Er zijn vele wegen die naar Radicalisering leiden

19 juni 2017 | 07:42

Door Ewoud Butter

Theoloog Arton van Harten rakelde deze week op de website Nieuw Wij de discussie op over de rol die religie speelt bij het radicaliseringsproces. Volgens van Harten vinden invloedrijke terrorismedeskundigen dat terroristen gemotiveerd en getriggerd worden door diverse factoren – zoals armoede, discriminatie, adolescentie en sensatiedrang, maar niet door religie. Overheden zouden hierdoor in het beleid tegen radicalisering en terrorisme ook amper aandacht besteden aan de rol van religie.

Professional heeft steun nodig in strijd tegen polarisatie en radicalisering

06 juni 2017 | 18:10

Door Ewoud Butter

“Te vaak hoorde ik in de afgelopen maanden dat professionals voelen dat ze er alleen voor staan. Het ontbreekt soms aan steun, erkenning en visie op gemeenschappelijke waarden vanuit de directie. Maar ook tussen collega’s ontbreekt er soms begrip. Hoe ga je om met collega’s die er heel andere waarden op na houden? Wat is de impact op individuele professionals als ze merken dat hun vragen en dilemma’s niet geuit mogen worden, omdat men bang is voor stigmatisering, een slechte reputatie of omdat er binnen het personeelsbestand groepen tegenover elkaar lijken te staan?”

Dat schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij vorige week heeft aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Van Rijn. Azough werd in mei 2016 aangesteld als speciaal rapporteur. Haar opdracht maakte onderdeel uit van de kabinetsbrede aanpak radicalisering.

Factcheck: worden er meer aanslagen gepleegd tijdens de ramadan?

06 juni 2017 | 12:41

Vorige week begon de Ramadan en deze week werden er weer diverse grote aanslagen gepleegd, waaronder eentje met negentig doden in Kabul en de aanslag in Londen. Traditiegetrouw verschijnen er dan berichten in de media dat juist met Ramadan het risico op een aanslag groter is.

Klopt dat ook?

Conferentie in Marokko over Feminisme, radicalisering en extremisme

06 juni 2017 | 08:19

Door Edien Bartels en Lenie Brouwer

Feminisme, radicalisering en extremisme zijn grote woorden. Hoe breng je die bijeen en… waarom zou je die bij elkaar brengen? Dat zijn de vragen die behandeld werden op het congres Women’s Voices in the Mediterranean and Africa: Movements, Feminisms, and Resistance to Extremisms dat op 5, 6, en 7 mei werd gehouden in Fez, Marokko. De organisatie was in handen van het Centre ISIS pour Femmes et Développement, Fez, met als drijvende kracht Fatima Sadiqi, bekend van publicaties over gender, migratie en islamitisch feminisme.

Activisten vragen aandacht voor Terroristenafdeling (TA) in Vught

14 mei 2017 | 16:25

In 2006 werd de terroristenafdeling (TA) in Vught geopend op het terrein van voormalig concentratiekamp Vught, naast de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) waar 'gewone' zware en vluchtgevaarlijke criminelen zitten als Willem Holleeder. Naast een TA in Vught (25 gevangen) is er ook een kleinere TA in Rotterdam (De Schie) met zeven gevangenen. Meer dan de helft van de gevangenen is verdachte en nog niet veroordeeld.

De TA kent het strengste bewind van Nederland. Er is daarom al jaren kritiek op de omstandigheden in de gevangenis. Ook is de keuze om daders en verdachten van terrorisme bij elkaar te zetten omstreden. De afgelopen week ontstond extra aandacht voor de omstandigheden in de TA na een reportage van onderzoeksprogramma Argos en een actie die geïnitieerd werd door Bewust Moslim met de hashtag #Moslimkamp_Vught. Hierbij wordt ook de vergelijking met Guantanomo Bay getrokken.

SMN presenteert handreiking bespreekbaar maken radicalisering

25 april 2017 | 17:17

Op zondag 23 april presenteerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) de handreiking ‘In gesprek met ouders over radicalisering’. Tijdens een drukbezochte eindconferentie in Utrecht nam Mark Roscam Abbing, directeur Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de publicatie in ontvangst.

Onderzoeksinstrument voor gemeenten om voedingsbodem radicalisering te meten

27 maart 2017 | 15:16

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden.
Met het instrument kunnen risico’s en mogelijkheden in beeld gebracht worden bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten met behulp van dit instrument verkrijgen, kan worden ingezet om het preventieve beleid te versterken.

Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over het tegengaan van radicalisering?

10 maart 2017 | 11:46

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen aan het begin van deze reeks een kans maakten op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Hier deel 7: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over het tegengaan van radicalisering en terrorisme?

Aanpak Hulplijn Radicalisering in handboek beschikbaar

28 januari 2017 | 12:32

Afgelopen donderdag presenteerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) het handboek Hulplijn Radicalisering: Een luisterend oor. Het handboek bevat een beschrijving van de aanpak van de Hulplijn. Na de lancering twee jaar geleden heeft de Hulplijn 550 hulpvragen ontvangen. In totaal zijn 163 ouders en andere hulpvragers ondersteund met vragen die gerelateerd zijn aan radicalisering.

Moslims veroordelen geen terreuraanslagen? Ze doen bijna niet anders!

18 januari 2017 | 21:01

Door Margreet van Es

Socioloog Ruud Koopmans meent dat moslims zich duidelijker moeten uitspreken tegen terreurdaden van radicale geloofsgenoten. Hij is niet de eerste. Volgens onderzoeker Margreet van Es doen moslims dat wel degelijk.

Ruud Koopmans presenteert een onvolledige analyse van moslimradicalisme

10 januari 2017 | 10:16

De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans geeft een onvolledig beeld en overschatting van de omvang en de dreiging van de radicale en extremistische islam (in Nederland).

Dat stelt hoogleraar Jean Tillie. Zijn onderzoek naar salafisme in Nederland was één van de bronnen waarnaar Ruud Koopmans verwees. In onderstaand betoog legt Tillie, die eerder ook onderzoek naar moslimradicalisme deed, uit waarom de analyse van Koopmans tekortschiet.

Jaaroverzicht 2016

02 januari 2017 | 08:39

Door: Ewoud Butter

Het debat over ‘integratie’ en immigratie is de afgelopen jaren weer opgelaaid. Nou ja, debat….van een nuchtere uitwisseling van feiten en meningen is amper sprake. Het debat lijkt soms op sterven na dood. De posities zijn ingenomen. Meningen lijken door toegenomen polarisatie steeds vaker in beton gegoten Er is sprake van een Clash of Perceptions. Het gaat steeds meer om beelden en niet om de feiten die steeds minder belangrijk lijken te worden.

Op Republiek Allochtonië proberen we tegenwicht te bieden met factchecks en achtergrondartikelen. In dit jaaroverzicht de best gelezen achtergrondartikelen, factsheets, opinieartikelen en nieuwsberichten in 2016.

En verder wensen we u uiteraard een heel gelukkig, liefdevol, vrolijk en vrij 2017 toe.

Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie en discriminatie?

23 november 2016 | 09:33

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-) verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Of over het kinderpardon, etnisch profileren, bed-bad-brood en een boerkaverbod?

Sinds oktober 2015 keerde geen enkele Syriëganger terug naar Nederland

17 oktober 2016 | 21:00

Deze week werd bekend dat voormalig jihadist Reda Nidalha in een Syrisch kamp voor ex-IS’ers zit. Hij wil graag terug naar Nederland.

Het leidde tot een discussie over terugkerende Syrië- (en Irak)gangers. Om hoeveel mensen gaat het?

"We lijken onvoldoende voorbereid op een stroom aan terugkeerders"

21 september 2016 | 08:36

Het zelfverklaarde kalifaat zal haar driejarige bestaan niet halen. Steeds meer aanhangers zullen eieren voor hun geld kiezen. Dat betekent dat we in Nederland te maken gaan krijgen met meer en verschillende soorten terugkeerders.

Omar Ramadan, directeur van RAN, een EU-kenniscentrum op het gebied van radicalisering, vraagt zich af of we hierop voldoende voorbereid zijn.

Gebrek aan visie van lokale bestuurders is hindernis bij aanpak van radicalisering

07 september 2016 | 15:57

Het ontbreken van een duidelijke en goed uitgedragen visie van het lokale bestuur op zowel de inclusie van risicojongeren als op het tegengaan van radicalisering is een hindernis bij de aanpak van radicalisering. Zo’n visie zou kunnen helpen bij het tot stand brengen van samenwerking op alle niveaus.

Ook wordt er door lokale bestuurders bij de aanpak van radicalisering te weinig gebruik gemaakt van dit informele circuit van zelforganisaties en initiatieven van bevolkingsgroepen. Bestuurders worden vaak gehinderd door vooroordelen.

Dat blijkt uit een Quickscan die het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie begin 2016 hebben uitgevoerd en onangs hebben gepubliceerd.

Sinds februari 2014 kwamen er 10 Syriëgangers terug naar Nederland

13 juli 2016 | 10:08

Het aantal omgekomen (42) en teruggekeerde (40) Syriëgangers is sinds oktober 2015 niet meer veranderd. Sinds de AIVD in februari 2014 voor de eerste keer alarm sloeg over de Syriëgangers zijn er 10 naar Nederland teruggekeerd.
Dat blijkt na een vergelijking van de rapportages Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van NCTV die het kabinet sinds februari 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Radicale vrienden

15 mei 2016 | 09:05

Ze waren ooit vrienden, maar groeiden steeds verder uit elkaar: Mahmoud werd een radicale moslim, Roy kreeg als enige 'tata' op een zwarte school vooral een hekel aan Marokkanen en sympathie voor de PVV.

Inmiddels zijn ze allebei 'gederadicaliseerd'. Ze kunnen nog steeds flink van mening verschillen, maar dat vormt geen belemmering meer voor hun vriendschap.
Vlogger Youstoub sprak met ze voor Rauwkost.

Brief aan de hypocriete moslim

19 april 2016 | 13:00

"Het wordt tijd dat je jezelf een spiegel voorhoudt. Dat je je verantwoordelijkheid niet meer ontloopt. Dat je geen excuses meer zoekt voor je persoonlijk falen. Het wordt tijd dat je naar je eigen familie wijst, naar je eigen gemeenschap, naar de mensen die je vertegenwoordigen, naar de imams die je taal niet spreken."

Dat schrijft jihad-expert Montasser AlDe'emeh in onderstaande brief. Hij neemt stelling tegen wat hij het slachtofferdiscours noemt.

Huidige generatie Syriëgangers bevat relatief veel bekeerlingen

06 april 2016 | 14:43

Syriegangers hebben zich meestal niet lang in de islam verdiept. Dat blijkt uit een onderzoek van het internationaal centrum voor contra-terorisme (ICCT) in Den Haag. Opvallend is ook dat het aantal bekeerlingen relatief hoog is.

Niet alle salafisten zijn terroristen, en ook niet alle terroristen zijn salafisten

31 maart 2016 | 22:54

Terrorismebestrijding wordt niet effectiever na een verbod op het salafisme. Dat betoogt politicoloog Ali al-Kurdi in een reactie op een artikel van Halim el Madkouri in Trouw.

Getuigenissen van IS-deserteurs

18 maart 2016 | 09:31

Arte heeft een documentaire gemaakt over het dagelijks leven in IS-gebied en de praktijken van IS/Daesh aan de hand van getuigenissen van Daesh.

Hieronder de documentaire die tot en met 14 mei 2016 online zal staan.

KIS ontwikkelt instrument om risico’s radicalisering in wijken te signaleren

17 maart 2016 | 14:05

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een instrument in ontwikkeling dat in wijken de voedingsbodem meet die het risico vergroot dat jongeren zich afkeren van de samenleving of radicaliseren. In een pilot in twee Amsterdamse wijken is getest in welke mate factoren die deze voedingsbodem bepalen, bijvoorbeeld opvoedingsproblematiek, een gebrek aan religieuze weerbaarheid en gevoelens van achterstelling (in cumulatie), aanwezig zijn.

Steeds meer Marokkaanse Nederlanders actief tegen radicalisering

09 maart 2016 | 11:49

Marokkaanse Nederlanders nemen steeds vaker initiatieven om radicalisering tegen te gaan. Dat gebeurt in georganiseerd verband, door moskeeën en andere organisaties, maar ook individuen starten activiteiten en projecten.
Hiermee willen de initiatiefnemers radicalisering bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen en ouders en jongeren empoweren. Dit blijkt uit een, door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), uitgevoerde QuickScan om de initiatieven in beeld te brengen.

Het SMN publiceerde eerder deze week ook een factsheet over het eerste jaar van de Hulplijn Radicalisering.

Achtergebleven ouders bezorgd door berichten over executies Nederlanders in Syrië

01 maart 2016 | 19:37

De recente berichten over de mogelijke executie van Nederlandse jihadisten in Syrië zorgt voor veel angst en onzekerheid bij de achtergebleven ouders en familieleden. De tegenstrijdigheid over deze berichten, de geslotenheid en de gewelddadigheid van IS, maken de situatie voor de ouders er niet gemakkelijker op.
Dat laat het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) weten in een persbericht. Het SMN ziet de afkeer tegen IS en haar misdaden toenemen binnen de Marokkaanse gemeenschap.

Specifieke aanpak nodig voor jonge vrouwen die naar ISIS afreizen

04 februari 2016 | 14:33

De motieven van meisjes en jonge vrouwen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen, verschillen van de drijfveren van jongemannen. Daarom is het goed om te werken aan een specifieke aanpak om te voorkomen dat deze jonge vrouwen vertrekken. Betrek ouders actief bij deze interventies. Werk aan de religieuze weerbaarheid van de vrouwen en breng in beeld wie invloed op hen hebben. Dat zijn de belangrijkste conclusies en adviezen uit de publicatie “Vrouwelijke ISIS-gangers: waarom gaan ze?” van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

AIVD-publicatie houdt radicaal niet tegen

20 januari 2016 | 07:34

Tekst: Amy-Jane Gielen

Afgelopen dinsdag baarde Rob Bertholee, het hoofd van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), opzien door aan te schuiven bij RTL Late Night. Het is nogal bijzonder dat een AIVD-baas bij een entertainment-programma gaat zitten om de publicatie toe te lichten van een 10 jaar durend onderzoek naar gewelddadige jihad en anderhalf jaar van het zogenaamde kalifaat. Hoopte de AIVD-baas zo te voorkomen dat mensen afreizen naar Syrië? Dan moet het daar niet bij blijven.

Panelgesprek Extremisme en Radicalisering

13 januari 2016 | 08:00

Wat doet het met ons? En welke rol hebben wij als moslimgemeenschap in deze lokale aanpak radicalisering en polarisatie?
Moskee Badr organiseert in samenwerking met Stadsdeel West een panelgesprek over radicalisering en extremisme.
Wat is de rol van de moslimgemeenschap in de aanpak van radicalisering en polarisatie? Waarom dienen moslims zich altijd te verantwoorden als er een terreuraanslag op Europese bodem wordt gepleegd? Zijn leden van DAISH (IS) moslims, of hebben die niets met de Islam te maken?

Jaaroverzicht 2015: de meest gelezen factchecks, nieuwsberichten en opinieartikelen

03 januari 2016 | 23:47

De redactie van Republiek Allochtonië wenst u een vrolijk, gezond, vredig, liefdevol en vrij 2016 toe!

We blikken nog één keer terug op 2015. Waar ging het politieke en maatschappelijke debat over, wat waren de hypes en welke stukken werden het meest gelezen?

Het antwoord op deze vraag geven we aan de hand van de artikelen die in 2015 het meest gelezen werden.

Brief aan de potentiële terrorist

31 december 2015 | 09:37

Mahmoud Tighadouini (30) is Amsterdammer. Hij radicaliseerde aan het begin van deze eeuw. Dankzij onder andere doortastend optreden van zijn naasten, een wijkagent en de internisten die streden tegen zijn dodelijke ziekte, werd het laatste restje twijfel dat hij had versterkt en deradicaliseerde hij weer.

Hij schreef onderstaande brief aan mensen die een terroristische daad overwegen.

Terrorist, vrijheidsstrijder of verward?

22 december 2015 | 07:45

Tekst: Ewoud Butter

Na aanslagen wordt vaak de vraag gesteld of de daders terroristen, vrijheidsstrijders of verwarde personen zijn. Het zijn labels die vergaande consequenties kunnen hebben.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben even weinig begrip voor jihadgangers als autochtone Nederlanders

16 december 2015 | 17:07

In tegenstelling tot wat Motivaction ruim een jaar geleden concludeerde, denken Turkse en Marokkaanse jongeren hetzelfde over IS-gangers als autochtone jongeren. Ongeveer 2% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft veel begrip voor jongeren die voor IS gaan vechten. Onder autochtone jongeren is deze groep even groot: 2%. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerd SCP-rapport Werelden van Verschil. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf zich geen onderdeel voelen van de Nederlandse samenleving.

Minister Asscher vindt het 'triest' dat de Motivaction-rapportage zo'n impact heeft gehad en baalt van de rol die hij hier zelf bij heeft gespeeld.

Het gaat erom hoe je het wilt zien

16 december 2015 | 09:02

De bewoners van wijken als Molenbeek kunnen zich beter richten op het leven in het land waar zij wonen dan op de onbetrouwbare beelden van Arabische zenders. Om IS te verslaan zijn bovendien bommen nodig.

Dat stelt Gert Jan Geling in een reactie op het artikel van Mohammed Benzakour.

IS onislamitisch noemen is een feit, niet een excuus

15 december 2015 | 11:56

Tekst: Youssef Ikhlaf namens Moslim Schrijvers Gilde

El Madkouri stelt in zijn artikel, ‘IS is in niets strijdig met de Islam’ van dinsdag 1 december in de Volkskrant dat de wereld “terecht” een inbreng van de moslims verwacht als het gaat om de religieuze wortels te doorgronden die IS beweegt om te doen wat ze doen. Maar El Madkouri schrijft dat wij als moslims niet mogen zeggen dat de IS niets met de Islam te maken heeft.

Wat wij niet te zien krijgen

14 december 2015 | 07:54

Mohammed Benzakour ging naar Molenbeek en Borgerhout en zag daar de rauwe, concrete uitwerking van de drones en geleidebommen die uit Amerikaanse, Britse en Franse toestellen worden losgelaten op ‘de terroristen’, op ‘doelen van IS’. Toestellen die je op RTL, NOS en CNN alleen maar stoer ronkend ziet landen of opstijgen van een vliegdekschip.

Film: 'Mijn zoon is jihadist'

10 december 2015 | 10:35

Een vader probeert wanhopig te voorkomen dat zijn geradicaliseerde zoon vertrekt naar Syrië. Mag hij zijn zoon verraden om zijn martelaarsdood te voorkomen? De film, onder regie van Sander Burger die samen met Hassan Bahara ook het scenario schreef, werd gedeeltelijk opgenomen in moskee Al Kabir in Amsterdam. Met: Abdelfatah Ahmed Salah, Aziz Akazim, Habiba Tribou, Adam Benyahia, Hajar Belkhadda.

De kapitale blunder van de VVD en de PvdA

01 december 2015 | 18:27

Met hun voorstel om te laten onderzoeken of het mogelijk is salafistische organisaties te verbieden, maken de VVD en de PvdA een kapitale blunder. Het zal een averechts effect hebben: het salafisme gaat ondergronds en een grote groep (a)politieke salafi's wordt juist richting de salafistisch jihadistische groepen geduwd.

Dat stelt Cemil Yilmaz.

Abdou Menebhi: “Het is nu tijd voor een debat over haatzaaiende religieuze teksten”

19 november 2015 | 17:15

“Er zou in de Nederlandse moslimgemeenschap meer gedebatteerd moeten worden over teksten in de Koran en de Hadith die als haatzaaiend geïnterpreteerd kunnen worden”. Dat stelt Abdou Menebhi, voorzitter van Emcemo en voorzitter/woordvoerder van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in een kort interview met Republiek Allochtonië naar aanleiding van de aanslagen in onder andere Parijs en Beirut. Menebhi pleit ook voor een kritische benadering van landen die direct of indirect terrorisme steunen en hij pleit voor meer aandacht voor islamofobie.

SMN gaat door met Hulplijn Radicalisering

29 oktober 2015 | 15:12

De hulplijn van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) voorziet duidelijk in een behoefte. Sinds de start van de hulplijn in januari van dit jaar zijn er al 80 ouders die op regelmatige basis hulp krijgen van het SMN. ‘Wij hebben onze doelstelling nu al gehaald,' laat SMN-woordvoerder Farid Azarkan aan Omroep West weten, ‘maar dat geeft tegelijk aan dat de hulp jammer genoeg nog steeds hard nodig is’.

Eénderde van gemeenten heeft onvoldoende capaciteit om radicalisering aan te pakken

13 oktober 2015 | 09:41

Een inventarisatie onder 49 gemeenten laat zien dat bijna een derde van hen aangeeft nog onvoldoende capaciteit te hebben om radicalisering aan te pakken. Gemeenten hebben behoefte aan een goed netwerk van lokale organisaties en sleutelfiguren om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Omdat nooit één enkele factor zorgt dat iemand radicaliseert, is goede samenwerking tussen gemeenten professionals en maatschappelijke organisaties cruciaal. Dat schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de oorzaken van radicalisering (triggerfactoren) en een quickscan onder gemeenten.

Het blijft gissen wat beste aanpak van radicalisering is

13 oktober 2015 | 07:40

Radicale jongeren zullen een ideologisch weerwoord moeten krijgen. Wat daarbij de effectiefste methode is, is nog niet bekend. Maar duidelijk is dat vooral mensen uit de directe omgeving van deze jongeren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun deradicalisering. Dat schrijft Ewoud Butter.

Niet alleen verhalen van oud-IS-strijders doen ertoe in strijd tegen radicalisering

02 oktober 2015 | 11:41

Door: Jacomijne Prins

De Nederlandse overheid zoekt naar een ‘contra-narratief’ om jongeren te ontmoedigen deel te nemen aan de strijd van IS. Waar ze zich beter mee bezig kunnen houden is de vraag waarom Nederlandse jongeren behoefte hebben aan het ‘één voor allen-allen voor één’-verhaal van IS.

'Het Westen voert sinds 2001 de verkeerde oorlog'

22 september 2015 | 09:27

De Westerse aanpak van radicalisering leidt alleen maar tot polarisatie en kweekt terroristen van eigen bodem. Dat verklaart psychoanalist en terrorismedeskundige David Kenning, een adviseur van de gemeente Amsterdam op het gebied van Syriëgangers, die interviews gaf aan het NRC en Het Parool.

Volgens Kenning wordt de strijd tegen Al-Qaeda en Islamitische Staat (IS) te veel gezien als een gevecht is tegen de islamitische cultuur. ‘Het is belangrijker dat we de psychologische gesteldheid van de jihadisten begrijpen, dan dat we ons blindstaren op de radicale islam,’ stelt hij in het NRC. De nadruk op de islam zal jihadisten in de kaart spelen, tot toenemende islamofobie leiden en een recept zijn voor heftigere confrontaties.

Nieuwe website Polderislam.nl biedt inzicht in organisatie van islamitisch Nederland

11 september 2015 | 15:01

Vandaag wordt om 15.00 uur de website polderislam.nl gelanceerd. Deze site biedt achtergrondinformatie over moslims, islamitische stromingen en de institutionalisering van de islam in Nederland. Ook is er aandacht voor het islamdebat, moslimdiscriminatie en overheidsbeleid. De site is een initiatief van Roemer van Oordt en Ewoud Butter, beiden verbonden aan Republiek Allochtonië.

Gemeenten krijgen extra geld om gewelddadig jihadisme te voorkomen

08 september 2015 | 10:32

Het kabinet heeft bekend gemaakt een bedrag van ruim 4 miljoen euro extra vrij te maken voor de aanpak van gewelddadig jihadisme.

Het geld is bedoeld voor concrete plannen om 'jihadisme' te voorkomen. Het geld is onder andere bedoeld voor jeugd- en buurtwerk, opvoed- en familieondersteuning, onderwijs en het versterken van de netwerken die moeten voorkomen dat mensen radicaliseren.
Den Haag krijgt 950.000 euro, Amsterdam 920.000, Utrecht 683.000, Rotterdam 665.000, Delft 535.000, Arnhem 400.000, Zoetermeer 167.000 en Huizen 157.000 euro. Het is nog niet bekend hoeveel geld Gouda en Nijmegen krijgen.

Gemiddeld vertrekken er dit jaar 5 jihadisten per maand en komt er niemand terug

02 september 2015 | 07:51

Het dreigingsniveau voor Nederland is onveranderd substantieel wat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Dat schrijft de minister van Justitie in de Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. De jihadgang naar Syrië gaat gestaag door. Gemiddeld vertrekken er nog vijf mensen per maand naar Syrië. Het aantal terugkeerders stagneert al een tijdje.

Welke landen zijn het onveiligste vanwege politiek en terroristisch geweld?

11 augustus 2015 | 12:10

De daders en slachtoffers van politiek geweld of terroristisch geweld zijn vooral te vinden in het Midden-Oosten (Irak, Syrië, Jemen, Israel/Palestina, Jordanië, Libanon), Zuid-Azië (Afghanistan, Pakistan), Noord-Afrika en de Sub-Sahara (Soedan, Mali, Libië, Tsjaad, Somalië, Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek en Congo). Westerse landen zijn het veiligste, al is in 7 Europese landen wel sprake van een groeiend risico op terroristische aanslagen. Het gaat voornamelijk om terroristisch, islamitisch geïnspireerd geweld.
Dat stelt verzekeraar Aon die in samenwerking met The Risk Advisory Group een kaart samenstelde waarop je de risico's per land en per regio kunt zien. Uit eerder onderzoek van het Institute for Economics and Peace (IEP) bleek dat het aantal slachtoffers van terroristisch geweld in 2013 vooral door de Syrische burgeroorlog toenam van 11.133 in 2012 tot 17.958 in 2013. Moslim extremisten maken wereldwijd verreweg de meeste slachtoffers, voornamelijk geconcentreerd in het Midden-Oosten, Noordelijk Afrika en Zuid-Azie. In andere regio's in de wereld gaat het volgens IEP vaker om terroristische organisaties met politieke, nationalistische of separatistische motieven.

Laat de imams Nederlands leren

04 juli 2015 | 12:08

Tekst: Ahmed Marcouch

Komt een jongen bij de imam, wil die van hem weten hoe hij een goede moslim kan worden; spreekt die imam geen Nederlands. Vader en moeder kwamen ook al niet verder dan ‘wees een goede moslim’. Googlen wijst zo’n zoekende jongen de weg naar hoe hij die leegte in zijn ziel kan vullen: één of twee clicks verder springt een politieke Salafistische predikant uit het Midden-Oosten daar midden in, past precies in het gat en laat niet meer los. En wij maar staren naar de lange armen van president Erdogan en koning Mohamed, terwijl in onze dode hoek de ronselaar uit het Midden-Oosten onze jongeren in zijn klauwen krijgt.

Stop dralen rond terreurmonster, kom achter de voordeur én ga internationaal

27 juni 2015 | 14:38

Ga kennis en kunde halen waar al tientallen jaren ervaring is met terreurbestrijding en met het mobiliseren van tegenkrachten tegen het politiek salafisme. Inderdaad, juist in Marokko. Exporteer in ruil voor de buitenlandse import aan kennis en ervaring die we zo hard nodig hebben, onze ervaring met rechtstaat, mensenrechten en democratie.

Daarvoor schreef Ahmed Marcouch gisteren op zijn facebookpagina. Hieronder de volledige tekst.

Minstens 60% van Syriëgangers vertrok met psychische problemen

08 juni 2015 | 08:39

Van minstens zestig procent van de Nederlanders die naar Syrië is vertrokken, blijkt uit politiedossiers dat ze psychische problemen hebben. Vaak waren deze problemen er al voordat ze radicaliseerden.
Een op de vijf Syriegangers kampt met ernstige gedragsproblemen of heeft een officieel vastgestelde stoornis, zoals schizofrenie of een psychose. Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie laten weten op grond van onderzoek naar de politiedossiers van 140 geradicaliseerde moslimjongeren.

Volgens de politieonderzoekers is het een grote misvatting om te denken dat Syriëgangers intelligente mensen zijn die worden gedreven door ideologie. Terreurgroepen als IS trekken volgens hen ook mensen aan die ideologisch gezien verre van sterk zijn onderlegd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel geradicaliseerde moslimjongeren uit gebroken gezinnen komen en als kind al gedragsstoornissen hadden.

Imams uit Marokko laten malikitisch geluid tegen radicalisering tijdens ramadan horen.

03 juni 2015 | 08:01

Tijdens de ramadan zullen dit jaar 53 imams uit Marokko naar Nederland komen. Ze zullen tijdens hun preken veel aandacht besteden aan een theologisch, malikitisch tegengeluid tegen radicalisering. Dat heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laten weten.

Geloof in Vrijheid, vrijheid in Geloof. Twee bijeenkomsten met Rachid Benzine in Amsterdam

31 mei 2015 | 09:21

"Moslims, en niet-moslims trouwens ook, generaliseren vaak, ze zeggen dan: de islam is vrede, of: de islam is geweld. Allebei niet waar."

“De islam is in crisis. Voor sommigen is het een identiteit geworden, voor anderen zelfs een strijd. We moeten deze strijd ontleden en alles wat gezegd wordt in naam van de islam. Dan zullen we merken dat het om fictie gaat, met als bedoeling haat te zaaien,”

Twee citaten van islamoloog Rachid Benzine.

Stadsdeel West, Aknarij West, Argan en EMCEMO organiseren op 6 en 8 juni een aantal
bijeenkomsten met Rachid Benzine.

Hulplijn radicalisering SMN verdubbelt aantal vertrouwenspersonen voor ouders

27 mei 2015 | 11:02

Marokkaanse ouders maken zich ernstig zorgen over radicalisering van hun kinderen. De Hulplijn Radicalisering van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft haar aantal vertrouwenspersonen daarom verdubbeld naar veertig.

Vaders van Syriëgangers klagen Nederlandse Staat aan

22 mei 2015 | 10:57

Enkele ouders van Syriëgangers gaan aangifte tegen de Nederlandse Staat doen omdat ze vinden dat de overheid meer had moeten doen om hun kinderen in Nederland te houden.

De 'kwetsbare bevolkingsgroep' bestaat niet

05 mei 2015 | 14:29

Tekst: Hadi Hairan

Ik herinner me heel goed toen ik heel jong was, misschien een jaar of negen of tien, dat een buurman een grote ruzie had gemaakt met iemand die hem ‘Wahhabi’ had genoemd. Het wahhabisme was destijds in de Arabische landen zeker geen nieuw verschijnsel, maar in het vluchtelingenkamp, in het Af-Pak-grensgebied, waar wij woonden, werd het als een scheldwoord gebruikt. Over Wahhabi’s deden vele verhalen de ronde: ze huwden met hun zussen, ze besneden meisjes en, het ergste van allemaal, ze werden gesponsord door de Joden.

Hoe kon IS zo groot worden?

28 april 2015 | 10:34

De Amerikaanse inval in Irak, de hoge graad van militaire organisatie die IS heeft en haar grote bron van inkomsten uit onder meer kidnapping en oliesmokkel zijn belangrijke verklaringen voor het succes van IS.

Dat betoogt Paul Aarts, Midden-Oostendeskundige en als docent Internationale Betrekkingen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam in één van de colleges die hij gaf aan de Universiteit van Nederland.

Psychiater van jihadzaak gehaald na vooringenomen tweets

15 april 2015 | 21:58

Het Openbaar Ministerie heeft een psychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie van de Haagse jihadzaak gehaald naar aanleiding van zijn tweets. Dat bericht de NOS.

SMN start campagne bespreekbaar maken radicalisering in eigen kring

13 april 2015 | 08:47

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is voor Marokkaanse ouders in 8 gemeenten gestart met een voorlichtingscampagne tegen jihadistische radicalisering. Deze campagne maakt deel uit van het project ‘Hulplijn tegen radicalisering’.

Radicalisering: wie lijden er nu echt onder?

05 april 2015 | 12:20

Tekst: Münire Manisa

Zo'n tien jaar geleden was radicalisering een ver van mijn bed show. Tegenwoordig is het niet weg te denken uit mijn dagelijkse routine. Er gaat geen dag voorbij dat ik het er niet over heb. In november 2014 is er een rapport verschenen waaruit zou blijken dat 89% van de Turks Nederlandse jongeren sympathiseert met IS. “Onzin!” was mijn eerste reactie. Ik was niet de enige die het beeld niet herkende; samen met andere initiatiefnemers zijn wij de beweging Turks-Nederlands Tegengeluid gestart en zijn wij een online petitie begonnen. Binnen een dag werd deze ondertekend door meer dan 2400 personen. Dat resulteerde in een gesprek met minister Asscher en sindsdien voeren wij structureel gesprekken met zowel het ministerie als politieke partijen in de Tweede Kamer en de Turks Nederlandse jongeren zelf om aandacht voor onze zaak te krijgen en het beleid te beïnvloeden.

Ook Amsterdamse VVD ziet jihadisten liever sneuvelen dan terugkeren

11 maart 2015 | 11:06

Net als premier Rutte ziet ook de Amsterdamse VVD jihadisten liever sneuvelen in de strijd, dan terugkeren naar Nederland. Dat verklaarde VVD-raadslid Dilan Yesilgöz in het AT5-programma De Stelling van Amsterdam, waar ze in debat ging met PvdA-raadslid Sofyan Mbarki.
'Dit zijn terroristen die naar Irak of Syrië reizen, die slachtpartijen verrichten, als zij terugkomen hebben we in Parijs en andere Europese steden gezien waar ze toe in staat zijn. Ze gaan door met dood en verderf zaaien, dus ik denk dat het beter is dat ze daar sterven', aldus Yesilgöz.

Mbarki vindt dat niet alle uitgereisde jihadisten over één kam geschoren worden. 'Ik begrijp waar het gevoel vandaan komt, er is angst in de samenleving. We moeten alleen verder kijken, we hebben ook te maken met jongeren en kinderen die op basis van valse voorwendselen daar heen zijn gegaan. Ik wil niet dat ze daar sneuvelen. Sterker nog, ik wil dat ze heel snel terug komen.'

Turks-Nederlandse moskeekoepel ISN organiseerde conferenties over radicalisering

11 maart 2015 | 10:15

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft op 28 februari en 1 maart conferenties georganiseerd over radicalisering. Dat gebeurde onder de titel 'Hadith en overleveringen door de ogen van radicale stromingen (Salafisme)'. De conferenties vonden plaats in Deventer en Rotterdam en hadden Zekeriya Güler, verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit van Istanbul, als belangrijkste spreker.

Da’wa-activisme: Roeien tegen de stroom in

04 maart 2015 | 08:50

Met spektakelactivisme en provocatie kaartte Sharia4Belgium kwesties aan met een breed draagvlak binnen verschillende lagen van de bevolking. Enigszins gechargeerd zou gesteld kunnen worden dat Sharia4Belgium ten onder is gegaan aan zijn eigen succes.

Dat schrijft Pim Aarns die onderzoek doet naar de beeldtaal en de ideologie in de online video’s van Sharia4Belgium. Hij is één van de auteurs van 'Eilanden in een zee van ongeloof. Het verzet van activistische da’wa-netwerken in België, Nederland en Duitsland’.

Hulplijn radicalisering voorziet in grote behoefte

20 februari 2015 | 08:52

Op 5 januari lanceerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) een telefonische hulplijn voor ouders van radicaliserende kinderen. Ruim een maand verder kunnen wij vaststellen dat de hulplijn duidelijk in een behoefte voorziet. Niet alleen ouders en familiele-den, maar ook moskeeën, zelforganisaties, gemeenten en instellingen vragen om advies en onder-steuning. Het SMN draagt vanuit eigen kracht en een positieve insteek bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat doet het SMN zonder subsidie van de overheid.

Tegen radicale moslims met 1001 welzijnswerkers

19 februari 2015 | 16:32

Tekst: Tineke Bennema

De Nederlandse samenleving, de wanhoop nabij, zoekt advies voor het tegengaan van radicialiserende jongeren van Hollandse bodem. Eerder deze week kwam het rapport uit van het COT (Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement), dat pleit voor interventieteams: psychologen, sociaal werkers, theologen en andere specialisten moeten jongeren die aan het radicaliseren zijn geslagen benaderen en weer op het rechte pad helpen. Als het allemaal wat gezelliger was in NL en de wereld, had ik er hartelijk om moeten lachen.

Radicalisering - waar hebben we het eigenlijk over?

13 februari 2015 | 16:57

Op zaterdag 31 januari gaf antropoloog Martijn de Koning een lezing over radicalisering in Islamitisch Centrum Imam Malik.
Radicalisering staat volop in de belangstelling, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee en wat weten we nu? En wat betekenen die bevindingen nu voor wat we kunnen zeggen over motieven van Syriëgangers?

Hieronder zijn volledige tekst.

Jongeren die geïntegreerd zijn, zijn gevoeliger voor uitsluiting en (vermeende) discriminatie

12 februari 2015 | 23:43

Onderzoeker Marion van San poneerde in een artikel in De Standaard onder andere de hypothese dat juist jongeren die goed geïntegreerd zijn een groter risico lopen om te radicaliseren. Haar stuk leidde tot verschillende reacties in De Standaard.

Van San kreeg van De Standaard echter niet meer de gelegenheid om op haar beurt te reageren op de reacties die de krant op haar stuk had geplaatst. Om te voorkomen dat het debat nu stokt, hieronder de reactie van Marion van San, die ze eerder op haar facebookpagina publiceerde.

Geradicaliseerde jongeren zijn niet alleen maar slachtoffers van een samenleving die hen niet accepteert

12 februari 2015 | 23:14

Tekst: Marion van San

Dat jongeren die vanuit Europa naar Syrië vertrekken vooral slachtoffers zijn van een samenleving die hen niet accepteert, is een stelling die niet door de empirie wordt ondersteund. Hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, hoe groter juist de kans is dat zij radicaliseren. Dat stelt onderzoeker Marion van San.

Montasser AlDe'emeh pleit voor liefde en begrip voor jihadi's

05 februari 2015 | 20:46

Als onze maatschappij je niet bevalt, rot maar op'… zei burgemeester Aboutaleb over radicale moslimjongeren. Sybrand van Haersma Buma, CDA-leider, pleitte dit weekend voor een meldplicht voor potentiele jihadi's.

Frenk van der Linden ging naar Brussel voor een ontmoeting met iemand die dat helemaal omdraait. De Belgische Palestijnse onderzoeker Montasser AlDe'emeh. Hij kent ze. De radicalen. En hij kent hun ouders. En pleit voor een nieuw wapen in de strijd: Liefde en begrip.

Meer of minder Westerse arrogantie?

03 februari 2015 | 09:07

Tekst: Leo Lucassen

Waren de aanslagen in Parijs een koekje van eigen deeg? Volgens Sander van Walsum (in de Volkskrant van zaterdag 17 januari) is dat onzin en hij pleit in plaats daarvan voor een groter zelfbewustzijn en wat meer Europese arrogantie. Hoewel er niets mis is met het etaleren van universele waarden als gelijkheid, tolerantie en vrijheid van meningsuiting, gaat zijn pleidooi te gemakkelijk voorbij aan de koloniale wortels en mondiale dimensie van het hedendaagse Jihadistische terrorisme. Dat komt namelijk voort uit de puinhopen van de Russische en later Amerikaanse en Westerse (militaire) interventies in het Midden Oosten, maar ook uit de onvoorwaardelijke steun aan Israël en de positie van de Palestijnen.

Misschien toch maar een kopje thee drinken?

02 februari 2015 | 09:59

Door: Thijl Sunier

Terwijl Europa op zijn kop stond na de aanslagen in Parijs was ik op werkbezoek in Indonesië. Ook daar was de aanslag voorpaginanieuws, maar de roering was niet te vergelijken met de storm die in Europa woedde. Toen ik terugkwam was het stof enigszins neergedaald en kon ik met enige distantie de commentaren tot mij nemen.

Ouders van jihadisten zijn onze grootste bondgenoten

21 januari 2015 | 12:00

Tekst: Hasib Moukaddim

We zijn er stiekem aan gewend geraakt om allochtone ouders met wantrouwen tegemoet te treden. Al twee decennia lang zijn wij ervan overtuigd dat het wangedrag van hun zonen aan hun gebrekkige opvoeding ligt. Een vermeende gesloten gemeenschap, de cultuur, de religie en de gebrekkige integratie zorgden ervoor dat ze geen hulp zochten en/of accepteerden. Daartegenover stond een moedeloze samenleving die deze ouders op verschillende manieren in beweging trachtte te brengen. Een kat en muis spel dat vooral rondom incidenten en verkiezingstijd zorgde voor verhitte discussies en moraalridderij.

Tot nu. Er doet zich nu een trendbreuk voor, die wij gek genoeg te danken hebben aan de zogenoemde Syriëgangers. Het verhaal van de Amsterdamse vader Farid (Volkskrant, 20 januari 2015) die zijn zoon verloor aan de onkunde van het Nederlands hulpverleningsapparaat en de daaropvolgende jihadstrijd, illustreert dit op indringende en pijnlijke wijze.

Factcheck: welk percentage van de terroristische aanslagen in Europa is islamitisch geïnspireerd?

15 januari 2015 | 16:24

'Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristische aanslagen worden wel door moslims gepleegd' is een uitspraak die in allerlei varianten vaak gehoord of gelezen kan worden. Maar, klopt dit ook?

In Europa in ieder geval niet. Daar worden de meeste terroristische aanslagen door andere terroristische groepen (seperatisten, linkse of rechtse terroristen) gepleegd.

Wat zijn de feiten? Steeph van het weblog Sargasso zette de cijfers op een rij.

SMN start hulplijn voor radeloze ouders van jihadisten

05 januari 2015 | 11:25

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) lanceert vandaag de Hulplijn Radicalisering en bijbehorende website. Het is een laagdrempelige voorziening voor Marokkaans-Nederlandse ouders die tekenen van radicalisering zien bij hun kinderen, vrezen dat ze zullen afreizen naar Syrië, maar nergens durven aankloppen.

'Jihadism on the Rise in Europe: the Dutch Perspective'

18 december 2014 | 08:49

Rob Bertholee, het hoofd van de AIVD, heeft begin deze maand bij het Washington Institute een lezing gehouden over de snelle (her)opleving van het jihadisme in Europa en Nederland.

De AIVD ziet vanaf begin 2013 het aantal jihadstrijders dat is afgereisd naar strijdgebieden toenemen tot (minimaal) 160 op dit moment. Daarnaast ziet de AIVD ongeveer een 'paar honderd potentiële deelnemers' ('potential participants') en 'een paar duizend sympathisanten' ('sympathizers'). De meerderheid van Nederlandse jihadisten zijn van Marokkaanse herkomst „net zo Nederlands zijn als klompen en windmolens”, aldus AIVD-chef Rob Bertholee. De polderjihadisten zijn lang niet allemaal kansloze jongeren. Sommigen komen „uit zeer goede families, sommigen zelfs met universitaire graad”.

De video hieronder is door het Washington Institute online gezet.

Activistische da’wa in een zee van ongeloof

17 december 2014 | 10:30

Gisteren presenteerden Martijn de Koning, Ineke Roex, Carmen Becker en Pim Aarns een boeiend onderzoek naar de aard en omvang van militant islamitisch activistische netwerken in Nederland, België en Duitsland. Die netwerken zijn klein; over de drie landen verspreid gaat het om enkele honderden aanhangers. Hun invloed is door de continue aandacht van de overheid en de media echter vele malen groter. De focus ligt daarbij momenteel vooral op de Syrië-gangers. ‘Een groot deel van onze contacten is vertrokken naar Syrië of is daar al gestorven….Het verbaasde ons niet dat ze gingen, maar het zijn er wel veel meer dan we dachten’, vertelde Martijn de Koning gisterenavond bij Dit is de Dag op Radio 1.

Wijbenga: imams laten het afweten

08 december 2014 | 13:17

Jihadgangers zijn vaak in de ban van het salafisme, een orthodoxe stroming in de islam die de pure waarden en normen uit de begintijd centraal stelt. Ook de teruggekeerde en deze week tot drie jaar gevangenisstraf veroordeelde Syriëganger Maher H. rechtvaardigde zijn vertrek met een beroep op het salafisme.

Het zou de salafistische imams en hun medestanders sieren als zij stelling nemen tegen jihadisten die met een beroep op het door hen uitgedragen gedachtegoed de islam te grabbel gooien. De overgrote meerderheid doet er echter het zwijgen toe. En dat terwijl de overheid te kennen heeft gegeven graag met imams samen te werken in de aanpak van de jihad. Dat schrijft jongerenwerker Ibrahim Wijbenga in Het Parool.

Oproep SMN: Allemaal achter Yassin El Forkani gaan staan

25 november 2014 | 09:10

Imam Yassin El Forkani maakte gisteren bekend dat hij zijn preken tijdelijk moet stoppen vanwege de aanhoudende bedreigingen aan zijn adres door radicale jongeren.

"Een klap in ons gezicht allemaal" verklaart het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) in een persbericht. "Want deze bedreigingen zijn in wezen een aanval op en bedreiging van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst."

Het SMN laat weten El Forkani te steunen in "zijn weerwoord tegen haat en geweld afkomstig uit extremistische kringen" en roept de Nederlandse samenleving en de moslimgemeenschap in het bijzonder op achter El Forkani te gaan staan en hem te steunen in zijn strijd voor het vrije woord en verdraagzaamheid.

Marcouch vraagt openheid over subsidies tegen radicalisering en pleit voor religieuze vorming

24 november 2014 | 09:45

Laten alle gesubsidieerde activiteiten tegen radicalisering op één publiek toegankelijke website worden geplaatst. Dat helpt de sociale controle, want de organisaties checken elkaar dan en spreken elkaar daarover aan. Dat stelt Ahmed Marcouch voor in een opiniestuk in Het Parool.

Hij pleit verder voor religieuze vorming: kinderen die religieus gevormd worden bij moskeeën als Alkabir aan de Weesperzijde en organisaties als Al Maarif in Watergraafsmeer zijn volgens hem weerbaarder tegen invloeden van kwaadaardige religieuze bewegingen dan kinderen die geen religieuze vorming hebben gehad.

Veel kritiek op onderzoek van Forum en Motivaction naar moslimjongeren

12 november 2014 | 12:12

Gisteren publiceerden Motivaction en FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken het rapport Nederlandse moslimjongeren en de Arabische Herfst. Hieruit bleek onder andere dat jonge Turkse Nederlanders positief denken over IS en de deelname van Nederlandse moslims aan de gewapende strijd in Syrië en Irak.

Minister Asscher toonde zich verontrust over de resultaten. Op sociale media werden door Turkse jongeren vraagtekens gezet bij de kwaliteit van het onderzoek. Ook is er een petitie gestart. Hieronder de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en enkele reacties.

Amsterdamse aanpak van radicalisering

10 november 2014 | 22:18

Volgens Aissa Zanzen van het SMN (Samenwerkingverband Marokkaanse Nederlanders) durven ouders die twijfelen of hun kind radicaliseert of niet, niet naar de reguliere instanties te stappen. PvdA-raadslid Sofyan Mbarki beaamt dit.
En volgens politicoloog Roemer van Oordt heeft Amsterdam er niet goed aan gedaan het 'thee drinken' van oud-burgemeester Job Cohen stop te zetten. Moskeeën in de stad doen op dit moment weinig of niets aan voorlichting over radicalisering, volgens Van Oordt was het oude beleid daar meer op toegespitst.

Dat is te zien in onderstaande aflevering van Wereldstad die gemaakt werd door verslaggever Waldy van Geenen.

Radicalisering: steunpunt voor families en Amsterdamse imams beginnen een site

10 november 2014 | 21:11

Er komt een onafhankelijk steunpunt voor de families van jihadisten en potentiële Syriëgangers. Er zou grote behoefte aan zo'n steunpunt bestaan bij families. Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

Het Parool brengt vandaag het nieuws dat 5 Amsterdamse imams het initiatief hebben genomen voor een jongerenwebsite tegen radicalisering.

Extremisme met wortel en al bestrijden

08 november 2014 | 09:42

Tekst: Rudi Dierick

Ook bezorgd over Syrië-terroristen en islamistische extremisme? U bent niet alleen.

Wanneer we Jozef De Witte en Al De'emeh mogen geloven, wordt de IS en ander islamistisch extremisme vooral gevoed door discriminatie en achterstelling van moslims. Anderen verwijzen ook naar de houding van de VS en het Westen tegenover de Arabische wereld en het lijden van miljoenen Arabieren. Dat zijn volgens hen de oorzaken van radicalisering en daarom trekken moslims naar Syrië.

Die analyse is echter veel te gemakkelijk – het zijn altijd anderen die de oorzaak zijn van het extremisme. Maar dan moeten De Witte en Co eens uitleggen waarom die extremisten zoveel slachtoffers maken onder de arme zwarten in Darfoer en Nigeria en onder de machteloze niet-moslims in islamitische landen

Stropdas

07 november 2014 | 08:54

Tekst: Lotfi Abdel Hamid

Toen mij van de zomer werd gevraagd afstand te nemen van IS heb ik vriendelijk bedankt. Ik wilde wel, als het even kon, afstand nemen van de mensheid. Wie nog gelooft dat moordpartijen plaatsvinden omdat mensen religieus zijn zit in een ontkenningsfase: mensen moorden omdat het mensen zijn. Religie (of ideologie) functioneert slechts als een kapstok om dergelijke daden te legitimeren. ‘Gij zult niet doden’ is waarschijnlijk het meest geschonden gebod ooit. Goed, moord is een gegeven, maar wat ik me afvraag is waarom het ene mensenleven het andere niet is. Of waarom de ene oorlogsmisdadiger op een ander moreel niveau beoordeeld wordt dan de ander. Kortom, waar komt de selectieve verontwaardiging vandaan?

Marokkaanse organisaties: Van der Laan heeft te weinig contact met ons

03 november 2014 | 14:18

Marokkaanse organisaties vinden dat het Amsterdamse stadsbestuur te weinig contacten met hen onderhoudt. Er is volgens deze organisaties een groot verschil tussen de huidige burgemeester Eberhard van der Laan en zijn voorganger Job Cohen die, zeker na de moord op Theo van Gogh, de Marokkaanse gemeenschap en de moskeeën betrok bij zijn beleid.

Dat blijkt uit een artikel in het NRC van afgelopen zaterdag.

Er zijn Syriëgangers, Syriëgangers en Syriëgangers

31 oktober 2014 | 16:15

De eerste groep bestaat voornamelijk uit islamitische Nederlanders die vertrok om te strijden tegen Bashar Al Assad die zijn eigen bevolking afslacht. Deze groep kwam bij tal van verzetsgroepen en terreurgroepen terecht, waaronder bij de terreurgroepen IS en Jabhat al Nusra.

De tweede groep bestaat uit Koerdische Nederlanders die terugkeerden naar (Syrisch) Koerdistan om te strijden tegen IS, dat allerlei groepen, waaronder Koerden afslacht.

En de derde groep lijkt nu te worden gevormd door autochtone Nederlandse mannen die net als de Koerdische Nederlanders tegen IS wil vechten in Syrië en Irak.

SMN start hulplijn voor ouders van radicaliserende kinderen

27 oktober 2014 | 22:42

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) start een hulplijn voor ouders die zich zorgen maken over hun mogelijk radicaliserende kinderen. De komende maanden zullen hiervoor zeker zestien vertrouwenspersonen opgeleid worden die actief zullen zijn in de 'jihadgemeenten' Den Haag, Arnhem, Delft, Zoetermeer, Leiden, Huizen, Amsterdam, Rotterdam en Gouda. Dat heeft de SMN vandaag laten weten aan de NOS. De hulplijn is ook bedoeld voor niet-Marokkaanse ouders, liet Farid Arkazan namens het SMN weten. De hulplijn moet voor het einde van het jaar bereikbaar zijn.

'Verbieden' debat bij Argan met Okay Pala roept vragen op

15 oktober 2014 | 12:45

Tekst: Ewoud Butter

De gemeente Amsterdam drong er vorige week bij jongerencentrum Argan op aan af te zien van de organisatie van een debat met Okay Pala van de Hizb-ut-Tahrir. Bij het dringende advies van de gemeente zijn wel een aantal kanttekeningen te maken.

Werkt een ‘fatwa’ tegen IS(IS) niet beter dan een luchtaanval?

25 september 2014 | 23:33

Door: Roemer van Oordt

Nederland mag met F-16’s en trainers aanschuiven bij de ‘Coalition of the Willing’ tegen ‘de Islamitische Staat’ (IS). Formeel alleen in Irak, maar aan het gekissebis tussen partijen hier over een volkenrechtelijk mandaat hebben de strijdende partijen daar een broertje dood. Is er zicht op een doortimmerd plan van die coalitie, behalve de zekerheid dat de strijd jaren gaat duren? Wie worden geraakt en wat levert het op aan emoties en reacties in de regio en van Nederlandse jihadisten en hun (potentiële) sympathisanten? Is een krachtige religieuze respons tegen alles wat IS claimt en doet niet veel effectiever dan 1000, in de praktijk vaak contraproductieve luchtaanvallen?

Stichting Oogappel verliest subsidie na tip AIVD

23 september 2014 | 08:27

De gemeente Amsterdam heeft de islamitische vrouwenorganisatie Oogappel uit Slotervaart haar subsidie afgepakt na een waarschuwing van de AIVD.

Reden hiervoor is dat één van de cursusleidsters van de stichting Oogappel de integratie zou tegenwerken.

Minstens 35 jongeren uit Amsterdam naar Syrie en Irak vertrokken

17 september 2014 | 09:35

Volgens ingewijden kennen de Amsterdamse autoriteiten zeker 35 gevallen van jongeren die zijn afgereisd naar Syrië of Irak.

Ongeveer tachtig Amsterdammers lijken te radicaliseren. Zij komen uit voornamelijk uit stadsdeel Nieuw-West, maar ook uit Amsterdam-Noord. Dat meldt het Parool.

Onderzoek naar jihadisten gevaarlijk noemen is wereldvreemd en onwetenschappelijk

15 september 2014 | 13:40

Er is een rijke traditie van wetenschappelijk onderzoek naar radicaliseringsprocessen, in talloze omgevingen. Radicaal, gewelddadig gedrag hoeft niet rationeel of regulier te zijn om verklaarbaar te zijn.

Tom van der Meer reageert op een column van Elma Drayer.

Asscher pakt jihadstrijders aan alsof het loverboys zijn

14 september 2014 | 08:35

Tekst: Shervin Nekuee

Asschers preventieve anti-jihadmaatregelen ontberen inzicht over de post 9/11 wereld(wan)orde en missen het juiste perspectief. Het lijkt er op dat het hem volstrekt ontgaat dat de huidige horror Jihadisme een transnationaal politiek fenomeen is.

Kalifaat ook als lokroep voor gezinnen

14 september 2014 | 08:25

Tekst: Habib el Kaddouri

Nederland wordt de laatste tijd geconfronteerd met een nieuwe golf uitreizigers: complete gezinnen met kinderen die zich willen vestigen in het nieuwe kalifaat. Na Huizen, Amersfoort, Hilversum kan Den Haag toegevoegd worden aan de gemeenten die plots met deze vorm van gezinsmigratie kampen . Deze voorbeelden illustreren een nieuw fenomeen: orthodoxe moslims die mee willen bouwen aan het rijk van de Islamitische Staat, met gevaar voor hun leven en dat van hun kinderen.

Grijze pakken en mensenrechten

10 september 2014 | 21:30

tekst: Bart Voorzanger

Onbezonnen bestuurders vormen een ernstiger bedreiging voor democratie en mensenrechten dan djihadisten en IS-aanhangers. De brief van Aboutaleb en Eerdmans in Trouw illustreert dat aardig.

Van discriminatie naar radicalisering

10 september 2014 | 08:54

Tekst: Klokwerk

Een betere bestrijding van radicalisering zou zijn eindelijk onze kernwaarden eens serieus te nemen in plaats van ze te ondermijnen, en daarbij eindelijk eens consequent te zijn over discriminatie.

Bestuurders Rotterdam missen islamitisch leiderschap in Nederland

09 september 2014 | 14:20

Door: Roemer van Oordt

Afgelopen zaterdag had Nieuwsuur twee bestuurlijke zwaargewichten uit Rotterdam in de uitzending. Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) zat gebroederlijk naast wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) uitleg te geven over wat ze voor ogen hadden met hun gezamenlijke, in Trouw opgetekende open brief aan Nederlandse ISIS-aanhangers en (vooral!) aan de ‘zwijgende moslimmeerderheid’. Hun optreden was qua samenstelling misschien verrassend, maar inhoudelijk tekenend: soms tegenstrijdig en - net als de media - met weinig oog voor legio andere geluiden en positieve ontwikkelingen, de eigen stad natuurlijk daargelaten.

Islamitische Staat is de kers op de islamofobische taart

09 september 2014 | 13:17

“Pak alle jihadgangers hun paspoort af ook als ze alleen Nederlander zijn,” zei Geert Wilders onlangs in de Tweede Kamer. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 lijden moslims behoorlijke imagoschade, maar IS tilt dit tot een hoger niveau: het is smullen geblazen voor de islamcritici die ieder vooroordeel over moslims bevestigd krijgen.

Boodschap tegen Geweld en Oorlog van de ISN

09 september 2014 | 12:26

"Jongeren! Neem niet deel aan of steun geen organisaties die oproepen tot geweld, welke naam of welke doelen ze ook mogen hebben. Werk in plaats daarvan aan je kennis, je successen op school, je gebeden, je gunsten en verdiensten, je respect ten opzichte van je ouders en je vrijwilligers-werkzaamheden voor en in alle lagen van de maatschappij. Met geweld, oorlog, ruzie, discriminatie en haat los je geen enkel probleem op, ook niet in de toekomst. Het zorgt slechts voor grotere problemen, pijn en verdriet in gezinnen, ellende en de teloorgang van levens, bezittingen en het recht op een eervol bestaan."

Dat schreef Mustafa Ünver, voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland (ISN, Diyanet) in juli aan alle islamitische jongerenverenigingen die bij moskeeen van de ISN zijn aangesloten. Hieronder zijn volledige brief die Republiek Allochtonië deze week ontving.

Kabinetsaanpak jihadisme: focus op wetgeving bedreigt effectiviteit

05 september 2014 | 08:00

Tekst: Amy-Jane Gielen

Jihadisten zullen worden ‘gevolgd, opgespoord, opgepakt en opgesloten’, aldus ministers Ivo Opstelten (Veiligheid) en Lodewijk Asscher (Integratie) afgelopen vrijdag tijdens de presentatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Zo kunnen mensen die zich vrijwillig aansluiten bij een terroristische strijdgroep zoals IS – zonder strafrechtelijke vervolging - het Nederlanderschap kan worden ontnomen. Ferme taal dus, maar ook effectief?

Vluchtelingen-Organisaties Nederland: aanpak jihadisme begint bij de wortels, dus bij de politieke islam

03 september 2014 | 16:06

"Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) stelt dat de aanpak van het kabinet tegen jihadisme onvoldoende doet om de substantiële dreiging ervan met wortel en al uit te roeien.

De aanpak die het kabinet afgelopen vrijdag lanceerde, is grondwettelijk wankel. Daarnaast richt het zich op een paar jihadstrijders, terwijl de verspreiding van de onderliggende extremistische ideologie kan doorgaan. Dit komt omdat het kabinet de ware voedingsbodem van deze ellende niet onderkent: de ideologie van de politieke islam."

Dat schrijft VON in een persbericht. Hieronder het vervolg van dit bericht.

Nederlanderschap ontnemen is discriminerende symboolpolitiek

30 augustus 2014 | 14:03

Tekst: Nizar Mourabit/Nelle Boer

Dat de Nederlandse overheid jihadstrijders het Nederlanderschap ontneemt heeft alleen gevolgen voor mensen met een dubbele nationaliteit. Minister Opstelten geeft aan dat niemand in Nederland tot persona non grata, of stateloos verklaard kan worden. Als gevolg daarvan zal degene met slechts een Nederlands paspoort misschien niet minder zwaar, maar wel anders gestraft worden dan degene met een dubbele nationaliteit. Dit terwijl met de maatregel de rechtstaat beschermd zou moeten worden.

'Haatimams' aanpakken is onvoldoende om radicalisering te voorkomen

25 augustus 2014 | 08:50

Het kabinet wil imams uit het buitenland die in Nederlandse moskeeën de terreurdaden van ISIS verheerlijken, tegenhouden of weg sturen. Ook Nederlandse 'haatimams' worden op de korrel genomen, zo kondigt minister Asscher (Sociale Zaken) aan in een interview met De Telegraaf.

Wat het kabinet wil doen om de voedingsbodem voor radicalisering aan te pakken, is (nog) niet duidelijk.

Stijging van aantal meldingen radicalisering in Rotterdam

25 augustus 2014 | 08:18

In het eerste half jaar van 2014 heeft het meldpunt radicalisering in Rotterdam 15 meldingen en adviesvragen binnengekregen. In 2013 waren er, over het hele jaar, nog 20 meldingen van extremisme en radicalisering. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van Leefbaar Rotterdam over de aanpak van jihadgangers uit de Maasstad. In 2012 waren er 16 meldingen

Tofik Dibi: Mijn radicalisering

05 augustus 2014 | 18:03

Tekst: Tofik Dibi

We kennen allemaal die duistere steegjes in onze hoofd waar de meest naar urine stinkende gedachten hangen. Gedachten die het daglicht niet verdraagt, omdat ze kotsen op hele bevolkingsgroepen. Negen van de tien keer passeren we die stank snel. De laatste tijd wordt dat voor mij met de dag moeilijker.

Door Israël. En haar goedpraters.

Weinig enthousiasme voor het kalifaat van IS(IS)

09 juli 2014 | 08:23

In zijn toespraak ‘Dit is de belofte van Allah’ lanceerde Abu Mohamed al-Adnani, woordvoerder van de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS), op de eerste dag van de maand ramadan een nieuw kalifaat. Daarin riep hij de islamitische wereld op dit kalifaat ook te steunen. Tal van islamitische groeperingen en religieuze leiders kwamen met verschillende reacties. Het kalifaat wordt afgewezen danwel goedgekeurd. Ook in Nederland heeft dit jihadistische project van kalief Ibrahim, alias Abu Bakr al-Baghdadi geleid tot weerklank.

Radicaliseren is slecht voor je

08 juli 2014 | 08:58

Tekst: Jan Hoek

ISIS rukt op in het Midden-Oosten. En met die opmars groeit ook de belangstelling voor de Europese jongeren die aan hun zijde meevechten. Bron van zorg; straks komen ze terug en kunnen ze beter schieten en bommen leggen dan ooit. We moeten meer geld in de opsporing steken van jonge jihadi's en ronselaars, is een bijna algemeen getrokken conclusie. Hoe dat juridisch dan zit, blijkt ingewikkelder dan gedacht. En bewijzen van het een of ander blijkt zo mogelijk nog ingewikkelder. Mooi citaat komt van advocaat Michiel Pestman, die in de Volkskrant liet optekenen: “Ronselen is strafbaar in Nederland. Als bewijs zo moeilijk te leveren is, is dat wellicht niet aan de hand.”

Menebhi: 'Aanhangers van ISIS zijn islamofoben en fascisten'

07 juli 2014 | 16:47

"De jongeren die in Den Haag voor ISIS demonstreren zijn racisten, islamofoben en antisemieten.' Dat verklaart Abdou Menebhi, voorzitter van de Marokkaans-Nederlandse organisatie Emcemo in een kort gesprek dat Republiek Allochtonië met hem had.

PvdA-raadslid Mbarki over radicalisering: meer aandacht voor preventie en samenwerken met moskeeën

05 juli 2014 | 12:41

Naast repressie, moet er meer aandacht komen voor de voedingsbodem van radicalisering. Ook moet er meer worden samengewerkt met de religieuze infrastructuur, waaronder moskeeën. Dat stelt het Amsterdamse PvdA-raadslid Sofyan Mbarki in een gesprek met Kemal Rijken van Amstelpolis, een programma op het Amsterdamse Salto-kanaal.

AIVD loopt achter eerdere radicaliseringsfeiten aan

03 juli 2014 | 13:53

Tekst: Roemer van Oordt

Talloze rapporten, nota’s, brieven en (beleids)stukken zijn de afgelopen dagen rondgegaan over omvang, gevaar en aanpak van het jihadisme in Nederland. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrjding (NCTV) slaat ongekend ferme taal uit en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) luidt de noodklok, al dan niet om aangekondigde bezuinigingen te voorkomen. Het beeld dat (mij) na het lezen van al die stukken bijblijft is niet vrolijk makend: er spreekt - ondanks de toonzetting en op het oog concrete maatregelen - vooral een gevoel van machteloosheid uit. Eerdere rapporten van de veiligheidsdienst leidde door hun relatief geruststellende boodschap juist tot afbouw van de inzet op het antiradicaliseringsbeleid.

Isis versterkt radicalisering aan soennitische en aan sjiitische kant

01 juli 2014 | 22:59

Nederlandse moslims moeten zich niet het hoofd op hol laten brengen door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waarschuwt Habib el Kaddouri, coördinator Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders.

Moslims protesteren tegen jihadisme

29 juni 2014 | 20:51

In Den Haag hebben zo'n 250 moslims gedemonstreerd tegen het geweld in het Midden-Oosten en Irak. Zij hielden een stille tocht tegen jihadisten die geweld verheerlijken.

De betogers protesteerden ook tegen jongeren die vanuit Nederland op jihad gaan. "Aanhangers van terrorisme misbruiken de vrijheid van meningsuiting om openlijk en in de media hun haatzaai en gevaarlijke ideologie te propageren", staat in een verklaring van de demonstranten. "Ronselaars hebben een vrijbrief om hun ideologie te verspreiden en jongeren te hersenspoelen om haat en verderf te zaaien, in Nederland en wereldwijd." De groep demonstranten bestond voornamelijk uit sjiitische moslims.

De vlam van het verzet. Nederlandse strijders in het buitenland, vroeger en nu

27 juni 2014 | 09:13

Anton de Kom-lezing, 19 juni 2014 door Beatrice de Graaf

De Anton de Komlezing is een initiatief van Verzetsmuseum Amsterdam en dagblad Trouw en heeft tot doel aandacht te vragen voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie in heden en verleden. Daarnaast beoogt de lezing te zorgen voor meer bewustwording en aandacht voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie binnen de Nederlandse samenleving.

Dit jaar werd de Anton de Komlezing verzorgd door Beatrice de Graaf (Putten, 1976). Van 2007-2014 was De Graaf hoogleraar Conflict en veiligheid in historisch perspectief aan de Universiteit Leiden, Centre for Terrorism and Counterterrorism. Sinds maart werkt zij aan de Universiteit van Utrecht als professor History of International Relations and Global Governance. Haar recentste boek is Gevaarlijke vrouwen (2012), met portretten van tien vrouwelijke terreurverdachten.

De tekst van de lezing hieronder verscheen eerder op de website van het Verzetsmuseum en is in overleg met Beatrice de Graaf ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Doet Amsterdam genoeg om radicalisering tegen te gaan?

26 juni 2014 | 12:57

Het meldpunt radicalisering van de Amsterdam heeft vorig jaar 32 meldingen en adviesaanvragen verwerkt. Dit heeft burgemeester Eberhard van der Laan geantwoord op schriftelijke vragen van de SP die werden gesteld naar aanleiding van berichten over het afreizen van Amsterdamse jongeren richting Syrië.

Dit aantal is concreet, maar verder roept het antwoord van de burgemeester ook veel vragen op. Ging het bij die 32 jongeren ook om jongeren die naar Syrië wilden vertrekken of misschien inmiddels al zijn vertrokken? Kan de gemeente voldoende doen om radicalisering tegen te gaan? Wat voor lessen trekt de gemeente en wat doet de gemeente nog om radicalisering te voorkomen?

Mijn dochter vertrok naar Syrië

24 juni 2014 | 10:09

Mijn kleine meisje groeide op van een voorbeeldig, verlegen kleuter tot een stille, doch meegaande puber. Na de basisschool begon ze vol goede moed aan de havo, waar ze erg haar best deed. Thuis was ze behulpzaam. Ze was als een tweede moeder voor haar jongere broertjes en zusjes. Ook in haar religie was ze redelijk serieus. Ze droeg haar hoofddoek en deed haar dagelijkse gebeden zonder morren. Ze had enkele vriendinnen die we kenden. Haar laptop controleerden we regelmatig op het gebruik van sociale media en we zagen daar nooit rare dingen.

Enkele maanden geleden begon ze echter te veranderen.

Antiterreurbaas Schoof: De Ware Religie zaait haat

21 juni 2014 | 22:43

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, vindt de uitingen van de website De Ware Religie 'onacceptabel' en zegt dat het medium haat zaait en jihadistisch gedachtegoed verheerlijkt. De website steunt volgens Schoof de soennitische jihadisten van ISIS, die bloedige gevechten in Syrië en Irak uitvoeren. Hij kan juridisch niets ondernemen, maar heeft het hostingbedrijf van de website De Ware Religie gevraagd de uitingen van De Ware Religie 'te toetsen' aan de eigen voorwaarden.

'U heeft gelijk, ik ben verantwoordelijk voor de daden van ISIS'

19 juni 2014 | 21:12

Het is in deze tijden van individualisering een wonderlijke vorm van groepsdenken, maar het gebeurt geregeld dat de Nederlandse islamitische gemeenschap - voorzover die bestaat - wordt opgeroepen (eindelijk eens) afstand te nemen van moslims elders in de wereld.

Deze week waren het de liberaal Halbe Zijlstra (VVD), presentator Andries Knevel en Trouw-columniste Elma Drayer die moslims opriepen (eindelijk eens) afstand te nemen van ISIS (zie de links onderaan dit blog). Zo schrijft Elma Drayer:" Wat intussen nogal begint op te vallen is de zwijgzaamheid van de Nederlandse moslimgemeenschap. Als de zionistische entiteit een faux pas begaat, is ze de eerste om verontwaardigd te protesteren. Dan stroomt het Museumplein bij wijze van spreken onmiddellijk vol. Als moslims op grote schaal moslims afslachten blijft het nagenoeg stil."
En Andries Knevel twitterde: "Ik hoop dat Marokkanenorganisaties die stampei over #VanWoerkom maakten, nu nog meer stampei maken over jonge Moslims bij barbaren van ISIS"

Mustafa Emili schreef een brief aan Halbe Zijlstra. Onder zijn brief, speciaal voor Elma Drayer, Andries Knevel en Halbe Zijlstra, wat linkjes.

Luxe, comfort en de verlokkingen van de djihad

17 juni 2014 | 19:56

tekst: Bart Voorzanger

Zolang wij niet willen begrijpen waarom Hollandse jongens naar Syrië en Irak trekken, is zinnig beleid een illusie.

Moskeeën moeten ideologische strijd aangaan met Syriëgangers

16 juni 2014 | 09:15

Niet alleen aan de overheid, maar ook de islamitische gemeenschap moet zich inspannen om zo veel mogelijk potentiële Syriëgangers te stoppen. Moskeeën moeten de ideologische strijd aangaan met deze jongeren, en dat gebeurt nu niet. Dat schrijft Ibrahim Wijbenga.

ISIS, een nieuwe staat in twee staten

12 juni 2014 | 11:01

Tekst: Habib el Kaddouri

Met de val van Mosul, de tweede stad van Irak, is het duidelijk geworden dat we te maken hebben met een serieuze jihadistische macht. Wat is de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS) eigenlijk? Hieronder een portret van een groeiende tereurbeweging met Khalifaat-ambities.

Fittie van jihadisten over fitna

23 april 2014 | 20:48

Dat wij nu moeten beven van angst vanwege de teruggekeerde Syriëgangers, lijkt mij ietwat overdreven. Toch mogen we de effecten die zo'n ervaring heeft op de betrokkenen niet bagatelliseren. De ruzies binnen de strijdende groeperingen geven bovendien extra redenen tot zorg over deze jongeren. Dat stelt Habib el Kaddouri.

Welkom in Eurabia – Het ‘islamitisch terrorisme’ verhaal

24 februari 2014 | 07:50

Tekst: Martijn de Koning

Het hele vertoog over ‘islamitisch terrorisme’ krijgt een specifieke betekenis binnen de huidige politiek-maatschappelijke context waarin islamofobische stemmen aan kracht, legitimiteit en vanzelfsprekendheid hebben gewonnen.

Moskeekoepels willen structureel radicaliseringsoverleg

05 februari 2014 | 14:54

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en het Turkse Milli Görüs hebben aangegeven dat moskeeën regelmatig met gemeenten willen overleggen over radicalisering binnen hun achterban. Het Samenwerkingsverband voor Marokkaanse Nederlanders (SMN) erkent de meerwaarde van zo'n overlegstructuur.

Paspoorten van 8 mogelijke Syriëgangers vervallen verklaard

28 januari 2014 | 18:02

Van acht potentiële Syriëgangers is het paspoort vervallen verklaard, waardoor het voor hen moeilijk is geworden om naar Syrië af te reizen. Dat zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof dinsdag in het KRO-NCRV-programma De Ochtend op Radio1.

Volgens Schoof wordt dit gedaan omdat als deze mensen uit Syrië terugkeren, ze ook een dreiging in Nederland kunnen vormen. ''Het is voor het eerst dat we dit hebben gedaan'', vertelde Schoof.

Tot nu tien Nederlandse jihadisten gesneuveld in Syrië

16 januari 2014 | 14:36

Voorzover bekend zijn in Syrië tot nu toe tien Nederlandse jihadisten gesneuveld. Dat liet minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken donderdag weten tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Volgens Timmermans zijn er ongeveer 120 Nederlanders actief in Syrië. Daarnaast zijn er zo'n 20 jihadisten zijn teruggekeerd uit het land, die volgens de bewindsman goed in de gaten worden gehouden.

Nederlandse jihadisten in het offensief

04 januari 2014 | 07:56

Tekst: Habib el Kaddouri

Recentelijk lieten radicale salafisten luidruchtig van zich horen. Soms gaven die blijk van provocatie en zelfbewustheid. Dan wel gingen deze uitingen gepaard met wraak, intimidatie en bedreiging. De interne strijd onder de goegemeente salafisten en andere islamisten neemt in ieder geval in hevigheid toe. Daarbij is het conflict in Syrië niet alleen een bron van toenemende aantrekkingskracht op moslimjongeren. Ook is het een katalysator geworden van een openlijke ruzie onder de aanhangers van het salafisme over wel of geen steun aan jihadstrijd.

SMN: Sta op tegen bedreiging, intimidatie en geweld

19 december 2013 | 12:08

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept in een persbericht op Ibrahim Wijbenga en Yassin el Forkani te steunen in hun strijd tegen haat en radicalisering. Het SMN doet dit naar aanleiding van een artikel gisteren in de Volkskrant waaruit bleek dat moslims die openlijk hun afkeuring uitspreken over Syrië-strijders, zoals Wijbenga en El Forkani, worden bedreigd door 'jihad-hooligans'.

Het SMN schrijft het volgende:

Moslims die jihad-reizen afkeuren worden bedreigd door 'jihad-hooligans'

18 december 2013 | 08:29

Moslims die openlijk hun afkeuring uitspreken over Syrië-strijders worden bedreigd door 'jihad-hooligans'. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend.

Zo zijn jongerenimam Yassin Elforkani, jongerenwerker Ibrahim Wijbenga en de salafistische prediker Suhayb Salam bedreigd of geintimideerd.

Onze jihadisten in Syrië

24 november 2013 | 13:28

tekst: Bart Voorzanger

Nederland maakt zich zorgen om zijn Syriëgangers. De nationale coördinator terrorismebestrijding verhoogde dit voorjaar de ingeschatte dreiging van een lager niveau waarvan niemand weet wat het nu echt betekent naar een hoger niveau waarvan ook niemand weet wat het nu echt betekent, en houdt het daar vooralsnog. Het gezag in de vorm van regering en parlement vergadert. En een lawaaiige minderheid waaraan dat gezag zich veel te veel gelegen laat liggen, roept om een harde aanpak.

CMO: minister Opstelten erkent islamofoob geweld als probleem.

12 november 2013 | 08:26

Met regelmaat zijn moslims en moskeeën slachtoffer van gewelddadige, islamofobe acties. Dit blijkt ook uit onderzoek. Minister Opstelten erkent het probleem. Het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO) heeft de minister verzocht om bij een eventueel volgend incident dit publiekelijk te veroordelen.

Het CMO is ook in overleg met het Ministerie van SoZaWe over te nemen stappen in het bestrijden van islamofobie en heeft de Minister van Veiligheid en Justitie verzocht dit te steunen.

Zorgen in Zoetermeer over toename radicale moslims

27 september 2013 | 14:07

'Lonsdalejongeren' en rechts-extremisten zijn in Zoetermeer bijna geheel uit het straatbeeld verdwenen. De laatste jaren zijn er meer zorgen in de gemeente over islamitisch radicalisme. Dat blijkt uit een 'quickscan' van de gemeente naar radicalisering en polarisatie. Ook de opkomst van zogenaamde 'Syriëgangers' zou de gemeente zorgen baren.

CIDI roept Wilders op afstand te nemen van neo-nazi's

23 september 2013 | 22:07

Afgelopen zaterdag wist de PVV 1500 mensen op de been te brengen tijdens een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. De Antifascistische Onderzoeksgroep KAFKA ontdekte tussen de demonstranten verschillende neo-nazi's en extreemrechtse groepen.
Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft de PVV om opheldering gevraagd en roept de PVV op om publiekelijk afstand te nemen van neo-nazistische groepen.

Internet vermindert gezag van moslimgeleerden

15 september 2013 | 20:28

Het internet biedt moslims de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar religieuze kennis in de bronteksten. Dat zal op den duur het gezag van de religieuze geleerden aantasten, verwacht de Duitse antropologe Carmen Becker.

Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel

18 juni 2013 | 21:08

Met zijn omvangrijke islamitische populatie, waarvan de meerderheid van Marokkaanse afkomst is, is Brussel uitgegroeid tot de hoofdstad van de islam in Europa. Wie zijn deze Brusselse moslims en hoe beleven zij de islam? Is Brussel een laboratorium voor het islamisme in continentaal Europa?

Ik sterf, dus ik besta

07 juni 2013 | 09:52

Tekst: Mieke Komen

Steeds meer moslimjongeren gaan naar Syrië om te vechten. Wat Nederlandse jihadstrijders in Syrië, Mohamed B. in Amsterdam en de Britse moslims die aanslagen pleegden gemeen hebben, is dat ze jonge migranten van de tweede generatie zijn – en niet van de eerste. Ook volgens de AIVD worden vooral tweede en derde generatie moslimjongeren gemakkelijk gerekruteerd voor de jihad. Geboren en getogen zijn in Frankrijk, Engeland, Denemarken, België of Nederland en terroristische aanslagen plegen tegen je eigen wereld: ‘het westen en Israël’. Hoe kan dat?

Syrie-strijders passen in lange Hollandse traditie

29 mei 2013 | 08:58

Tekst: Brahim

Er is deze weken veel ophef over Nederlandse moslims die in Syrie strijden. Die ophef gaat geregeld gepaard met een fors portie hypocrisie. Je zou bijna denken dat de Syrie-strijders de enige Nederlanders zijn die in het buitenland strijden. Maar dat is niet zo. Ze zijn ook niet de eersten.

De Romein Tacitus verhaalt al over krijgshaftige Bataven die zich aansloten bij het Romeinse leger. Veel Nederlandse strijders vochten in de loop der eeuwen voor andere mogendheden. Vaak omdat ze er voor betaald werden, maar er waren er ook veel die uit idealistische motieven naar het buitenland trokken. En dat gebeurt nog steeds.

Er zijn niet alleen Nederlandse jongeren die voor Syrie strijden, maar er zijn ook jongeren die voor het Israelische leger kiezen. En dan hebben we ook nog Tanja Nijmijer die zich in de Colombiaanse jungle aansloot bij de FARC.

Conferentie ‘Europa, een nieuwe bodem voor Jihadisme?

09 mei 2013 | 12:30

Stichting Argan en FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken organiseren i.s.m. The Moroccan Center for Strategic Studies de internationale conferentie ‘Europa: een nieuwe bodem voor Jihadisme?’.

De conferentie wordt ondersteund door de Adviesraad van de Marokkaanse koning, de CCME (Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger).

‘Iedereen is schuldig, behalve wij!’

07 mei 2013 | 14:12

Abou Moussa wordt er in de Volkskrant van beschuldigd te ronselen voor de gewapende strijd in Syrië.

Hij reageert middels een ingezonden blog, die ook is verschenen op dewarereligie.nl.

Jihadi's zijn niet dom en naïef

11 april 2013 | 08:35

Martijn Dekker.

Dom. Naïef. Labiel. Zomaar wat woorden die zogenaamde experts in de mond nemen om de geestesgesteldheid van jonge ‘jihadisten’ die naar Syrië vertrekken, te omschrijven. Niet dat deze experts zelf ook maar een woord met de jongeren in kwestie hebben gesproken, maar dat is voor dit soort psychologie van de koude grond gelukkig allerminst nodig. De camera’s draaien, de presentatoren smullen en het publiek kan zich genoegzaam opwinden. De vraag is echter waarom de motieven van de jongeren in kwestie niet serieus worden genomen. Waarom de redenen voor hun vertrek naar een oorlogsgebied – wat toch van lef getuigt – niet op zijn minst een beetje op waarde worden geschat

Om onrecht te bestrijden hoef je niet naar Syrië te gaan

29 maart 2013 | 18:24

Tekst: Mohamed Azahaf

De leider van de Syrische oppositie, al-Khatib riep deze week Europese jongeren op: "Blijf bij je ouders en zorg voor hen. Kom niet naar Syrië om hier te strijden. Thuis ben je harder nodig.'' Dit lijkt me een heldere boodschap als reactie op de wanhoopskreet van moeders die treuren om hun zonen die, net als een flink aantal andere moslimjongeren, hebben besloten om af te reizen naar Syrië en daar mee te vechten. Uit eigen observatie zie ik bij veel jongeren gepassioneerd gedrag als het gaat om onrecht te willen bestrijden in gebieden die bezet of onderdrukt worden. Via media zien deze jongeren hoe onrecht zich manifesteert en hoe onschuldige burgers slachtoffers worden. Deze jongeren willen niet machteloos toekijken, hun geweten spoort hen aan de mouwen op te stropen. Dat er veel onrecht is, valt niet te ontkennen. De beelden spreken voor zich. Het is dan ook zeker niet verkeerd om op te komen voor onschuldige mensen, en onrecht te bestrijden, in welk context dan ook.

Politiek-maatschappelijke insteek combineert niet met discussie over Jihad

25 maart 2013 | 10:40

Tekst: Roemer van Oordt

Gisteren vond in moskee Al Kabir een bijeenkomst plaats over het toenemende aantal jongeren dat naar Syrië trekt om te vechten in de oorlog. Doel was om over dit gevoelige onderwerp met jongeren, ouders, imams, bestuurders en betrokkenen van gedachten te wisselen en zorgen te delen. Inmiddels is bevestigd dat in Syrië drie jongeren uit Nederland zijn gesneuveld.

'Jihadist uit Delft gesneuveld in Syrië'

20 maart 2013 | 13:50

Volgens Volkskrantjournalisten Janny Groen en Theo Koelé is vorige week de eerste jihadstrijder in Syrië omgekomen die vanuit Nederland was afgereisd. Die informatie onttrekken zij uit bronnen in de Marokkaanse gemeenschap. Het zou gaan om de 20-jarige Mourad M. uit Delft. De moeder van Mourad zou daarover afgelopen vrijdag op de hoogte zijn gebracht. Over de omstandigheden en plaast van het voorval is nog geen duidelijkheid. Volgens de bronnen strijdt ook een oudere broer van Mourad in Syrië.

Aanpak extremisme en discriminatie vraagt om diepte-investering

18 maart 2013 | 21:21

Tekst: Roemer van Oordt

Veel van de ophef over tot jihadist doorradicaliseerde moslimjongeren en antisemitisme onder de Turkse jeugd is niet alleen behoorlijk naïef, maar toont vooral aan dat in Nederland te vaak projectmatige crisispolitiek wordt gevoerd. Alleen ad hoc reageren op incidenten - hoe schokkend die ook zijn - blijkt niet te werken. Bestrijden en voorkomen van de vorming van extreem gedachtegoed bij en hardnekkige discriminatie door of van jongeren vraagt om correctie van opvoeders, doorlopende interventies op scholen en andere plekken waar zij komen en een (pro)actieve overheid.

Marokkaanse organisaties houden bijeenkomst over Syrië-gangers

18 maart 2013 | 17:58

Op zondag 24 maart vindt er in de Amsterdamse Al Kabir moskee van 13.00 uur tot 15.00 uur een bijeenkomst plaats over Nederlandse jongeren die naar Syrië trekken. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders, imams en bestuurders en wordt georganiseerd door verschillende Marokkaanse organisaties.

Hieronder de tekst van de uitnodiging.

'Dreigingsniveau substantieel door jihadgang en radicalisering'

13 maart 2013 | 16:40

Vandaag heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van beperkt naar substantieel. De kans op een aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen in het buitenland is gestegen. Belangrijke redenen hiervoor zijn volgens de NCTV signalen van (door)radicalisering van jongeren in Nederland en toename van het aantal jihadreizigers naar Syrië en andere landen in het Midden-Oosten en Afrika.

Radicaal of radeloos? Geïsoleerde moslima’s in Amsterdam

12 maart 2013 | 16:16

Tekst: Roemer van Oordt

Afgelopen week leverde Vizea Adviseurs in opdracht van de gemeente Amsterdam een puik verkennend onderzoek af naar (potentiële) radicalisering van moslima´s. In het rapport ‘Radicaal (on)zichtbaar’ doen de onderzoekers verslag van hun bevindingen aan de hand van een indrukwekkende questionnaire, die zij voorlegden aan 155 jonge Amsterdamse islamitische vrouwen met verschillende etnische en culturele achtergronden en met - zo bleek - een rugzak vol problemen. 12 van hen die in de enquête hoog scoorden op vragen over geweldslegitimatie werden daarna uitvoerig ‘doorgelicht’.

De uitkomsten zijn niet direct schokkend. 7 % zegt weliswaar bereid te zijn zelf geweld te gebruiken als ‘hun geloof wordt bedreigd’, maar het veiligheidsrisico dat van de groep uitgaat is volgens de onderzoekers klein. Over de omvang van het aantal radicale moslima’s in de hoofdstad doen zij geen uitspraken, omdat gewerkt is met een beperkte en - belangrijker - selecte steekproef.

Islamitische organisaties zijn bezorgd over ronselen van jongeren voor strijd in Syrië

06 maart 2013 | 09:56

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) krijgt verontrustende signalen dat steeds meer jongeren in Nederland zich aangetrokken voelen tot deelname aan de gewapende strijd in Syrië. Het CMO is bezorgd over de ronselpraktijken en ziet daarin een veiligheidsrisico voor Nederland.
Het CMO stuurt daarom een brief naar zijn aangesloten organisaties en imams met de oproep om hieraan aandacht te besteden. Dat laat het CMO weten in een persbericht.

Tientallen Nederlandse jongeren vechten in Syrië

08 februari 2013 | 13:32

Tientallen moslimjongeren uit Nederland vechten in Syrië aan de kant van radicale terreurorganisaties mee in de strijd tegen president Assad. Dat meldde het programma Nieuwsuur gisteren. Rob Bertholee, hoofd van de geheime dienst AIVD, maakt zich grote zorgen.

De jongeren sluiten zich aan bij onder meer de terroristische organisatie Jabath al-Nusra. Rob Berthlee in NIeuwsuur: "Het is in mijn ogen zeer zorgwekkend vanwege de gevechtservaring die ze daar opdoen, vanwege de ideologie die ze daar mee krijgen en het feit dat ze mogelijk getraumatiseerd worden. En dat nemen ze allemaal mee terug, als ze terug naar Nederland komen.

Bovenkerk: “Aanpak radicalisering misplaatst en overtrokken”

24 januari 2013 | 07:24

Tekst: Jurriaan Omlo

Frank Bovenkerk pleit voor een nuchtere visie op radicalisering. Sinds de laatste Molukse gijzelingen uit de jaren zeventig heeft ons land geen grote terroristische aanslagen meer meegemaakt. Vele politieke ingrepen zijn misplaatst en overtrokken, ook al blijkt uit onderzoek dat 16 procent van de moslimjongeren geweld billijkt omwille van religieuze of ideologische idealen. Jurriaan Omlo sprak met Frank Bovenkerk.

Bestrijden moslimextremisme vooral taak overheid

28 oktober 2012 | 12:42

Tekst: Roemer van Oordt

CDA’er en belijdend moslim Ibrahim Wijbenga stelde gisteren op dit weblog een relevant maatschappelijk probleem aan de orde. Hij wijst in zijn bijdrage terecht op de blijvende schadelijke effecten van het gedrag van een beperkt aantal radical(is)e(rende) moslimjongeren dat de Nederlandse samenleving in al haar facetten afwijst en ook geweld niet lijkt te schuwen. In politiek en beleid dreigt de urgentie van het vroegtijdig tackelen van die effecten, acht jaar na de moord op Theo van Gogh, teveel op de achtergrond te raken.

'Extremisten dienen te worden buitengesloten'

27 oktober 2012 | 10:06

Tekst: Ibrahim Wijbenga

De Nederlandse moslimgemeenschap wordt in toenemende mate geconfronteerd met radicale moslimjongeren die de samenleving afwijzen en geweld daarbij niet schuwen. Het gaat om een kleine groep van hooguit een paar honderd man die elke gelegenheid aangrijpt om hun ultra-orthodoxe gedachtengoed uit te dragen. Vaak gaat het om zogeheten nieuwe moslims: autotochtone bekeerlingen die niet alleen de dialoog met de samenleving maar ook met de moslimgemeenschap afwijzen.

'Moslims, wijs de radicale nestbevuilers af'

11 juli 2012 | 22:06

Tekst: Ibrahim Wijbenga

Het is de hoogste tijd dat de moslimgemeenschap stelling neemt tegen de praktijken van zelfbenoemde uitnodigers van de islam. En dan niet alleen omdat zij met hun van haat en onverdraagzaamheid doordrenkte opvattingen een belediging zijn voor de islam, maar ook omdat zij een gevaar voor onze samenleving vormen. De marge tussen theorie en praktijk is bij deze uitnodigers heel klein. De jongeren die in hun ban raken, hebben de stap naar geweld zo gezet. Nederlandse moskeeën zouden hierbij een grote rol kunnen spelen.
Dat schrijft Ibrahim Wijbenga.

Wat te doen met islamitische terroristen en radicalen?

21 juni 2012 | 07:57

Tekst: Frank Bovenkerk en Floris Vermeulen

Veel Europese steden worstelen met dilemma’s bij het tegengaan van radicalisering. Frank Bovenkerk en Floris Vermeulen onderzochten hoe men daarmee omgaat. Hun les: koppel de aanpak van islamitisch extremisme niet te snel aan algemeen integratiebeleid.

Discutabele keuzes domineren stedelijk radicaliseringbeleid in Europa

14 juni 2012 | 09:30

In het begin deze week verschenen rapport ‘Engaging with Violent Islamic Extremism´, wordt het beleid van het Amsterdamse stadsbestuur om radicalisering van moslimjongeren te voorkomen vergeleken met dat van Londen, Berlijn, Parijs en Antwerpen.

Uit de vergelijking komt onder meer naar voren dat Amsterdam - met de moord op Theo van Gogh als katalysator- veel intensiever inzette op radicaliseringsbeleid dan andere Europese steden, terwijl de problematiek daar juist veel omvangrijker was.

Provo’s, treiteraars, aandachtzoekers – klein maar toch niet ongevaarlijk

03 juni 2012 | 18:35

Tekst: Carel Brendel

Het was een stuitende en smakeloze vertoning bij het Nationaal Monument op de Dam. Shariafanaten verkondigden aan de voet van het Nederlandse vrijheidssymbool dat het kalifaat wel raad zal weten met islamcritici als Geert Wilders. Ze ‘adviseerden’ de zwaar bedreigde politicus om lering te trekken uit ‘het geval-Theo van Gogh’. Of het ook strafbaar is, zal blijken op of na 11 juli. Dan staat een 29-jarige, zich ‘Abu Qaasim’ noemende man uit Woerden, voor de politierechter. Abu Qaasim is de leider van het extremistische splintergroepje Shariah4Holland. Deze club is zo klein dat ze bij acties wordt aangevuld en aangestuurd door Shariah4Belgium, dat op zijn beurt weer een van de weinige levensvatbare filialen is van de Global Shariah Movement (GSM) van de Britse moslimextremist Anjem Choudary.

Polarisatie, radicalisering en discriminatie in regio Utrecht

04 mei 2012 | 14:27

Tekst: Ewoud Butter

In de regio Utrecht is een groot verkennend onderzoek verricht naar “ongelijkwaardigheid”, waarmee in deze regio wordt bedoeld dat er onderzoek is gedaan naar discriminatie, polarisatie en radicalisering. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal College Utrecht.

Voor het onderzoek is opvallend weinig aandacht geweest in de landelijke pers. Misschien komt dit doordat de resultaten van het onderzoek in een persbericht van het Regionaal College Utrecht vooral positief geframed werden of omdat er geen journalist de moeite heeft genomen het rapport, dat niet online beschikbaar is, bij de gemeente Utrecht op te vragen.

Dat is een gemiste kans. Het onderzoek is alleen al door de omvang uniek in Nederland. En ook de resultaten geven geen aanleiding om het onderzoek snel te vergeten.

Salafisme: de vijand die we graag haten

25 maart 2012 | 21:27

Tekst: Martijn de Koning

De afgelopen weken wordt er weer veel gesproken over het salafisme. Wat is salafisme eigenlijk? Gaat het om een homogene beweging? En wat is de relatie tussen salafisme en geweld?

Antropoloog en salafistenkenner Martijn de Koning geeft antwoord.

Breivik is geen lone wolf

17 maart 2012 | 18:19

Op 16 april begint het proces tegen de Noorse massamoordenaar Anders Breivik. Met het opsluiten van Breivik is het gevaar nog niet geweken: ‘Breivik is geen lone wolf, de ideologie uit zijn manifest is op internet springlevend,’ zei Trouw-journalist Eildert Mulder donderdag in Dit is de Dag. Mulder deed onderzoek naar het gedachtegoed van Breivik.

Hieronder het interview met Mulder.

Ministerie zet ervaring met radicaliseringsprojecten online

16 maart 2012 | 09:10

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft deze maand de website Polarisatie en radicalisering gelanceerd. Op deze site wordt de kennis en ervaring van vijf jaar beleid op het terrein van polarisatie en radicalisering.

Het ministerie ontwikkelde met een aantal gemeenten en professionals een database en een 'handelingskader', waarin staat wat u kunt doen als u te maken krijgt met polarisatie of radicalisering. Op de site staan veel praktijkvoorbeelden, tips en interessante links.

Godsdienstvrijheid vereist godsdienstige vorming

12 maart 2012 | 16:44

Moslims, en dan met name jonge moslims, hebben regelmatig te maken met dwang uit eigen kring. Je kunt ze helpen door datgene te verbieden waartoe ze gedwongen worden. Je zou ook kunnen zorgen dat ze hun eigen geloofs- en gedragskeuzen kunnen rechtvaardigen, en dat ze in de discussie met radicale geloofsgenoten niet bij voorbaat kansloos zijn. Daar hebben ze dan wel wat meer kennis en inzicht voor nodig dan ze nu thuis, in de moskee en op school meekrijgen.

Opleving islamisme en de voedingsbodem in Nederland

27 februari 2012 | 07:40

Tekst: Roemer van Oordt

Voor de vraag naar welke effecten er van de nieuwe ‘islamistische wave’ in de Arabisch-islamistische wereld uitgaan op de religieuze beleving van moslims en op hun instituties in Nederland is - anders dan voor vermeende extremisten als sjeik Haitham al-Haddad - weinig aandacht. Een afsluitend vervolg op de bijdrage van gisteren.

Overwaaiende effecten van de groeiende (politieke) rol voor religie

26 februari 2012 | 07:10

Tekst: Roemer van Oordt

Het is kommer en kwel voor secularisten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hoewel de blijvende gevolgen van de Arabische lente niet zijn te overzien, tekent zich zonder enige twijfel een doemscenario af voor iedereen die een broertje dood heeft aan uitbreiding van de invloed van religie in het sociale en politieke domein in de regio.

De islamisten trekken, los van hun daadwerkelijke macht, als glansrijke winnaars van recente verkiezingen in Tunesië en Marokko inmiddels aan de touwtjes in coalitieregeringen met seculiere partijen. In Egypte is het leger voorlopig de baas, maar zitten de electoraal oppermachtige Moslimbroeders op het vinkentouw en is er ook veel steun voor de salafi’s van onder meer An-Nour. Voor de vraag naar welke effecten er van deze ontwikkelingen uitgaan op de religieuze beleving van moslimjongeren en op hun instituties in Nederland is - anders dan voor vermeende extremisten als sjeik Haitham al-Haddad - weinig aandacht. Een poging daartoe in twee delen.

Lucky_luk

17 februari 2012 | 11:23

Tekst: Hassan Bahara

Deze zin in het afgelopen dinsdag verschenen AIVD-rapport Het jihadistisch internet brengt een herinnering naar boven: „...lokale [jihadistische] netwerken in Nederland zijn sinds 2006 flink verzwakt, al tijden weinig actief en kennen […] een beperkte aanwas.”

Hassan Bahara over islamitische en extreemrechtse radicalisering op het internet.

De PVV meet met twee maten

08 februari 2012 | 10:41

Vorige week donderdag eiste PVV voorman Geert Wilders op hoge toon van minister Rosenthal dat hij de Duitse ambassadeur op het matje zou roepen. Aanleiding was een Duitse brochure over rechts-radicalisme, met een voorwoord van de Bundesminister van Justitie, die volgens Wilders ten onrechte een verband legt tussen het PVV gedachtegoed en rechts-extremisme.

Voorkomen is beter dan genezen; verslag van project van moskeeën tegen radicalisering

08 februari 2012 | 09:02

Tekst: Ewoud Butter

De moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 en de daaropvolgende polarisatie en maatschappelijke spanningen baarden politiek en maatschappelijk middenveld zorgen. Dat leidde ertoe dat overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties beleid en activiteiten gingen ontplooien om radicalisering en polarisatie tegen te gaan. Dat gold ook voor migrantenorganisaties. Direct na de moord op Van Gogh namen zij initiatieven tot debatten en kleinschalige activiteiten rondom het thema radicalisering. Vanuit ACB Kenniscentrum was ik me in 2005 gaan verdiepen in het thema radicalisering en bood ik hierbij, samen met collega’s, geregeld ondersteuning.

Promotieonderzoek: 'Nederlandse moslimfundamentalisten vrij westers en modern'

16 januari 2012 | 14:17

Promotieonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam

Nederlandse moslimfundamentalisten zijn in veel opzichten heel modern en westers. Dat is in tegenspraak met het beeld dat vooral radicale moslims door hun strikte overtuigingen erg van andere Nederlanders verschillen. Dit stelt criminologe Fiore Geelhoed in haar proefschrift ‘Purification and Resistance: Glocal Meanings of Islamic Fundamentalism in the Netherlands’. Ze promoveerde onlangs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op dit onderzoek.

ZOZ: Moslimterrorisme is over zijn kop heen

19 december 2011 | 14:56

Ahmed Marcouch Tweede Kamerlid voor de PvdA vindt de terrorisme industrie te groot in Nederland. “We hebben drie inlichtingendiensten dat mag wat mij betreft gewoon de AIVD zijn. We hebben zo een 200.000 mensen die met terrorisme bezig zijn. Het is tijd om opnieuw naar deze industrie te kijken. Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme stelt dat men terrorisme in Nederland sterk heeft overdreven. Het is over zijn top heen en gepolitiseerd. We hebben het niet aan de technische personen overgelaten zoals de veiligheidsdiensten en politie, maar aan de politiek en die zijn er flink mee aan de haal gegaan. Frank Bovenkerk, criminoloog legt uit waarom we moslimterroristen ernstiger hebben gevonden ten opzichte van rechtsextremisten zoals Breivik en de Döner-moorden. “Dat zijn namelijk meer onze mensen. Het zijn blanke Europeanen die dat doen.”
Presentator is Anil Ramdas.

‘Symbolische uitburgering’ en de neonazi moorden in Duitsland

01 december 2011 | 11:00

Tekst: Daan Beekers

Een nachtwake voor de slachtoffers bij de Brandenburger Tor, een grote demonstratie in mijn wijk Friedrichshain en constante aandacht op radio en TV: tijdens de afgelopen weken die ik in Berlijn doorbracht stond de publieke discussie hier in het teken van de door neonaziís gepleegde moorden op negen middenstanders met een migrantenachtergrond (mit Migrationshintergrund zoals dat hier heet), acht van Turkse en één van Griekse afkomst. Deze moorden werden tussen 2000 en 2006 op verschillende plekken in Duitsland gepleegd en stonden bekend als de 'döner-moorden' (twee van de slachtoffers hadden een döner-zaak). De ondernemers werden allen, schijnbaar in koelen bloede, in hun eigen zaak doodgeschoten. Tot voor kort waren de daders niet gevonden.

Moskeeën vervullen niet alleen religieuze, maar ook maatschappelijke functies

28 november 2011 | 22:34

In 2009 begonnen de Raad van Marokkaanse Noord-Holland (RVM) en ACB Kenniscentrum met Voorkomen is Beter dan Genezen, een project dat tot doel had radicalisering onder islamitische jongeren te voorkomen en polarisatie tegen te gaan. Het project bestond uit twee delen: een Amsterdams project met 10 moskeeën en een Noord-Hollands project met 8 moskeeën. Het Noord-Hollandse project werd afgelopen vrijdag, 25 november 2011, met een debat over de maatschappelijke rol van moskeeën bij de islamitische vereniging Taâluf in Purmerend afgesloten.

Breivik, Wilders en het internationale netwerk van integratiepessimisten

06 oktober 2011 | 21:08

Tekst: Leo Lucassen en Jan Lucassen

De historici Leo en Jan Lucassen pleiten in hun boek 'Winnaars en verliezers' voor een debat over immigratie, integratie en de islam dat gebaseerd is op feiten. Nuchterheid en kennis worden volgens de gebroeders Lucassen node gemist als we de balans willen opmaken wat immigranten de Nederlandse samenleving hebben gebracht. In hun boek, dat dit voorjaar verscheen, hebben ze vooral kritiek op de deelnemers aan het debat die ze 'de integratiepessimisten' noemen.

In september verscheen de tweede druk van 'Winnaars en verliezers'. Hierin hebben de gebroeders Lucassen een nawoord geschreven waarin ze aandacht besteden aan twee gebeurtenissen die volgens de beide migratiespecialisten een relatie hebben met het integratiepessimisme in extreme vorm: de afloop van het proces Wilders en de terreurdaad van Anders Breivik. Hieronder het volledige nawoord, zoals dat in de tweede druk verschenen is.

Voedingsbodem

14 september 2011 | 08:07

Tekst: Peter Breedveld

Er wordt in Nederland gejuicht om tachtig dode socialistenkinderen, er wordt gedreigd met geweld en gedroomd van het martelaarschap, maar Donner weet het beter: er is hier geen voedingsbodem voor terreur zoals in Oslo.

Extremisme voor beginners; feiten en weetjes

12 september 2011 | 08:51

Tekst: Ewoud Butter

Radicalisme was in de jaren 70 van de 20e eeuw minder beladen dan het nu is. We kenden in die tijd zelfs nog een regeringspartij met de naam Politieke Partij Radicalen (PPR). Tegelijkertijd waren de jaren 70 ook de jaren waarin in Nederland verreweg de meeste dodelijke slachtoffers (ruim 20) vielen als gevolg van terroristische aanslagen.

Toch was er in die tijd nog geen Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCtB), geen nationaal Actieplan Polarisatie en Radicalisering en er werd ook niet met regelmaat bekend gemaakt wat het Actueel Dreigingsniveau was. Er werden geen trainingen gegeven aan bestuurders en politieagenten om polarisatie en radicalisering te herkennen en er was nog geen bataljon aan wetenschappers, kenniscentra en (commerciële) bureaus die zich met het onderwerp bezighielden.

Sinds 11 september 2001, nu 10 jaar geleden, is dat anders.

Wikileaks: de VS, Nederlandse moslims en (anti-)radicalisering

11 september 2011 | 16:29

Tekst: Martijn de Koning

Na de aanslagen van 11 september stond terrorisme natuurlijk hoog op de politieke agenda. En dan met name terreuraanslagen (mogelijkerwijze) gepleegd door moslims. Na 9/11 werden moslims dan ook nauwgezet gemonitored door de Nederlandse staat zoals blijkt uit een recent vrijgegeven ‘secret cable‘ bij Wikileaks. Deze cable is een ‘security environment profile questionnaire’ (SEPQ) die op 9 december 2003 door de Amerikaanse ambassade in Den Haag gestuurd is aan de CIA, FBI, US Defense and Intelligence Agency en de State Department.

Tien jaar na het keerpunt

10 september 2011 | 22:15

Tekst: Yahia Bouyafa, voorzitter Raad Marokkaanse Moskeeen Nederland

Elf september tweeduizend een: een ieder van ons weet nog goed waar hij of zij was op het moment dat de wereldschokkende aanslagen werden gepleegd op hardwerkende onschuldige burgers. Duizenden mensen verloren hun leven, honderden raakten verminkt, en van talloze mensen zagen hun leven ontwricht worden door deze gitzwarte dag in de geschiedenis van de mensheid.

Na de aanslagen zijn overal op de wereld discussies ontstaan. Velen wilden meer weten over de religie die aangehangen werd door degenen die deze verschrikkingen op hun geweten hadden. Wie waren deze mannen, wat bewoog hen om deze aanslagen te plegen, waarom deden ze dit in naam van God en de Islam en, nog veel belangrijker, zijn andere moslims het eens met deze terroristen?

Final Fatwa: beleef de islam individueel en in vrijheid

10 september 2011 | 10:30

Tofik Dibi (GroenLinks) doet samen met Ahmed Marcouch (PvdA), programmamaakster Naima Azough en theoloog Mohamed Ajouaou een oproep aan moslims om hun geloof individueel en in vrijheid te beleven. Met een symbolische laatste fatwa doen zij een appel op moslims om niet meer te leven naar van bovenaf opgelegde wetten door geleerden, maar zelf na te denken en zelfstandig te handelen. Ze zijn een online initiatief gestart waar moslims in binnen- en buitenland zich bij aan kunnen sluiten: The Final Fatwa.

Het wegkijken na Breivik

21 augustus 2011 | 19:43

Tekst: Ewoud Butter

Premier Rutte heeft de afgelopen weken laten merken weinig interesse te hebben in een debat over de link tussen het gedachtengoed van Anders Breivik en dat van de stroming waartoe ook Geert Wilders wordt gerekend. De reactie van de premier past in een lange (Nederlandse) traditie van 'wegkijken'.

Amsterdam presenteert film over aanpak radicalisering

18 juli 2011 | 10:57

De Informatiehuishouding Radicalisering (IHH) van de gemeente Amsterdam heeft een mini-documentaire laten maken over de Amsterdamse aanpak van radicalisering. In de documentaire worden verschillende activiteiten van de aanpak in beeld gebracht. Zo is te zien wat er gebeurt tijdens de trainingen waarin docenten en jongerenwerkers worden getraind in het herkennen van voornamelijk islamitische radicalisering. Verder vertellen verschillende mensen over hun ervaringen met radicalisering en met de activiteiten en richt de burgemeester zich tot de kijker.

Terrorisme gevaarlijk voor bedrijven, ongevaarlijk voor burgers

16 juni 2011 | 08:31

De kans aan kanker te sterven is 13.000 keer groter dan het risico dat je bij een terreurdaad om het leven komt. "Terrorisme vormt wel een bedreiging voor de wereld en de toeristische industrie, maar naar onze mening zijn de negatieve gevolgen aanzienlijk opgeklopt door de media en door politici die de angst van de mensen bespelen," aldus de wetenschappers Tahir Rashid en Neil Robinson. Het echte gevaar schuilt volgens hen in natuurrampen die veroorzaakt worden door het veranderende klimaat. Deze eisen vele malen meer slachtoffers dan terreurdaden.

Buitengewoon gevangen in de war against terror – De casus Saddek Sbaa

05 juni 2011 | 09:51

Tekst: Martijn de Koning

In juli 2009 wisten Nederlandse media te melden dat er in Kenia vier Nederlandse jongeren (één van Somalische en drie van Marokkaanse afkomst) waren opgepakt in Kenia. Zij zouden van plan geweest zijn om door te reizen naar Somalië om daar deel te nemen aan de gewelddadige jihad; volgens eigen zeggen waren ze slechts op vakantie. In oktober 2010 is de zaak tegen hen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Wat werkt tegen polarisatie en radicalisering?

28 mei 2011 | 09:14

Het is onwenselijk om jongeren als hulpverlener in te zetten wanneer het gaat om ernstige vormen van polarisatie of radicalisering. Het bij elkaar brengen van jongeren met verschillende achtergronden kan contraproductief werken wanneer het onvoldoende professioneel wordt begeleid. En er is geen bewijs gevonden dat het vergroten van het zelfvertrouwen van jongeren bijdraagt aan het verminderen van polarisatie en radicalisering.

Dat zijn enkele conclusies die de Universiteit van Tilburg en Movisie trekken nadat ze onderzoek hebben gedaan naar de theoretische onderbouwing van sociale interventies tegen polarisatie en radicalisering getoetst.

Azahaf ontkent dat hij blij was met moord op Van Gogh (interview)

27 mei 2011 | 21:16

Mohamed Azahaf (28 jaar), projectleider polarisatie en vervreemding in het Amsterdamse stadsdeel Oost, is nooit blij geweest met de moord op Theo van Gogh. Dat verklaart hij in een gesprek met Republiek Allochtonie.

Volgens blogger en oud-journalist Carel Brendel zou Azahaf na de moord op Van Gogh op marokko.nl hebben geschreven: "“Joepie wat ben ik vandaag zo vrolijk oh zo vrolijk ben ik nog nooit geweest. Hoy hoy joepieeeee 1 weg nog twee te gaan.” Naar aanleiding van de blogs van Brendel schreven ook de columnisten Theodor Holman en Sylvain Ephimenco over de kwestie.

Extreemrechts in Amsterdam?

16 mei 2011 | 12:40

Tekst: Ewoud Butter

Sinds 2004 zijn georganiseerde extreemrechtse groepen niet erg actief geweest in Amsterdam. De actieve aanhang van extreemrechtse formaties is klein, ook in vergelijking met gemeenten rondom Amsterdam.
In zes jaar zijn er in de hoofdstad18 illegale activiteiten door extreemrechts geconstateerd zoals bekladdingen, bedreigingen en geweld.
Er is sprake van een forse toename van extremistische uitingen op het internet, waaronder ook van Amsterdamse activisten, maar door de anonimiteit ontbreekt een volledig overzicht.
Verder is er onder delen van de Amsterdamse bevolking sprake van een diffuus cultureel onbehagen en ook discriminatie op etnisch-religieuze grondslag komt geregeld voor. In de buurten en stadsdelen waar extreemrechts in het verleden veel stemmen won, bestaat nu veel sympathie voor de PVV.

Dat blijkt uit het rapport Extreemrechts in Amsterdam dat is opgesteld door de Anne Frankstichting in opdracht van de gemeente Amsterdam. De onderzoekers, Ineke van der Valk en Wil van der Schans, deden onderzoek naar extreemrechts in Amsterdam in de periode van 2004 tot 2009, met een uitloop naar 2010.

Extremistische weetjes

09 mei 2011 | 17:32

Is Geert Wilders extreemrechts? Zijn de organisaties die zich in het proces tegen Wilders als benadeelde partijen hebben gemeld extreemlinks? Of is de salafistische Fawaz Jneid een extremistische moslim? Er zijn mensen die, afhankelijk van hun eigen (politieke) opvattingen één of meerdere van deze vragen met ‘ja’ zullen beantwoorden.

Voor de Nederlandse overheid en de geheime diensten zijn geen van allen extremisten. Van extremisme is pas sprake wanneer democratische waarden en processen worden afgewezen en de eigen ideologie, die als universeel geldend wordt beschouwd, eventueel met geweld aan anderen worden opgelegd. Extremisme is de laatste fase van een radicaliseringsproces. Een extremist maakt gebruik van geweld of dreigt daarmee om de maatschappelijke orde te veranderen. Dat doen Wilders, degenen zich in het proces tegen Wilders als benadeelde partij hebben gemeld en Fawaz niet.

Strijd om de publieke ruimte – Hizb ut Tahrir op de Dam

08 mei 2011 | 22:29

Tekst: Martijn de Koning

Zaterdag organiseerde de organisatie Hizb ut Tahrir (HuT – Partij van de Bevrijding) een demonstratie in Amsterdam op de Dam.

De HuT is een zogenaamde pan-islamitische organisatie die er naar streeft om moslims te verenigen in één staat op basis van islamitisch recht, een kalifaat, met een kalief als gekozen leider. De HuT is in Europa vooral actief onder Turkse groepen (of verwante etnische groepen) en met name in Engeland redelijk sterk.

De weg naar Osama; over barbaarsheid en beschaving

08 mei 2011 | 21:54

Tekst: Martijn de Koning

Osama bin Laden is dood. Gefeliciteerd, maar niet heus. Een verhaal over hoe de oorlog tegen terrorisme is ontspoord in een oorlog van terreur. Een verhaal dat bol staat van de spanning tussen beschaving en barbaarsheid.

Dus we hebben ‘m. Die Osama bin Laden. Gefeliciteerd, maar niet heus.

Op 11 september 2001 viel Al Qaeda ‘de vrije wereld’ aan. Zo werd het snel gepresenteerd, ook in Nederland. Wij waren de vrijen, de deugdzamen, de goeden en zij de niets en niemand ontziende slechterikken. Zelfs onschuldige burgers vielen ze aan. Op 7 oktober 2001 begon de aanval op Afghanistan en de jacht op Bin Laden.

We are all fanatics

06 mei 2011 | 13:28

Tijdens de culturele manifestatie We are all fanatics! wordt Op 6 en 7 mei in Amsterdamde aandacht gevestigd op de gevaren van groepsfanatisme.

Iedereen, ongeacht sociale achtergrond, opleidingsniveau, geslacht of leeftijd, is gevoelig voor groepsfanatisme. Het zit in de natuur van de mens en hoort tot één van de oerdriften die we al dan niet in toom weten te houden. Mensen worden meegezogen in een groep en doen wat de anderen ook doen. Ze lijken niet meer onafhankelijk te kunnen denken en dragen de opvattingen van de groep uit als de enige waarheid, desnoods met geweld.
De enige remedie tegen groepsfanatisme is de bewustwording bij individuen dat ook zij vatbaar zijn voor het fenomeen. De manifestatie We are all fanatics! presenteert een aantal formats dat op onderhoudende en informatieve wijze dit latente gevaar onder de aandacht brengt.

De jaarcijfers extremisme van Europol en de AIVD

23 april 2011 | 09:22

Volgens Europol vonden er in 2010 in de EU in totaal 249 terreuraanslagen plaats, waarbij zeven mensen omkwamen en tientallen anderen gewond raakten. Het merendeel (160) van de aanslagen werd gepleegd door separatisten, gevolgd door links extremisten (45). Drie van de 249 aanslagen werden toegeschreven aan islamistische terroristische groeperingen. Extreemrechts kende een rustig jaartje en pleegde geen enkele aanslag.

In Nederland werd geen aanslag gepleegd. Wel zijn volgens Europol het afgelopen jaar in Nederland 38 mensen opgepakt in verband met terrorisme. Het betrof 19 personen die verdacht werden van moslim-extremisme en 19 personen die verbonden zijn aan separatistische bewegingen.

Deze cijfers zijn niet terug te vinden in het jaarverslag dat de AIVD vorige week het licht liet zien. De AIVD liet hierin weten dat de dreiging van jihadistisch-terroristische groepen tegen Europa in 2010 is toegenomen en dat het dierenactivisme is afgenomen.

Terrorismeafdeling kan voedingsbodem voor radicalisering zijn

07 april 2011 | 08:54

Gedetineerden op de terroristenafdeling in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught worden onvoldoende voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Hierdoor kan het risico op radicalisering en recidive toenemen. Dit terwijl de terroristenafdeling tot doel heeft rekrutering in gevangenissen tegen te gaan en de samenleving tegen radicalisering en terrorisme te beschermen. Dat stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in het evaluatieonderzoek naar de terroristenafdeling, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo meldt de Rijksuniversiteit Groningen op haar website. Hieronder het vervolg van het bericht.

Baard en boerka zijn niet verdacht

15 februari 2011 | 12:06

Tekst: Dimitri Tokmetzis

In een samenleving die geobsedeerd lijkt te zijn door het voorkomen van aanslagen en criminaliteit ligt discriminatie op de loer. Er zijn alternatieven: kijk naar het individuele gedrag in plaats van afkomst of laat een objectieve computer zoeken. Maar zo simpel is dat nog niet.’In onze samenleving is er de laatste jaren de sterke neiging om problemen van een etnisch label te voorzien’

Toegegeven, Utrecht Centraal Station is een makkelijk doelwit. Maandagavond tijdens spitsuur wurmt de forensenkudde zich door de traverse van Hoog Catharijne naar de stationshal. Op een verhoging schuin onder het blauwe bord met vertrektijden zit een man met een grote, splinternieuwe koffer. Hij heeft een lichtbruine huidskleur, ik vermoed Indiaas, of Pakistaans. Zijn kleding is sjofel. Hij staart strak voor zich uit en prevelt iets. Een gebed? Of is hij verward? Waarom trekt deze man de aandacht? Is het zijn gedrag? Zijn huidskleur? De nieuwe koffer in combinatie met de versleten kleren? Kun je uit zijn uiterlijk en gedrag opmaken wat zijn intenties zijn?

John Cleese spreekt boze burgers toe

06 februari 2011 | 21:16

En dan vooral de extremisten van links en rechts. Maar ook andere malloten die graag andersdenkenden overal de schuld van geven, kunnen zich door de Britse komiek aangesproken voelen.

Turken in Nederland (de feiten)

18 januari 2011 | 22:07

Turken in Nederland

tekst: Ewoud Butter

Begin januari sloeg een groep van Turkse professionals met een manifest in de Volkskrant en op Republiek Allochtonië alarm: ze maakten zich ernstig zorgen over de integratie van de tweede generatie Turkse Nederlanders. Het manifest riep vele reacties op. Sommigen betuigden steun, maar er was ook veel kritiek.

Zowel het manifest als de reacties waren vooral gebaseerd op meningen, ervaringen en principes. In dit stuk weinig meningen, wel veel feiten en/of resultaten van onderzoek.

Turkse Nederlanders slaan alarm

10 januari 2011 | 07:53

Turks-Nederlandse professionals maken zich ernstige zorgen over de toekomst van Turks-Nederlandse jongeren. Dat laten zij weten in een manifest die ze aan Republiek Allochtonie en de Volkskrant hebben gestuurd. Hieronder hun noodkreet.

De positie van Turks-Nederlandse jongeren is bijzonder zorgwekkend. Hun binding met de Nederlandse samenleving neemt in rap tempo af, waardoor het gevaar dreigt dat deze jongeren in een maatschappelijk isolement terecht komen. Er ontstaat een groeiende groep jongeren die in psychische problemen verkeert, sommigen worden apathisch, anderen zoeken hun heil in een conservatieve beleving van hun geloof en een groeiende groep keert zich nadrukkelijk van de samenleving af. Wij, Turks-Nederlandse professionals, onderzoekers, pedagogen, onderwijs- en arbeidsmarktdeskundigen, ambtenaren en beleidsadviseurs, maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkeling.

Nederlandse moskeeorganisaties willen Koptische kerken beschermen

04 januari 2011 | 09:08

De Nederlandse Moslim Raad (NMR), De Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland en De Federatie Islamitische Organisaties (FION) bieden de drie kerken voor Christelijke Kopten bescherming aan. Dat laten zij in een persbericht weten.

Voorzitter AbdelMajid Khairoun van NMR en voorzitter Yahia Bouyafa van FION, tevens voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), gaan organiseren dat moslims klaar staan om de drie kerken in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven te bewaken tegen de dreiging van Al Qaida.

Bovendien roepen zij alle moslims op, jong en oud, man en vrouw, de dreiging luid en duidelijk te veroordelen: 'Juist wij moeten dit doen, omdat Al Qiaada stelt in naam van de Islam te handelen. Christelijke kopten, wij en trouwens alle Nederlanders hebben juist dezelfde vijanden: de terroristen. Hoogste tijd om dit luid duidelijk te maken. Bij de gedachte dat Christelijke Kopten hier in Nederland worden aangevallen, kunnen wij niet meer slapen.'

Khairoun en Bouyafa's aanbod volgt op hen oproep van enkele dagen geleden aan het Egyptische volk om als moslims en Christenen zich gezamenlijk te verweren tegen terreur.

Republiek Allochtonië presenteert: jaaroverzicht integratie 2010

03 januari 2011 | 07:43

Voor degenen die nog willen terugblikken: Republiek Allochtonië biedt u een uitgebreid overzicht van de opmerkelijkste en best bekeken nieuws- en opinieberichten die het afgelopen jaar op het Allochtonenweblog (tot april 2010) en Republiek Allochtonië (vanaf april 2010) zijn verschenen.

Marokkaanse moskeeorganisaties veroordelen bomaanslag Egypte

02 januari 2011 | 10:31

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (“RMMN”) en de Federatie Islamitische Organisaties Nederland (“FION”) uiten hun afschuw over de gruwelijke bomaanslag die op Nieuwjaarsnacht werd gepleegd op de Koptische kerk in Alexandrië en spreken hun hoop uit dat de mensen in Egypte hun krachten zullen bundelen.

De RMMN en FION stellen voorop dat alle islamitische voorschriften, normen en waarden dergelijke aanvallen op onschuldige mensen verbieden. De leefregels van de Islam schrijven voor dat andersgelovigen hun godsdienst in vrijheid moeten kunnen belijden. Dat kerken en synagogen moeten kunnen rekenen op veiligheid en bescherming staat dan ook buiten iedere discussie.

Terreurarrestaties. Wie houdt de staat in toom?

31 december 2010 | 15:45

tekst: Martijn de Koning

De nadruk van de staat op actief burgerschap is niet zozeer om de burger te activeren, als wel deze in toom te houden. En dat is ook niet helemaal onbegrijpelijk gezien de bedreigingen en intimidaties waarmee overheidsbeambten te maken krijgen. We lijken ook wel wat doorgeschoten te zijn in enerzijds het wantrouwen en gebrek aan respect voor gezag en anderzijds de eis dat de staat alle problemen in ons leven oplost, of liever nog alle risico’s uitsluit en wanneer dat niet lukt dan stijgt ons wantrouwen en daalt ons gebrek aan respect nog meer. Dat neemt niet weg dat we ons ook wel kunnen afvragen of de overheid niet doorschiet in de poging de burger koest te houden.

Somalische gemeenschap probeert rust te hervinden

29 december 2010 | 23:07

Afgelopen weekend zijn 12 Somalische mannen gearresteerd vanwege mogelijke terreurdreiging. Dit heeft voor veel bezorgdheid en onrust gezorgd in de Nederlandse maatschappij. Zo ook binnen de Somalische gemeenschap hier in Nederland.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op deze week, inmiddels zijn 11 mannen alweer vrijgelaten en zijn er vooralsnog geen bewijzen gevonden voor een mogelijke terroristische aanslag. De deuk die de Somalische gemeenschap hiermee heeft opgelopen en het stigma dat deze groep nu dreigt te krijgen, is voelbaar bij de gemeenschap en online duidelijk te lezen op allerlei internetfora en reacties op krantenartikelen.

Somalische organisaties maken zich zorgen over radicalisering

27 december 2010 | 14:33

Somalische organisaties proberen een vinger te krijgen achter de dit weekend gearresteerde vermeende terreurgroep om 'intern goed voorbereid te zijn op de vragen die op hen afkomen'. Guled Yusuf Ahmed van de Nederlands-Somalische stichting Nedsom in de Volkskrant: 'Het is wel weer een klap. De arrestaties verstevigen het stigma dat de gemeenschap heeft.' Somaliërs worden al snel geassocieerd met piraterij en jihadisme.

Volgens Ahmed heeft de radicale islamitische beweging Al Shabaab een zekere aantrekkingskracht heeft op eenlingen in de Somalische diaspora die elkaar hebben leren kennen via het internet.

In Nederland leven zo'n 22 duizend Somaliërs. Hun situatie is volgens het jaarrapport 2009 over integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 'het meest zorgelijk' van alle migrantengroepen. Somalische Nederlanders hebben veruit de hoogste uitkeringsafhankelijkheid: meer dan eenderde van hen tussen de 15 en 65 jaar heeft een bijstandsuitkering. Somalische jongeren doen het het slechtst op school en hebben de meeste kans op schooluitval. Relatief veel Somalische jongeren zitten in de criminaliteit.

Tieten tegen terreur

17 december 2010 | 13:23

Een nieuw middel tegen radicalisering en terrorisme is gelanceerd door de extreemrechtse Deense Volkspartij: vrouwelijk naakt. Peter Skaarup, woordvoerder van de Deense Volkspartij: "Vrouwen die topless zonnen, versterken het beeld van Denemarken als vrije maatschappij", verklaart hij zijn voorstel. "Het idee is volledig aanvaard in ons land, en kan mogelijk extremisten afschrikken om Denemarken te bezoeken."

Vooralsnog lijkt het er weinig steun voor het idee te zijn. Ook niet in Nederland. Zodra de PVV het plan heeft de landsgrenzen te gaan bewaken met blote borsten, zullen wij daar uiteraard melding van maken.

Polarisatie, radicalisering en discriminatie in Noord-Holland

15 december 2010 | 06:03

In opdracht van de provincie Noord-Holland is ACB Kenniscentrum vorig jaar gestart met een monitor, waaruit duidelijk moest worden in hoeverre verschillende partijen (gemeenten, welzijn, politie, migrantenorganisaties) in hun werkgebied processen van polarisatie, radicalisering en discriminatie tegenkomen.


Jihadsite Ansar Al Mujahideen verdwijnt na kamervragen

10 december 2010 | 07:21

De website Ansar Al Mujahideen is sinds gisteren uit de lucht. De site zou het platform zijn geweest waarop de vorige maand gearresteerde Nederlandse en Belgische terreurverdachten plannen smeedden voor bomaanslagen in Brussel. Op de site verschenen verklaringen van Al-Qaida en via de site werd het beruchte jihadmagazine ’Inspire’ verspreid.

Sharia4belgium ontkent betrokkenheid bij gearresteerde terreurverdachten

27 november 2010 | 16:21

De Belgische groepering sharia4belgium die van Belgie een islamitische staat willen maken, ontkennen dat leden van hun groepring deze week door de belgische politie zijn gearresteerd op verdenking van het beramen van een terroristische aanslag. In een persbericht laat sharia4belgium weten dat het een "regelrechte leugen" is. "De broeders zijn geen leden van onze jama3a, maar zijn wel leden van onze ummah en dat is de grootste eer voor ons. Met die lidmaatschap genieten ze van onze liefde, steun en alliantie zonder voorwaarden of eisen.." De groepring vraagt zich verder af op welke gronden de verdachten zijn gerarresteerd.

België werd deze week opgeschrikt door de geruchtmakende aanhouding van een terreurcel die klaar zou staan voor aanslagen op Belgische doelen. Hierbij werden ook drie Amsterdammers, waaronder twee jongerenwerkers van hun bed gelicht. De meeste verdachten hebben een Marokkaanse achtergrond, twee zijn van Russische (Tsjetsjeense) komaf. Bij huiszoekingen zijn computers inbeslaggenomen die bewijsmateriaal zou bevatten. Er werden geen wapens gevonden.

Gemeentelijke radicalisering

19 november 2010 | 13:42

tekst: Jan Hoek

Tsja. En toen was ik vandaag op een gemeentelijke conferentie over radicalisering. Niet veel geleerd, wel gesterkt in menig opvatting en één voornemen rijker.

Als het over radicalisering gaat, gaat het vooral over radicaliserende moslims. In ieder geval in Amsterdam. Tegelijk kun je bijvoorbeeld bij sommige krakers ook nog wel de vraag stellen of ze niet radicaliseren richting zorgelijke opvattingen.

Wervingskracht extreemrechts afgenomen omdat sommige standpunten salonfähig zijn geworden

03 november 2010 | 08:01

"Voor extreemrechts geldt dat de wervingskracht in de loop der jaren is afgenomen doordat sommige van hun standpunten op de landelijke politieke agenda zijn gekomen. Zo zijn in het integratie- en islamdebat, zoals dat na de aanslagen van 11 september 2001 begon, veel van de standpunten van extreemrechts aan de orde gesteld en bespreekbaar geworden. Voorbeeld hiervan is het veronderstelde failliet van de multiculturele samenleving. Deze ontwikkeling heeft er mede toe geleid dat van de destijds bestaande extreemrechtse groeperingen en bewegingen niet veel over is."

Dat is een opmerkelijke passage uit het gisteren verschenen rapport 'Afkalvend front, blijvend beladen' van de AIVD. Ook opmerkelijk is dat deze verklaring voor de afname van de populariteit van extreemrechts amper wordt vermeld in de Nederlandse pers. De meeste journalisten hebben blijkbaar niet de moeite genomen het rapport te lezen en hebben klakkeloos het persbericht van de AIVD overgenomen, waarin ook geen verklaring is opgenomen. Dat doen wij -heel lui - hieronder ook:

"De dreiging van extreemrechts en rechts-extremisme tegen de democratische rechtsorde in Nederland is gering. Dat concludeert de AIVD in de nota 'Afkalvend front, blijvend beladen' dat vandaag is verschenen. Extreemrechts en rechts-extremisme zijn organisatorisch versnipperd, hebben een kleine achterban en onderling grote meningsverschillen.

Verenigingsleven belangrijk bij voorkomen radicalisering

22 oktober 2010 | 09:54

Frustratie en ontevredenheid door structurele uitsluiting en discriminatie zijn belangrijke voedingsbronnen voor extremistische gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek naar het radicaliseringsproces in België door Paul Ponsaers en Brice De Ruyver van de Universiteit Gent.

Volgens de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, die het onderzoek liet uitvoeren zijn vooral jongeren kwetsbaar. Ze noemt het verenigingsleven "cruciaal" om radicalisering te voorkomen. Turtelboom: "Doordat deze mensen in het veld staan en een nauw contact onderhouden met de jongeren kunnen ze sneller detecteren wanneer het misloopt en een passend antwoord bieden." Daarom is het van belang hen te betrekken in de preventiestrategie.

"Het onderzoek had als doel een eerste beeld te krijgen van het radicaliseringsproces in ons land", legt Turtelboom uit. Zowel het rechts-radicalisme, het links-radicalisme, het islamitisch geïnspireerd radicalisme als het dierenrechtenactivisme werd onderzocht. Het onderzoek bracht naar voor dat extremistische gevoelens vooral door uitsluiting en discriminatie worden gevoed en dat vooral jongeren kwetsbaar zijn. Volgens Turtelboom komt het er voor de overheid op aan "deze voedingsbronnen weg te werken en jongeren weerbaarder te maken tegen radicale groeperingen die profiteren van hun kwetsbaarheid of onzekerheid".

De brief van Jason W.: Herziening

18 oktober 2010 | 08:29

De Volkskrant maakte zaterdag melding van een brief van Jason W. waarin hij terugkomt op zijn eerdere denkbeelden en acties. Dit herzienings- of herroepingsdocument is hieronder volledig geplaatst:

De idealen die ik eens huldigde zijn teloor gegaan en ik ben tot het besef gekomen dat ze moreel bankroet zijn. Met afgrijzen heb ik toegezien hoe een ooit hooggestemde ‘vrijheidsstrijd’ die het startsein zou moeten zijn voor een nieuwe, rechtvaardige wereld – met name in Irak – is verworden tot een bloedige escalatie van geweld, sektarisme en godsdienstwaanzin. Daarbij zijn ongehoorde wreedheden en misdaden begaan.

Mensen in landen die (mede) door Islamisten zijn bevrijd van dictaturen zoals Irak hebben massaal de ideologie verworpen in welke naam ze ‘bevrijd’ zouden zijn nadat ze er in de praktijk onder hebben moeten leven. Ze concludeerden dat deze geen enkel toekomstperspectief biedt. Dit heeft mij ertoe gedwongen mijn standpunten kritisch te herzien, wat heeft geleid tot het besef van de onhoudbaarheid ervan.

Ik schrijf dit om de samenleving te informeren dat ik mij niet langer identificeer met de vroeger door mij gehuldigde standpunten en hoop een constructieve bijdrage te leveren aan onze verdeelde samenleving. Ik hoop hiermee jongeren te waarschuwen om zich niet te laten misleiden door valse beloften en idealen.

Jason W. waarschuwt moslimjongeren voor radicalisme

16 oktober 2010 | 08:24

Jason W., die waarschijnlijk lid was van de Hofstadgroep, neemt afstand van zijn extremistische gedachtengoed. In een brief aan de Volkskrant waarschuwt hij moslimjongeren zich 'niet te laten misleiden door valse beloften en idealen'. Hij schrijft: 'De idealen die ik eens huldigde zijn teloor gegaan en ik ben tot het besef gekomen dat ze moreel bankroet zijn'. Het streven om een islamitische staat te realiseren is volgens hem 'op een totale mislukking uitgelopen'.

De brief is volgens de Volkskrant geen emotioneel ego-document, maar een theoretische analyse van het faillissement van zijn vroegere ideeën: 'Het beeld dat de wereld slechts bestaat uit gelovigen en ongelovigen, waarbij de laatsten er slechts op uit zijn om de eersten te vernietigen, is een kinderachtige en grove simplificatie van de werkelijkheid,' schrijft hij.

De strategie die islamisten in Palestina, Afghanistan en Tsjetsjenië hebben gevolgd is volgens W. 'alleen maar contraproductief geweest'. De sharia noemt hij 'een anachronisme', 'die is geënt op traditionele, rurale gemeenschappen'. Moslims, vooral salafisten (ultra-orthoxen, red.) roept hij op 'de moderne wereld met al zijn verworvenheden, waaronder de democratische rechtsstaat' te accepteren.

In hoeverre de opmerkingen van Jason W oprecht zijn valt uiteraard niet te beoordelen. Islamdeskundige Maurits Berger verklaart in de papieren versie van de Vokskrant (p.7) dan ook dat hij uit de brief niet kan opmaken of Jason W. daadwerkelijk tot inkeer is gekomen. Volgende begint in 'de bunker' in Osdorp het hoger beroep in de Hofstadzaak. Het Amsterdamse hof buigt zich dan opnieuw over de vraag of de Hofstadgroep een terroristische organisatie is.

'Salafisten vormen buffer tegen radicalisering'

24 september 2010 | 17:42

De salafistische gemeenschap in Nederland vormt geen bedreiging voor de Nederlandse democratie. Sterker, salafistische organisaties vormen eerder een buffer tegen radicalisering doordat zij geweldscomponenten afkeuren. Radicalisering in de zin van de actieve bereidheid om geweld te gebruiken vindt dan ook plaats buiten de salafistische organisaties. Vooral oudere Marokkaanse mannen in een achterstandspositie, blijken gevoelig voor salafisme. Zij staan ook eerder positief tegenover een theocratie en het gebruik van geweld.

Dat concluderen de onderzoekers Ineke Roex, Sjef van Stiphout en Jean Tillie. Zij zijn verbonden aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (van de Universiteit van Amsterdam) en presenteerden vandaag de eerste grootschalige Nederlandse studie naar de aard, omvang en dreiging van de salafistische (streng orthodoxe islamitische) gemeenschap in Nederland. Het onderzoek bestond uit twee delen: veldwerk onder salafisten en een breed onderzoek onder moslims naar orthodoxie.

Het is volgens de onderzoekers niet zo dat de orthodoxe Islam een politieke ideologie zou zijn die de Nederlandse democratie onderuit wil halen. Wel hebben ze soms moeite met de normen van de democratische rechtsstaat.
De onderzoekers achten het niet waarschijnlijk dat salafistische predikers in Nederland met ' gespleten tong' zouden spreken.

Islam en 11 september- 10 punten over religie en geweld

12 september 2010 | 19:00

tekst: Martijn de Koning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de nasleep van 9/11 is het gegeven dat veel moslims het gevoel hebben zich voortdurend te moeten verantwoorden over zaken waar ze part noch deel aan hebben (zie het programma ZOZ van de VPRO). Hoewel een groot deel van de aanslagplegers van 9/11 voorafgaand aan hun religieuze radicalisering al in politieke zin geradicaliseerd waren en beide vormen van radicalisering zich bij hen vooral in Europa voltrok, staat toch hun religieuze achtergrond centraal in veel discussies. Soms gebeurt als achtergrond informatie (de geschiedenis van islam, maatschappelijke positie van moslims), soms apologetisch (islam is niet gewelddadig en moslims die geweld gebruiken zijn extremistische idioten en/of begrijpen de echte islam niet goed), soms beschuldigend (islam is een license to kill). Wat het ook is, in alle gevallen wordt er direct of indirect een verband gelegd tussen geweld en islam.

Google-moslim zoekt wat in zijn straatje past (Omar Ramadan)

07 juli 2010 | 08:54

Discussie en begrip voor de achtergronden van polarisatie zijn van belang, maar heldere normen over welk gedrag acceptabel is ook. Met wangedrag kan dan korte metten worden gemaakt

Jongens die hun docente geen hand geven of leerlingen die een allochtone stagebegeleider weige-ren, moet je niet negeren. Ook het zonder discussie afstraffen van hun wangedrag werkt averechts. Na duizend vragen van docenten, jongerenwerkers en anderen hierover aan kenniscentrum Nuansa, is duidelijk dat polarisatie bestreden moet worden door vooraf te bepalen welke waarden buiten kijf staan. En met kennis van de ideeënset die radicaliserende jongeren in elkaar hebben geknutseld. Dat schrijft Omar Ramadan. Hieronder zijn artikel.

Ex-radicalen kunnen radicalisering extreemrechtse jongeren voorkomen

03 juli 2010 | 21:17

Tijdig ingrijpen met nieuwe sociale contacten, het liefst met hulp van een ex-radicaal, kan extreemrechtse radicalisering voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Anne Frank Stichting onder twaalf voormalig rechtsextremisten.

Onderzoekers Wagenaar en Van der Valk concluderen dat als iemand uit een extreemrechtse radicale organisatie wil stappen, zijn sociale omgeving voor hem klaar moet staan. Jongeren die geen binding meer hebben met extreemrechts blijven soms toch hangen omdat ze geen vrienden buiten het circuit hebben.

Rock 'n roll tegen jihad

04 juni 2010 | 16:05

De Pakistaanse rockster Salman Ahmad is de Aziatische versie van Bono: vredesactivist en niet bang voor een controverse. De albums van zijn band Junoon zijn meermalen in Pakistan en daarbuiten verboden. Hij heeft actie gevoerd voor vrede tussen Pakistan en India, voerde campagne om het HIV-virus tegen te gaan en wil nu radicalisering tegengaan en werken aan meer begrip tussen moslims en andere groepen.

Hij hoopt te bewerkstelligen dat jongeren niet alleen de heilige geschfriften uit hun hoofd leren, maar ook leren denken. “Jongeren worden niet onderwezen in de ware verlichte boodschap van de islam en zijn vervallen in extremisme." De belangrijkste openbaring van de islam is Iqra, lezen, zoeken naar kennis. Maar de extremisten vergeten dat."

Radicale Hizb ut Tahrir roept moslims op niet deel te nemen aan de verkiezingen

02 juni 2010 | 11:12

De radicale islamitische organisatie Hizb ut Tahrir heeft deze week een website gelanceerd waarop moslims worden opgeroepen de verkiezingen van volgende week te boycotten. Moslims worden ook via mail en filmpjes op Youtube gevraagd niet hun stem uit te brengen. De politieke partijen zullen volgens de beweging immers nooit de belangen van de moslims behartigen. "Bovendien worden de stemmen van de moslims gebruikt om oorlogen in de moslimlanden te rechtvaardigen en de islam aan te vallen onder een dekmantel van de zogeheten integratie."

Coolsaet:" Repressie tegen radicalen werkt contraproductief"

19 april 2010 | 10:12

De Gentse professor Rik Coolsaet, expert radicalisme, is niet blij met het optreden van de Belgische overheid ten opzichte van radicale groepjes.

Coolsaet reageert op het besluit van de gemeente Antwerpen dat vorige week de salafistische groepje Sharia4Belgium liet vervolgen en een dwangsom van 25.000 euro opleggen, omdat het amok maakte tijdens een lezing van Benno Barnard onder de titel ‘Lang leve God, weg met Allah’.

Frank Bovenkerk: Radicale ideeën niet per se gevaarlijk

19 april 2010 | 10:02

Frank Bovenkerk vraagt zich in zijn oratie af of hoe effectief het deradicaliseringsbeleid is dat de Nederlandse overheid voert, ook wel Dutch Approach genoemd: de brede aanpak. De overheid zet hierbij het maatschappelijk middenveld in om vroeg in te grijpen bij jongeren die dreigen te radicaliseren.
Hoe kunnen terroristen of geradicaliseerden weer in de samenleving worden opgenomen? Bovenkerk, criminoloog, vergelijkt verschillende criminele organisaties als politiek terrorisme, de georganiseerde misdaad, jeugdbendes en sektes met elkaar en onderzoekt hoe leden daarvan zich hebben weten los te maken uit de milieus.

Effectieve deradicalisering: een vrouw en een kind

17 maart 2010 | 17:55

Werk, een Wijf en een Woning, de 3 W’s, zijn niet alleen effectief om criminele jongeren op het rechte pad te helpen, het werkt in een variant (baan, trouwen en kind) ook matigend voor jongeren die potentixc3xable jihadisten zijn. Dat blijkt volgens Volkskrantjournaliste Janny Groen uit een onderzoek van de AIVD. Volgens de AIVD wordt in de strijd tegen islamitische radicalisering te veel de nadruk gelegd op het effect van een ideologische tegenboodschap. Doelbewuste verspreiding van de 'gematigde islam' of de inzet van liberale imams hebben volgens de AIVD nauwelijks invloed op het gedachtengoed van potentiële jihadisten.

Publicatie Radicaal, orthodox en extremist

07 maart 2010 | 22:22

ACB Kenniscentrum heeft vrijdag 5 maart het rapport Radicaal, orthodox en extremist overhandigd aan de Noordhollandse gedeputeerde Rob Meerhof.

Het rapport is opgesteld voor mensen die zich willen verdiepen in de achtergronden van radicalisering, extremisme en, in iets mindere mate, polarisatie. Het is bedoeld voor bestuurders, professionals, vrijwilligers en andere burgers die willen voorkomen dat jongeren zodanig radicaliseren dat ze tot extremistische daden in staat zijn of die ongewenste vormen van polarisatie willen voorkomen. Daarbij valt te denken aan mensen die werkzaam zijn bij de lokale overheid, bij onderwijs- en welzijnsinstellingen, bij vrijwilligersorganisaties en moskeeorganisaties en bij (lokale) media.

Hoe herken je facadepolitiek van salafistische organisaties?

01 januari 2010 | 14:32

Tekst: Ewoud Butter

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vorige week een brochure uitgebracht die locale overheden en maatschappelijke organisaties zou moeten helpen facadepolitiek van salafistische organisaties te herkennen. De brochure is een aanfluiting geworden en voldoet op geen enkele manier aan de verwachtingen.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië