering. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van Leefbaar Rotterdam over de aanpak van jihadgangers uit de Maasstad. In 2012 waren er 16 meldingen

Bijna de helft van de Marokkaanse jongeren in Amsterdam is werkloos

20 augustus 2014 | 12:04

48% van de Marokkaans-Nederlandse jongeren in Amsterdam was aan het begin van dit jaar werkloos. Dat was op dat moment ruim drie keer zo hoog als onder autochtone Amsterdamse jongeren, waarvan 14% werkloos was.

Ook onder andere niet-westerse groepen jongeren is de werkloosheid hoog: van de Surinaamse/ Antilliaanse Amsterdamse jongeren is 38% werkloos, gevolgd door Turkse jongeren (33%) en jongeren van overige niet-westerse herkomst (31%).

Dat blijkt uit een factsheet die is opgesteld door de gemeente Amsterdam.

Quinsy Gario stopt met overleg over Zwarte Piet

11 augustus 2014 | 12:59

Quinsy Gario heeft bekend gemaakt dat hij zich terugtrekt uit het overleg over de intocht van Sinterklaas.

Gario, die de afgelopen jaren onvermoeibaar en onbevreesd de discussie over Zwarte Piet aanzwengelde en gaande hield, verklaart tegenover Het Parool: 'Mijn missie zit erop'. 'Ik heb alles gedaan wat ik kon,' zegt hij.

PvdA-raadslid Mbarki over radicalisering: meer aandacht voor preventie en samenwerken met moskeeën

05 juli 2014 | 12:41

Naast repressie, moet er meer aandacht komen voor de voedingsbodem van radicalisering. Ook moet er meer worden samengewerkt met de religieuze infrastructuur, waaronder moskeeën. Dat stelt het Amsterdamse PvdA-raadslid Sofyan Mbarki in een gesprek met Kemal Rijken van Amstelpolis, een programma op het Amsterdamse Salto-kanaal.

Rechter: tegenstanders Zwarte Piet hebben gelijk

03 juli 2014 | 12:13

De tegenstanders van Zwarte Piet hebben vandaag een grote overwinning behaald: de gemeente Amsterdam moet opnieuw bekijken of de intocht van Sinterklaas met Zwarte Piet beledigend is voor zwarte mensen. Dat heeft de rechter vandaag bepaald.

Hoewel de aanwezigheid van Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas niet in strijd is met de grondwet, is het mogelijk wel een inbreuk op het privéleven van mensen omdat Zwarte Piet een negatief stereotype ('dikke rode lippen, dom en knecht') is. De gemeente moet daar rekening mee houden.

De bezwaarmakers spanden vorig jaar een kort geding aan tegen de gemeente om de deelname van Zwarte Piet aan de intocht te voorkomen. Dat werd afgewezen door de rechter. De bezwaarmakers startten toen een bodemprocedure.

Doet Amsterdam genoeg om radicalisering tegen te gaan?

26 juni 2014 | 12:57

Het meldpunt radicalisering van de Amsterdam heeft vorig jaar 32 meldingen en adviesaanvragen verwerkt. Dit heeft burgemeester Eberhard van der Laan geantwoord op schriftelijke vragen van de SP die werden gesteld naar aanleiding van berichten over het afreizen van Amsterdamse jongeren richting Syrië.

Dit aantal is concreet, maar verder roept het antwoord van de burgemeester ook veel vragen op. Ging het bij die 32 jongeren ook om jongeren die naar Syrië wilden vertrekken of misschien inmiddels al zijn vertrokken? Kan de gemeente voldoende doen om radicalisering tegen te gaan? Wat voor lessen trekt de gemeente en wat doet de gemeente nog om radicalisering te voorkomen?

Diversiteit en aanpak discriminatie in de coalitieakkoorden van de grote steden

22 juni 2014 | 21:37

Nu ook in Den Haag en Amsterdam de nieuwe colleges van start zijn gegaan, hebben alle vier de grote steden weer een stadsbestuur. Ewoud Butter las de coalitieakkoorden en keek wat de plannen van de gemeenten zijn op het gebied van diversiteit, integratie en de aanpak van discriminatie. Wie zijn de verantwoordelijke wethouders en wat zijn de verschillen met de akkoorden van de voorbije periode?

Zo gaat het niet langer. Zo kan het niet langer. Zo mag het niet langer.

04 juni 2014 | 17:43

Amsterdam worstelt nog steeds met de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Toch blijft Teeven volhouden dat zowel het asielbeleid, als het uitzettingsbeleid werken. Er komt geen ruimte voor structurele opvang. Het gebrek aan realisme in Den Haag blijft structurele Amsterdamse oplossingen in de weg zitten. Dat stelt Jorrit Nuijens.

Meltem Kaya: "Het is tijd voor een nieuwe koers in Amsterdam"

16 maart 2014 | 08:52

De laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart verschijnen op Republiek Allochtonie verschillende artikelen over de verkiezingen, waaronder schriftelijke interviews met enkele, voornamelijk Amsterdamse kandidaten.

Meltem Kaya staat 12e op de lijst van D66 in Amsterdamse.

Dilan Yesilgöz: "Voor mij staat de vrijheid van het individu centraal"

14 maart 2014 | 09:59

De laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart verschijnen op Republiek Allochtonie verschillende artikelen over de verkiezingen, waaronder schriftelijke interviews met enkele, voornamelijk Amsterdamse kandidaten.

Dilan Yesilgoz - Zegerius staat 4e op de lijst van de Amsterdamse VVD.

Ilhame Saadi: 'Ik ben een idealist en hecht enorm aan rechtvaardigheid en solidariteit'

14 maart 2014 | 09:30

De laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart verschijnen op Republiek Allochtonie verschillende artikelen over de verkiezingen, waaronder schriftelijke interviews met enkele, voornamelijke Amsterdamse kandidaten.

Ilhame Saadi (31) staat 12e op de kandidatenlijst van de PvdA.

Marokkaanse en joodse boten tijdens Gay Pride 2014

04 maart 2014 | 13:53

De loting voor de Canal Parade wees zondagavond uit dat op 2 augustus zeker één joodse, Marokkaanse en Amerikaanse boot meevaren. Voor het evenement hadden zich 120 boten ingeschreven, waarvan er maximaal 80 kunnen meedoen.

Tweedeling in Amsterdam?

03 maart 2014 | 09:20

Tekst: Ewoud Butter

Is er in Amsterdam sprake van sociaal-economische en/of sociaal culturele tweedeling? Is die mogelijke tweedeling ruimtelijk zichtbaar in de stad en heeft die tweedeling positieve of negatieve effecten? Deze vragen werden door het Amsterdamse gemeentebestuur voorgelegd aan Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integratie (ADI). Hun antwoord dat er geen sprake is van tweedeling, zorgde de afgelopen week voor enige ophef. Een reactie.

Blijven(d) investeren in ongedocumenteerden

23 februari 2014 | 15:47

Tekst: Niek van Hirtum en Roemer van Oordt

Burgemeester Van der Laan pleit in een brief die hij deze week stuurde aan de gemeenteraad van Amsterdam voor het vrijmaken van 1,7 miljoen euro voor de extra opvang van zieke en zwakke uitgeprocedeerde asielzoekers. De PVV is - weinig verrassend - onthutst over het gedogen door staatssecretaris Teeven van het Amsterdamse voornemen en eist een debat over ‘het legaliseren van illegaliteit’. Reacties: de Kamer gaat verschillende debatten over het asielbeleid samenvoegen en GroenLinks Amsterdam wil graag in gesprek met PVV’er Fritsma over ‘Nederlandse kernwaarden als gastvrijheid en het helpen van mensen’. Niet debatteren maar blijven(d) investeren, betogen Niek van Hirtum en Roemer van Oordt.

Weg met (cito)toetsfetisjisme en onderwijsapartheid

14 februari 2014 | 11:21

Tekst: Mitchell Esajas

‘Roses from the concrete’ was de titel van zijn antropologie afstudeeronderzoek naar de onderwijsprestaties van jongeren met een migrantenachtergrond uit Amsterdam Zuidoost die het hoger onderwijs hebben bereikt. Net als rozen die door de barsten van een betonnen muur weten te groeien hebben deze jongeren ondanks obstakels en barrières, hun talent weten te laten bloeien en zijn ze in de collegebanken van de hogescholen en universiteiten terechtgekomen.

Dat is niet voor alle leerlingen op de Nederlandse basisscholen vanzelfsprekend, zegt Mitchell Esajas. Hij neemt in dit blog zowel stelling tegen het toenemende (cito)toetsfetisjisme(1) als tegen de focus op de ‘prestatiekloof’ en pleit voor een holistische visie op onderwijs en het bieden van gelijke kansen aan kinderen met diverse achtergronden.

Maak een vuist tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

12 februari 2014 | 10:40

Tekst: Aissa Zanzen

Vorige week werd bekend dat een uitzendbureau de Zeeuwse Leila weigerde, omdat ze een hoofddoekje draagt. Dit is kenmerkend voor de discriminatie die nog steeds op de arbeidsmarkt plaats vindt. In Amsterdam is die heel duidelijk. De werkloosheid in onze hoofdstad is 10%, de jeugdwerkloosheid 20% en de werkloosheid onder Amsterdams-allochtone jongeren maar liefst 40%! Dit is een dreigende ramp, ik lig hier wakker van. Want als actieve Marokkaanse Amsterdammer ken ik de wereld achter de cijfers, zegt Aissa Zanzen, kandidaat-gemeenteraadlid voor de PvdA in Amsterdam.

Hoe allochtone Amsterdammers worden uitgesloten van de politiek

14 januari 2014 | 07:08

Op 6 en 7 november 2013 diende de Amsterdamse gemeenteraad het amendement ‘Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen’ in. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam werden verzocht een campagne te organiseren om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 op minimaal 65% te krijgen. In het breed gedragen amendement werd gestreefd naar een substantiële verhoging in de stadsdelen waar de opkomst laag was en onder specifieke groepen met een laag opkomstpercentage, zoals (1) Amsterdamse jongeren (2) allochtone Amsterdammers en (3) stemgerechtigde ‘internationals’ (bijvoorbeeld EU-burgers die lokaal stemrecht hebben).

Islamitische Partij van de Eenheid doet ook in Amsterdam mee aan verkiezingen

19 december 2013 | 08:42

De Partij van de Eenheid heeft zich woensdag geregistreerd bij de gemeente Amsterdam om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Dat meldt de Amsterdamse zender AT5.

De islamitische partij van onder andere oud-PVV'er Arnoud van Doorn was tot nu toe alleen in Den Haag vertegenwoordigd.

Grootste toename armoede in niet-westerse huishoudens

03 december 2013 | 08:34

Armoede komt relatief vaak voor in niet-westerse huishoudens. Zij lopen met bijna 29% ruim drie keer zoveel risico op armoede als een gemiddeld huishouden en vier keer zoveel risico als autochtone huishoudens. De kans op armoede is verder het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandontvangers. Dat blijkt uit het Armoedesignalement 2013 van het CBS en het SCP.

Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S liet gisteren bovendien weten dat het aantal ouderen met een onvolledige AOW-uitkering de komende jaren flink zal stijgen, vooral onder Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Amsterdammers. Een derde van hen maakt bovendien geen gebruik van een regeling om het tekort aan te vullen, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Amsterdamse gemeenteraad wordt 'witter'

12 november 2013 | 08:01

Amsterdam gaat er graag prat op zijn diversiteit, de veelkleurigheid en de vele nationaliteiten die in de stad wonen. In de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad zal daar weinig van te merken zijn. Afgaande op de recentste peilingen en de inmiddels bekende concept-kandidatenlijsten, komen op 19 maart 2014 slechts zes Amsterdammers met een niet-westerse achtergrond in een raad met 45 raadsleden.

Culturele contrasten bieden ook kansen

31 oktober 2013 | 16:46

Tekst: Gabriël van den Brink en Dick de Ruijter

Het debat over onze nationale identiteit blijft hoogst ongemakkelijk. Dat bemerkte prinses Máxima toen ze enkele jaren geleden opperde dat dé Nederlander niet bestaat. Een golf van verontwaardigde reacties was haar deel. Dat merkten journalisten toen ze vorig jaar schreven over jongeren die een grensrechter hadden doodgeschopt. Er ontstond onmiddellijk debat over de vraag of hun Marokkaanse achtergrond een rol speelde. En dat merkten we vorige week opnieuw toen er in mum van tijd 2 miljoen handtekeningen onder een petitie voor het behoud van Zwarte Piet kwamen te staan.

Het wil maar niet vlotten met de islamisering van Amsterdam

27 oktober 2013 | 09:43

Tekst: Ewoud Butter

Frits Bolkestein voorspelde in 2005 in het programma Buitenhof dat in 2015 een meerderheid van de Amsterdammers moslim zou zijn.

Inmiddels zijn we acht jaar verder en kunnen we kijken hoe hard het nu gaat met de islamisering van Amsterdam. Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S schrijft hierover in de Staat van de Stad VII: "Van alle Amsterdammers voelt 13% zich [in 2012, red] verbonden met de islam, 7% met het katholicisme, 4% met het christendom in het algemeen en 2% met het protestantisme. Van alle Amsterdammers is 62% niet gelovig."

Spelregels voor de stad – een nabeschouwing

11 oktober 2013 | 16:18

Een bijeenkomst in De Balie onder het hoofdje ‘Spelregels voor de stad’ leidde tot niets. Wat een discussie had moeten worden over de vraag of de culturele diversiteit van de Amsterdamse bevolking tot onoverkomelijke problemen leidt en zo ja of spelregels die problemen kunnen verhelpen, verzandde in een reeks monologen. Bij deze een korte schets en een lange nabeschouwing.

Niet-westerse Amsterdammers worden meer gediscrimineerd en zijn zelf intoleranter

07 oktober 2013 | 10:15

Jongeren en Amsterdammers van niet-westerse herkomst worden (veel) meer dan gemiddeld gediscrimineerd en scoren relatief laag op homo-acceptatie. Ook zijn jongeren, vrouwen en Amsterdammers van niet-westerse herkomst minder dan andere Amsterdammers zelfredzaam en economisch zelfstandig. Vrouwen (meisjes) zijn minder weerbaar en Amsterdammers van niet-westerse herkomst scoren laag wat betreft zelfbeschikking.

Dat zijn enkele resultaten van de scorekaart burgerschap en diversiteit 2009-2011, die afgelopen donderdag door de Amsterdamse wethouder Van Es werd gepresenteerd tijdens het debat 'De spelregels van de stad' in De Balie.

'Onze cultuur': de Turkse Sint met zijn zwarte slaafje

07 oktober 2013 | 08:01

'Blijf met je poten van onze cultuur!' is kort samengevat de reactie op verschillende sites op het bericht dat er ruim twintig bezwaren bij de gemeente Amsterdam zijn binnengekomen tegen het afgeven van een vergunning voor de intocht op 17 november. De kritiek van degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, richt zich op de aanwezigheid van Zwarte Piet.

De spelregels van de stad

02 oktober 2013 | 18:48

Tekst: Bart Voorzanger

Donderdag 3 oktober debatteert een panel in De Balie in Amsterdam over ‘De spelregels van de stad’. Dat er over die spelregels wordt nagedacht en gediscussieerd is mooi. Ik hoop van harte dat er iets zinnigs uitkomt. Maar dat lukt alleen als die spelregels iedereen even veel ruimte geven, en daar lijken niet alle panelleden voor.

Persbericht Wij Zijn Hier: Wij Blijven in Amsterdam

30 september 2013 | 23:58

Vandaag, 30 september, zijn de onuitzetbare vluchtelingen uit de Vluchtflat vertrokken. Hiermee zijn zij hun belofte nagekomen. Er is voor 1 nacht onderdak in een voormalig kraakpand aan de Overtoom in Amsterdam, OT301. Naar verder onderdak wordt gezocht. In een gesprek dat de vluchtelingen vanochtend hadden met Burgemeester van der Laan werd duidelijk dat de gemeente Amsterdam niet langer bereid is voor opvang te zorgen.

Dat schrijft Wij Blijven Hier in een persbericht. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Bewoners vluchtflat: 'Wij zijn niet uitgeprocedeerd'

29 september 2013 | 20:34

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan onderzocht in opdracht van de Gemeente Amsterdam 159 dossiers van de voormalige Vluchtkerkbewoners. De conclusie is volgens 'Wij zijn hier' (de bewoners van de Vluchtflat en de groep die de vluchtelingen ondersteunt) dat 94 mensen (60%) een reeÎl perspectief hebben op legaal verblijf in Nederland. Slechts 30 vluchtelingen (20%) zijn volgens de huidige regels uitgeprocedeerd. Van die laatste groep komen velen uit onveilige landen, zoals SomaliÎ of Zuid-Sudan, of uit landen als Eritrea en EthiopiÎ, waarheen terugsturen onverantwoord of niet mogelijk is.

Sleutelfiguren

15 september 2013 | 11:09

Tekst: Ewoud Butter

Elke poldergemeente in Nederland heeft een calamiteitenplan klaar liggen voor het geval de dijken het begeven. Iedereen weet dan waar de zandzakken liggen en wat er van hem of haar verwacht wordt. Uiteraard liggen er ook plannen klaar om rampen te voorkomen: de dijken worden goed onderhouden en er zijn weermannen en -vrouwen die op tijd kunnen waarschuwen voor storm, regen en hoog water. Op vergelijkbare wijze moeten gemeenten ook voorbereid zijn op sociale calamiteiten.

Samira Bouchibti achtste op kieslijst Amsterdamse VVD

10 september 2013 | 16:46

Voormalig PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti staat op de achtste plek van de VVD-kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde conceptkandidatenlijst. Afgezet tegen het huidige aantal zetels zou dat voor de voormalig presentatrice en columniste precies genoeg zijn om vanaf 19 maart deel uit te gaan maken van de Amsterdamse gemeenteraad.

Illegalen kunnen (eindelijk) in Amsterdam veilig aangifte doen

22 augustus 2013 | 22:42

Illegalen kunnen vanaf dit najaar in Amsterdam in het kader van een pilotproject bij de politie aangifte doen zonder dat zij het risico lopen om gelijk in de cel te worden gegooid. Slachtoffers die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, kunnen dan bij de politie aangifte doen van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld mensenhandel.

Al eind 2011 nam de Amsterdamse gemeenteraad een motie aan van GroenLinks aan die dit mogelijk maakte, maar het heeft ruim anderhalf jaar geduurd voor het gemeentebestuur daadwerkelijk met de uitwerking is begonnen.

Amsterdam weigert islamitische school

16 juni 2013 | 21:01

Amsterdam wil niet dat een islamitische middelbare school zich in de stad vestigt. De gemeente denkt dat de kwaliteit van de nieuwe school niet in orde zal zijn. Dat meldt de NOS.

Open brief bewoners Vluchtkerken aan de koningin

25 april 2013 | 06:54

Vandaag brengen vluchtelingen die in kerken in Den Haag en Amsterdam verblijven, lopend een brief naar paleis Noordeinde. Hiermee willen zij hun nijpende situatie onder de aandacht brengen van de koningin. Tevens zal het amnestieverzoek dat is opgesteld door Stichting Vluchtelingen van de Straat worden overhandigd.

De uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de twee grote steden verblijven al geruime tijd in onzekerheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is van mening dat deze groep mensen terug moet keren naar het land van herkomst, maar de vluchtelingen kunnen door allerlei omstandigheden niet terug. Met hun brief hopen zij dat ze in Nederland mogen blijven en dat er een einde komt aan hun uitzichtloze situatie.

Hieronder de brief.

Vrouwenemancipatie is cruciaal voor integratie

07 maart 2013 | 22:10

Tekst: Andrée van Es

"Ik begrijp met welk doel Minister Asscher een participatiecontract introduceert.
Het zou jammer zijn als dit wordt afgeserveerd omdat het alleen is voor nieuwkomers. Wij strijden in Amsterdam nog steeds tegen antisemitisme, homohaat en vrouwenonderdrukking. Wat mij betreft stellen wij de norm voor àlle Nederlanders."

Dat stelde de Amsterdamse wethouder Andrée van Es afgelopen week op de conferentie Bouwen aan verbinden burgerschap.
Zij sprak verder over burgerschap, de integratie agenda van minister Asscher,
discriminatie en 'schurende gesprekken'. Ze benadrukte vooral het belang van vrouwenemancipatie. Daar ligt volgens Van Es de kern van het integratiebeleid. Hieronder haar tekst.

Kwart van de moslims viert Sinterklaas

01 maart 2013 | 17:07

Een kwart van de Amsterdamse moslims viert Sinterklaas. Van de autochtone, de Surinaamse en de Antilliaanse Amsterdammers viert ongeveer de helft het kinderfeest. Turkse Amsterdammers vieren vooral thuis of op school Sinterklaas, Marokkaanse Amsterdammers vieren het feest ook met vrienden of op het werk.

Die conclusies kunnen worden getrokken uit een onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S. Hiervoor werden 1388 Amsterdammers geinterviewd.

Bevalt het woord niet? Verander de definitie!

22 februari 2013 | 12:27

Tekst: Dilan Yesilgöz

In Amsterdam is besloten dat het woord allochtoon niet meer gebruikt mag worden in beleidsstukken. Voortaan moet geschreven worden over Amsterdammers van buitenlandse afkomst. De tegenstellingen tussen allochtoon en autochtoon zouden in het maatschappelijk debat te scherp zijn geworden.
Deze wijziging wordt breed gesteund. Van links tot rechts, van voormalige allochtoon tot autochtoon.
Het woord ‘allochtoon’ , dat in de jaren 70 geïntroduceerd werd en in geen andere taal vertaald kan worden, is volgens de meeste mensen stigmatiserend en heeft een negatieve klank.

Amsterdam: weg met allochtoon en autochtoon

13 februari 2013 | 09:56

Ambtenaren in Amsterdam mogen vanaf vandaag niet meer de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' gebruiken. Die woorden mogen namelijk niet meer gebruikt worden in stukken van de gemeente, zo meldt De Telegraaf.

Het is de bedoeling dat voortaan de afkomst van een persoon wordt vermeld. Bijvoorbeeld Marokkaanse Amsterdammer of Surinaamse Amsterdammer.

GroenLinks Amsterdam: bied uitgeprocedeerden opvang en begeleiding

10 januari 2013 | 23:06

Amsterdam moet (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen die door falend Rijksbeleid op straat zijn komen te staan opvang en begeleiding bieden. GroenLinks Amsterdam heeft hiertoe een voorstel ingediend. Door het landelijke beleid komen steeds meer asielzoekers en vreemdelingen op straat te staan, maar de regering verbiedt het gemeenten om hen op te vangen. Amsterdam verleent desondanks incidenteel steun aan kwetsbare vluchtelingen maar heeft nog geen structurele aanpak. Fractievoorzitter Marieke van Doorninck: “Het verbod op gemeentelijke opvang is onhoudbaar.”

Gemeenten in de knel door landelijk beleid uitgeprocedeerde asielzoekers

11 november 2012 | 11:41

Terwijl in het regeerakkoord is te lezen dat illegaliteit strafbaar moet worden, zoeken gemeenten, waaronder Amsterdam, oplossingen voor de groepen ongedocumenteerden die in de stad verblijven.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft deze week een motie van GroenLinks en SP aangenomen, waarin burgemeester Van der Laan wordt gevraagd om te komen tot een humane oplossing voor de uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Notweg.
Tjeerd Herrema, de nieuwe stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, heeft deze week laten weten dat zijn stadsdeel niet mee zal werken aan maatregelen tegen illegalen die voortvloeien uit de afspraken tussen VVD en PvdA in het regeerakkoord.

Schrappen woord allochtoon lost helemaal niets op

23 oktober 2012 | 12:32

Tekst: Stefan de Bruijn

“Allochtone verdachten met een psychiatrische stoornis worden tot wel vier keer vaker gedwongen opgenomen dan vergelijkbare autochtone verdachten van een misdrijf,” aldus de Telegraaf op 22 oktober. Als het aan de Amsterdamse PvdA ligt zijn dit soort berichten binnenkort verleden tijd. Niet omdat het probleem van onbewuste discriminatie wordt aangepakt, maar omdat we het woord ‘allochtoon’ niet meer mogen gebruiken in beleid en het dus ook niet meer is te onderzoeken. Symboolpolitiek, die de problemen en kansen van en voor ‘onze’ allochtonen helemaal niet oplost, maar juist terzijde schuift.

Nood neemt toe in vluchtelingenkamp Amsterdam

02 oktober 2012 | 14:51

Aan de Notweg in het Amsterdamse Osdorp (stadsdeel Nieuw West) is een tentenkamp verrezen. In het kamp bivakkeren vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst en waarvoor geen formele opvangmogelijkheden zijn.

Terwijl het kamp groeit, zoekt de politiek zoekt naar een oplossing. Buurtbewoners nemen initiatieven om de vluchtelingen droog, gezond en gevoed te blijven.

Schrap het woord ‘allochtoon’

28 september 2012 | 08:19

De Partij van de Arbeid Amsterdam wil af van de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' in communicatie vanuit de stad. Volgens de partij is het containerbegrip kwetsend, sluit het mensen uit en dekt het de lading al lang niet meer.

De PvdA-raadsleden Iman Akel en Ahmet Olgun leggen hieronder uit waarom ze de begrippen niet meer willen gebruiken.

Minimaal 200 'verborgen vrouwen' in Amsterdam

05 september 2012 | 23:18

Minimaal 200 vrouwen in Amsterdam leiden een verborgen bestaan. Ze komen zelden of nooit buiten omdat ze zijn opgesloten of omdat ze uit religieuze overwegingen binnen blijven. Dat blijkt uit een onderzoek dat door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de gemeente Amsterdam is gemaakt.
Het rapport is gebaseerd op literatuur, waaronder ook autobiografische romans, interviews met zes ernstig mishandelde vrouwen en allerlei professionals.

'Amsterdam is multicultureel drama'

13 juli 2012 | 18:21

..althans volgens het Russische nieuwskanaal Russia Today. In een reportage wordt een bijna zorgwekkend beeld geschetst van multicultureel Amsterdam. Volgens de reportage Sharing the Motherland lijden wijken als Bos en Lommer en de Bijlmer onder de gebrekkige integratie van hun inwoners. Enkel het centrum zou zich een waar metropool mogen noemen naar New Yorkse standaarden.

Nog wel geld voor herdenking 150 jaar slavernij

04 juli 2012 | 08:41

Hoewel het kabinet de subsidie aan slavernij-instituut Ninsee heeft stopgezet, zal er via het Mondriaan Fonds nog wel geld ter beschikking worden gesteld voor de herdenking volgend jaar van 150 jaar slavernijverleden. Dat liet staatssecretaris Zijlstra gisteren in de Tweede Kamer weten na vragen van Tofik Dibi (GroenLinks).

Vorige week werd al bekend dat de Amsterdamse GroenLinks wethouder Andrée van Es 750.000 euro uittrekt voor een uitgebreide herdenking van de slavernij. Die begint in 2013 en loopt door tot in 2014.

Discutabele keuzes domineren stedelijk radicaliseringbeleid in Europa

14 juni 2012 | 09:30

In het begin deze week verschenen rapport ‘Engaging with Violent Islamic Extremism´, wordt het beleid van het Amsterdamse stadsbestuur om radicalisering van moslimjongeren te voorkomen vergeleken met dat van Londen, Berlijn, Parijs en Antwerpen.

Uit de vergelijking komt onder meer naar voren dat Amsterdam - met de moord op Theo van Gogh als katalysator- veel intensiever inzette op radicaliseringsbeleid dan andere Europese steden, terwijl de problematiek daar juist veel omvangrijker was.

GroenLinks: extra steun voor migrantenouderen met onvolledige AOW

08 juni 2012 | 13:49

In Amsterdam leven veel ouderen in armoede, omdat zij een onvolledige AOW uitkering ontvangen. Dit betreft vooral ouderen die een deel van hun leven in het buitenland hebben gewoond. In bijna alle gevallen zijn dit migrantenouderen. De Amsterdamse GroenLinks fractie heeft het College daarom in een motie gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een regeling te ontwerpen die ouderen zonder volledige AOW een automatische inkomensondersteuning uitkeert.

Zwarte Piet veroorzaakt toename discriminatie in Amsterdam

03 juni 2012 | 21:21

'Zwarte Piet' en producten als 'negerschmink' en 'negerpruiken' leidden vorig jaar tot veel klachten bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Hierdoor was er bijna sprake van een verdubbeling van het aantal klachten op de discriminatiegrond 'ras, afkomst, huiskleur'. Het aantal klachten op grond van andere discriminatiegronden nam in de meeste gevallen af.

Informatie- en adviesloket voor arbeidsmigranten

30 mei 2012 | 13:18

Op initiatief van GroenLinks gaat Amsterdam de inrichting van een informatie-en adviesloket voor EU arbeidsmigranten onderzoeken. GroenLinks wil dat dit loket arbeidsmigranten gaat voorlichten over onder meer bonafide uitzendbureaus, arbeidsrechten, taalcursussen en zorgverzekeringen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde afgelopen week in met het raadsinitiatief van GroenLinks ‘Warm Welkom voor Arbeidsmigranten’.

Zorg aan mensen zonder verblijfsvergunning schiet tekort

26 april 2012 | 07:59

Mensen zonder verblijfsvergunning, ook wel 'ongedocumenteerden' of 'illegalen' genoemd hebben recht op gezondheidszorg, maar krijgen die vaak onvoldoende. De toegankelijkheid van de GGZ blijkt, vooral in Amsterdam, problematisch. Kinderen komen soms in moeilijke situaties terecht.

Dat blijkt volgens Medicalfacts.nl uit het jaarverslag 2011 van Lampion, het landelijk informatie en adviespunt over de gezondheidszorg voor illegalen en niet-toegelaten asielzoekers.

Slecht onderzoek O+S Amsterdam krijgt eigen leven dankzij het Parool

21 april 2012 | 09:10

Tekst: Frans Verhagen

k was gisteren bij de presentatie van een rapport van het Verwey-Jonker Instituut over spanningen in Amsterdamse buurten maar daarover wil ik het niet hebben. Nee, tot twee keer toe werd weer verwezen naar een artikel in het Parool om de stelling te verkondigen dat de segregatie in Amsterdam verder toenam. Ook wethouder van Es deed dat. De bron voor het artikel was een rapport van O+S, de onderzoekspoot van de gemeente. Mij irriteert het nabrabbelen van dat artikel mateloos hoewel het veel zegt over de opinievorming. Het onderzoek liet volgens mij veel te wensen over en het artikel was een nogal gekleurde en gemakzuchtige weergave van de resultaten. Maar het gaat evenzogoed een eigen leven leiden.

Amsterdam onderzoekt of specifieke aanpak islamofobie noodzakeljk is

11 april 2012 | 22:47

De gemeente Amsterdam onderzoekt in het kader van de heroriëntatie op het gemeentelijk radicaliserings- en polarisatiebeleid of, in samenwerking met politie en OM, specifieke inzet op de bestrijding van islamofobie noodzakelijk is. Dat schrijft het Amsterdamse college in antwoord op vragen van GroenLinks.

Risico op verdere segregatie in Amsterdam

03 april 2012 | 18:05

Autochtone en Marokkaanse Amsterdammers zouden, nog meer dan nu het geval is, elkaars buurten kunnen gaan mijden. Zo waarschuwt het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S in een rapport over woonvoorkeuren van jongeren.

Autochtone jongeren willen binnen de ringweg A10 wonen, het liefst in het centrum of in Zuid. Marokkaanse jongeren daarentegen zijn in principe bereid om in elk stadsdeel te wonen, met uitzondering van Zuidoost, maar hebben tegelijk een voorkeur hebben voor meer gekleurde buurten; hierdoor vallen grote delen van het centrum en Zuid af.

De meeste Amsterdammers ervaren geen multicultureel onbehagen

22 maart 2012 | 17:11

58 procent van de inwoners van vijf Amsterdamse stadsdelen ervaart geen spanningen met buurtgenoten uit andere culturen. Bij 16 procent is dat wel het geval. De rest heeft geen mening of staat neutraal tegenover dit onderwerp.
De mate waarin Amsterdammers spanningen ervaren zijn de afgelopen jaren 'eerder afgenomen dan toegenomen'.
Ruim een kwart (26 procent) van de bewoners noemt overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen een bron van spanningen, 19 procent zegt dat over verschillende opvattingen over het schoonhouden van de buurt. Verschillen in religieuze opvattingen zorgt volgens 9 procent van de bewoners voor spanningen.

Dat blijkt onderzoek van het Amsterdamse Bureau Onderzoek en Statistiek en het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor werden bijna 4600 inwoners van vijf van de zeven stadsdelen in de hoofdstad ondervraagd: West, Nieuw-West, Oost, Zuid en Zuidoost.

Binnen Amsterdam komt Nieuw-West het slechtste uit het onderzoek. Het stadsdeel Noord, waar de PVV de laatste parlementsverkiezingen net als in Nieuw-West hoog scoorde, deed niet mee aan het onderzoek.

Hieronder de tekst van het persbericht van het Verwey-Jonker instituut.

Tuig is tuig

19 maart 2012 | 08:26

Tekst: Dilan Yesilgöz

Een crimineel is een crimineel. En straattuig is straattuig. Dus Nederland: deal with it: ook de crimineel Ahmed is van ons. Geef hem geen legitimatie voor zijn daden. Spreek ook hem aan als een burger die verantwoordelijk is voor deze samenleving, en reken hem vervolgens daar op af. Dat schrijft Dilan Yesilgöz.

De Staat van de Integratie in Rotterdam en Amsterdam

11 maart 2012 | 12:54

Vorige week werd tijdens het Eurocities congres in Amsterdam de Staat van Integratie gepresenteerd aan de pers. Het rapport is geschreven door Paul Scheffer en Han Entzinger op uitnodiging van de wethouders Louwes (Rotterdam) en Van Es (Amsterdam). De auteurs hebben de ontwikkelingen binnen de diverse migrantengemeenschappen in beide steden in kaart gebracht. Hoe bepalen deze gemeenschappen het beeld van de twee grootste steden in Nederland nu en in de toekomst? Daarbij is onder andere gekeken naar opleidingsniveau, gezondheid, veiligheid en werkgelegenheid.

Imam Amsterdamse El Kabir moskee preekt in synagoge

05 maart 2012 | 20:28

2 maart 2012 gaat de geschiedenis in als de dag waarop imam Marzouk Aulad Abdallah applaus kreeg in een synagoge. Hij sprak in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) in Amsterdam in het kader van het project ‘Preken in Mokum’ dat vorige maand in het Mozeshuis werd gepresenteerd.

Het is een gewone vrijdagavonddienst met bijzondere gasten. De imam van de Al Kabirmoskee in Amsterdam is met tien leden van zijn gemeente naar de synagoge gekomen. Ze zitten gewoon tussen de leden van de LJG Amsterdam.

Gemeente Amsterdam steunt Stoutfonds

15 februari 2012 | 07:59

De gemeente Amsterdam steunt het Stoutfonds, een initiatief van Start Foundation en het VARA-programma ‘De Ombudsman’ om boetes te betalen voor werkgevers die een stageplek bieden aan jongeren zonder verblijfsvergunning. Jongeren die geen verblijfsvergunning hebben moeten toch stage kunnen lopen. Anders is de kans groot dat zij zonder diploma de school verlaten. Dat schrijft Lodewijk Asscher (onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) liet in oktober ook namens zijn collega van Onderwijs weten dat een stage voor illegale jongeren in strijd is met het regeerakkoord. De Kamer had via een motie van CDA'er Eddy van Hijum gevraagd om dat wel mogelijk te maken.

Lokale politici vragen aandacht voor aanpak islamofobie

24 januari 2012 | 08:48

In Den Haag en Amsterdam hebben lokale partijen hun gemeente gevraagd actie te ondernemen tegen 'extreme islamofobie'.

Aanleiding hiervoor is het onlangs verschenen boek Islamofobie en discriminatie van Ineke van der Valk waaruit onder andere blijkt dat in de periode 2005-2010, landelijk, 117 geregistreerde geweldacties tegen moskeeën plaatsvonden. Hoeveel mensen jaarlijks slachtoffer zijn van discriminatie ten gevolge van islamfobie is onduidelijk. Islamofobie wordt meestal niet als aparte meldingsgrond genoemd. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft in haar jaarverslag 2010 daarom de aanbeveling opgenomen om net als dat eerder met antsemitisme is gebeurd “landelijk afspraken te maken om klachten over discriminatie die betrekking hebben op islamofobie apart te rubriceren”.

Verdere segregatie dreigt in Amsterdams voortgezet onderwijs

19 januari 2012 | 16:36

Havo- en vwo-scholieren uit het Amsterdamse Nieuw-West kiezen voor een school in het centrum of in stadsdeel Zuid, waardoor de scholen buiten de ring vmbo-bolwerken worden. De afgelopen vijf jaar is het aantal vwo'ers op scholen in Nieuw-West (Calandlyceum, Comenius Lyceum en Hervormd Lyceum West) gedaald met soms wel 35 procent. Dat schrijft het Parool.

Veiligheid en sfeer zijn twee belangrijke redenen van ouders om voor een school elders te kiezen, blijkt uit een rapport dat in opdracht van het Hervormd Lyceum West (HLW) is gemaakt. De ouders vinden de scholen in Nieuw-West te zwart. Populaire scholen onder de jeugd van Nieuw-West zijn het Cartesius Lyceum, Spinoza Lyceum, Berlage Lyceum, St. Nicolaaslyceum en Gerrit van der Veen College.

Amsterdam stelt eisen aan bestuurssamenstelling islamitische school

17 december 2011 | 17:41

De gemeente Amsterdam heeft het overleg met de initiatiefnemers van een nieuwe islamitische middelbare school opgeschort. De gemeente vindt dat het nieuwe bestuur eerst moet voldoen aan de eisen die de gemeente op tafel heeft gelegd. Dat meldt Trouw.

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) moest afgelopen zomer de deuren sluiten omdat de school te weinig leerlingen trok en de kwaliteit van
het onderwijs onvoldoende was. Door oud-leerkrachten van de school, verenigd in de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), werd vorig jaar bij het ministerie al een aanvraag voor een nieuwe school ingediend. Minister Van Bijsterveldt oordeelde daarover positief omdat de school ‘voldoende leerling- potentieel’ heeft. De bal ligt nu bij de gemeente Amsterdam, die de nieuwe school moet huisvesten.

‘Integratie allochtone vrouwen Amsterdam op de tocht’

30 november 2011 | 17:50

Tekst: Kemal Rijken

De integratie van meer dan driehonderd niet-westerse allochtone vrouwen in Amsterdam komt op de tocht te staan, dat stelt de SP in de Amsterdamse gemeenteraad. De stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) loopt mogelijk 80.000 euro aan subsidie mis door bezuinigingen van het college van b en w. De SP-fractie doet een voorstel om ABC te redden. Hierdoor kan er een gat ontstaan in de Amsterdamse begroting.

Marokkaanse en joodse jongeren knappen begraafplaats op

31 oktober 2011 | 21:20

Een grote groep Marokkaanse en enkele Joodse jongeren zijn gisteren samen met familieleden begonnen aan het opknappen van de oude Joodse Begraafplaats in Amsterdam-Oost.

Het is de bedoeling dat de jongeren de komende vijf zondagen de verwaarloosde begraafplaats grondig opknappen Het is een initiatief van de Marokkaanse jongerenwerker Said Bensalem van de stichting Connect in Amsterdam-West. Toen hij hoorde hoe vervallen de begraafplaats erbij lag, stelde hij rabbijn Lody van de Kamp voor om de handen ineen te slaan.

Geen wettelijke instrumenten tegen nieuw islamitisch college

14 oktober 2011 | 14:15

Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt heeft geen ‘wettelijke instrumenten’ om de aanvraag voor een nieuw Islamitisch College af te wijzen. De Amsterdamse wethouder Asscher laat via twitter weten geen vaart te willen maken met een opvolger van het ICA.

De minister gaf dinsdag antwoord op een vraag van VVD-Kamerlid Ton Elias. Het stoorde Elias dat de aanvraag voor een nieuw Islamitisch College Amsterdam (ICA) is gedaan door nagenoeg dezelfde groep bestuurders die het vorige ICA niet tot een succes wist te maken.

Mogelijk nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs

24 september 2011 | 09:57

Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft de initiatiefnemers toestemming gegeven een een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs te starten in Amsterdam. De gemeente Amsterdam, bij monde van wethouder Lodewijk Asscher staat niet te juichen, maar die heeft nauwelijks instrumenten om de school tegen te houden.

De nieuwe school moet de opvolger worden van het Islamitisch College Amsterdam dat vlak voor de zomer door Van Bijsterveldt werd gesloten omdat de school te weinig leerlingen trok, maar ook kwalitatief te kort schoot.

Volgens de initiatiefnemers van de Stichting islamitisch Onderwijs (SIO) is de behoefte aan islamitisch voortgezet onderwijs niet verdwenen. Dat konden zij ook aannemelijk maken in hun aanvraag bij het ministerie van onderwijs. De minister had vervolgens geen juridische mogelijkheden om de nieuwe school tegen te houden. Wel laat zij weten dat ze 'scherp zal toezien' op de kwaliteit van de nieuwe school.

Turkse jongeren in Amsterdam

13 september 2011 | 14:18

woensdag 14 september 2011, 19.00 tot 22.00 uur
Gebouw HTIB, 1e Weteringsplantsoen 2c
1017 SJ Amsterdam

Bijeenkomst over feiten en het zoeken naar oplossingen. Presentatie FORUM Factbook Turkse Nederlanders. Met een focus op jongeren.

Naar aanleiding van de publicatie van de FORUM Factbook Turkse Nederlanders. Met een focus op jongeren organiseert FORUM in samenwerking met HTIB een bijeenkomst waarin de beide organisaties de feiten in kaart willen brengen en naar oplossingen willen gaan zoeken voor met name jongere Turkse Nederlanders in Amsterdam. Er wordt ingezoomd op hun situatie ten aanzien van onderwijs, arbeidsmarkt, (geestelijke) gezondheidszorg, drugs- en verslavingsproblematiek, hun maatschappelijk welbevinden en hun sociaal-economische situatie. De bijeenkomst is bedoeld voor Turks Nederlandse jongeren en ouders, gemeenteraad- en Tweede Kamerleden, ambtenaren, welzijnswerkers en andere belangstellenden.

Amsterdam presenteert film over aanpak radicalisering

18 juli 2011 | 10:57

De Informatiehuishouding Radicalisering (IHH) van de gemeente Amsterdam heeft een mini-documentaire laten maken over de Amsterdamse aanpak van radicalisering. In de documentaire worden verschillende activiteiten van de aanpak in beeld gebracht. Zo is te zien wat er gebeurt tijdens de trainingen waarin docenten en jongerenwerkers worden getraind in het herkennen van voornamelijk islamitische radicalisering. Verder vertellen verschillende mensen over hun ervaringen met radicalisering en met de activiteiten en richt de burgemeester zich tot de kijker.

Rechter: Westermoskee komt er niet

17 juli 2011 | 09:18

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam heeft een streep gezet door de bouw van de Westermoskee. De rechter gaf het Frans-joodse architectenpaar Marc en Nada Breitman gelijk in een kort geding, waarin ze bepleitten dat het ontwerp voor de moskee niet meer mag worden gebruikt.

In het vonnis verbiedt de rechter met onmiddellijke ingang om het ontwerp voor de Westermoskee te realiseren in een bouwwerk of het anderszins te gebruiken. Ook mag er op de plek waar het gebedshuis was gepland geen ander gebouw komen, omdat dit in strijd is met het gehele ontwerp voor het voormalige Riva-terrein in Amsterdam-West.

Fatih Dag van de Turkse moskeevereniging Aya Sofia, die het gebedshuis wil bouwen, liet in een reactie weten zich niet bij de uitspraak neer te leggen. 'We gaan zeker bezwaar maken om ons gelijk te halen.' Hij noemde de uitspraak een klap in het gezicht. De bouw zou volgens hem binnen enkele weken beginnen.

Écht integratiebeleid met kwantificeerbare doelen

26 juni 2011 | 21:55

Tekst: Andree van Es

Afgelopen week stond in de Volkskrant een foto van het schoolplein van de Amsterdamse basisschool As-Siddieq. Op de foto: meisjes. Ze dragen allemaal een hoofddoek. De spelende moslimmeisjes confronteren ons met een dubbel gevoel: onschuld versus ongemak, speelsheid versus dreiging.

Is het hun eigen keuze een hoofddoek te dragen? Waarschijnlijk niet, daar zijn ze te klein voor. Is het erg? Er zijn ook orthodox-joodse kinderen en streng gereformeerde kinderen die volgens religieuze voorschriften gekleed gaan. Daar hoor je nooit iemand over. Toch is dit anders. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend de kinderen van de As-Siddieq school te zien als kinderen van een kleine minderheid. Het is nog steeds verleidelijk hen te zien als representant van groepen immigranten die niet willen integreren.

Alarm: meer dan helft van Amsterdamse bevolking allochtoon

28 mei 2011 | 10:22

GroenLinks wethouder Maarten van Poelgeest voorspelde dit jaar dat Amsterdam 'witter' zou worden.

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

23 mei 2011 | 15:07

Tekst: Ewoud Butter

De segregatie langs etnische lijnen in Amsterdam neemt nog altijd toe. Vooral buiten de ring is er sprake van een stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Onder deze groepen is de werkloosheid fors hoger, ligt het opleidingsniveau lager, is er sprake van een slechtere gezondheid, heeft men minder vaak een eigen woning en voelt men zich vaker eenzaam en gediscrimineerd. Turken hebben de meeste problemen met hun gezondheid, de ontwikkeling van Surinaamse Amsterdammers stagneert en maar liefst 42% van de Marokkaanse kinderen leeft in armoede.

Wat ook niet vrolijk stemt is dat steeds meer Amsterdammers alleen vrienden uit de eigen etnische groep hebben. Dit geldt voor Surinamers, Turken en Marokkanen en ook voor autochtonen.

Dat zijn enkele conclusies uit de vorige week gepresenteerde participatiemonitor De Staat van de Stad VI en de Diversiteits- en Integratiemonitor 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

Extreemrechts in Amsterdam?

16 mei 2011 | 12:40

Tekst: Ewoud Butter

Sinds 2004 zijn georganiseerde extreemrechtse groepen niet erg actief geweest in Amsterdam. De actieve aanhang van extreemrechtse formaties is klein, ook in vergelijking met gemeenten rondom Amsterdam.
In zes jaar zijn er in de hoofdstad18 illegale activiteiten door extreemrechts geconstateerd zoals bekladdingen, bedreigingen en geweld.
Er is sprake van een forse toename van extremistische uitingen op het internet, waaronder ook van Amsterdamse activisten, maar door de anonimiteit ontbreekt een volledig overzicht.
Verder is er onder delen van de Amsterdamse bevolking sprake van een diffuus cultureel onbehagen en ook discriminatie op etnisch-religieuze grondslag komt geregeld voor. In de buurten en stadsdelen waar extreemrechts in het verleden veel stemmen won, bestaat nu veel sympathie voor de PVV.

Dat blijkt uit het rapport Extreemrechts in Amsterdam dat is opgesteld door de Anne Frankstichting in opdracht van de gemeente Amsterdam. De onderzoekers, Ineke van der Valk en Wil van der Schans, deden onderzoek naar extreemrechts in Amsterdam in de periode van 2004 tot 2009, met een uitloop naar 2010.

Etnische diversiteit leidt tot minder vertrouwen

30 maart 2011 | 14:45

Hoe groter de etnische diversiteit in Amsterdamse buurten, hoe kleiner het vertrouwen van inwoners in hun wijk. Bewoners voelen zich er minder thuis of maken zich meer zorgen over hoe die buurt zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dat concluderen drie onderzoekers in een artikel in het sociaalwetenschappelijk tijdschrift Mens & Maatschappij.

De drie onderzoekers werken voor de dienst onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam. Ze hebben zich gebaseerd op cijfers uit verschillende, al langer bestaande databestanden.

Tweedeling onder Antillianen en Arubanen in Amsterdam

23 maart 2011 | 23:22

Met het merendeel van de ruim 11.000 Antillianen en Arubanen die in Amsterdam wonen gaat het goed. Met ongeveer een tiende deel van deze groep gaat het niet goed; zij komen niet goed mee in de stad en zijn oververtegenwoordigd in onder andere schooluitval, werkloosheid, armoede en criminaliteit. Dit blijkt uit de ‘Monografie Antillianen 2010’ van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De huidige positie van Antillianen/Arubanen in Amsterdam is gemiddeld genomen gunstiger dan die van andere groepen van niet-westerse herkomst, zoals Turken en Marokkanen. De positie van Antillianen van de eerste generatie is in het algemeen slechter dan die van Antillianen die in Nederland geboren zijn, de tweede generatie. Tegelijkertijd is de positie van Antillianen die zich na 1985 in Nederland gevestigd hebben minder gunstig dan van Antillianen die voor die tijd naar Nederland kwamen.

Amsterdam wordt steeds 'witter'

30 januari 2011 | 13:39

Het beeld dat Amsterdam snel steeds 'zwarter' wordt, blijkt onjuist te zijn. De migratie naar Amsterdam verandert van karakter: steeds meer binnen- en buitenlandse hoogopgeleide jongeren trekken naar de stad en ook weet de stad beter afgestudeerde studenten vast te houden.
Tegelijkertijd blijken autochtone vrouwen weer meer te kinderen krijgen, terwijl allochtone gezinnen juist kleiner worden. Dat blijkt volgens het Parool uit onderzoek van de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) naar de bevolkingssamenstelling.

Andree van Es: vrijheid van homo's en vrouwen wordt niet bedreigd door allochtonen

28 januari 2011 | 13:58

Het idee dat de vrijheid van homoseksuelen en vrouwen teloor zou gaan door de aanwezigheid van allochtonen, is overdreven. ,,Het sentiment van de teloorgang van progressieve waarden is wat mij betreft onterecht.’’ Dat stelde de Amsterdamse wethouder Andrée van Es (diversiteit, GroenLinks) woensdagavond tijdens een toespraak op een conferentie van de Universiteit van Amsterdam. Dat meldt AT5.

Volgens van Es is het ,,een misvatting te denken dat het vroeger gemakkelijk was om over seksualiteit te praten en dat ons dat nu is afgenomen door de komst van nieuwe mensen’’. Laten we eerlijk zijn: het is nooit gemakkelijk geweest.’’ Ook wees ze erop dat Nederland nog steeds erg tolerant is voor homo’s in vergelijking met andere landen.

Joods Marokkaans Netwerk A'dam roept op statement te maken tegen discriminatie

17 januari 2011 | 10:31

Op 23 januari maakt het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam een statement tegen discriminatie met mozaiek. Tijdens de workshop staan elkaar ontmoeten, creativiteit en inhoud centraal en de kunstwerken die in groepjes gemaakt worden komen in Amsterdam te hangen. Op 29 december zijn al 3 mooie kunstwerken gemaakt. Jij kan dat ook doen! Maak je ook sterk tegen discriminatie en kom naar deze positieve activiteit!!

Amsterdam is er klaar mee #discriminatieamsterdam

15 januari 2011 | 19:51

Burgemeester Eberhard van der Laan, wethouder Andrée van Es (diversiteit) en voorzitter van stadsdeel West, Martien Kuitenbrouwer, hebben dinsdag de aftrap gegeven voor de campagne 'Discriminatie. Amsterdam is er klaar mee'.

De campagne past in een reeks maatregelen die ervoor dienen te zorgen dat iedereen in Amsterdam zichzelf kan zijn.

De gemeente wil de Amsterdammers oproepen actief op te treden tegen discriminatie. Door de hele stad komen posters te hangen die het onderwerp onder de aandacht moeten brengen.

Minder Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd

13 januari 2011 | 22:35

Amsterdammers zijn negatiever over de vraag hoe mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond met elkaar omgaan in Amsterdam. In 2009 vond bijna de helft (48%) dat de omgang goed ging, nu is dat gedaald naar 38%.
Toch is het aandeel dat zich gediscrimineerd voelt kleiner geworden. In 2007 gaf 26% van de Amsterdammers aan in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te zijn en in 2010 was dit 21%. Vooral Marokkaanse Amsterdammers voelen zich relatief vaak gediscrimineerd.
Er lijkt geen toename van discriminatie van homo's en joden, maar wellicht is er wel sprake van hardere en agressievere discriminatie van deze twee groepen.
Het merendeel van de Amsterdammers is niet gelovig, 18% van de Amsterdammers voelt zich verwant met het christendom en 13% voelt zich verwant met de islam. Van islamisering is nog steeds amper sprake.

Dat zijn enkele opvallende conclusies uit de Amsterdamse Burgermonitor 2010. Evenals in de voorgaande jaren werden ongeveer 3.000 Amsterdammers telefonisch, aan huis en online ondervraagd over hun relatie met de stad. Hieronder een uitgebreidere selectie van opvallende resultaten.

Achttien meldingen bij Marokkaans Meldpunt tegen Racisme en Discriminatie

13 januari 2011 | 13:47

Het Marokkaans Meldpunt tegen Racisme en Discriminatie in Amsterdam heeft sinds de oprichting in september achttien meldingen van discriminatie ontvangen van Marokkaanse Nederlanders die zich gediscrimineerd voelden op hun werk, op school of op straat. Medeoprichter Ab Jaafar meldt in De Telegraaf dat het vooral ging om verbale discriminatie en niet om geweld.

Het meldpunt werd opgericht door het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen Racisme en voor Sociale Cohesie, waarin vrouwenorganisaties, moskeeën en andere maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd.

Het meldpunt werkt als een antidiscriminatiebureau dat fungeert naast de andere antidiscriminatiebureaus, ook in Amsterdam, waarmee het Meldpunt wil samenwerken. Het Nederlands/Marokkaans Netwerk kwam toch met een eigen meldpunt, omdat Marokkaanse Nederlanders niet vaak melding maken van discriminatie. Binnenkort wordt ook een meldpunt in Rotterdam geopend.

Slechts twee weken zomerschool: weggegooid geld

06 januari 2011 | 18:04

tekst: Anja Vink

Vorige week liet de Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher een proefballonnetje op voor een zomerschool waar achterstandsleerlingen twee weken worden bijgespijkerd in taal en rekenen. Een zomerschool is een prima idee maar twee weken is veels te kort!

Waarom? Er is toch niets mis met wat extra les in de zomer? Zeker voor de kids die zich zes weken lang dood vervelen op straat en met een nog grotere taaldip na de zomer de basisschool weer binnen komen? Echter, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ‘een beetje’ zomerschool geen zoden aan de dijk zet.

Economische afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar

19 december 2010 | 09:50

Tekst: Andree van Es

Economische zelfstandigheid is voor de emancipatie van vrouwen erg belangrijk. Als u het Parool van afgelopen zaterdag heeft gelezen begrijpt u hoe actueel dit thema op dit moment is. In Amsterdam werkt 58% van de jonge Marokkaanse en Turkse vrouwen (25-34 jaar) niet.
Slechts 24% van hen is economisch zelfstandig. De weg naar werk verloopt voor veel jonge migrantenvrouwen moeizaam. Dit is opvallend. De schoolcarrière van deze vrouwen is vaak wel succesvol. Zij maken vaker dan jongens hun school af.

Bijeenkomsten over mensenrechten

29 november 2010 | 15:00

In het kader van de internationale dag voor de mensenrechten op 10 december organiseren Bewonersinitiatief de Baarsjes in samenwerking met KMM, Aknarij, KMAA en Forum burgerschap en solidariteit twee bijeenkomsten op 10 en 11 december. Thema’s als vrijheid van meningsuiting en intolerantie zullen aan de orde komen. Moeten we ons zorgen maken over toenemende verrechtsing?

De plenaire discussies en workshops zullen ingeleid worden door een aantal gastsprekers uit Nederland, Europa en Marokko.

Segregatie in het Amsterdamse onderwijs

28 november 2010 | 19:42

In Amsterdam heeft een derde van de leerlingen een gesegregeerde onderwijscarrière. Twintig procent zit zowel op een zwarte basisschool als een zwarte middelbare school, de helft van hen zit op de middelbare school op het VMBO basis/kader.
Tien procent van de Amsterdamse leerlingen zit zowel op een witte basis- als middelbare school, de helft van hen zit op het VWO. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De segregatie wordt deels verklaard door de woonsegregatie: leerlingen in wijken met relatief veel niet-westerse allochtone inwoners zitten vaker op een zwarte school. Verder kan segregatie op het voortgezet onderwijs ook verklaard worden door het verschil in onderwijsniveau. Niet-westerse allochtone leerlingen zitten vaker op het VMBO basis/kader en autochtone leerlingen vaker op het VWO.
In Amsterdam zit 30% van de Marokkaanse leerlingen in de derde klas onderwijs op VMBO-basisniveau tegen 7% van de autochtone leerlingen. Tegelijkertijd zit 37% van de autochtone leerlingen op het VWO, tegenover 10% van de Marokkaanse Amsterdammers.

Gemeentelijke radicalisering

19 november 2010 | 13:42

tekst: Jan Hoek

Tsja. En toen was ik vandaag op een gemeentelijke conferentie over radicalisering. Niet veel geleerd, wel gesterkt in menig opvatting en één voornemen rijker.

Als het over radicalisering gaat, gaat het vooral over radicaliserende moslims. In ieder geval in Amsterdam. Tegelijk kun je bijvoorbeeld bij sommige krakers ook nog wel de vraag stellen of ze niet radicaliseren richting zorgelijke opvattingen.

Ahmed Marcouch over lot en vrije wil

15 november 2010 | 14:34

Wie geen kennis heeft, heeft geen vrije wil. Vrije wil is er bijvoorbeeld voor vrouwen pas als zij de opties onderzoeken, als zij het uitproberen om naar buiten te gaan, boodschappen te doen, kinderen naar school te brengen, de ouderavonden te bezoeken, werk te zoeken.
Dat verklaarde Ahmed Marcouch tijdens een speech op 14 november 2010 in de Remonstrantse gemeente Vrijburg te Amsterdam. Hieronder zijn tekst.

Helft van Amsterdamse homo's voelt zich niet vrij

03 oktober 2010 | 08:52

Dat blijkt uit een onderzoek dat door bureau O+S voor AT5 en Het Parool is uitgevoerd onder 167 homoseksuelen en 412 hetero's. 80% van de homoseksuele Amsterdammers vindt dat het homoklimaat in de stad is verslechterd, 70% van de hetero's is het daarmee eens.

Ruim de helft van de ondervraagden voelt zich wel eens bedreigd vanwege zijn of haar geaardheid; bijna 40% is afgelopen jaar slachtoffer geworden van verbaal geweld, en 3% van fysiek geweld,' aldus O&S. Dat laatste percentage is overigens opvallend laag. Volgens cijfers van het CBS was in 2009 in de regio Amsterdam-Amstelland 8% van de bewoners slachtoffer van een geweldsmisdrijf, landelijk lag dit percentage op 5%.

Driekwart neemt aan dat geweld tegen homo's, zowel verbaal als fysiek, veel door Marokkaanse jongeren wordt gepleegd; toch zijn er ook veel andere daders. Dat geweld komt overigens niet voort uit religieuze motieven, zoals vaak wordt verondersteld. "Het is veel meer machogedrag; ze willen geen homo's zien zoenen of hand in hand zien lopen," aldus politiewoordvoerder Ellie Lust tegenover AT5.

Een belangrijk deel van de Amsterdamse homo's voelt zich niet vrij. Van de homoseksuele mannen durft 55% in het openbaar bijvoorbeeld hand in hand te lopen. Lesbiennes hebben daar minder moeite mee: 77 procent durft dat wel te doen. Een aantal van de geinterviewden geeft aan wijken als (Nieuw-)West en het Centrum te mijden.

Migrantenorganisaties: in Amsterdam ingekapseld, in Rotterdam sterk dankzij Leefbaar Rotterdam

27 september 2010 | 08:27

Tekst: Dirk Kloosterboer

De afgelopen decennia is het progressieve Amsterdam erin geslaagd om migrantenorganisaties in te kapselen en ze vervolgens af te danken, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. In Rotterdam daarentegen was het rechtse Leefbaar niet in staat om de macht van migrantenorganisatie te breken.

Begin jaren tachtig, tussen het straatrumoer van krakers en andere sociale bewegingen, kreeg Amsterdam ook te maken met de opkomst van activistische linkse migrantenorganisaties zoals KMAN (Marokkaans), HTIB en DIDF (Turks). De overheid probeerde de protestbewegingen in te kapselen met geld en formele posities. Vandaag de dag hebben ze sterk aan macht ingeboet.

Afgelopen week verdedigde Justus Uitermark een proefschrift waarin hij een gedetailleerde en fascinerende analyse maakt van de geschiedenis van migrantenorganisaties in Amsterdam. Ter vergelijking heeft hij ook naar Rotterdam gekeken.

Andree van Es: 'Orthodoxe islam is slecht voor vrijheid meisjes en vrouwen'

25 september 2010 | 17:42

Orthodoxe moslims mogen dan geen gevaar vormen voor de samenleving, voor moslimmeisjes en -vrouwen blijft het strenge geloof een bedreiging voor hun persoonlijke vrijheid. Aldus reageert de Amsterdamse diversiteitswethouder Andrée van Es (GroenLinks) vandaag in het Parool op het vrijdag verschenen onderzoek van het IMES naar salafisme,waarin wordt geconcludeerd dat streng orthodoxe moslims geen gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving.

Van Es: ''Nederland haalt nu dus opgelucht adem, maar we hebben het er niet over wat dit betekent voor de vrouwen in die orthodoxe gemeenschappen. Ik spreek zo vaak islamitische vrouwen en meisjes die vertellen dat ze niet vrij zijn. Die vertellen over vrouwen die ze kennen - het gaat nooit over henzelf - die erg jong getrouwd zijn en dat niemand gelukkig is. Of dat ze bang zijn een glas wijn te drinken op een terras, of een sigaret op te steken. En dat zijn de kleine voorbeelden. Het gaat ook om vrouwen die niet de vrijheid hebben de opleiding te volgen die ze willen, of hun eigen partner te kiezen.'' (..) ''Twee derde van alle moslims is matig tot streng orthodox. Dat gaat om enorme aantallen, waarbij de vrouwen zich niet kunnen gedragen zoals ze zouden willen. Het is mijn verantwoordelijkheid als wethouder voor hen op te komen.''

Amsterdamse VVD: Adviesraad Diversiteit opheffen

10 september 2010 | 13:45

De Amsterdamse VVD wil dat de Adviesraad Diversiteit en Integratie wordt opgeheven. De liberalen steunen daarmee het voornemen van het Amsterdamse College om deze adviesraad, samen met de Raad voor de Stadsontwikkeling te schrappen. De VVD wil dat het College de komende maanden ook alle andere Amsterdamse adviesraden en adviescommissies tegen het licht houdt. Fractievoorzitter Robert Flos: “Vanwege de forse bezuinigingen is het extra noodzakelijk om zeer kritisch te kijken naar alles wat de overheid nu doet. De adviesraden zijn bij uitstek organen die geschrapt kunnen worden, omdat het neerkomt op ambtenaren die elkaar bezighouden. Het kost veel ambtelijke capaciteit, maar levert betrekkelijk weinig op.”

Stemden vooral veel Amsterdamse ouderen PVV?

24 juni 2010 | 14:54

Een vluchtige analyse van de resultaten van de Amsterdamse stembureaus zou tot de voorzichtige conclusie kunnen leiden dat relatief veel Amsterdamse ouderen op de PVV hebben gestemd.Juist in stembureaus die zijn gevestigd in zorgcentra, verzorgingstehuizen of andere 'hangplekken'voor ouderen blijkt de PVV opvallend vaak hoger te scoren dan in omliggende stembureaus. Hierbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat in een stembureau dat gehuisvest is in een zorg- of verpleegcentrum niet alleen de bewoners van dat zorgcentrum stemmen, maar ook omwonenden of passanten.

Maar, toch:

Andree van Es: "Overheid moet terughoudend zijn met het subsidiëren van religieuze initiatieven"

21 mei 2010 | 12:18

Het is tijd voor een 'ruigere toon' op het gebied van integratie, om de polarisatie in Amsterdam te bestrijden. Ook moet de overheid zeer terughoudend zijn met het subsidieren van religieuze initiatieven. De nieuwe Amsterdamse GroenLinks wethouder diversiteit, Andree van Es, neemt in een interview met het Parool duidelijk afstand van het beleid van Job Cohen.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië