Segregatie neemt toe in Europese steden

In achtergronden op 22-08-2015 | 09:33

In steeds meer Europese steden is sprake van ruimtelijke segregatie. Arm en rijk wonen steeds verder uit elkaar. Dit kan funest zijn voor de sociale stabiliteit en de competitiekracht van steden, blijkt uit de vergelijkende studie Socio-Economic Segregation in European Capital Cities.

In de Volkskrant vandaag wordt er een stad uitgelicht: Amsterdam.

Die ruimtelijke scheiding van arm en rijk kan een voedingsbodem zijn voor onbegrip en sociale onrust”, zegt Maarten van Ham, hoogleraar Stedelijke Vernieuwing aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft op de website van die universiteit. “Recente rellen in Parijs, Londen en Stockholm zijn niet los te zien van concentraties van armoede in deze steden. Onze studie wijst uit dat dit probleem groeit.” Van Ham was een van aanjagers van het onderzoek.

De directe oorzaken van de segregatie zijn volgens de onderzoekers tToenemende ongelijkheid onder invloed van globalisering, herstructurering van de economie en arbeidsmarkt, neoliberale politiek en (in sommige steden) teruglopende investeringen in de sociale huursector . De onderzoekers vergeleken London, Amsterdam, Riga, Vilnius, Tallinn, Madrid, Milaan, Athene, Boedapest, Oslo, Stockholm, Praag en Wenen.

Van Ham meent dat een beperkte mate van segregatie op zich niet slecht is, maar dat extremen vermeden moeten worden. Dit kan door investeren in buurten en wijken, maar vooral door ongelijkheid te verkleinen door investeringen in onderwijs en sociale mobiliteit. “Dat is geen kwestie van kunnen maar van willen. Segregatie is deels een gevolg van politieke keuzes, de politiek kan het proces ook keren.”

Amsterdam: gematigd gesegregeerd

In dit rijtje geldt Amsterdam als 'gematigd gesegregeerd'. Amsterdam was de enige van alle onderzochte steden waar de sociale menging van bevolkingsgroepen de afgelopen jaren iets toenam. “Dit is waarschijnlijk een tijdelijk gevolg van de crisis. Sinds het begin van de crisis verhuisden Amsterdamse middenklasse gezinnen nauwelijks uit goedkope sociale woningbouw waardoor menging in stand bleef”, zegt Sako Musterd, hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Nu mensen weer durven te kopen, zullen de middeninkomesn Amsterdam verlaten of samenklonteren in 'gewilde buurten' stelt Maarten van Ham in de Volkskrant. 'De gentrification, de opwaardering van oude buurten, maakt de scheiding met achterblijvende gebieden sterker.' Ook de grote voorraad sociale huurwoningen werkt volgens Van Ham nivellerend. Maar de corporaties verkopen om financiële redenen een deel van hun bezit.


De studie Socio-Economic Segregation in European Capital Cities is nu verkrijgbaar bij uitgeverij Routledge in de serie Regions and Cities via deze link.

Lees ook:

Dure huizen, rijke mensen, koffie en veel yoga. Nog even en er wonen meer mensen in Amsterdam dan ooit. En dat niet alleen: de stad ondergaat ook een gedaanteverwisseling. Gezinnen uit de rijkere middelklasse, expats en toeristen veroveren steeds meer wijken in de stad. Met als gevolg: koffiebarretjes, yogastudio's en dure huizen. Die ontwikkeling en veel meer is inzichtelijk gemaakt op Volkskrant.nl/amsterdam.

Meer over segregatie op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over amsterdam, gentrification, maarten van ham, onderzoek, segregatie, volkskrant.

Delen: