Onderzoeksinstrument voor gemeenten om voedingsbodem radicalisering te meten

In achtergronden op 27-03-2017 | 15:16

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden.
Met het instrument kunnen risico’s en mogelijkheden in beeld gebracht worden bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten met behulp van dit instrument verkrijgen, kan worden ingezet om het preventieve beleid te versterken.

Op grond van literatuuronderzoek en gesprekken met experts heeft het KIS de ‘pushfactoren’ en 'pullfactoren' in beeld gebracht die gezamenlijk de voedingsbodem voor radicalisering bepalen. Hierbij wordt een sociale, religieuze en politieke dimensie onderscheiden. 

De factoren die als risicofactoren worden geformuleerd, kunnen volgens de onderzoekers van KIS omgedraaid ook als beschermende factor  worden gezien. De volgende factoren, op micro, meso en macro niveau worden onderscheiden:

Tot slot nog enkele specifiek beschermende factoren:

Lees de omschrijving van het instrument en de wijze waarop het tot stand is gekomen hier

Meer artikelen over radicalisering op Republiek Allochtonië hier

 

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 

Republiek Allochtonië wordt grotendeels op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over KIS, onderzoek, radicalisering, triggerfactoren.

Delen: