Rotterdamse fracties van Leefbaar en VVD willen Islamitische Universiteit sluiten

In nieuws door Ewoud Butter op 06-10-2017 | 16:26

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, tot voor kort de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) moet als het aan Leefbaar Rotterdam en de VVD-fractie uit die stad worden gesloten. Aanleiding hiervoor is een onderzoek waaruit bleek dat drie Jihadgangers onderwijs hebben gevolgd op deze instelling en twee anderen zich hadden aangemeld, maar niet zijn toegelaten.

Dat schrijft Science Guide

Uit een onderzoek van Maarten van Leyenhorst en Ada Andereas van het Nederlands Instituut voor Forensisiche Psychiatrie en Psychologie naar 26 Nederlandse verdachten van terroristische activiteiten blijkt dat drie van hen enige tijd een opleiding volgden aan de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam en dat twee probeerden een opleiding te volgen. 

Deze constatering was voor Leefbaar Rotterdam reden om in schriftelijke vragen aan de burgemeester te vragen om de onderwijsinstelling te sluiten. De lokale VVD-fractie heeft de vragen van Leefbaar mede ondertekend.

"De bevindingen van Andreas en Van Leyenhorst tonen wat Leefbaar Rotterdam en de VVD betreft aan dat de IUR een directe bedreiging voor de openbare orde en veiligheid vormt", schrijven de beide partijen in de raadsvragen. 

Onderzoek

Dat is een conclusie die door de onderzoekers niet wordt getrokken. Uit hun overigens interessante analyse van een kleine, maar diverse groep geradicaliseerde moslims, blijkt wel (opnieuw) de relatieve oververtegenwoordiging van bekeerlingen (16%) en Marokkaans Nederlandse (42%) moslims. Verder valt op dat het gaat om relatief jonge radicalen (gemiddeld 21 jaar)  die vaak uit gebroken gezinnen komen. De soms geopperde theorie dat mensen radicaliseren omdat het maatschappelijke mislukkingen zijn, kan niet worden onderbouwd door de bevindingen van de onderzoekers. 

IUR sluiten?

De vragen van Leefbaar Rotterdam en de VVD zijn vooral voor de bühne en zullen zeer waarschijnlijk niet tot sluiting van de Islamitische Universiteit leiden. Het rapport van Andreas en Van Leyenhorst geeft daar namelijk geen aanleiding toe. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam weinig over de school te zeggen. 

De Tweede Kamer en het kabinet hebben wel wat te zeggen over de IUR. Zij proberen al langere tijd harde maatregelen tegen deze universiteit te nemen. Zie daarvoor dit overzicht dat Roemer van Oordt eerder dit jaar maakte. 


Meer over islamitische universiteit rotterdam, IUR, radicalisering.

Delen: