Kunstenaars, activisten en hoogleraren roepen op geen stedenband met Tel Aviv aan te gaan

In opinie op 30-06-2015 | 21:05

Een bont gezelschap van kunstenaars, auteurs, activisten, bestuurders van NGO's, een oud-minister en universitair docenten en hoogleraren doet in een open brief een beroep op de gemeente Amsterdam om geen stedenband dan wel samenwerkingsovereenkomst met Tel Aviv/Jaffa aan te gaan. De ondertekenaars stellen dat hiervan een verkeerd politiek signaal naar Israël uitgaat.
Morgen praat de Amsterdamse gemeenteraad over de stedenband.

Hieronder de volledige verklaring.

Tel Aviv is een lakmoesproef
Verkeerd signaal


Enkele fracties in de Amsterdamse gemeenteraad, gesteund door burgemeester Eberhard van der Laan, spannen zich in om een stedenband tussen Amsterdam-Tel Aviv/Jaffa tot stand te brengen.
Wij vinden dat een slecht idee.
Israël staat bloot aan groeiende kritiek vanwege zijn politiek ten opzichte van de Palestijnen. Daarbij gaat het vooral om de voortgaande kolonisatie van de in 1967 bezette Westelijke Jordaanoever (een schending van de Vierde Conventie van Genève).
Ruim twintig jaar 'onderhandelen' in het kader van het Osloproces tussen Israël en het Palestijns Nationaal Gezag heeft niets opgeleverd, mede doordat het aantal Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever in deze periode verdrievoudigd is.
Ook de institutionele discriminatie van de autochtone Palestijnse burgers van Israël is aan groeiende kritiek bloot komen te staan. Dan is er het grootschalige militair geweld van Israël tegen de Gazastrook, waar vooral Palestijnse burgers het slachtoffer van worden.
Ook de institutionele discriminatie van de autochtone Palestijnse burgers van Israël is aan groeiende kritiek bloot komen te staan. Dan is er het grootschalige militair geweld van Israël tegen de Gazastrook, waar vooral Palestijnse burgers het slachtoffer van worden.
Onlangs is in Israël een regering aangetreden die steunt op ultranationalistische en ultraorthodoxe partijen. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst.
Westerse regeringen laten na om effectieve druk uit te oefenen om Israël tot een ander beleid te bewegen. De civil society heeft het initiatief in handen genomen: met geweldloze middelen probeert deze de druk op Israël op te bouwen.
Tot onze verbazing en afkeuring komt in deze context vanuit de gemeenteraad van Amsterdam een voorstel om de band met Israël aan te halen in de vorm van een stedenband dan wel samenwerkingsovereenkomst met Tel Aviv/Jaffa, de grootste stad van het land. Naar onze mening gaat hiervan een verkeerd politiek signaal naar Israël uit.


Paul Aarts, docent internationale betrekkingen;
Laurens Jan Brinkhorst, oud-minister;
Anja Meulenbelt, auteur, publicist en mede-oprichter Kifaia
Paul Aarts, docent Internationale Betrekkingen;
Mustafa Ayranci, voorzitter HTIB Amsterdam;
Mieke Bal, hoogleraar Literatuurwetenschap en oprichter ASCA;
Wim Bartels, oud-internationaal secretaris IKV;
Tineke Bennema, auteur;
Lily van den Bergh, cineaste en secretaris Vrouwen in het Zwart Nederland;
Pepijn Brandon, docent Geschiedenis en auteur;
Laurens Jan Brinkhorst, oud-minister;
Yael Davids, performance kunstenaar;
Hilla Dayan, docent sociologie en medeoprichter Gate48;
Hans Feddema, antropoloog en publicist;
Peyman Jafari, docent Iranstudies en auteur;
Anne de Jong, docent antropologie;
Jan Keulen, journalist, auteur en onderzoeker Press Freedom;
Wim Lankamp, voorzitter Nederlands Palestina Komitee;
Benji de Levie, voorzitter Diensten en Onderzoekscentrum Palestina (DocP) en voorzitter Stichting Palestina;
Abdou Menehbi, voorzitter Emcemo en secretaris IOMA;
Annelies Moors, hoogleraar antropologie en islam;
Kees van der Pijl, hoogleraar Internationale Betrekkingen;
Anke Polak, voorzitter Humanistisch Vredesberaad;
Ingrid Rollema, beeldend kunstenaar;
Galit Saporta, medeoprichter en voorzitter Gate48;
Robert Soeterik, auteur en Midden-Oostenspecialist;
Kees Wagtendonk, secretaris Nederlands Palestina Komitee;
Anne-Ruth Wertheim, publicist en onderzoeker racisme;
Jan Wijenberg, oud-ambassadeur;
Yahia Bouyafa, Raad van Verenigde Moskeeën Nederland;
Ghada Zeidan, voorzitter Palestine Link

Zie ook:

Stedenband met Tel Aviv verdeelt Amsterdam (overzicht van argumenten van voor- en tegenstanders)

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


Meer over amsterdam, israel, stedenband, tel aviv, verklaring.

Delen: