Fonds opgericht om weerbaarheid van jongeren tegen extremisme te versterken

In nieuws door Ewoud Butter op 04-12-2017 | 20:20

Een onafhankelijk fonds is opgericht ter ondersteuning van culturele initiatieven die kritische (zelf)reflectie stimuleren om de weerbaarheid van jongeren te versterken tegen extremistische boodschappen. Het fonds ZOZ, zal worden ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Dat staat in de notitie Integrale aanpak Terrorisme die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Het voorstel is een onderdeel van plannen die het kabinet heeft om jongeren weerbaarder te maken tegen extremistische propaganda. Vooral elementen uit het salafistisch gedachtengoed kunnen volgens het kabinet een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar gewelddadig jihadisme. De invloed van propaganda wordt onder andere beperkt door versterking van weerbaarheid; het ondermijnen van propaganda; én door het ondersteunen van alternatieve geluiden, zowel online als offline, geïntegreerd in de lokale aanpak.

Brede benadering

Het kabinet laat in de notitie verder weten voor een brede benadering te kiezen. Alle mogelijkheden moeten worden benut om de terroristische beweging te bestrijden en nieuwe aanwas voor terroristische groeperingen te voorkomen. Er wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties, bedrijven en sleutelfiguren om de benodigde preventieve, repressieve en curatieve maatregelen te nemen.

De aanpak loopt langs de lijnen van de Nationale Contraterrorisme-Strategie 2016-2020 en  concentreert zich op de volgende interventiegebieden:

  1. Het tijdig zicht krijgen op en duiden van (potentiële) dreigingen in of tegen Nederland en de Nederlandse belangen in het buitenland;
  2. Het voorkomen en verstoren van extremisme en terrorisme en het verijdelen van aanslagen;
  3. Het beschermen van personen, objecten en vitale processen tegen extremistische en terroristische dreigingen, zowel fysiek als online;
  4. Het optimaal voorbereid zijn op extremistisch en terroristisch geweld en de gevolgen daarvan;
  5. Het door vervolging handhaven van de democratische rechtsstaat tegen extremisme en terrorisme.

De extra middelen die het kabinet heeft gereserveerd voor contraterrorisme, 13 miljoen euro, zullen worden ingezet voor een intensivering van een aantal speerpunten. Deze gelden wil het kabinet vooral gebruiken om de aanpak verder te versterken langs een vijftal lijnen:

  • Vroegtijdige onderkenning van dreiging door intensivering van inlichtingenonderzoek naar radicalisering en salafisme, in het kader van contraterrorisme;
  • Borging aanpak van financiering van extremisme en terrorisme;
  • Versterking van digitale weerbaarheid en aanpak extremisme online;
  • Investeren in deradicalisering, re-integratie en strafrechtelijke aanpak;
  • Versterking internationale inzet 

Lees de hele notitie hier

Meer over de aanpak van extremisme en radicalisering:

Extremistische weetjes

Vele artikelen over radicalisering

 


Meer over extremisme, radicalisering, terrorisme.

Delen: